Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 - Sự trỗi dậy của châu Mỹ Latinh – Sự đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lênin


[GNTĐ] - Sau những cơn địa chấn dữ dội về chính trị, dẫn tới sự tan rã của cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và khu vực Trung, Đông Âu, các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã triệt để lợi dụng cơ hội này để “thừa gió bẻ măng”. Chúng ra sức khua chiêng gióng trống hòng tống khứ cái “bóng ma chủ nghĩa cộng sản đã từng ám ảnh châu Âu” và không ngừng khuấy động các cuộc bạo loạn về chính trị nhằm xuất khẩu phản cách mạng dưới những ngôn từ lừa mị: “cách mạng đường phố”, “cách mạng nhung”, “cách mạng màu sắc” – “màu hoa hồng”, “màu da cam”, “màu hoa tuy-líp”, “màu Jeans”… Thế nhưng, cũng chính trong thời điểm ấy, tại khu vực Tây bán cầu đã xuất hiện một “làn sóng đỏ” - thông qua bầu cử dân chủ, các thủ lĩnh của phong trào cánh tả đã nắm chính quyền tại 9 quốc gia từng được mệnh danh là “sân sau” của Mỹ: Brazil, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, Panama, Paraguay, Nicaragua, Ecuador. 

   Châu Mỹ Latinh vốn là một “tân đại lục” nổi tiếng của cộng đồng 560 triệu cư dân, là “miền đất hứa” có những nguồn lợi thiên nhiên vô cùng phong phú. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, vùng đất Mỹ Latinh có thể bảo đảm cho 1 tỷ người trên trái đất hưởng thụ mức sống cao. Ấy thế mà hàng trăm triệu dân Trung và Nam Mỹ đã phải sống triền miên trong cảnh đói nghèo. Ở Argentina, số địa chủ chỉ với tỷ lệ 1,2% dân số nhưng lại chiếm hơn một nửa ruộng đất canh tác trong cả nước. 
   Tại Mexico, giữa lúc 2 triệu nông dân không có ruộng, thì gần 2.500 chủ đại điền trang chiếm hữu từ 10.000 đến 300.000ha điền địa mỗi người. Chỉ tính trong 2 thập niên (1980-1999), số người nghèo đói ở Mỹ Latinh đã tăng thêm 100 triệu. Tổng số nợ nước ngoài trong khu vực đã vượt lên mức kỷ lục với 850 tỷ USD và số người thất nghiệp đã gia tăng đến hơn 200 triệu. Có thể nói nạn đói nghèo, thất nghiệp, nợ nước ngoài, tham nhũng và khủng hoảng xã hội là những căn bệnh kinh niên của miền đất hứa này. 
   Giương cao ngọn cờ đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cái gọi là “chủ nghĩa tự do mới” do Mỹ áp đặt, những lãnh tụ có uy tín của phong trào cánh tả như Daniel Ortega (Nicaragua), Lula da Silva (Brazil), Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador)…, đã và đang tìm tòi xây dựng những mô hình mới thích ứng với sự nghiệp đấu tranh “giành chính quyền trong thế kỷ 21”, nhằm mục tiêu tiến tới “xây dựng nền dân chủ toàn diện”, “xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu mới”, “xây dựng chủ nghĩa xã hội Simon Bolivar”, “xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”… 
   Cao trào đấu tranh hướng tới “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” của nhân dân lục địa châu Mỹ Latinh hiện nay là nhằm giải quyết vấn đề dân tộc, dân quyền, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội. Phong trào cánh tả đang lên tại lục địa châu Mỹ Latinh, chính là sự hợp lưu của các dòng chảy được khơi nguồn từ Đảng Lao động Brazil, Đảng Xã hội Chile, Mặt trận giải phóng dân tộc Sandino, Đảng Phong trào nền cộng hòa thứ năm của Venezuela, Đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội của ông Evo Morales ở Bolivia… Nguồn lực và sức mạnh của những dòng chảy ấy, đã được khơi dậy từ trong tình cảm cách mạng và ý chí quật khởi của các tầng lớp nhân dân. 
   Được sự ủng hộ mạnh mẽ của quảng đại quần chúng thông qua lá phiếu bầu cử tổng thống, những nhân vật nổi tiếng của phong trào cánh tả đã đàng hoàng bước lên vũ đài chính trị. Với sự đóng góp đắc lực kể cả nhân lực, vật lực và tài lực của quần chúng, các chính phủ của phong trào cánh tả đã tiến hành được những cải cách về thể chế, quốc hữu hóa những ngành kinh tế trụ cột (như ngành dầu khí), giải quyết những vấn đề quan trọng như: xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ, xây dựng thêm trường học, cải thiện dịch vụ y tế… 
    Một nhân tố khác góp phần quyết định sự thắng lợi của các lực lượng cánh tả ở lục địa châu Mỹ Latinh, đó là sự ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân trong khu vực. Ở Venezuela, Đảng Cộng sản kiên định ủng hộ các phong trào đấu tranh của các lực lượng cánh tả suốt 10 năm qua. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2006, Đảng Cộng sản đã góp gần nửa triệu phiếu bầu cho Tổng thống Hugo Chavez. Quốc hội và Chính phủ Venezuela hiện nay có một bộ trưởng và 6 nghị sĩ là đảng viên Cộng sản… 
   Theo dõi những cuộc bầu cử ở lục địa châu Mỹ Latinh trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy rõ các lực lượng đối lập chiếm khoảng 40% tỷ lệ phiếu bầu. Điều quan trọng là, sau khi giành được chính quyền bằng con đường nghị trường, các thế lực cách mạng phải tổ chức thực thi quyền lực trong hành lang pháp lý, điều kiện thể chế chính trị và cơ sở kinh tế-xã hội của chế độ tư bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” sẽ diễn ra phức tạp trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Những vấn đề dân tộc, dân quyền, dân sinh, dân chủ và khủng hoảng kinh tế-xã hội đã tồn đọng qua nhiều năm tháng, các tầng lớp nhân dân khao khát mong đợi sớm được giải quyết, sẽ tạo thành áp lực lớn đối với các chính phủ đang cầm quyền. Đó là những khó khăn, thách thức không nhỏ. 
   Nhằm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”, các nhà lãnh đạo cánh tả ở châu Mỹ Latinh đã đề ra nhiều quyết sách quan trọng. 
   - Thành lập một chính đảng tiền phong “rộng lớn nhất, dân chủ nhất và cách mạng nhất” để lãnh đạo đất nước. Sự ra đời của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela hai năm trước đây, do Tổng thống Hugo Chavez làm Chủ tịch, là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao. 
   Đảng tự xác định là chính đảng xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, vì lợi ích của giai cấp lao động và của dân tộc, lấy tư tưởng Các Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, X. Bôliva làm kim chỉ nam hoạt động. Đảng cũng tự khẳng định nhiệm vụ của mình là “rèn luyện đạo đức cách mạng, phê bình và tự phê bình, áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, chống nguy cơ quan liêu, xa rời thực tiễn và độc đoán, chuyên quyền”… 
- Tiến hành sửa đổi hiến pháp và thực hiện các biện pháp hiến định phù hợp để cải tạo bộ máy Nhà nước tư sản, nhằm tạo ra hàng loạt các chính sách vĩ mô về quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế như: đẩy mạnh việc quốc hữu hóa các ngành dầu khí, điện lực, viễn thông… Ưu tiên dành vốn đầu tư cho các chương trình xã hội, chống đói nghèo. 
   - Đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, biến quân đội thành công cụ chính trị và quân sự của Đảng để bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng. 
   - Củng cố sự đoàn kết và mở rộng mối quan hệ hợp tác và liên kết giữa những chính phủ cánh tả với các nước trong khu vực lục địa châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribe – đặc biệt là với Cuba, tạo thành sức mạnh tổng hợp giành lại chủ quyền về kinh tế. 
   Cùng với sự toàn thắng của cách mạng Cuba, những thắng lợi vang dội của phong trào cánh tả ở lục địa châu Mỹ Latinh trong thời gian qua đã đập tan “thuyết định mệnh địa lý” vẫn đầu độc nhân dân châu Mỹ Latinh. Nó còn là một bằng chứng sinh động xác minh rằng sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu không có nghĩa là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội với tư cách là một học thuyết cách mạng và khoa học. Nó cũng khẳng định tính đúng đắn và sức sống vĩ đại của học thuyết Mác 
Linh BEO

37 Nhận Xét :

 1. sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lenin đã được khẳng định

  Trả lờiXóa
 2. Chuẩn rồi, Định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ đem lại sự tốt đẹp cho nhân dân và cuộc sống sẽ là hoàn hảo. hừ hừ. Tư bản sẽ giết chết dân ta mất,

  Trả lờiXóa
 3. Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa thể hiện sự ưu việt đó là chế độ mà bất kỳ môt xã hội nào cũng hướng tới. Chế độ tư bản chỉ là một giai đoạn trong toàn quá trình phát triển của xã hội loài người, Chủ nghĩa xã hội sẽ đưa tới cho con người độc lập tự do không bị áp bức bóc lôt...

  Trả lờiXóa
 4. Chủ nghĩa Mác - Lenin là hoàn toàn đúng đắn và nó áp dụng linh hoạt cho tất cả các quốc gia và bất kỳ giai đoạn nào nó cũng đúng đắn cả, điều quan trọng là phải biết vận dụng linh hoạt sao cho phù hợp với dân tộc mình nhất

  Trả lờiXóa
 5. Chủ nghĩa xã hội sẽ là chủ nghĩa của loài người trong thế kỷ 21, với tình hình diễn biến chính trị phức tạp như hiện nay sự trỗi dậy của các ngọn cờ cách mạng giải phóng dân tộc, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản càng sâu sắc càn phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng vô sản

  Trả lờiXóa
 6. là học thuyết đúng đắn thì ắt sẽ có nhiều dân tộc thực hiện theo. VN ta kế thừa chủ nghĩa Mác - Lê nin và về sau có cả tư tưởng HCM nữa, đó là nền tảng tư tưởng vũng chắc nhất không kẻ địch nào có thể làm lu mờ được. Và đó là tấm gương cho các nước khác nhìn vào.

  Trả lờiXóa
 7. chỉ có CNXH mới thực sự giúp người ngèo được chứ còn cứ theo TBCN thì dân ngèo mãi mãi nghèo thôi.

  Trả lờiXóa
 8. sự đúng đắn cảu chủ nghĩa Mac-lenin đang dần được các quốc gia nhận thức được, tiến tới sẽ có nhiều nước đi theo con đường XHCN hơn, các nước TBCN sẽ từ từ sụp đổ thôi.

  Trả lờiXóa
 9. nhìn vào một nước XHCN như VN ta bạn bè thế giới có thể thấy được sự tự do, nhân quyền được đề cao và đặc biệt số lương người ngèo ngày càng giảm rõ rệt qua các năm và đó cũng là sự phấn đấu của các nước Milatinh và nó cũng khẳng định chủ nghĩa Mac- lenin là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 10. Các nước Mylatinh nên học tập VN trong việc phát triển theo hướng CNXH lấy nhân dân làm gốc và đặt lợi ích nhân dân làm mục tiêu, có như thế đất nước mới ngày càng phát triển đồng đều được

  Trả lờiXóa
 11. sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh đang ngày càng được khẳng định rõ nét

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, nhất định sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước sẽ thu được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

  Trả lờiXóa
 13. meoluoi@ nói chí lý quá

  Trả lờiXóa
 14. chủ nghĩa M-L luôn đúng đắn và soi đường cho mọi quốc gia dân tộc định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước khỏi sự tư bản chủ nghĩa, độc quyền độc đoán, Hiện nãy các nước Mỹ La Tinh đang dần chuyển hướng và đó là điều mà các nước này nên thực hiện từ sớm.

  Trả lờiXóa
 15. với sự bất ổn của bối cảnh chính trị thế giới như hiện nay, xác định cho quốc gia mình theo con đường mang tới ổn định kinh tế chính trị, thì lấy chủ nghĩa Mác Lênin là con đường đứng đắn, đưa đất nước khỏi sự tư sản cổ hủ, đưa người vô sản cho vị trí, địa vị và tiếng nói hơn.

  Trả lờiXóa
 16. VN ta kế thừa chủ nghĩa Mác - Lê nin và về sau có cả tư tưởng HCM nữa, đó là nền tảng tư tưởng vũng chắc nhất không kẻ địch nào có thể làm lu mờ được. Và đó là tấm gương cho các nước khác nhìn vào.

  Trả lờiXóa
 17. ở thế kỷ này mỗi Đảng ở mỗi nước cụ thể phải tự xác định là chính đảng xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, vì lợi ích của giai cấp lao động và của dân tộc, lấy tư tưởng Các Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin làm gốc/

  Trả lờiXóa
 18. Quan điểm của chủ nghĩa xã hội ở tk 21 là: Tiến hành sửa đổi hiến pháp và thực hiện các biện pháp hiến định phù hợp để cải tạo bộ máy Nhà nước tư sản, nhằm tạo ra hàng loạt các chính sách vĩ mô về quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế như: đẩy mạnh việc quốc hữu hóa các ngành dầu khí, điện lực, viễn thông… Ưu tiên dành vốn đầu tư cho các chương trình xã hội, chống đói nghèo.

  Trả lờiXóa
 19. Qua bài đọc chúng ta thấy rất rõ chủ nghĩa xã hội mới là đích đến của mọi dân tộc, với các nước trên thế giới để nhằm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”, các nhà lãnh đạo cánh tả ở châu Mỹ Latinh đã đề ra nhiều quyết sách quan trọng.

  Trả lờiXóa
 20. Bọn phản động đánh hơi nhanh chóng lắm nên phải đề phòng thôi.

  Trả lờiXóa
 21. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 22. Chế độ tư bản chỉ là một giai đoạn trong toàn quá trình phát triển của xã hội loài người, Chủ nghĩa xã hội sẽ đưa tới cho con người độc lập tự do không bị áp bức bóc lôt...

  Trả lờiXóa
 23. Hiện nay, Đảng đang khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của mình, do vậy các thế lực luôn tìm cách phá hoại, tất cả chúng ta phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 24. Đúng vay, can het sức cảnh giác với âm mưu đen tối của các thế lực thù địch luôn nhằm chống phà NN ta.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng của ta là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Suy cho cùng mục đích duy nhất của Đảng ta là mang lại lợi ích cho nhân dân mà thôi, ngoài ra không có mục đích nào nữa.

  Trả lờiXóa
 26. Đảng của ta là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Suy cho cùng mục đích duy nhất của Đảng ta là mang lại lợi ích cho nhân dân mà thôi, ngoài ra không có mục đích nào nữa.

  Trả lờiXóa
 27. Đảng đã cho tôi một mùa xuân, đó là mùa của hòa bình, hạnh phúc và ấm no , ôi, Đảng của tôi ơi! tôi yêu Người

  Trả lờiXóa
 28. Đảng đã cho tôi một mùa xuân, đó là mùa của hòa bình, hạnh phúc và ấm no , ôi, Đảng của tôi ơi! tôi yêu Người

  Trả lờiXóa
 29. Mong rằng đất nước chúng ta sẽ sớm đi lên đến thành công là chủ nghĩa xã hội khi đó nước ta se không còn cảnh đói khổ nữa mà có những cuộc sống ấm no hạnh phúc phát triển mọi mặt toàn diện.

  Trả lờiXóa
 30. XHCN như VN ta bạn bè thế giới có thể thấy được sự tự do, nhân quyền được đề cao và đặc biệt số lương người ngèo ngày càng giảm rõ rệt qua các năm và đó cũng là sự phấn đấu của các nước Milatinh và nó cũng khẳng định chủ nghĩa Mac- lenin là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 31. với tình hình diễn biến chính trị phức tạp như hiện nay sự trỗi dậy của các ngọn cờ cách mạng giải phóng dân tộc, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản càng sâu sắc càn phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng vô sản như các cuộc cách mạng của các nước xhcn ngày xưa.

  Trả lờiXóa
 32. các Đảng ở các nước này phải tự xác định là chính đảng xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, vì lợi ích của giai cấp lao động và của dân tộc, lấy tư tưởng Các Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, X. Bôliva làm kim chỉ nam hoạt động. Đảng cũng tự khẳng định nhiệm vụ của mình là “rèn luyện đạo đức cách mạng, phê bình và tự phê bình, áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, chống nguy cơ quan liêu, xa rời thực tiễn và độc đoán, chuyên quyền”…

  Trả lờiXóa
 33. khong biet chung nao nuoc My moi moi xay dung thanh cong chu nghia xa hoi day

  Trả lờiXóa
 34. hien tai o Viet Nam khong co giai cap tu san , moi nguoi deu co cuoc song day du , am no , cam on chu nghia Mac Le

  Trả lờiXóa
 35. hien tai Viet Nam khong co giai cap tu san , moi nguoi deu co cuoc song day du va am no. Cam on chu nghia Mac Le

  Trả lờiXóa
 36. cac lanh dao Dang cong san Viet nam hien tai la nhung lanh dao kiet xuat hon ca tong thong My , Mhat, Nga.....Nhan dan Vn dang huong thai binh , dat nuoc khong co tham nhung , lam phat...

  Trả lờiXóa
 37. Bản chất cái đa đảng ở Mỹ là gì là để phục vụ quyền uy của giai cấp tư sản vậy bản chất tư san thì vẫn cứ là tư sản có khác gì không.Còn cái nhân quyền kiểu Mỹ thì chúng tôi xin vái chúng tôi không thể chấp nhận cái nhân quyền đó với những gì Đảng đã làm cho dân tộc tôi thì tôi tin vào vị trí lãnh đạo duy nhất cũng như vai trò của Đảng và chúng tôi chỉ cần có vậy

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ