Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Không thể phi chính trị hóa quân đội


83 Nhận Xét :

 1. phi chính trị hóa quân đội đó là điều không thể, chỉ có kẻ ngu dốt mới đưa ra ý kiến này

  Trả lờiXóa
 2. Quân đội ta trung với đảng hiếu với dân, Chính vì thế điều tất yếu là quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng .

  Trả lờiXóa
 3. Quân đội là bảo vệ lợi ích cho nhân dân, phục vụ cho đất nước, muốn thực hiện được điều đó thì phải có đảng lãnh đạo, lịch sử đã chứng minh điều đó.

  Trả lờiXóa
 4. Rõ ràng phi chính hóa chính là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của đất nước, đảng lãnh đạo toàn diện đó chính là điểm cốt lõi để phát triển, bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 5. Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã đạt được nhiều thắng lợi trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. đó chứng tỏ sự đúng đắn của vai trò lãnh đạo của đảng.

  Trả lờiXóa
 6. quân đội là lực lượng phục vụ cho Đảng, là lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. vì thế không thể tách quân đội ra khỏi chính trị được

  Trả lờiXóa
 7. không thể phi quân đội nhân dân vì lực lượng chuyên chính bảo vệ đất nước. nếu phi chính trị hóa quân đội thì sẽ tách quân đội với sự chỉ đạo của đảng. khi quân đội không thuộc sẹ chỉ huy của đảng thì sự thay đổi chính trị là tất yêu

  Trả lờiXóa
 8. cái gì? "phi chính trị hóa quân đội". điều này sẽ không thể xảy ra tại đất nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Không hiểu tại sao nhiều bạn lại nhiều ý tưởng đến thế? nhưng đâu phải ý kiến nào cũng đúng và hợp tình hợp lý. Phi chính trị hóa quân đội là điều không nên thực hiện chút nào

  Trả lờiXóa
 10. quân đội ta sinh ra là một khối thống nhất do Đảng ta sinh ra, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nếu đặt quân đội ra khỏi chính trị thì thật là hết sức nguy hiểm và đi ngược lại với vai trò ấy

  Trả lờiXóa
 11. để xem lũ phản động còn chiêu trò gì nữa không, hết đòi đa nguyên đa Đảng, bỏ điều 4 Hiến pháp rồi lại đến "phi chính trị hóa quân đội", đừng tưởng là lấy cái vỏ yêu nước ra mà lừa bịp nhau

  Trả lờiXóa
 12. Điều này là chắc chắn, không thể phi chính trị hóa quân đội, đây là lực lượng chính bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Các thế lực đang muốn thực hiện âm mưu này để cô lập Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta sẽ không để chúng thực hiện được âm mưu đó.

  Trả lờiXóa
 13. Không thể phi chính trị hóa quân đội. đó là điều hiển nhiên không cần phải tranh luận!

  Trả lờiXóa
 14. Quân đội là đê bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ những lợi ích thiết thực cho người dân. Muốn làm được điều đó thì phải đặt nó dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

  Trả lờiXóa
 15. Những thành phần thù địch với mục đích là tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của đảng, làm suy yếu đảng cộng sản, âm mưu của chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực

  Trả lờiXóa
 16. Chúng ta không thể chấp nhận luận điệu phi chính trị hóa quân đội, đó là hành động làm suy yếu vai trò lãnh đạo của đang, đi ngược lại với lợi ích dân tộc.

  Trả lờiXóa
 17. Trong các cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội ngày nay, quân đội luôn là đối tượng để các lực lượng chính trị tranh thủ, lôi kéo nhằm biến thành công cụ giành giật chính quyền.Nếu phi chính trị hóa thì quân đội sẽ chỉ là đội quân phi chính nghĩa chỉ đâu đánh đó, trở thành đội quân chỉ biết dùng vũ lực đàn áp

  Trả lờiXóa
 18. Việc phục tùng chính đảng và nhà nước là nguyên tắc của tất cả các quân đội. Nếu phi chính trị hóa thì quân đội sẽ chỉ là đội quân nhà nghề, phi chính nghĩa, chỉ là một đội quân đánh thuê không còn ý nghĩa, thực tế chứng minh rằng quân đội không thể đứng ngoài chính trị

  Trả lờiXóa
 19. Bài viết rất sâu sắc, ý nghĩa. Đây là những lời phản bác cho những luận điệu phi chính trị hóa quân đội của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 21. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

  Trả lờiXóa
 22. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 23. Quân đội ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bảo vệ nhân dân trong tất cả các cuộc chiến tranh. Điều đó đã được khẳng định rõ ràng. Việc phi chính trị hóa quân đội chỉ là ý kiến phá hoại của những kẻ phản động, chúng cố truyền bá tư tưởng đó để tách rời sự liên kết giữa Đảng với quân đội, giữa Đảng với nhân dân để thực hiện mưu đồ chống phá nhà nước ta. Và sẽ chẳng bao giờ điều đó thành hiện thực theo ý chúng.

  Trả lờiXóa
 24. Chắc chắn điều này không thể xảy ra. Phi chính trị hóa là âm mưu của các thế lực thù địch. Quân đội là lực lượng chính bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 25. Phi chính trị hóa chính là con đường gần nhất đi tới sự diệt vong của đảng cộng sản, với âm mưu thâm độc của kẻ thù bước đầu phi chính trị hóa quân đội, tiếp theo là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở việt nam

  Trả lờiXóa
 26. Phi chính trị hóa quân đội tức là tách quân đội khỏi chính trị khác nào cá xa nước .Phi chính trị hóa quân đội không khác nào nước ta tự vừi mình trong hố tử thần chúng ta tự tạo ra.Từ xưa đến này quân đội với chính trị luôn luôn đi kèm lực lượng quân đội là lực lương tiên phong trong việc bảo vệ đât nước những cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tính quyền lực của bộ máy chính trị

  Trả lờiXóa
 27. Thật điên rồ khi đưa ra cái ý kiến vãi lềnh như vậy. Thưa các bố trẻ nhận được tí xiền mà đã nhặng lên rồi. Há há. Còn lâu nhá. Bọn hấp

  Trả lờiXóa
 28. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là những luận điệu của các thế lực thù địch chống phá chúng ta.Chúng muốn tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ở nước ta là không có căn cứ, không có cơ sở và không phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 29. Nếu không có lực lượng vũ trang thì xã hội này sẽ trở nên như thế nào. Đảng Cộng Sản lãnh đạo, chỉ huy cho các lực lượng vũ trang bảo vệ quyền lợi cua mọi người dân, đảm bảo sự công bằng xã hội, Đảng còn chỉ huy các lực lượng chống lại các âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 30. Quân đội chỉ trung thành với quốc gia, dân tộc, với nhân dân, có nhiệm vụ chống ngoại xâm bảo vệ đất nước chứ không trung thành với một đảng chính trị nào:những lời lẽ này mà cũng có thể phát ngôn ra được,phải chăng là một người không có lòng yêu nước thực sự.dù thế nào đi nữa thì cũng không thể phi chính trị hóa quân đội được.

  Trả lờiXóa
 31. Quân đội được lập ra do dân, vì dân nhưng phải do Đảng lãnh đạo. Không có quân đội nào mà lại trung lập tồn tại cả, mà nó phải đặt dưới sự chỉ đạo sáng suốt của một tổ chức để có thể thực hiện đúng mục đích. Và đó phải là Đảng CSVN

  Trả lờiXóa
 32. quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra nên quân đội phải vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ. bên cạnh đó Đảng là lực lượng lãnh đạo nhân dân trong công cuộc cách mạng, do đó quân đội phải thực hiện bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ đó chính là nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, tổ quốc. không thể phi chính trị quân đội

  Trả lờiXóa
 33. Quân độ được sinh ra là để bảo vệ các đường lối chính sách của nhà nước, của Đảng,vì vậy không thể tách quân đội ra khỏi Đảng Cộng Sản. Quân, dân ta nhất trí, một lòng trung thành với Đảng thì không gì có thể chống phá đc chúng ta

  Trả lờiXóa
 34. Quân đội là lực lượng nòng cốt trong bả vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Phi chính trị hóa quân đội là luận điệu của các thế lực thù địch. Chúng ta phải cẩn thận với âm mưu này.

  Trả lờiXóa
 35. Phi chính trị hóa quân đội là điều không thể ở Việt Nam. Quân đội vẫn là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 36. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là đồng nghĩa với tự vất bỏ chế độ tự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. Đó là âm mưu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 37. đó là điều không thể thực hiện vì quá vô lý

  Trả lờiXóa
 38. Ủng hộ chính sách, chủ trương của đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 39. có chăng chỉ những kẻ luôn muốn đi ngược phá hoại đất nước mới đưa ra luận điệu sai trái không có lợi cho đất nước

  Trả lờiXóa
 40. với những ý tưởng phi chính trị quân sự chỉ có những kẻ muốn kìm hãm đất nước này mới đưa ra chúng. không thể chấp nhận được điều đó

  Trả lờiXóa
 41. phi chính trị quân sự chỉ đem lại hậu quả khó lường vì thế mà chúng ta thấy được điều đó và không thể thực hiện điều đó

  Trả lờiXóa
 42. Phi chính trị hóa quân đội là một việc làm không thể xẩy ra được. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của quốc gia và sự diệt vong của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 43. chính sách của Đảng và nhà nước là đúng đắn chứ đừng nghe những lời xuyên tạc của bọn hại nước

  Trả lờiXóa
 44. đó chỉ là yêu sách nhằm rối loạn chính sách chứ không có tính thiết thực nào cả

  Trả lờiXóa
 45. Đã có rất nhiều những dẫn chững trên Thế giới về hậu quả của việc tách quân đội ra khỏi bộ máy chính trị của chính quyền. Chúng ta cần nhìn vào đó để rút ra những bài học cho chính mình.

  Trả lờiXóa
 46. Đảng là lực lượng lãnh đạo nhân dân trong công cuộc cách mạng, do đó quân đội phải thực hiện bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ đó chính là nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, tổ quốc. Không thể nào phi chính trị hóa quân đội

  Trả lờiXóa
 47. Quân đội là phải gắn liền với chính quyền với Đàng và phải do chính quyền điều hành một cách nhất quán và duy nhất để có thể phục vụ tốt nhất cho Nhà nước và cho nhân dân. Việc phi chính chị hóa quân đội chỉ là yêu cầu nhảm nhí của bọn phản động ngoài nước muốn gây rối loạn cho nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 48. Quyết không khai dù cho có phải chịu sự tra tấn đau đớn nhất, những vị anh hùng dũng cảm kiên trung làm nên lịch sự của một dân tộc vĩ đại. Các anh sẽ luôn được nhớ về như những vị anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 49. Việc dỗi hơi đưa ra cái ý kiến phi chính trị hóa quân đội là một điều hết sức tối kiến thiếu suy nghĩ.Phi chính trị hóa quân đội khác nào xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng của chính phủ.Quân ko thể tách khỏi chính trị được.Tách ra chả khác tự đào hố chôn mình

  Trả lờiXóa
 50. trong tình hình hiện nay, quân đội thể hiện sức mạnh của 1 quốc gia dân tộc, chính trị không song song với quân đội khác nào rắn mất đầu, người thiếu đi chân tay, đây là vấn đề hoang tưởng khi phi chính trị hóa quân đội.

  Trả lờiXóa
 51. quan điểm "Phi chính trị hóa quân đội" là một thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam của thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 52. Phi chính hóa quân đội là không thể ở nước ta. Quân đội là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, Nhà nước. Các thế lực thù địch muốn phi chính trị hóa để làm mất khả năng bảo vệ và khả năng chiến đấu của Quân đội.

  Trả lờiXóa
 53. thực hiên phi chính trị hóa quân đội là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm tách riêng chính trị khỏi quân đội nhằm loại bỏ vai trò của đảng ta.Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu đó của địch

  Trả lờiXóa
 54. Điều này là không có căn cứ, cơ sở và không phù hợp với đất nước chúng ta. Đảng vẫn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. Quân đội là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 55. giấc mơ của bè lũ bán nước ko bao giờ có thể thực hiện được, người dân VN yêu nước hiểu rằng quân đội ko thể phi chính trị được, quân đội phục vụ Đảng, tức là phục vụ dân

  Trả lờiXóa
 56. phi chính trị hóa quân đội ư? nghe thật vớ vẩn

  Trả lờiXóa
 57. mọi hoạt động của quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được quản lý, điều hành của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 58. không thể có và không bao giờ có một quân đội phi chính trị, trung lập, đứng ngoài giai cấp

  Trả lờiXóa
 59. Nghe mà buồn cười ! Đúng là luận điệu của mấy ông Phản động ! Gì mà quân đội không được nghe theo đảng phái nào ! Ông thử tìm xem ở đâu có cách cai trị như thế ! mà Thực chất quân đội được sự chỉ huy của đảng theo đường lối của đảng ! Điều đó là đúng đắn

  Trả lờiXóa
 60. Đây là luận điệu phản động, thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội

  Trả lờiXóa
 61. Việc phi chính chị hóa quân đội chỉ là yêu cầu nhảm nhí của bọn phản động ngoài nước muốn gây rối loạn cho nước ta.

  Trả lờiXóa
 62. không thể phi chính trị hóa quân đội được

  Trả lờiXóa
 63. tôi phản đối phi chính trị hóa quân đội, làm như thế thì chúng ta sẽ mất Đảng

  Trả lờiXóa
 64. Lực lượng vũ trang là lực lượng lòng cốt bảo vệ đảng bảo vệ chế độ, là sức mạnh của Đảng. PHi chính trị hóa đồng nghĩa là mất Đảng mất chế độ, đó là các luận điệu phản động của các thể lực thù địch hòng đạt được mục đích của chúng

  Trả lờiXóa
 65. Phi chính trị hóa quân đội là điều không thể.Nếu như vậy thì quân đội chẳng khác nào cỗ máy chém giết mà không có phương hướng.

  Trả lờiXóa
 66. Điều này là không thể xảy ra, chúng ta không mắc mưu của bọn xấu được.

  Trả lờiXóa
 67. Điều này sẽ không xảy ra vì nó không có căn cứ và cơ sở cũng như không phù hợp với thực tiễn ở nước ta. Quân đội vẫn được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng.

  Trả lờiXóa
 68. Phi chính trị hóa là điều không thể ở Việt Nam. Đây chỉ là những luận điệu, âm mưu của các thế lực thù địch. Quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng,Nhà nước và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

  Trả lờiXóa
 69. trang tin gocnhinthoidai rất bổ ích, chính vì vậy mong các bác admin đăng thêm bài viết để phục vụ bạn đọc!

  Trả lờiXóa
 70. Một điều chắc chắn là ko thể phi chính trị hóa quân đội được rồi. Haizz. Sao phai ban cai nhieu lam gi nhi. Phi la chết

  Trả lờiXóa
 71. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là đồng nghĩa với chết. Đó là ý đồ của thế lực thù địch hòng lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Trả lờiXóa
 72. Cụm từ "Phi chính trị hóa quân đội" là hoàn toàn ngu ngốc.
  Kiến nghị 72 cũng không có câu này mà là lời của ông Nguyễn Phú Trọng.
  Quân đội trung với đảng là phản khoa học vì chuíng ta là dân Việt Nam có đến 90 triệu người còn đảng chỉ có khoảng 3-4 triệu người đa số là quan chức tham nhũng như những bầy sâu làm rỗng tuếch ngân khô như hiện tại.
  Nhân dân là ông chủ, đảng là đầy tớ. Quân đội là của nhân dân, của tổ quốc, nhân dân đóng thuế nuôi dưỡng để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Quân đội như vậy hoàn toàn mang màu sắc chính trị chứ không phải như ông Trọng nói.
  Tại sao đảng muốn bỏ Quân đội trung với nước thành Quân đội trung với đảng? Chúng ta thừa hiểu rằng: đảng đã mất uy tín, trước sự sụp đổ không cưỡng lại được, việc nắm chắc quân đội trong tay là một sự khôn khéo để kéo dài sự quằn quại trút hơi thở cuối cùng. Tôintin chắc rằng, khi đảng tan rã không ai còn thèm vào cái đảng này vì nó quá tối nát, vào đó là một sự lựa chọn thiếu minh mẫn.

  Trả lờiXóa
 73. Luôn chung tay xây dựng đât nước giàu mạnh đập tan mọi âm mưu làm tổn hại đất nước ta

  Trả lờiXóa
 74. không phủ nhận tầm quan trọng của đảng ta,thực sự đã cho đất nước thay đổi tích cực,nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc.tuy rằng còn nhiều thiếu sót nhưng không là gi so với thành công

  Trả lờiXóa
 75. Hiện nay, Đảng đang khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của mình, do vậy các thế lực luôn tìm cách phá hoại, tất cả chúng ta phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 76. Đúng vay, can het sức cảnh giác với âm mưu đen tối của các thế lực thù địch luôn nhằm chống phà NN ta.

  Trả lờiXóa
 77. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang cố gắng nhằm hết sức đưa nước ta nên trở thành quốc gia dân chủ, dân giàu nước mạnh. hãy tin vào Đảng nhé

  Trả lờiXóa
 78. Hẳn vậy, Điều này khong som thi muon cung se xay ra, Viet Nam ta se di len CNXH va dan giau nuoc manh. Chi can chung ta giu vung long tin vao Dang CSVN.

  Trả lờiXóa
 79. Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và Nhà nước. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, luôn trung với Đảng, hiếu với dân. Phi chính trị hóa quân đội chỉ là những luận điệu phản động vô căn cứ của các thế lực thù địch, chúng muôn nước ta như một sô nước bây giờ để quân đội đảo chính liên tục, bât ổn về chính trị: Thái lan,Lybia,...

  Trả lờiXóa
 80. Từ xưa tới nay, thực tế khách quan cho thấy quân đội luôn chịu sự quản lý của giai cấp cầm quyền, đó là quy luật khách quan. Do vậy Quân đội nhân dân Việt Nam phải chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng Sản Việt Nam là một việc phù hợp với thực tế khách quan. Những thế lực thù địch ra sức tuyên truyền đòi phi chính trị hóa quan đội là một luận điệu phản động chúng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Trả lờiXóa
 81. Những lý lẽ này thực sự là những luận điệu mơ hồ, phản động và suy cho cùng cũng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tách quân đội ra khỏi chính trị, ra khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Lực lượng vũ trang phải được đặt dưới vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, bởi lẽ Đảng ta là đảng của nhân dân lao động, ĐAng r soi đường chỉ lối cho dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lịch sử đã chứng minh và ghi nhận điều đó. Các thế lực thù địch cần phải bị trừng trị nghiêm khắc để làm cho đất nước ta được yên bình.

  Trả lờiXóa
 82. Nếu phi chính trị hóa thì hệ lụy tất yếu sẽ là mất đất nước và sớm hơn là tình hình đát nước ta rơi vào tình trạng như libi, syri... Sự hỗn loạn và mất kiềm chế của xã hội sẽ xảy ra liên miên và luôn trong tình trạng đe dọa tới sự tông vong của đát nước. Vì thế ĐẢng luôn luôn là người đẫn đường cho lực lượng vũ trang để bảo cệ đất nước và giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc 1 cách đúng đắn và hợp lý nhất.

  Trả lờiXóa
 83. Mình cũng thấy nhiều bạn trẻ tham gia dịp này nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của sự kiện này,đi cứ như đi hội thôi chứ còn ý thức bảo vệ môi trường thì chưa cao, tắt điện không chỉ là để tiết kiệm điện mà mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường, thế mà lại xả rác ra thì ý thức chưa tốt chút nào

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ