Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý báo chí, truyền thông – Sự tha hóa của nhà báo phản động


 Chính trực@
   Tư tưởng và lí luận của xã hội loài người trong lịch sử và hiện tại, cũng như công tác tư tuởng và lí luận của Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có y nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, có vai trò chi phối và định hướng quá trình phát triển của xã hội.
   Trong xã hội hiện đại, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng. Báo chí đã và đang đóng góp hết sức to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội. Trong tình hình cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng ngày càng tinh vi và phức tạp, trong bối cảnh toàn cầu hóa và môi trường truyền thông số hiện nay, báo chí và truyền thông nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng .
   Trên cơ sở những văn kiện của Đảng ta, có thể thấy những quan điểm sau đây cần được nhận thức, quán triệt và thực hiện trong quá trình quản lý nhà nước về báo chí cũng như họat động báo chí. 
   Công tác báo chí là một bộ phận cấu thành hữu cơ trong bộ máy hoạt động của Đảng ta, là yếu tố cầu thành hoạt động tư tưởng, lý luận. Không chỉ là yếu tố cấu thành hữu cơ, báo chí là vũ khí xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Báo chí có vai trò quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận và tổ chức.

   Báo chí nước ta phải góp phần tích cực vào tuyên truyền lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Báo chí phải góp phần tích cực xây dựng lý tưởng xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần ổn định chính trị tư tưởng, bình ổn đời sống tinh thần để huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

   Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lí của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí. Báo chí của ta là cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để của Đảng và quản lý của Nhà nước.

   Đảng lãnh đạo báo chí bằng việc định hướng chính trị, bằng và thông qua nhà nước, thông qua công tác tổ chức - cán bộ, thông qua giám sát, kiểm tra hoạt động thường xuyên trong thực tiễn. Quản lý nhà nước về báo chí còn bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

   “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Mỗi nhà báo là một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, là nhà truyền thong - vận động xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. Nhà báo là chủ thể tích cực trong quá trình họat động báo chí cũng như quản lý nhà nước về báo chí.

Căn cứ vào Luật Báo chí năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật báo chí năm 1999 thì  Những điều không được thông tin trên báo chí:
- Không được kích động nhân dân chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

- Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, không được kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác; 
- Không được tiết lộ bí mật nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định 
- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân. 
 
   Những trường hợp vi phạm thì phải chịu trách nhiệm pháp lý về những việc mà mình làm.
   Vâng, đó là quy định của Đảng và nhà nước ta về hoạt động báo chí, truyền thông nhưng thực tế hiện nay, vấn đề các nhà báo lạm dụng những quy định, chức năng của báo chí để tiến hành các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước.. chúng như một lũ âm binh, con sâu chuyên đi đục khoét, phá hoại, là mối mọt, bầy nhặng đầu đen của xã hội ngày đêm muốn rắp tâm phái hoại với những lời lẽ của những con người phản động, trong đó không ít là các nhà báo lỗi lạc, cộng tác với các trang mạng, và tòa soạn danh tiếng, chúng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước và sẽ bị xử lý của pháp luật.
   Thiết nghĩ Nhà báo hay là phản động làm báo?
   Có lẽ không phải bàn cải nhiều, trong mỗi chúng ta củng có câu trả lời là như thế nào,?
   Tôi chỉ có lời khuyên chân thành  là nếu là người Việt thì phải trân trọng những gì mà cả dân tộc đang phải đấu tranh bảo vệ lãnh thổ chứ không phải ngồi đổng nói trống không mà chà đạp lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam là việc không thể tha thứ được!


95 Nhận Xét :

 1. Hiện nay, tình hình chính trị trong nước cực kỳ căng thẳng do một số thế lực luôn tìm đủ mọi phương cách nhằm để có thể phá hoại nội bộ làm chệch hướng XHCN của nước ta. Do vậy cần phải hết sức đề phòng và có những điều chỉnh trong nội bộ thật hợp lý.

  Trả lờiXóa
 2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước nhân dân Việt Nam luôn dc sốn trong độc lập, tự do, hạnh phúc và điều đó đã dc cả thế giới biết đến. Còn về việc này thì cần phải đánh giá một cách khách quan mới được

  Trả lờiXóa
 3. haiz. Ngày càng có nhiều nhà báo tha hóa trong đạo đức, nghề nghiệp. Vậy mới nói những người làm nghề báo phải có tâm và có tài năng thực sự thì mới là những người mang đến những thông tin có giá trị đối với nhân dân, đất nước. Và khi đó báo chí mới có thể là tiếng nói thực sự của dân chứ không phải là công cụ cho bọn phản động lợi dụng tung tin đồn nhảm, làm ô nhiễm nghề báo cao quý.

  Trả lờiXóa
 4. Tạ Phong Tần , Nguyễn Đắc Kiên là những nhà báo hay sao - hay chỉ là các nhà báo mà nói láo thôi, núp dưới bóng nhà báo để bôi nhọ đi hình ảnh của đất nước này, lũ ô hợp vong ân bội nghĩa,ăn cháo đá bát không đủ tư cách để sống trên lãnh thổ này được.

  Trả lờiXóa
 5. Tạ Phong Tần , Nguyễn Đắc Kiên là những nhà báo hay sao - hay chỉ là các nhà báo mà nói láo thôi, núp dưới bóng nhà báo để bôi nhọ đi hình ảnh của đất nước này, lũ ô hợp vong ân bội nghĩa,ăn cháo đá bát không đủ tư cách để sống trên lãnh thổ này được.

  Trả lờiXóa
 6. nhà báo viết, tổng biên tập điều khiển. Nhà nước quản lí, chứ thời gian gần đây viết nhảm quá

  Trả lờiXóa
 7. Quả thực, báo chí thời gian gần đây bị bọn phản động trà trộn, mua chuộc nhiều quá. Họ viết mà không cần quan tâm nội dung đó là gì, chỉ cần kiếm tiền, thậm chí bài viết phản động chống phá Nhà nước mà họ còn múa bút viết được

  Trả lờiXóa
 8. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, siết chặt quản lý các trang báo mạng hiện nay hơn nữa. Tình trạng gần đây cho thấy chất lượng các nhiều tờ báo giảm sút rõ rệt, nhiều bài phản ánh thông tin sai lệch lừa bịp người dân.

  Trả lờiXóa
 9. Những cái tên tạ phong tần, nguyễn đắc kiên, bùi thị minh hằng... khi nhắc đến là nỗi nhục của quốc gia, của dân tộc. Bọn đó sớm muộn cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật thôi.

  Trả lờiXóa
 10. haha, mấy hình ảnh minh họa đúng là phản ánh đúng bản chất của bọn phản động. Đất nước ta trải qua bao nhiêu đau thương mới giành lại được tự do độc lập và giờ đây nhất định chúng ta cũng sẽ không để bọn phản động kia đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 11. quan điểm của Đảng và Nhà nước trong vấn đề quản lý là hoàn toàn phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của Đảng và lợi ích của nhân dân. Tôi tin nhất định Đảng ta sẽ đập tan mọi âm mưu phản động

  Trả lờiXóa
 12. Không thể tha thứ cho những kẻ đớn hèn chửi bới Đảng và Nhà nước. Đảng ta luôn đặt lợi ích của dân lên trước nhất, chăm lo cho nhân dân, bảo vệ Đảng chính là bảo vệ sự bình yên cho dân tộc

  Trả lờiXóa
 13. Nước ta vẫn cho phép các cơ quan báo chí tự do hoạt động nhưng không có nghĩa là báo muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết.

  Trả lờiXóa
 14. Các trang báo chính thống hiện nay vẫn đang làm rất tốt việc chuyền đến cho mọi người dân trong nước cũng như người dân ngoài nước những thông tin cập nhật về tình hình trong nước một cách nhanh nhất và chính xác nhất khiến cho mọi người rất hài lòng. Nhưng thay vào đó nhưng trang báo ngoài nước hiện nay đang ra sức phá hỏng điều này, phá hỏng phẩm chất người làm báo là truyền tải đến người đọc những thông tin chính xác mà lại đi xuyên tạc sự thật, nói dối một cách trắng trợn, nhằm tuyên truyền chống phá. Mọi người khi đọc những bài báo như thế này cần hết sức cảnh giác không thể để những thông tin sai sự thật làm cho mọi người mất lòng tin vào chính quyền.

  Trả lờiXóa
 15. Tất cả mọi người dân ai là cũng đọc báo cả. Mọi người đọc báo chí hàng ngày để cập nhật những thông tin hàng ngày của đất nước cũng như nắm được các thông tin chủ trương mới của Đảng và Nhà nước. Các thế lực nắm được điểm này và ra sức chống phá vào khía cạnh tư tưởng của người dân bằng những bài báo chống phá chính quyền. Nhà nước cần có những biện pháp cứng rắn với những hoạt động diễn ra ngày càng khó lường này.

  Trả lờiXóa
 16. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng là nhóm giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài nhằm nâng cao dân trí một cách toàn diện, để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên có ý thức tự bảo vệ mình và trở thành bộ lọc thông tin, hướng dẫn những người chung quanh nhận biết, sàng lọc các thông tin xấu, thông tin độc hại. nhất là trên các trang báo chí như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 17. Báo chí cũng là một chủ thể trong xã hội và hiện nay nó được coi là quyền lực thứ tư nên cũng vì vậy mà các thế lực tập trung viết bài, tán phát những điều xuyên tạc, bịa đặt nhằm kích động nhân dân biểu tình chống Đảng, chống chính phủ. Báo chí mang tính giai cấp cũng như định hướng xã hội vì vậy nhà nước ta cần quản lý chặt chẽ mặt trận này

  Trả lờiXóa
 18. báo chí đang trở thành công cụ của bọn phản động lợi dụng nhằm kích động quần chúng, làm nhân dân hoang mang. Chúng ta phải đưa ra những thông tin chính thống, quản lý chặt chẽ báo chí do tự do ngôn luận nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật chứ không phải muốn viết gì, nói gì cũng được

  Trả lờiXóa
 19. Hãy suy ngẫm xem, hàng ngày. Mọi người đọc báo chí hàng ngày để cập nhật những thông tin hàng ngày của đất nước cũng như nắm được các thông tin chủ trương mới của Đảng và Nhà nước. Các thế lực nắm được điểm này và ra sức chống phá vào khía cạnh tư tưởng của người dân bằng những bài báo chống phá chính quyền.

  Trả lờiXóa
 20. Bọn phản động lợi dụng nhằm kích động quần chúng, làm nhân dân hoang mang. Do vậy cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn để có thể làm cho người dân hiểu được bản chất của chúng.

  Trả lờiXóa
 21. Nói là tha hóa thì là còn nhẹ đối với lũ phản động này. Đã là nhà báo mà không có đạo đức, làm ăn chỉ vì lợi nhuận đồng tiền bất chính mà đưa tin sai sự thật.

  Trả lờiXóa
 22. tôi còn nhớ lời dạy của Bác Hồ, phải biết mình viết cho ai đọc, viết về cái gì,... Thế mà họ là nhà báo hẳn hoi chẳng lẽ lại không hề được đào tạo bài học về đạo đức nghề nghiệp hay sao?

  Trả lờiXóa
 23. Vai trò của báo trí đối với chịnh trị mà nói là vô cùng quan trọng, nó là phương tiện đưa thông tin tin tức tới người dân và ngày nay báo trí có rất nhiều nguồn, có nguồn đáng tin cậy và có nguồn thì không vậy nên người đọc pải thực sự biết chọn lựa mới có những bài báo thực chất mà đọc.

  Trả lờiXóa
 24. Báo trí nước ta phải tích cực tuyên truyền tư tưởng Mac- lenin chứ không phải chuyên đi xuyên tạc, bịa đặt, loại đó được xếp vào lũ phản động.

  Trả lờiXóa
 25. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lí của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật

  Trả lờiXóa
 26. Báo trí cung cấp thông tin, phan ánh cuộc sống, xã hội. Nhưng việc đưa các thông tin khoonh chích xác lam dư luận hiêu lâm, hay những tin tứ giật gân đê thu hút bạn đọc.... Cấp lãnh đạo cân có biện pháp đê đưa báo trí nước ta thật sự văn hóa.

  Trả lờiXóa
 27. cán bộ báo trí là cây bút chính nghĩa đem tư tưởng toàn dân tộc đi truyền bá giúp mọi người hiểu thêm về đất nước và giúp tăng sức mạng toàn đân tộc.

  Trả lờiXóa
 28. nhà báo, cái nghề danh giá và cao quý ấy, những cây bút được coi là đại diện chính nghĩa nới lời hay tốt đẹp. dạo gần đây xuất hiện những kẻ giả mạo nhà báo tạo blog viết nhăng viết quậy và tự cho mình là cây bút chính nghĩa.

  Trả lờiXóa
 29. những kẻ lợi dụng nghề báo để xuyên tạc tuyền truyền chống phá Đảng và Nhà nước cần phát hiện và nghiêm trị. Những phàn tử đó thuộc tốp phản động hoặc tay chân của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 30. nghề báo là nghề cao quý, những cấy bút xuyên tạc sự thật là những kẻ không xứng cầm bút chúng chỉ lợi dụng báo trí để kiếm tiền mà thôi.

  Trả lờiXóa
 31. đúng vậy! chúng ta nên ngăn chặn những kẻ như vậy. theo tôi những kẻ như vậy cần được cư dân mạng lên án thật mạnh mẽ có như thế chúng mới hết môi trường phát tán tin vớ vẩn

  Trả lờiXóa
 32. xin lỗi chứ nhìn mặt mấy tên đó chỉ muốn đấm vào mặt. Nhìn như du côn đầu đường xó chợ mà cứ nhận mình là tiến sĩ nọ, giáo sư kia đúng là phát tởm lên được.

  Trả lờiXóa
 33. Nhờ có Đảng, Nhà nước mà nhân dân mới được sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.. Vậy mà lũ chấy rận kia lại cố tình âm mưu lật đổ chính quyền, thật là tội ác khó dung thứ.

  Trả lờiXóa
 34. tự do báo trí là điều mà các thế lực luôn lên tiếng đòi kiện VN ta thế nhưng ở VN ta chính nghĩa và chân chính thì luôn được tự do cong những gì mà khuôn khổ pháp luật đã cấm thì không thể đòi tự do được

  Trả lờiXóa
 35. Tự do, ha chữ đó ở VN ta là một điều vô cùng bình thường nhưng những hành động tự do không được phép vi phạm luật pháp Việt Nam. Những kẻ phản động thì không có quyền tự do trong bất kỳ lĩnh vực nào cả.

  Trả lờiXóa
 36. báo lá cải ngày càng tràn lan trên mạng, cái mà người ta gọi là tự do đấy, vậy giờ các bạn đọc muồn tìm một bài báo thật chính xác, thật hay và đúng sự thật thì quả là khó

  Trả lờiXóa
 37. Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện tự do ngôn luận, tự do báo chí được phát triển nhưng điều đó không có nghĩa là thích nói gì làm gì đều được mà phải theo khuôn khổ của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 38. không những quà nhiều kẻ giả danh cây bút chính nghĩa mà chúng còn khá là tích cực trong việc đứng đằng sau kích động các cuộc biểu tình chống chính quyền.

  Trả lờiXóa
 39. báo bắp cải dạo này có vẻ được nhiều người biết đến rồi đấy nhỉ? cứ ngỡ là tờ báo trung thực khách quan ai ngờ cũng là phường bán nước cả.

  Trả lờiXóa
 40. Báo trí không được kích động người dân chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam, phá hoại đại đoàn kết toàn dân tộc nếu những nhà báo nào vi phạm điều cơ bản này thi chắc chắn sẽ bị tước quyền nhà báo.

  Trả lờiXóa
 41. Thiết nghĩ để đối phó lại chúng thì chúng ta cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan chức năng. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biết để tránh bị lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 42. Gần đây có những trang blog có tính chất phản động đang phát triển và tăng cường khá nhiều và những kẻ lập ra những trang đó chúng ta đã thừa biết mặt và sớm muộn chúng cũng phải ngồi nhà đá thôi

  Trả lờiXóa
 43. mình có đọc vài trang như bạn nói, thực sự là mình khá bức súc nhé! nhưng sao chúng vẫn tồn tại như thế nhỉ, sao không xóa chúng đi.

  Trả lờiXóa
 44. Bạn San ho thân mến! Đảng va nhà nước sẽ có biện pháp xử lỹ chúng mà. chúng ta để chúng vẫn tồn tại là vì để khẳng định rằng chính người dân như bạn có thể đãnh giá chính xác những loại web độc hại mà tránh

  Trả lờiXóa
 45. Báo trí là tiếng nói của Đảng của Nhà nước chứ không phải của các thế lực chống phá lại Đảng, những kẻ lợi dụng báo trí để nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước thì chúng thực sự sai lầm.

  Trả lờiXóa
 46. Báo lá cải thì ngày càng nhiều! thế nhưng nếu nó thực sự không ảnh hưởng tới Đảng và nhà nước, tới sự nghiệp phát triển đất nước thì chúng chẳng có vấn đề gì cả

  Trả lờiXóa
 47. cần có cơ chế xiết chặt hơn quản lý các tờ báo, đặc biệt là xóa bỏ các loại báo lá cải, giờ có rất nhiều kẻ phản động lợi dụng các tờ báo lá cải để tuyên truyền nói xấu kích động

  Trả lờiXóa
 48. những kẻ được gọi là nhà báo mà tha hóa về đạo đức, theo bọn phản động chống đối thì cần sớm loại bỏ ngay, để các tờ báo được trong sạch, báo chí là công cụ nhà nước truyền tải các vấn đề đến người dân, cần có sự chú trọng trong từng công tác báo chí

  Trả lờiXóa
 49. Công tác báo chí là một bộ phận cấu thành hữu cơ trong bộ máy hoạt động của Đảng ta, là yếu tố cầu thành hoạt động tư tưởng, lý luận. Không chỉ là yếu tố cấu thành hữu cơ, báo chí là vũ khí xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Báo chí có vai trò quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận và tổ chức.

  Trả lờiXóa
 50. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lí của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí.

  Trả lờiXóa
 51. Báo chí phải góp phần tích cực xây dựng lý tưởng xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần ổn định chính trị tư tưởng, bình ổn đời sống tinh thần để huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 52. “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Mỗi nhà báo là một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, là nhà truyền thong - vận động xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 53. phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí. Báo chí của ta là cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để của Đảng và quản lý của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 54. Báo chí phải là ông cụ tuyên truyền các chủ trương chính sách, đường lói của đảng và pháp luật của nhà nước, tới đông đảo quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 55. Là kỹ sư, mải miết với công việc, đôi khi tôi không để tâm nhiều đến các vấn đề chính trị. Nhưng về Đảng, tôi luôn dành tình cảm thành kính và biết ơn. Nhờ những hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ đảng viên đi trước mà ngày hôm nay thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình, được học hành, làm việc và cống hiến.

  Trả lờiXóa
 56. Là kỹ sư, mải miết với công việc, đôi khi tôi không để tâm nhiều đến các vấn đề chính trị. Nhưng về Đảng, tôi luôn dành tình cảm thành kính và biết ơn. Nhờ những hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ đảng viên đi trước mà ngày hôm nay thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình, được học hành, làm việc và cống hiến.

  Trả lờiXóa
 57. Mọi người đọc báo chí hàng ngày để cập nhật những thông tin hàng ngày của đất nước cũng như nắm được các thông tin chủ trương mới của Đảng và Nhà nước. Các thế lực nắm được điểm này và ra sức chống phá vào khía cạnh tư tưởng của người dân bằng những bài báo chống phá chính quyền. mọi người đọc cần phải thực tế khách quan xem đó có phải là bọn phản động, bọn bán nước hại dân không nhé.

  Trả lờiXóa
 58. b.trí là tiếng nói của Đảng của Nhà nước chứ không phải của các thế lực chống phá lại Đảng, những kẻ lợi dụng báo trí để nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước thì chúng thực sự sai lầm.

  Trả lờiXóa
 59. tự do báo chí không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm mà phải tôn trọng pháp luật về quản lý báo chí co như thế mới hiệu quả được. Tạ Phong tần, nguyễn đắc kiên là những con người không tôn trọng điều đó cho nên tất yêu phải bị xử lý của pháp luật

  Trả lờiXóa
 60. Có Đảng, Nhà nước mà nhân dân mới được sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.. Vậy mà lũ chấy rận kia lại cố tình âm mưu lật đổ chính quyền, thật là tội ác khó dung thứ.

  Trả lờiXóa
 61. nhằm nâng cao dân trí một cách toàn diện, để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên có ý thức tự bảo vệ mình và trở thành bộ lọc thông tin, hướng dẫn những người chung quanh nhận biết, sàng lọc các thông tin xấu, thông tin độc hại. nhất là trên các trang báo chí như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 62. tự do báo chí phải luôn gắn với sự quản lý mới đảm bảo hiệu quả được.
  hoạt động của báo chí gắn với sự bền vững của xã hội nên cần phải phát huy và quản lý cho tốt

  Trả lờiXóa
 63. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, nhà báo trước hết là công dân Việt Nam đều phải trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trong tác phẩm báo chí của mình, nếu vi phạm thì đều bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 64. Ở Việt Nam, báo chí đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của cá nhân nhưng không vì thế mà chúng ta có thể lợi dụng điều đó để pha hoại được

  Trả lờiXóa
 65. khi mà các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông, đặc biệt là báo chí, để tiến công vào Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, với sự phụ họa và khuyến khích của các tổ chức, cá nhân phản động này thì chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa, để báo chí và truyền thông luôn hướng tới mục đích vì con người, cho con người, vì sự ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 66. Phải bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật để báo chí và hệ thống truyền thông đóng góp ngày càng tích cực vào quá trình phát triển đất nước. Dù thế nào thì luật pháp của quốc gia phải được tôn trọng

  Trả lờiXóa
 67. Hệ thống luật pháp ấy là một trong những yếu tố cơ bản tạo ra cơ hội giúp mọi công dân có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy năng lực và tài năng để cống hiến cho đất nước. Nhưng hệ thống luật pháp ấy cũng rất nghiêm khắc với bất cứ cá nhân nào, kể cả nhà báo, đã xem nhẹ trách nhiệm công dân, lợi dụng nghề nghiệp xã hội mà có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự các tổ chức và cá nhân…

  Trả lờiXóa
 68. BChi phải góp phần tích cực xây dựng lý tưởng xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần ổn định chính trị tư tưởng, bình ổn đời sống tinh thần để huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân nắm bắt thông tin xã hội nhanh hơn và chính xác khách quan hơn.

  Trả lờiXóa
 69. Không chỉ là yếu tố cấu thành hữu cơ, báo chí là vũ khí xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Báo chí có vai trò quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận và tổ chức.

  Trả lờiXóa
 70. Tạ Phong Tần, Nguyễn Đắc Kiên,... đúng là một lũ nhà báo tha hóa, biến chất, lợi dụng báo chí để nói xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta. Bọn chúng thật khốn nạn, được mấy đồng tiền dơ bẩn của các thế lực thù địch bên ngoài mà loạn ngôn như vậy.

  Trả lờiXóa
 71. phong tần hay đắc kiên chỉ là nhũng tên nhà báo mà nói lao, đáng lẽ những con người này cần phải sớm thanh lọc từ sớm để làm sạch ngành báo chí nước ta

  Trả lờiXóa
 72. phong tần hay đắc kiên chỉ là nhũng tên nhà báo mà nói lao, đáng lẽ những con người này cần phải sớm thanh lọc từ sớm để làm sạch ngành báo chí nước ta

  Trả lờiXóa
 73. Công tác báo chí là một bộ phận cấu thành hữu cơ trong bộ máy hoạt động của Đảng ta, là yếu tố cầu thành hoạt động tư tưởng, lý luận.

  Trả lờiXóa
 74. Hiện nay vấn đề các nhà báo lạm dụng những quy định, chức năng của báo chí để tiến hành các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước.. chúng như một lũ âm binh, con sâu chuyên đi đục khoét, phá hoại, là mối mọt, bầy nhặng đầu đen của xã hội ngày đêm muốn rắp tâm phái hoại với những lời lẽ của những con người phản động

  Trả lờiXóa
 75. Tạ Phong Tần, Nguyễn Đắc Kiên chúng là những kẻ phản động, biến chất, chỉ vì đồng tiền để rồi trà đạp lên dân tộc mình, tổ quốc mình đem báo trí ra lợi dụng báo chí để nói xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta. và những nhà báo thực thụ với lời lẽ sắc bén hãy cùng đấu tranh vì lẽ phải vì công lý cho dân tộc ta để bọn bán nước bọn chúng không có chỗ mà viết mà đăng tin xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 76. Báo chí là một ngành quan trọng trong phát triển xã hội ta hiện nay, là cơ sở tạo nên động lực thúc đẩy xã hội phát triển.
  Người làm báo cũng là một chiến sỹ cách mạng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nhưng việc mà chúng ta lợi dụng báo chí để tuyên truyền những luận điều sai với quan điểm chủ trương chính sách của Đảng là không thể chấp nhận được./

  Trả lờiXóa
 77. báo chí như con dao 2 lưỡi nếu như chúng ta thực hiện tốt dùng để tuyên truyền chủ nghĩa mac-lenin hay truyền dạy lời dạy của bác.nhưng nếu là cái để bọn phản động kích động lòng dân tuyên truyền chiến tranh biểu tình chống phá đảng thì thật là hại và nguy hiểm,nghĩ rằng đó là việc nhỏ nhưng nếu ta không triệt để thì hậu quả khôn lường

  Trả lờiXóa
 78. Mặc dù báo chí gần đây đã bị bọn phản động trà trộn, mua chuộc khá nhiều. Nhưng đất nước ta trải qua bao nhiêu đau thương mới giành lại được tự do độc lập và giờ đây nhất định chúng ta cũng sẽ không để bọn phản động kia đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 79. hãy thật cẩn trọng với vấn đề báo chí, bởi báo chí ngày nay đã bị bọn phản động mua chuộc khá nhiều. các cơ quan chức năng phải kiểm soát gắt gao, tránh để cho chúng xuyên tạc mà tuyên truyền các vấn đề xấu của đảng, của chế độ, của các cơ quan chức năng...

  Trả lờiXóa
 80. Báo chí là một công cụ để bọn phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhà báo hay là phản động, giữa hai cái đó chỉ là sự mong manh, nhà báo mà vẫn giữ được đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cách mang, giữ được sự trong sạch, sự khách quan thì sẽ là những nhà báo tốt vì nước, vì dân, nhưng những nhà báo kiểu như trong bài viết nói thì đó là thể hiện sự tha hóa, biến chất, sự ích kỷ của chính bọn chúng mà sẵn sàng bán thân cho các thế lực thù địch, sẵn sàng dùng ngòi bút của mình chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bọn chúng mà là nhà báo à, có mà là nhà nói nhăng nói cuội thì đúng hơn.

  Trả lờiXóa
 81. Công tác báo chí mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, là phương tiện kết nối cộng đồng gần nhau hơn, mặt tích cực của nó thì không ai phủ nhận được vì thực tế báo chí là công cụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Việc lợi dụng công tác báo chí để thực hiện công tác chống phá nhà nước là điều không thể chấp nhận được vì tuyên truyền trên báo chí mang tính rộng rãi trong quần chúng, nếu đưa những thông tin không chính thống trên báo chí làm cho nhân dân hiểu sai bản chất của Đảng ta tạo nên dư luận xấu cho xã hội. Hơn lúc nào hết các cơ quan chủ quản phải làm tốt các công tác quản lý báo chí để công tác báo chí phát huy hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 82. Công tác báo chí mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, là phương tiện kết nối cộng đồng gần nhau hơn, mặt tích cực của nó thì không ai phủ nhận được vì thực tế báo chí là công cụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Việc lợi dụng công tác báo chí để thực hiện công tác chống phá nhà nước là điều không thể chấp nhận được vì tuyên truyền trên báo chí mang tính rộng rãi trong quần chúng, nếu đưa những thông tin không chính thống trên báo chí làm cho nhân dân hiểu sai bản chất của Đảng ta tạo nên dư luận xấu cho xã hội. Hơn lúc nào hết các cơ quan chủ quản phải làm tốt các công tác quản lý báo chí để công tác báo chí phát huy hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 83. Quan điểm của Đảng về công tác báo chí cần được cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo hiệu quả thực thi, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lĩnh vực báo chí nhất là quản lý việc lợi dụng báo chí để tuyên truyền chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 84. Báo chí phải luôn hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật quy định, báo chí mang tính giai cấp do vậy báo chỉ phải phục vụ lợi ích của Đảng của Nhà nước nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách, đường lối pháp luật tới đông đảo quần chúng nhân dân. Bọn phản động luôn luôn đòi tự dao báo chí đó là một luận điệu phản động hòng đạt được mục đích của chúng

  Trả lờiXóa
 85. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý báo chí luôn luôn nhất quan báo chí phải chịu sự quản lý của nhà nước của đảng, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân việt nam. Báo chí không thể dứng ngoài vòng pháp luật, đó là một chân lý. Về sự tha hóa Đảng và Nhà ta quyết xử lý những người đi ngược lại lợi ích của nhân dân của dân tộc

  Trả lờiXóa
 86. Báo chí phải góp phần tích cực xây dựng lý tưởng xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và phải hoạt động theo pháp luật, những kẻ coi thường pháp luật dùng ngòi bút của mình hoạt động chống chính quyền thì không xứng danh nhà báo, mất hết cả đạo đức nghề nghiệp

  Trả lờiXóa
 87. Đúng rồi,các bác nói chuẩn không cần chỉnh.Hoạt động báo chí mà thả rong ra thì đất nước này có mà loạn hết à. Mấy bọn nhà báo cứ ăn rồi suốt ngày nói láo, vu khống, xuyên tạc Đảng, nhà nước để kiếm tí cơm thừa,canh cặn của các thế lực thù địch bên ngoài,thế mà cũng "chửi bới" vu khống Việt nam không có tự do báo chí,tự do ngôn luận, thử hỏi bọn chúng có còn đạo đức nghề nghiệp hay không?

  Trả lờiXóa
 88. Mình kết câu này nhất" Tôi chỉ có lời khuyên chân thành là nếu là người Việt thì phải trân trọng những gì mà cả dân tộc đang phải đấu tranh bảo vệ lãnh thổ chứ không phải “ngồi đổng nói trống không” mà chà đạp lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam là việc không thể tha thứ được! " câu này dành cho những kể chỉ biết nói , không biết suy nghỉ , những kẻ bán nước cầu vinh, chúng mày sẽ không có kết quả tốt đâu. Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi.

  Trả lờiXóa
 89. Báo chí luôn là là một phương tiện tryền tải thông tin tới đông đảo quần chúng nhân dân, do vậy những thông tin trong báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng dư luận. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới báo chí, đã ban hành luật báo chí đảm bảo báo chí hoạt động đúng pháp luật thực hiện tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới đông đảo nhân dân. Do vậy việc tách báo chí ra khỏi pháp luật như luận điệu của những kẻ phản động là thiếu căn cứ đi ngược lại tiến bộ

  Trả lờiXóa
 90. Báo chí ngoài chức năng truyền tải thông tin tới quần chúng nhân dân còn là công cụ để bọn nhà báo phản động lợi dụng xuyên tạc, bóp méo sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước để phụ vụ lợi ích chính trị cho chúng. Nhà báo, nhà beo gì, bọn chúng toàn một lũ phản động mất hết lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, chỉ vì lợi ích cá nhân mà bán thân, bán ngòi bút của mình cho các thế lực thù địch. Bọn chúng sẽ phả trả giá cho những hành động phản bội lại Tổ quốc, nhân dân của mình. Mỗi chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu mà bọn nhà báo này đưa ra, tránh bị lợi dụng để phục vị cho lợi ích bất chính của chúng.

  Trả lờiXóa
 91. Dào này tình hình có vẻ tưởng chừng như là nhẹ đi thì phải. Nhưng có lẽ bọn chúng đang chuẩn bị một âm mưu to lớn hơn để chống lại chúng ta - mục đích xóa bỏ chế độ hiện giờ mà thay vào đó là chế độ cũ mà chúng hằng mơ ước

  Trả lờiXóa
 92. Dân viết báo chỉ là đám thư sinh sức trói con gà còn chưa chặt, sức mấy dám làm chuyện "phản động"? Có chăng, là khi mà tầng tầng lớp lớp đầu gấu dầy đặc như ruồi nhặng, xã hội đen vung văng nhan nhản trên khắp nước: hang cùng ngõ hẻm, đâu cũng trộm cắp, cướp giật, đĩ điếm ... nhiều đến nỗi trong đám nghiện ngập và thanh niên lưu manh hư hỏng, khó phân biệt nổi đâu là những tên đói túng làm càn và những tên giết cả bố mẹ, anh em, hàng xóm kiếm tiền tiêu sài. Dân làm báo phải làm gì? Chụp ảnh đưa lên những bức tranh món ăn dê lẫu và ảnh hoa hoét hay là phải lên tiếng để báo động với nhân dân, nhằm xây dựng xã hội an hòa? họ là những tinh hoa và lương tri còn lại của dân tộc Việt Nam mong muốn vươn lên. Xin đừng giết nốt những con người lương thiện. Cướp bóc, tham nhũng, bán nước còn chưa đủ sao?

  Trả lờiXóa
 93. Công nhận là nhà báo thì họ có quyền nói lên suy nghĩ của mình nhưng trên hết vẫn phải tôn trọng sự thật, cũng như luật pháp. Và mỗi blogger, mỗi người làm báo phải tự xây dựng cho mình văn hóa ứng xử dựa vào nền tảng đạo đức chuẩn mực của xã hội. Không nên vì những thứ lợi ích cá nhân tầm thường mà bán rẻ đi nhân cách, đạo đức của con người nói chung và những người làm báo nói riêng.

  Trả lờiXóa
 94. Báo chính thống thì có ít nhưng hiện nay xuất hiện vô vàn những trang báo mạng update thường xuyên những bài viết không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những bài báo thiếu tính trung thực gây mất lòng tin của đọc giả

  Trả lờiXóa
 95. Nhân dân chúng ta cần nhận thức rõ thế nào là dân chủ dân quyền cần có những hiểu biết nhất định để tránh những lời nói mang tính mỵ dân của bọn phản động nhằm lợi dụng lôi kéo lòng yêu nước cảu nhân dân chúng ta.Chúng ta cần phải hết sức cẩn trong trước những âm mưu đen tối của lũ bán nước

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ