Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Sửa đổi hiến pháp - Một góc nhìn

   Sau đại thắng mùa xuân năm 1975,non sông quy về một mối.toàn Đảng toàn dân ta đi lên xây dựng CNXH với tư thế của những người làm chủ đất nước,những người vác trên vai sứ mệnh chính dân tộc mình với bao công việc mới thử thách mới. Một trong những công việc,thử thách ấy là sủa đổi,bổ sung hiến pháp năm 1992 của Quốc hội lấy ý kiến của công dân trên mọi miền tổ quốc trong thời gian gần đây.

Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Ảnh tư liệu

   Hiến pháp nước CHXHCN VN là luật cơ bản nhất của Nhà nước.có hiệu lực pháp lý cao nhất. Sửa đổi một văn bản pháp lý quan trọng đặc biệt như vậy được tiến hành từ chính ý kiến của nhân dân là minh chứng sống động về quyền công dân của nước ta rất được bảo đảm,đồng thời là đòn đá thẳng vào luận điểm xuyên tạc của bè lũ phản động khi rêu rao Việt Nam không thực hiện tốt dân chủ,không bảo đảm dân quyền… Trong văn bản này,điều 4 được khẳng định là đúng đắn,ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh dân tộc:

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

   “Đảng cộng sản Việt Nam,đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,đại biểu trung thành cho quyền lợi của giai cấp công nhân,nhân dân lao động và của cả dân tộc.theo chủ nghĩa Mác-lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Bởi lẽ:
   - Đảng được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác-lê nin,trên cơ sở phân tích quy luật khách quan,Đảng đề ra đường lối,chính sách đúng đắn và thực hiện có hiệu quả chính sách đó trong thực tế.
   - Đảng theo tư tưởng Hồ Chi Minh,tư tưởng đó đang được kế thừa và phát triển.
   Đảng cộng sản Việt Nam có năng lực tổ chức to lớn,khả năng đó được lịch sử kiểm nghiệm. Đảng có khả năng đoàn kết,tập hợp mọi tầng lớp nhân dân để thưc hiện đường lối ,chính sách của Đảng.
   - Đảng luôn trung thành với mục tiêu đấu tranh vì sự nghiệp hòa bình,ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc,phong trào đấu tranh của giai cấp công  nhân ở các nước tư bản chống đế quốc,thực dân làm cho uy tín của Đảng ta ngày càng được nâng cao.
   Lý luận bước ra thực tế sinh động hơn,rõ nét hơn,chính là hòa bình mà chúng ta đang được hưởng. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử,trưởng thành dần cùng với sự phát triển của cách mạng để giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kì và đang tiến bước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó là lý do để điều 4 Hiến pháp tồn tại mãi và được bảo vệ khi thế lực thù định luôn muốn xóa bỏ để phá hỏng con đường đi  lên CNXH của cả đất nước.
   Thiết nghĩ,sửa đổi Hiếp pháp là cơ hội để mỗi người yêu nước chân chính bày tỏ quan điểm xuất phát từ chính trái tim và khối óc mình để có những góp ý đúng đắn. Kiên định ,tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng là sự đấu tranh quyết liệt nhất trước những luận điệu lừa bịp của kẻ thù  trong giai đoạn nhạy cảm này.
Hương Lan
Trích Dân Lầm Than

14 Nhận Xét :

 1. Góp ý thì thoải mái thôi ! từ đó mà Đảng và Nhân dân mới biết ai là người yêu nước thực sự ai là những kẻ bất mãn ! yêu nước muốn cống hiến thì sẽ góp ý một cách tích cực và được Đảng chú trọng ! còn kiểu như kiến nghị 72 rồi tương tự thì chỉ làm cho chúng lộ rõ bản chất muốn đất nước rơi vào lũng loạn chứ chả có ý giúp đất nước gì cả !

  Trả lờiXóa
 2. Góp ý thể hiện chính kiến của bản thân về việc xây dựng đất nước lấy hiến pháp là thước đo là chuẩn mực. Tuy nhiên hiện nay nhiều thế lực thù địch lại lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, đưa ra những đề xuất nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn để không bị lừa bịp

  Trả lờiXóa
 3. Hãy nhìn lại lịch sử của Liên bang Xô Viết thì sẽ rõ. Đất nước đã sụp đổ, thay đổi cả một chế độ khi bỏ qua điều 6 trong hiến pháp của họ tương đương với điều 4 trong hiến pháp của Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải kiên quyết giữ Điều 4 trong hiến pháp

  Trả lờiXóa
 4. Hiến pháp là bộ luật quan trọng nhất có thể nói đó là luật của các bộ luật khác do vậy cần phải nghiên cứu thật kỹ trước khi sửa đổi hiến pháp không bị tác động bởi các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 5. ngu vl. sửa đổi để Đảng cai trị tốt hơn gì nữa

  Trả lờiXóa
 6. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, cần có tình ổn định lâu dài do đó nhà nước phải suy xét thật kĩ lưỡng, lấy được những ý kiến có ích từ mọi giai tầng trong xã hội thì khi ấy bản hiến pháp sẽ đi vào lịch sử

  Trả lờiXóa
 7. “Đảng cộng sản Việt Nam,đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,đại biểu trung thành cho quyền lợi của giai cấp công nhân,nhân dân lao động và của cả dân tộc.theo chủ nghĩa Mác-lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” - Một khẳng định vô cùng chính xác.
  Thực sự có cái nhìn khách quan thì lịch sử đã chứng minh đầy đủ về sự lãnh đạo tài ba, và công cuộc tiến lên chủ nghĩa xã hội thì chỉ có Đảng CS mới có thể làm đươc.

  Trả lờiXóa
 8. Điều này vô cùng quan trọng, nó khẳng định vai trò của ĐẢng ta, không thể xóa được nó. Đây là một điều chắc chắn.

  Trả lờiXóa
 9. Một điều tất yếu mà lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ có ĐCS mới đưa VN tới bến bờ XHCN, và nếu có sự tranh chấp quyền lực thì nhân dân sẽ là người phải hứng chịu những khổ đau đầu tiên.

  Trả lờiXóa
 10. Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, nền tảng tư tưởng, chính trị pháp lý của một quốc gia, Hiến pháp đưa ra cần có sự đồng thuận của nhân dân,chính vì vậy việc sửa đổi hiến pháp cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và cần có những người có tâm có tài để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa

  Trả lờiXóa
 11. Sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với thời đại mới là cần thiết, những phải hết sức cảnh giác trước việc các thế lực thù địch núp danh nghĩa góp ý sửa đổi hiến pháp để lợi dụng chống phá Đảng ta

  Trả lờiXóa
 12. Theo thời gian thì hiến pháp cũng nên sửa đổi để phù hợp với hoàn cảnh mới.Không chỉ phù hợp với hoàn cảnh trong nước mà cả bối cảnh thế giới nữa.

  Trả lờiXóa
 13. Lịch sử Việt nam là lịch sử của những trang sử vàng, chói lọi nhất, lịch sử đó đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt nam, đó là ánh sáng dẫn bước nhân dân lầm than ra khỏi ách nô lệ và hiện nay, Đảng ta đang thể hiện vai trò tiên phong của minh trong lãnh đạo đất nước phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.
  KẾT LẠI ĐÓ LÀ: LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH CHỈ CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN MỚI ĐEM LẠI THẮNG LỢI CHO ĐẤT NƯỚC

  Trả lờiXóa
 14. trong thời điểm hiện nay nước ta đang trưng cầu ý kiến của nhân dân về việc sửa đổi hiến pháp, đó là thời cơ để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá ta, chúng luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đa nguyên đa đảng, nhân dan ta cần tỉnh táo và nhận ra âm mưu của chúng, tránh bị chúng lợi dụng vào các hoạt động chống phá

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ