Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Đảng là cuộc sống của tôi
“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” – dòng chữ ấy chắc hẳn đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Và chắc chắn rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”.
   Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước.
Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược; dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.
Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của Việt Nam.
Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, và khẳng định rằng, chúng ta đang hành động đúng quy luật, đang đi đúng hướng; là những minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng.
Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Nhìn lại lịch sử 80 năm - từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
   Là công dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để ôn lại những chiến công vẻ vang của dân tộc, từ đó nâng cao lòng tự hào, niềm biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cha anh, hướng về tương lai theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi được tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội.

   Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tôi ý thức mình phải cố gắng học tập, rèn luyện và phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
                                  
Linh BEO

34 Nhận Xét :

 1. Bản thân tôi là một thanh niên, tuy chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng luôn nỗ lực phấn đấu để một ngày có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng, đấy là niềm mơ ước không của riêng tôi mà còn là mơ ước của biết bao nhiêu bạn trẻ.

  Trả lờiXóa
 2. đứng trong hàng ngủ của Đảng là mục đích phấn đấu của tôi, điều đó mang lại hạnh phúc cho tôi và gia đình.
  không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện là con đường tôi sẽ đến với Đảng

  Trả lờiXóa
 3. khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào bởi Đảng đã đi sâu vào cuộc sống của mỗi người là ánh sáng trong tim soi đường chỉ lối tạo bước đi đúng đắn, Đảng chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc sống

  Trả lờiXóa
 4. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc chiến tranh chống xâm lược.Ngày nay chúng ta sống là vì Đảng vì những gì mà ông cha ta dã hi sinh mà để lại!

  Trả lờiXóa
 5. từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước

  Trả lờiXóa
 6. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Tôi yêu Đảng và muốn trở thành Đảng viên

  Trả lờiXóa
 7. Đảng không chỉ là cuộc sống của tôi, mà Đảng còn là cuộc sống của đồng bào nhân dân cả nước

  Trả lờiXóa
 8. Đảng quan trọng như thế nào, người dân việt nam ai cũng hiểu, và Đảng cũng là cuộc sống của chính họ.

  Trả lờiXóa
 9. Trong thời chiến và thời bình, Đảng luôn mang lại cho chúng ta con đường đi đúng đắn, hợp lí nhất cho tổ quốc việt nam

  Trả lờiXóa
 10. Phấn vào vào Đảng, Đảng chính là cuộc sống của tôi, Đảng cộng sản việt nam muôn năm, nguyện suốt đời trung thành với ĐCS việt nam

  Trả lờiXóa
 11. tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Trả lờiXóa
 12. đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng là mùa xuân tất thắng, Đảng soi sáng tim ta, con đường ta đi sẽ không đơn giản nếu không có sự dẫn dắt của Đảng

  Trả lờiXóa
 14. hay luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng đặt ra vì một VN hòa bình và thịnh vượng

  Trả lờiXóa
 15. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 16. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

  Trả lờiXóa
 17. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước.

  Trả lờiXóa
 19. Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu để góp phần công sức vào sự nghiệp xây dưng và bảo vệ Tổ Quốc.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng là tất cả đối với nhân dân Việt Nam, trọn một niềm tin đi theo Đảng, đi theo con đường bác Hồ đã chọn!

  Trả lờiXóa
 21. cho dù có một số phần tử xấu, là cán bộ Đảng nhưng lại mắc một số sai lầm, nhưng không vì thế đánh đồng tất cả, bêu xấu các nhà lãnh đạo Đảng ta

  Trả lờiXóa
 22. Đảng là cuộc sống của cả dân tộc Việt nam. Nếu không có Đảng thì làm sao chúng ta có cuộc sống ấm no, yên bình hạnh phúc như thế này,

  Trả lờiXóa
 23. mình thực sự ngưỡng mộ những bạn thanh niên trẻ được kết nạp Đảng, đó đều là những bạn có thành tích học tập xuất sắc và khả năng hoạt động Đoàn tốt, năng động và trẻ trung

  Trả lờiXóa
 24. Bác Hồ kính yêu đã dành cả cuộc đời hy sinh vì đất nước, Người đã sáng lập ra Đảng ta và Đảng ta vẫn luôn là bộ máy lãnh đạo tuyệt vời nhất và được dân tin yêu

  Trả lờiXóa
 25. có những kẻ đã được sống trong một xã hội Việt Nam ta bình yên hạnh phúc như thế này mà chúng lại muốn phá hỏng nó, gây rối trật tự nước nhà, thật đáng chết

  Trả lờiXóa
 26. Ôi, không biết để vào được Đảng thì mình phải làm gì đây. Khó khăn thật, một môi trường toàn những con người ưu tú. @@

  Trả lờiXóa
 27. tôi tuej hào khi có Đảng

  Trả lờiXóa
 28. Đảng và Bác là niềm tự hào của mỗi người dân chúng ta.Trong trường đảng chúng ta luôn được rèn luyện phẩm chất tư tưởng lập trường vững vàng đó là một môi trường tốt cho giới trẻ của chúng ta

  Trả lờiXóa
 29. tuyệt đối trung thành và nghe theo Đảng

  Trả lờiXóa
 30. Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện đi theo sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 31. giữ vững niềm tin với Đảng ta

  Trả lờiXóa
 32. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh hạnh lớn lao trong cuộc đời mỗi người, phấn đấu để trở thành đảng viên chính là cách hoàn thiện bản thân mình, Đảng luôn đem lại ánh sáng niềm tin chỉ đường dẫn lỗi cho mọi người

  Trả lờiXóa
 33. Hiện nay, Đảng đang khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của mình, do vậy các thế lực luôn tìm cách phá hoại, tất cả chúng ta phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 34. Đúng vay, can het sức cảnh giác với âm mưu đen tối của các thế lực thù địch luôn nhằm chống phà NN ta.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ