Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Không thể xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp


   
    Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lơi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai. Trong hơn 80 năm qua, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo. Có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan của lịch sử đất nước
    Với tất cả tinh thần khiêm tốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh và lãnh đạo Đảng ta khẳng định: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Chứng minh sự vĩ đại ấy không phải là mục đích của bài viết, vả lại đã có rất nhiều người làm rõ một sự thật hiển nhiên này. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử tôi chỉ xin nói: Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Hiện thực sinh động đó cho thấy giá trị và sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác với tính cách là cương lĩnh chính trị, là học thuyết cách mạng và khoa học. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác không hề lạc hậu, không hề lỗi thời, nó vẫn là cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề cơ bản của thời đại; là kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.
   Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này. Một Đảng từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội... thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin... để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc. Đây là một thực tế không ai có thể phủ nhận được dù các thế lực thù địch có xuyên tạc gì đi chăng nữa. Chính vì vậy, là một người dân Việt Nam tôi mong mỏi qua việc sửa đổi Hiến pháp lần này, toàn thể nhân dân và các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đặt niềm tin vững chắc vào Đảng để Đảng lãnh đạo đất nước tiến lên những tầm cao mới…
Linh Beo

56 Nhận Xét :

 1. Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước Việt Nam, tức là xóa bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà chúng ta đang theo đuổi bấy lâu nay. Điều này là không thể, Việt Nam sẽ vẫn đi theo con đường Chủ nghĩa Xã hội mà chúng ta đã chọn!

  Trả lờiXóa
 2. hiện nay, Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của chúng là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, từ đó lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Chính vì vậy, việc bảo vệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử

  Trả lờiXóa
 3. Đảng là niềm tin tất thắng

  Trả lờiXóa
 4. Như Bác Hồ đã nói, Đảng ta là Đảng cầm quyền, là lực lượng chính trị duy nhất giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, có vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Như Bác Hồ đã nói, Đảng ta là Đảng cầm quyền, là lực lượng chính trị duy nhất giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, có vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Đúng thế điều 4 là rất quan trọng, quan trọng nhất trong hiến pháp không thể bỏ được, Đảng có vai trò rất lớn đưa nước ta theo con đường đã chọn XHCN, mọi người hãy vững tin vào Đảng CS

  Trả lờiXóa
 7. Hiện tại còn nhiều thế lực thù địch và phần tử xấu âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước, Mọi người hãy tin tưởng vào Đảng, cùng nhau bảo vệ, hãy thể hiện lòng yêu nước của mình nhé,

  Trả lờiXóa
 8. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

  Trả lờiXóa
 10. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 11. Điên rồ khi xóa bỏ điều 4, Đây là điều căn bản nhất, dân tộc VN ta sẽ bị bọn lang sói cắn nát mất nếu để chúng đối trọng với Đảng ta. Hự hự.

  Trả lờiXóa
 12. Chỉ có những kẻ phản động mới mong muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp, xóa bỏ đi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi

  Trả lờiXóa
 13. Xóa bỏ điều 4 cũng có nghĩa là chúng ta xóa bỏ đi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Điều này là điều mà lũ phản động muốn vì vậy chúng ta không bao giờ được làm theo

  Trả lờiXóa
 14. Thằng nào bảnh thì vào mà xóa điều 4. Tao đây, cho dù là một cựu chiến binh cũng quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...!!!

  Trả lờiXóa
 15. Xóa bỏ điều 4 hiến pháp là đồng nghĩa với tự sát. Đó là luận điệu của các thế lực thù địch hòng đạt được mục đích của chúng là hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 16. Hà hà, nhận định của các bạn ngây thơ giống như con chim được nhốt trong lồng khen lồng đẹp quá! Các bạn đâu biết rằng mâu thuẩn là nguồn gốc của sự phát triển, độc quyền chỉ đưa đến sự diệt vong, người viết không có kiến thức khoa học và lịch sử tự nhiên mà dám nói Đảng tồn tại bây giờ là do quy luật khách quan. Đó là ý muốn chủ quan của giai cấp thống trị đó. Tất nhiên các bạn có quyền tin theo niềm tin của các bạn. Nhưng có vẻ trong giống như những chú hề quá, haha... Các bạn và cả nguời viết không có tư duy nhận thức bản chất vấn đề nên không thể tranh luận với các bạn được, chỉ hùa theo đám đông mà không biết vấn đề gì thì các bạn nên im lặng thì hay hơn, đừng thổi kèn đánh trống khoe cái sự ngốc nghếch làm gì

  Trả lờiXóa
 17. ai trả tôi 3 triệu tháng tôi ca ngợi đảng ngay cả khi đi ỉa =))

  Trả lờiXóa
 18. Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát, chặt đi vai trò và sự kiểm soát của Đảng đối với tình hình chính trị xã hội của đất nước. Không thể bỏ điều 4 Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 19. Nhân dân Việt Nam tin yêu và đặt hết niềm tin vào Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định qua lịch sử và mang tính tất yếu không thể chối cãi

  Trả lờiXóa
 20. không xóa bỏ điều 4 Hiến pháp là hợp tình hợp lý với sự đồng thuận của dân, chỉ có bọn phản động chống phá Nhà nước mới thích bỏ điều 4 Hiến pháp để chúng dễ bề hành động

  Trả lờiXóa
 21. Những kẻ ăn những đồng tiền bẩn để rồi quay lại chống phá chế độ sao không biết nhục nhã mà dám chạy vào đây để sủa bậy nhỉ? Chắc chắn não chúng có vấn đề rồi

  Trả lờiXóa
 22. Bác Hồ đã dành cả cuộc đời để tìm đường cứu nước. Với con đường với triết lý Mác- Lê nin, Bác đã thành lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm dẫn dắt nhân dân chiến đấu chống mọi kẻ thù,mọi loại giặc

  Trả lờiXóa
 23. tôi cho rằng không thể bỏ điều 4 Hiến pháp, nếu bỏ nó đi có khác nào làm cho Đảng ta mất đi vai trò chủ chốt để lãnh đạo đất nước? làm sao Đảng ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Trả lờiXóa
 24. vì sao phải xóa bỏ điều 4 Hiến pháp? lũ phản động đừng nói rằng chúng mày yêu nước nhá? đừng lấy các vỏ yêu nước vớ vẩn ấy để ngụy biện cho âm mưu xấu xa của các người

  Trả lờiXóa
 25. Đảng tiên phong nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân ta đi đến những thắng lợi tiếp theo trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực. Đưa Việt nam sánh vai với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 26. ý kiến xóa bỏ điều 4 Hiến pháp chỉ là ý kiến chống phá của những phần tử xấu.Chúng nhân cơ hội lấy góp ý của nhân dân để thực hiện âm mưu của mình một cách công khai

  Trả lờiXóa
 27. Chỉ có bọn phản động hay những người có cái nhìn thiếu toàn diện mới mong muốn xóa bỏ điều 4 của hiến pháp, chúng muốn cho Đảng ta suy yếu để dễ bề lật đổ mà thôi, không thể xóa đi đc

  Trả lờiXóa
 28. Xóa làm gì chứ, xóa để các thế lực thù địch lật đổ hết lực lượng lãnh đạo của ta à, thế ai sẽ lãnh đạo tổ quốc ta đây, bọn phản động chắc. Nhất định không đc xóa bỏ điều 4 này

  Trả lờiXóa
 29. Nhất định không thể xóa bỏ điều 4, nhất định không để cho bè lũ phản động kia thực hiện đc âm mưu xấu xa của chúng đâu

  Trả lờiXóa
 30. Điều này chắc chắn không thể xay ra. Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội. Các thế lực thù địch sẽ không bao giờ thực hiện được âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 31. Theo tôi, chúng ta cần thay đổi điều 4 hiến pháp vì nó gây tai họa cho đất nước. Nhà nước nói là nhà nước " của dân, do dân và vì dân". Thế nhưng, trong điều 4 lại khẳng định là " Đảng lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lenin". Như vậy là hết sức mâu thuẫn. Bởi đã đóng khung quyền lãnh đạo trong một ý thức hệ vô thần, trong một tổ chức đảng phái. Như vậy, quyền làm chủ của nhân dân ở đâu ? . Theo tôi, nhà nước cần lấy lãnh đạo trên nền tảng là các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam , chứ không phải là đặt trên nền tảng của một đảng phái chính trị nào cả. Những học thuyết chỉ là bổ sung , làm phong phú chứ không thể thay thế cho các giá trị truyền thống của dân tộc.
  Thanh, CSSP.

  Trả lờiXóa
 32. xóa bỏ điều 4 là hoàn toàn sai lầm, là phủ nhận vai trò lãnh đạo to lớn, mà những gì mà đảng đã làm cho nhân dân ta được ấm no hạnh phúc như bây giơ, từ chúng ta làm mất quyền của người công dân.

  Trả lờiXóa
 33. Các thế lực thù địch không thể nào làm đảng suy yếu, đó là lẽ đương nhiên. Chính nội bộ đảng sẽ và đang làm suy yếu đảng, người dân thực sự thấy bất bình trước nạn tham nhũng không thể giải quyết nếu thiếu sự minh bạch, trung thực. Tư tưởng của Cụ Hồ sau này đã bị bóp méo nhằm lấp liếm cho những hành động mang tính lợi ích cá nhân của các phe phái quyền lực. 1 đảng có công ngày hôm nay không có nghĩa là mãi mãi, chống lại ách thực dân là do toàn dân 1 lòng, sự tự do luôn trong máu của người Việt.

  Sự độc quyền của đảng sẽ dẫn đến 1 điều tất yếu đó là lạm quyền.

  Nêu trên chỉ là về lí thuyết, còn thực tế thì nói thẳng luôn khỏi vòng vo là bây h đảng đã quá thối nát và cần đc. sàng lọc 1 cách có hệ thống và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Từ năm 75 đến nay, việt nam không hề đi lên về khoa học kĩ thuật, kinh tế đến nay trì trệ thậm chí thụt lùi so với khu vực, giáo dục y tế an sinh xã hội đều không có gì đảm bảo.

  Thiết nghĩ các bạn nên xem bộ phim đc. chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng này, thực sự thì phản động hay thế lực thù địch thực chất không có hại bằng chính sự độc quyền độc đoán của 1 kẻ lãnh đạo.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=78e3QwNDaZo

  Trả lờiXóa
 34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sao lại xóa ý kiến của người ta hả bạn ?

   Xóa
 35. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn đang dẫn dắt đất nước đi đúng hướng xã hội chủ nghĩa, việc bảo vệ chủ quyền đất nước chúng ta nên dùng cách mềm mỏng, và sử dụng các điều luật quốc tế là hợp lý, nếu gây ra chiến tranh sẽ làm đất nước kiệt quệ dân chúng lầm than

  Trả lờiXóa
 36. Hiện nay, Đảng đang khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của mình, do vậy các thế lực luôn tìm cách phá hoại, tất cả chúng ta phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 37. Đúng vay, can het sức cảnh giác với âm mưu đen tối của các thế lực thù địch luôn nhằm chống phà NN ta.

  Trả lờiXóa
 38. Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo nhân dân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác vì Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân..

  Trả lờiXóa
 39. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân. VÌ vậy làm sao có thể xóa vỏ được

  Trả lờiXóa
 40. Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là lực lượng trung thành với cách mạng Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Thực tế đã minh chứng quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn, Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Do vậy ko thể xóa bỏ điều 4

  Trả lờiXóa
 41. Các thế lực ra sức áp đặt đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp năm 1992 đó là luận điệu hết sức phản động của các thế lực thù địch do vậy chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về các luận điệu này

  Trả lờiXóa
 42. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn đang dẫn dắt đất nước đi đúng hướng xã hội chủ nghĩa, việc bảo vệ chủ quyền đất nước chúng ta nên dùng cách mềm mỏng, và sử dụng các điều luật quốc tế là hợp lý, nếu gây ra chiến tranh sẽ làm đất nước kiệt quệ dân chúng lầm than

  Trả lờiXóa
 43. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với xã hội là một tất yếu khách quan, đó là chân lý không ai có thể chối bỏ được. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là tự sát, là chết hết.

  Trả lờiXóa
 44. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang cố gắng nhằm hết sức đưa nước ta nên trở thành quốc gia dân chủ, dân giàu nước mạnh. hãy tin vào Đảng nhé

  Trả lờiXóa
 45. Hẳn vậy, Điều này khong som thi muon cung se xay ra, Viet Nam ta se di len CNXH va dan giau nuoc manh. Chi can chung ta giu vung long tin vao Dang CSVN.

  Trả lờiXóa
 46. Yes yes! Đảng là đội Ngu tiên phong! Những kẻ theo đảng tiên phong theo ngu!

  Trả lờiXóa
 47. Việc xóa bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp năm 1992 là không nên, bởi nhìn vào thực tế cho thấy. Ở nước ta có đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là duy nhất nhân dân ta thực sự được làm chủ nhà nước, đất nước ta đang ngày thay da dổi thịt. Ở các nước có sự đa nguyên, đa đảng nhưng các đảng đó đều đại diện cho chủ nghĩa tư bản nên đó cũng là nhất nguyên mà thôi một đảng lãnh đạo. Mà chủ nghĩa tư bản là bóc lột quần chúng nhân dân, bóc lột giai cấp lao động với những điều như trên thì ở nước ta chưa cần thiết phải đa nguyê, đa đảng

  Trả lờiXóa
 48. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu, là đúng đắn. Nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân, dân tộc Việt Nam đã trở thành những người chủ thật sự của đất nước, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vai trò đó đã được hiến định trong Hiến pháp 1992 và sẽ không bị xóa bỏ bởi vì nó vẫn cho thấy sự phù hợp, đúng đắn của nó với cách mạng Việt Nam. Đảng sẽ còn dẫn dắt con thuyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai, không ai có thể xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng được.

  Trả lờiXóa
 49. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lơi khác.
  Nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân, dân tộc Việt Nam đã trở thành những người chủ thật sự của đất nước, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
  Sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi điều 4 Hiến Pháp bởi lẽ Đáng ta là đảng của nhân dân của dân tộc Việt Nam, bệnh bực bảo vệ dân tộc Việt Nam.^^

  Trả lờiXóa
 50. xóa bỏ điều 4 hiến pháp là đi ngược lại với những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã gây dựng suốt mấy chục năm qua , những điều cốt lõi trong đó nếu xóa đi đồng nghĩa với việc nước ta đa nguyên đa đảng , sẽ gây tổn hại cho chính trị , chia bè phái ,tranh dành quyền lực , người dân sẽ nghèo khổ hơn , hòa bình không còn nữa , và nhiều điều nữa , vì thế không thể xóa bỏ điều 4 hiến pháp được.

  Trả lờiXóa
 51. Cần phải nói rằng từ khi nước Việt Nam ra đời và phát triển cho tới nay thì mọi thành quả đạt được đều là sự cố gắng hết mực của Đảng Công sản Việt Nam và sự tin yêu của nhân dân dành cho Đảng, cùng Đảng gánh lên vai xây dựng CNXH, đất nước phát triển phồn vinh. Vì vậy, Đảng ko bao giờ xa rời dân, luôn thương yêu dân, lấy dân làm gốc và vì lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 52. Điều 4 Hiến pháp khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản đã được minh chứng rõ ràng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì vậy không thể xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp. Bè lũ phản động luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, kích động xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp. Cần đề phòng và có biện pháp phù hợp

  Trả lờiXóa
 53. không thể nào xóa bỏ điều 4 hiến pháp được .điều này được xem như là chân lí ,Đảng cộng sản việt nam là lực lượng tiên phong và là nòng cốt, duy nhất lãnh đạo nhân dân việt nam đi qua mọi khó khăn ,thăng trầm của lịch sử cũng như trên con đường phát triển hiện nay.chính vì vậy xoa bỏ điều 4 hiến phap là không thể nào ,là 1 công dân việt nam tôi thấy rất là tự hào 1

  Trả lờiXóa
 54. Toi yeu cac Dong chi ! Dung vay xoa bo vai tro lanh dao cua Dang la NGU , dzung ma so deo gi cac dong chi nhi ! Dang ta da co duoc long tin tuyet doi cua nhan dan roi thi so deo gi ma khong cho bon phan dong no lap them dang moi? Ca tram dang moi ta cung khong ngan, dan ta lai bau cho Dang ta ma! dung khong? voi lai lam vay cho bon phan dong no do beo nheo...Voi gan 3 chuc nam an xin o nuoc ngoai to nhan ra rang o day chang he co tu do dan chu thuc su gi ca, dan chung o day thi dan don ngu dot tham chi la bac nhuoc, hen nhat boi le bay lau nay to chua tung duoc nghe mot thang dan nao o day bi ket an la co am muu lat do chinh quyen ca !!! To khuyen cac ban dung dai dot chay qua ben nay hay dua con chau sang day du hoc ... noi day ngheo nan va lac hau so voi Viet nam ta nhieu lam moi lai chang he co dan chu chut nao ca . Thoi nhe nho cac ban o gan gui gin Dang ta gium to , cam on nhieu Than ai : Chuc cac dong chi tien len CNXH thanh cong ruc ro !

  Trả lờiXóa
 55. So qua nghe ma thay khiep! "...Nguoi dan Bac Trieu Tien duoc tuyen truyen rang , dan Nam Han con ngheo nan va lac hau hon Bac Trieu Tien..." Khi doc nhung nhan xet tren toi thuc su tin rang : nhieu nguoi Viet nam cung tin la nguoi dan Chau au va My con ngheo nan va lac hau hon rat nhieu so voi Viet nam co day !!!
  Nam Quy Ty Doi Vua Nguyen Phu Trong 1013

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ