Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Thể chế hóa việc nhân dân giám sát chính quyền để phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí


Đảng kỳ

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo, quản lý đất nước bởi công cụ chủ yếu là chính quyền thì càng cần thể chế hóa quyền giám sát của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Có như thế mới hạn chế, khắc phục được những yếu kém.

Nghiên cứu bản Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) vừa được Quốc hội công bố, tôi thấy mấy điểm đáng chú ý thể hiện quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, yếu kém để luôn xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân của Đảng và Nhà nước ta. Tại mục 2, Điều 4 ghi: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.
Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng bàn luận nhiều về việc có người nói nên bỏ Điều 4 trong Hiến pháp thì đây không phải là chuyện mới mà từ nhiều năm nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ thành quả cách mạng của nhân dân ta bằng chiêu bài dân chủ, đa nguyên, đa đảng hòng giành lấy chính quyền từ nghị trường - cái mà chúng đã không thể giành được trên chiến trường.


Vì vậy, luận điệu cho rằng “Bỏ Điều 4 trong Hiến pháp để xóa bỏ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh sẽ chống được quan liêu, tham nhũng” chỉ là lừa bịp vì thực tế, ngay ở các nước mà các đảng tư sản cầm quyền cũng vẫn thường xuyên xảy ra tham nhũng, thậm chí còn trầm trọng hơn ở các nước đảng cầm quyền là Đảng cộng sản. Thực ra, câu chuyện tham nhũng không phải là mới và không phải không khắc phục được trong điều kiện Đảng độc quyền lãnh đạo. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Bắc, chúng ta đã phát hiện việc tham nhũng.
Biết được căn bệnh tham nhũng luôn gắn với chức quyền và là một nguy cơ của đảng cầm quyền, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng thông qua các cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, quan lieu.
Bằng hành động thiết thực, trong dự thảo Hiến Pháp năm nay , xây dung cơ chế giám sát nhân dân đối với Đảng ta, Đây là biểu hiện tích cực cho sự tham gia của nhân dân vào công tác phát hiện, đấu tranh , phòng ngừa cho căn bệnh tham nhũng, quan liêu hiện nay.
Để thể chế hóa việc nhân dân giám sát chính quyền để phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thì cần thực hiện các hoạt độnggiám sát, nhăm đảm bảo nhân dân tham gia trực tiếp các hoạt động của chính quyền như:
Thứ nhất, Quan trọng nhất là nhân dân giám sát đường lối, chính sách của Đảng ban hành, và hoạt động của bộ máy chính quyền từ trung ương - cơ sở.
Thứ hai, Nhân dân giám sát về tổ chức, hoạt động của Đảng ở các cấp.
Thứ ba,
Nhân dân trực tiếp giám sát về cán bộ, đảng viên của Đảng, đội ngủ cán bộ, công chức ở trong bộ máy chính quyền.

Hiện còn mấy ngày nữa là kết thúc đợt lấy ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp, hy vọng các cơ quan chủ quản trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, đưa nội dung của Khoản 2 Điều 4 vào Hiến pháp để thể chế hóa việc nhân dân giám sát chính quyền để phòng chống quan liêu, tham nhũng ngày càng tốt hơn.

Linh BEO

95 Nhận Xét :

 1. việc thể chế hóa là cần thiết là nên sớm thực hiện

  Trả lờiXóa
 2. chống tham nhũng cần sự giúp sức của nhân dân. Nhân dân ta có sức mạnh vô cùng to lớn, là lực lượng đông đảo như hàng triệu con mắt nhìn vào từng cử chỉ hành động của cán bộ. một công mà được nhiều việc mà!

  Trả lờiXóa
 3. nhân dân trực tiếp tham gia giám sát chính quyền, việc làm này thực sự sẽ tạo ra một bước chuyển biến tốt trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng Và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 4. Việc thực hiện thể chế này là quá hợp lý chắc chắn nhân dân ủng hộ nhiệt tình và mong sao tác dụng của nó được phát huy tối đa.

  Trả lờiXóa
 5. toàn Đảng toàn dân cúng kiên quyết thực hiện phòng chống tham nhũng, chẳng mấy mà đội ngũ cán bộ không trong sạch sẽ bị thanh trừng và Đảng nhà nước lại trong sạch vững mạnh để dẫn dắt dân tộc ta đi lên

  Trả lờiXóa
 6. thể chế hóa việc nhân dân giám sát hoạt động của các chính quyền được coi là biện pháp hiệu quả trong phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, phát hiện sai phạm có thể nảy sinh.

  Trả lờiXóa
 7. phóng chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân, thể chế hóa quyền giám sát chính quyền là việc làm đúng đắn và chắc chắc được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng

  Trả lờiXóa
 8. nhân dân làm việc này thì quá tốt luôn ấy chứ bởi nó thực sự liên quan tới đời sống của nhân dân. cán bộ tốt làm đúng thì nhân dân là những người biết rõ nhất

  Trả lờiXóa
 9. việc này được thực hiện sẽ thực sự gắn kết Đảng và nhân dân, sức mạnh toàn dân tộc từ đây sẽ lại càng vững chắc hơn nữa. một Việt Nam hùng mạnh hơn giàu đẹp hơn đang ở phía trước

  Trả lờiXóa
 10. Việt Nam ta giàu mạnh hơn là nhờ có Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã dẫn đường chỉ nối giúp nhân dân gắn kết tạo sức mạnh đánh tan mọi kẻ thù câm lược, và ngày nay trong thời bình giặc tham nhũng đang hoành hành vậy nên một lần nữa cần sức mạnh từ phía nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. nhân dân là sức mạnh đích thực của Đảng và nhà nước, đối với nhân dân thì việc gì dân liệu cũng xong. Bác Hồ dạy quả là chính xác

  Trả lờiXóa
 12. với sự giúp đỡ cảu toàn thể nhân dân tham nhũng sẽ bị đẩy lùi một cách nhanh chóng nhất, quyết định của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn

  Trả lờiXóa
 13. đúng như vậy nếu có quần chúng nhân dân cùng tham gia thì công việc chống tham nhũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều! việc khó mấy đưa dân cũng xong, việc dễ mấy không dân cũng khó!

  Trả lờiXóa
 14. nước ta giàu mạnh hơn là nhờ có Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã dẫn đường chỉ nối giúp nhân dân gắn kết tạo sức mạnh đánh tan mọi kẻ thù câm lược, và ngày nay trong thời bình giặc tham nhũng đang hoành hành vậy nên một lần nữa cần sức mạnh từ phía nhân dân.

  Trả lờiXóa
 15. Đây là một trong những bước đi nhằm đẩy lùi nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm đẩy lùi tiến tới xóa bỏ nạn tham nhũng, tham ô của một bộ phận lãnh đạo Việt Nam, lấy lại lòng tin của người dân vào Đảng và chế độ.

  Trả lờiXóa
 16. Nó sẽ giúp chúng ta có thể đẩy lùi nạn quan liêu, tham nhũng. Đây có thể là một bước tiến trong công cuộc xây dựng đất nước ta trong thời đại mới.

  Trả lờiXóa
 17. tham nhũng đang là vấn nạn lớn đối với quốc gia! và bản thân tôi nghĩ rằng tham nhũng còn nguy hiểm hơn bất kì cái tổ chức phản động thù địch nào, chưa có một mối đe dọa nào như tham nhũng lại gây mất lòng tin ghê gớm trong quần chúng nhân dân như vậy. cần mạnh tay hơn nữa đối với vấn đề này!

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 19. tất cả các vấn đề là từ dân mà ra, do dân, vì dân, lãnh đạo cũng từ dân vậy dân là gốc mọi việc do dân quản lý, dân hưởng ứng, dân bàn dân làm dân hưởng, để dân giám sát công việc công khai hợp pháp tránh tham nhũng, lãng phí là điều nên làm.

  Trả lờiXóa
 20. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo, quản lý đất nước bởi công cụ chủ yếu là chính quyền thì càng cần thể chế hóa quyền giám sát của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Có như thế mới hạn chế, khắc phục được những yếu kém.

  Trả lờiXóa
 21. Quan trọng nhất là nhân dân giám sát đường lối, chính sách của Đảng ban hành, và hoạt động của bộ máy chính quyền từ trung ương - cơ sở.

  Trả lờiXóa
 22. nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước cần phải được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật để đảm bảo hiệu lực thực thi

  Trả lờiXóa
 23. Quan trọng nhất là nhân dân phải đk giám sát đường lối, chính sách của Đảng ban hành, và hoạt động của bộ máy chính quyền từ trung ương - cơ sở.

  Trả lờiXóa
 24. Để thể chế hóa việc nhân dân giám sát chính quyền để phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thì cần thực hiện các hoạt động giám sát, nhăm đảm bảo nhân dân tham gia trực tiếp các hoạt động của chính quyền, đoàn thể xã hội.

  Trả lờiXóa
 25. quan liêu tham nhũng cửa quyền hách dịch là những căn bệnh nan y của một số nhà chính trị việt nam,hiến pháp sửa đổi công bố 2013 đã tích cực triệt để giải quyết tham nhũng,hoan nghênh đảng và nhà nước ta nhìn thẳng vào sự thật và đã có những chinh sách hợp lòng dân,phải bám lây nhân dân thì đảng mới phát triển được

  Trả lờiXóa
 26. tham nhũng và tham ô là vấn nạn lớn mà năm 2012 nước ta đã mắc phải,nó thể hiện sự yếu kém trong phát triển kinh tế 'một năm kinh tế buồn',trình độ quản lý lỏng lẻo tạo điều kiện cho các con sâu đục khoét công quỹ nhà nước ăn chặn của nhân dân,năm nay nhà nước ta đã chú trọng ngăn chăn tham nhũng chúng ta hãy chờ kết quả khả quan

  Trả lờiXóa
 27. Việc thể chế hóa nhân dân giám sát Đảng, chính quyền trong Hiến pháp 1992 sẽ là tiền đề cho việc đẩy lùi tội phạm tham nhũng trong tương lai, việc thể chế này còn khẳng định và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và đất nước Việt nam.

  Trả lờiXóa
 28. Một đất nước sẽ không thể nào tiến bộ hay phát triển nếu cán bộ và lãnh đạo của bộ máy nhà nước ấy không liêm khiết. Đất nước ta cũng như rất nhiều quốc gia khác trên thế giới vẫn còn tệ nạn tham nhũng và điều đó sẽ làm ảnh hưởng cản trở sự phát triển của đất nước. Chính vì thế việc thể chế hóa việc nhân dân giám sát chính quyền để phòng chống quan liêu tham nhũng là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Chỉ khi nào làm tốt được vấn đề này thì đất nước ta mới có một đội ngũ lãnh đạo trong sạch vững mạnh để có thể đưa đất nước ta phát triển vững mạnh được.

  Trả lờiXóa
 29. Theo tôi,việc xử tham nhũng để thu tiền tham nhũng lấy tiền tăng lương cho công chức ,là một việc làm rất khó, số thu về chỉ là nhỏ nhoi lắm,về lí thuyết là vậy nhưng thực tế thì ...Chỉ khi nào luật pháp nghiêm khắc buộc những người liên đới trách nhiệm,người quản lí cấp trên phải chịu trách nhiệm như kẻ đồng phạm,thì may ra mới có "vớt vát"...

  Trả lờiXóa
 30. Tham nhũng là một trong những vấn nạn mang tính quốc gia, cần phải dẹp bỏ nó nhưng lại chẳng thể nào xóa sổ nó ngay trong một sớm một chiều được cả. Theo tôi, chúng ta cần có những biện pháp mạnh và tích cực, phải thanh lọc cả bộ máy chứ không phải cứ ngồi hô khẩu hiệu, hay là đổ trách nhiệm lên đầu nhau được.

  Trả lờiXóa
 31. Tham nhũng là một vấn nạn lớn, vấn nạn này không chỉ tồn tại ở mỗi nước ta mà nó còn hoành hành trên toàn thế giới. Không thể nào xử lí trong một sớm một chiều được. Nhưng cũng cần phải có biện pháp thiết thực để khắc phục vấn nạn này, k thể để tình trạng này kéo dài mãi được

  Trả lờiXóa
 32. Chong duoc tham nhung la su mong moi cua nguoi dan chung toi.Dan chung toi rat mong cac vi quan chuc va cac co quan doan the nhu Bao chi Truyen hinh va co quan phap luat vao cuoc de dan den chung toi khong con doi kho o thoi hien dai hoa nay nua.xin chan thanh cam on toa soan..

  Trả lờiXóa
 33. Việc trục lợi hoặc hưởng lợi có thể diễn ra cùng lúc với việc vi phạm nguyên tắc công minh, nhưng cũng có thể diễn ra ở những thời điểm khác nhau. Cụ thể, sự thiên vị của một cá nhân nhận hối lộ sẽ khiến cho kẻ hối lộ có bổn phận hoặc đôi khi bắt buộc phải ngấm ngầm đền đáp lại sự ưu ái đó. Bổn phận đó sẽ không mất đi theo thời gian, và vì vậy việc trục lợi từ những cá nhân hối lộ sẽ vẫn tiếp tục trong tương lai. Nếu trả ơn bằng cách dành cho con trai của ông ta một công việc có thu nhập cao, nhưng cậu ta lại vừa bắt đầu học đại học thì rõ ràng là giữa việc cho và nhận có một khoảng cách về thời gian.khong chỉ ở việt nam mà rất nhiều nước trên thế giới đang xảy ra vấn nạn này

  Trả lờiXóa
 34. Từ góc độ thực thi pháp luật, tham nhũng là một thỏa thuận. Đó là một thỏa thuận ngầm và vì đó là hành động trái luật nên không có tòa án nào trên thế giới ủng hộ loại thỏa thuận như vậy nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình thực thi. Trái lại một tòa án nghiêm minh sẽ xử tham nhũng là một tội hình sự. Chính tính chất đặc thù của tham nhũng là thỏa thuận trái luật như vậy đã làm nảy sinh chi phí giao dịch đáng kể, ngay cả Mĩ cũng tham nhũng rất nhiều ít hơn các nước là do Mĩ đã có chính săch cứu trợ khiến công dân kém cỏi ko có sự vươn lên

  Trả lờiXóa
 35. chống tham nhũng chưa bao giờ là việc đơn giản cả, bởi chúng ta đêu biết là hiện nay tình trạng tham nhũng nhức nhối như thế nào, không những thế thì những đối tượng phạm tội tham nhũng chắc chắn sẽ dùng mọi cách để che đậy hành vi sai trái của mình, thường thì họ là những người có hiểu biết cao ,có trình độ, vì vậy nếu không làm quyết liệt thì sẽ rất khó có thể ngăn chặn được tội phạm tham nhũng

  Trả lờiXóa
 36. Hiện nay vấn đề phòng chống tham nhũng đang được đảng và nhà nước ta quan tâm.công tác phòng chống tham nhũng lãng phí luôn được đặt lên hàng đầu.việc thành lập ban nội chính trung ương và các tỉnh,thành phố cho thấy rõ quyết tâm của đảng và nhà nước ta trong việc phòng chống tham nhũng hiện nay.

  Trả lờiXóa
 37. Tham nhũng hiện nay ngày càng trở nên phổ biến ở tất cả các quốc gia không phân biệt chế độ chính trị. Theo sự phát triển của tham nhũng, các hình thức của nó cũng đa dạng và phong phú hơn. Trong bài viết này Cumoi@ muốn giới thiệu với các bạn về các dạng tham nhũng phổ biến hiện nay để mọi người cùng tham khảo.

  Trả lờiXóa
 38. Nhà báo nói quá hay ! Xử tham nhũng là việc quá nên làm, nhưng thiết thực hơn đó là tiền của dân phải lấy về cho dân. Để những đồng tiền thuế đóng cho nhà nước không bị lẵng phí, để những người nghèo bớt khổ hơn. Còn không thu về được thì xử tham nhũng cũng chỉ mang tính vạch mặt bộ mặt xấu. Chưa để những kẻ đang tham nhũng sợ. Vì họ sẽ sẵn sàng hi sinh ở tù để người thân ở nhà được hưởng mồ hôi nước mắt. Phải xử thế nào để " tham nhũng " khiếp sợ, những kẻ chưa bị vạch trần run sợ. Thế mới là luật pháp chứ !

  Trả lờiXóa
 39. Blog quá hay.Xử lý tham nhũng xong thì phải thu hồi được số tiền bị thất thoát về cho nhà nước, tiền đó là của dân đóng góp chứ có phải tiền chùa đâu.

  Trả lờiXóa
 40. Thu hồi là điều hiển nhiên rồi, nhưng phải có pháp chế mạnh hơn. Ví dụ như tịch thu toàn bộ gia sản cả gia đình, những người có mối quan hệ liên quan hay hợp tác, những tài sản nào chứng minh là có liên quan đến số tiền tham nhũng đều bị thu hồi... Như ở nước ngoài người ta giáo dục từ nhỏ về việc tham nhũng là sai trái và bi lên án từ chính gia đình và mọi người xung quanh. Thật ra phương pháp không phải không có, việc truy thu cũng không phải không thể...

  Trả lờiXóa
 41. Thu hồi 100% tiền tham nhũng thì rất khó, Nhưng không phải không làm được nếu luật pháp nghiêm minh, khi xét xử tham nhũng cần mở rộng phạm vi liên quan đến gia đình của người tham nhũng (vợ, chồng, con , cháu...)Và để ngăn chặn tham nhũng rất cần phải minh bạch, quản lý tốt tài sản của cá nhân và gia đình những người có chức có quyền, những người đang làm việc ở những ngành có điều kiện tham nũng.

  Trả lờiXóa
 42. Chẳng nhẽ trên đất nước VN không thể triệt tiêu được tham nhũng? Vấn nạn này đang tàn phá đất nước nó làm bang hoại XH.nó đang thách thức lương tri của mọi người.hãy chống tham nhũng triệt để vì sự tồn vong của dân tộc.đừng đánh trống bỏ dùi.

  Trả lờiXóa
 43. Cá nhân tôi đồng ý về nhìn nhận về tham nhũng ,về tội ác của tham nhũng mà tác giả đã nêu trên. Mà kẻ tham nhũng là những người có học cao,am hiểu pháp luật,hiểu biết xã hội...và được trọng dụng ,nhưng họ ỷ vào có ô dù che đỡ,có quyền,...nên bất chấp tất cả kỉ cương,đạo lí để thỏa mãn ...cá nhân họ...

  Trả lờiXóa
 44. Câu hỏi : "" Ai sẽ chống tham nhũng thực sự "" chưa có câu trả lời trong khi câu hỏi ""Ai đã và đang tham nhũng " thì ai cũng hiểu, ai cũng biết nhưng không ai dám nói công khai. Chỉ khi nào cái Thiện, cái Đẹp được bảo vệ, được ủng hộ thì cái Xấu, cá Đê tiện mới bị loại trừ.

  Trả lờiXóa
 45. Tham nhũng, lãng phí tràn lan ở đâu cũng có mà chỉ người có chức có quyền mới tham nhũng. Thử hỏi ai là người bổ nhiệm? Ai là người quản lý giám sát? Tôi cũng là một Đảng viên nhưng tôi nghĩ rằng Đảng đang bị lợi dụng để một bộ phận không nhỏ người vào Đảng để mưu cầu lợi ích cá nhân chứ không phải vì dân, vì nước... Phải làm sao đây khi mà bầy sâu đã lan tràn. tôi mong rằng mọi người dân tiếp tục cùng Đảng đấu tranh vạch mặt lũ sâu mọt và vượt qua cuộc chiến giặc nội xâm này cũng như trước đây trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.Có như vậy thì "Ngày mai trời sẽ sáng"

  Trả lờiXóa
 46. Những kẻ tham nhũng dùng kế sách " Hy sinh đời bố, củng cố đời con". Họ biết họ không thể chết được, quá lắm cũng chỉ tù vài năm, nhưng tiền tham nhũng được họ đã gửi Ngân hàng nước ngoài, nhà nước không thu lại được bao nhiêu, cuối cùng con cháu họ có tiền lại chạy cho họ ra, rồi con cháu họ có tiền biết đau lại chạy được vào vị trí dễ tham nhũng, cuối cùng Nhà nước vẫn chịu thiệt...

  Trả lờiXóa
 47. Một ĐBQH đã làm phép so sánh rất dễ hiểu là với mới vụ đó số tiền thất thoát đã hơn tổng số tiền của nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc lao động một năm với dân số hơn nửa triệu người. Cả triệu người làm việc đóng thuế cũng không đủ cho một quan tham phá, đất nước ta sẽ đi đến đâu, mọi người quá sốt ruột và bức xúc với tình hình tham nhũng hiện nay, liệu có cách nào chặn bàn tay tham nhũng? Nhiều ĐBQH đã rất sốt ruột và gay gắt cũng phải?

  Trả lờiXóa
 48. Nhà Nước cần phải có biện pháp mạnh, điển hình tham nhũng gây thất thoát ở mức bao nhiêu...đó thì phải tử hình. Chứ bỏ tù không thôi là chẳng được lợi gì, không ai sợ cả!! Điển hình là gần đây nhiều vụ tham nhũng có thể gọi là " Động Trời"....Chỉ tội cho dân mà thôi.

  Trả lờiXóa
 49. Tham nhũng thì có phải ai cũng tham nhũng được đâu, phải là "quan" mới tham nhũng được. Tuy nhiên các chính sách về quản lý hiện tại lại hình như luôn ủng hộ "quan" nên "quan dễ dàng tham nhũng, mà những vụ "quan" tham nhũng lại xử rất nhẹ nên tham nhũng càng phát triển. Tôi nhớ hồi trước có doanh nhân nữ chỉ tham nhũng có mấy tỉ mà bị xử tử hình còn bây giờ cả trăm tỉ mà cũng chỉ tù qua loa, phải chăng hình phạt nhẹ đi?

  Trả lờiXóa
 50. Luật Vn còn quá nhẹ so với những gì mà các ông bà tham ô tài sản để lại hậu quả cho đất nước, cho nhân dân. Ngân sách nhà nước thì hạn hẹp, công trình lớn nào cũng đi vay vốn nước ngoài để làm, những công trình nhỏ thì ì ạch vì không có vốn.

  Trả lờiXóa
 51. Tại Nghị trường có ý kiến phản ánh, trước khi đi họp QH có địa phương đã vận động đại biểu đoàn mình đừng phát biểu về tham nhũng. Điều đó cho thấy, người ta đã, đang yêu cầu người dân phải "sông chung" với tham nhũng. Thực tế đang diễn ra như vậy. Đúng, tham nhũng là tội ác, người ta còn nói hay hơn: là giặc. Thế nhưng, giặc này không có đối thủ thì phải? Càng hô chống thì chúng lại càng nhiều, như quân Nguyên! Vì sao vậy? Tại sao vậy?

  Trả lờiXóa
 52. Tội tham nhũng không phải bây giờ mới có và mới bi phát hiện. Nó đã có từ thủa xa xưa nhưng đến nay mới thật nghiêm trọng. Bởi luật pháp của ta chưa nghiêm và còn nhiều hạn chế chưa thẳng tay với loại tội phạm này nên nó bị nhờn thuốc. Cứ mỗi lần xét xử đưa ra tình tiết giảm nhe. Vì vậy theo tôi những hạng người này phải tăng nặng tình tiết lên bởi vì nào là gia đình truyền thống có công nhưng ko muốn giử gia phong thì nên loại những tình tiết giảm nhẹ để tăng nặng còn răng đe cho kẻ khác nưa.

  Trả lờiXóa
 53. Nhân dân hiện nay rất bất bình về việc xử một số vụ án tham nhũng, rõ ràng là luật chống tham nhũng - lãng phí cần phải xem lại và sửa ngay. Nên tăng mức phạt tử hình cho những vụ tham nhũng lớn. Bác Sang trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại TP HCM đã nói chống tham nhũng - lãng phí hiện nay ta làm chưa hiệu quả,chưa bảo vệ được người tố cáo tham nhũng, và đề nghị ND chỉ cho một số địa chỉ tham nhũng để PL trừng trị. Vậy chúng tôi đề nghị phải quyết liệt trong việc chống tham nhũng lãng phí. Vì nó là giặc nội xâm, đúng nó không chỉ phá hoại về tiền mà còn phá hoại về niền tin của ND đối ĐẢNG & NHÀ NƯỚC, UY TÍN ĐỐI QUỐC TẾ. Xin cám ơn báo DÂN TRÍ đã quyết liệt trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay.

  Trả lờiXóa
 54. Có một điều là càng nói, càng viết, càng thông tin thì vấn nạn càng trầm trọng, mức độ càng nghiêm trọng,. Nguyên nhân thì ngày càng được chỉ rõ, nhưng giặc nội xâm vẫn hàng ngày chung sống với chúng ta. Tôi nghĩ nếu không có đột phá về cách đánh thì còn âm thầm chịu đựng.

  Trả lờiXóa
 55. Đại biểu QH Đỗ Văn Đương đã nói hộ tiếng nói bức xúc của cử tri cả nước. Bây giờ, lòng dân cứ ấm ức, khó hiểu, nghi ngờ bởi cái gì cũng làm như đùa, tham nhũng thì ai cũng thấy, bắt thì bảo khó có bằng chứng, thậm chí bắt rồi cũng xử rất nhẹ...

  Trả lờiXóa
 56. Tự bản thân quan tham ko bao giờ thức tỉnh được vì ở VN hiện nay với vị trí của họ thì bổng lộc và điều kiện tham nhũng quá nhiều và quá dễ dàng. Chúng ta ko thể hô hào và kêu gọi họ thực thi tinh thần trách nhiệm được, mà chúng ta phải xây dựng cơ chế như thế nào để quan tham ko được, ko nên và ko thể tham nhũng. Đó là một hệ thống pháp luật mạnh, minh bạch, quân pháp bất vị thân và cơ chế kiểm tra, kiểm soát hệ thống đó.

  Trả lờiXóa
 57. Đúng như nói, hỡi những quan tham nên tỉnh ngộ, pháp luật có dung tha thì người đời cung chê trách, hưởng vinh hoa phú nhưng trên xương máu và mồ hôi nước mắt của biết bao dân nghèo! Xã hội ngày càng phát triển, càng văn minh, đạo đức lương tri cũng nên thức tỉnh, là những người đã được cử tri cả nước tín nhiệm thì nên làm gì đó thật ý nghĩa và cũng đừng làm mất niềm tin của của đông đảo nhân dân cả nước!

  Trả lờiXóa
 58. Nói về tệ tham nhũng hiện nay thì CHẠY ÁN là một trong những chiêu "bọn sâu mọt" sử dụng phổ biến nhằm chạy tội, giảm tội,lại bằng chính những đồng tiền tham nhũng được . Vậy thì phải thừa nhận rằng "chạy án" đang tồn tại khách quan, như vậy đương nhiên những người chạy được án phải là những quan chức trong bộ máy chống tham nhũng có khả năng "đổi trắng thay đen",đã được "bọn sâu" trả công bằng những chiếc phong bì hậu hĩnh (cũng là tiền thuế của dân cả thôi!)Nay chúng ta nếu thực sự định đánh THAM NHŨNG chẳng học đâu xa hãy học TQ vừa rồi xử tội Bac hy Lai, một quan chức cỡ "rất bự" mà vẫn bị xử rất nghiêm minh .Nhân dân cả nước đang trông chờ Đảng chỉ đạo xử điểm 10 vụ TN trước mắt để tăng thêm lòng tin của xã hội.

  Trả lờiXóa
 59. Điều tôi thấy khó hiểu là các vụ án tham nhũng sau khi thanh tra, kiểm toán, kết luận...lại phải gửi hồ sơ lên trên xem có được phép công bố và xét xử hay không, phải chờ đợi ý kiến chỉ đạo như thế thì sao xử được tham nhũng?

  Trả lờiXóa
 60. Ai tham nhũng? Dân thì lấy gì mà tham nhũng!Rất nhiều cán bộ công chức Sau một thời gian ngắn thăng quan tiến chức thì mua sắm Nhà lầu, xe hơi bạc tỷ, lấy tiền đâu mà mua trong khi lương vẫn vậy? Bằng chứng là đấy chứ cần gì phải đi tìm. Vấn đề ở chỗ là ai chống tham nhũng?

  Trả lờiXóa
 61. Cũng như lời Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói :" Liệu trong đội ngũ phòng chống tham nhũng có tham nhũng hay k ?". ĐBQH của nhà nước ta thiếu gì người giỏi, tâm huyết và có tầm hiểu biết rộng. Nhân dân bây giờ cũng k phải là những người không biết gì để cho tham nhũng lộng hành. Nhưng có bao giờ chống được tham nhũng không ? Đâu phải bây giờ mới kêu gọi phòng - chống, đã nhiều năm rồi và mỗi năm lại mất thêm vài trăm đến vài nghìn tỉ của dân là bình thường. Tội tham nhũng có khác gì tội ăn cắp, hay cướp của giết người, Số tiền đó còn hơn gấp ngàn lần, tại sao cứ phải xử án làm gì ? Khi đã có nhân chứng vật chứng cụ thể. Đúng tội rồi thì cứ xử.

  Trả lờiXóa
 62. nói đúng quá. Bàn về chống tham nhũng có người ngao ngán cho rằng không thể chống được, vì nó đã thành bệnh dịch rồi. Nhưng tôi thì cho rằng, tham nhũng hoàn toàn có thể ngăn chặn và chống được với điều kiện là thứ nhất, phải thực sự quyết tâm; thứ hai là phải tập trung chống tham nhũng ngay trong các cơ quan, thanh tra, giám sát, kiểm toán. Vì sao tôi lại nói thế. Xin thưa với bác rằng, cứ nhìn vào các vụ tham nhũng thì thấy, chủ mưu tham nhũng luôn luôn là người đứng đầu trong bộ máy công quyền, bộ máy quản lý. Vì họ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề thuộc quyền của anh ta. Ví dụ như Dương Chí Dũng, có nâng giá lên bao nhiêu nghìn lần mà chẳng được, vì đây là quyền của họ. Nhưng tại sao, các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước, thanh tra, kiểm toán lại không phát hiện được... Bởi vậy, theo tôi, các quan tham nhũng tội môt thì các cơ quan thanh tra, kiểm toán ... phải tội hai. Thực tế, tổng kết hàng năm, các cơ quan này đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thậm trí còn được khen thưởng danh hiệu này danh hiệu kia. Bởi thế, tham nhũng mới tràn lan không chống được.

  Trả lờiXóa
 63. Toi đọc bài báo này tôi nhất trí với các ý kiến trên.tôi hi vọng Việt nam sẽ làm được việc này,tránh tình trang.người ăn không hết kẻ lần chẳng ra .chi khổ người dân tay lấm chân bùn thôi.để làm được việc này trước tiên tôi mong các d/c cán bộ cao cấp của nhà nước cần nghiêm túc trước. Cam ơn dan trí nhieu ...

  Trả lờiXóa
 64. Bài viết rất ý nghĩa; Hãy thức tỉnh đi các quan tham, hãy làm những điều mà toàn dân đang mong đợi, đừng vì đồng tiền mà quên đi trách nhiệm của mình. Nhà nước mình cần có nhiều người như bác Đỗ Văn Dương để tiếp thêm lửa giải quyết vấn nạn này cho xã hội.

  Trả lờiXóa
 65. Ông Đương nói đúng nhưng tiếng nói như vậy còn ít quá. Cũng phải thừa nhận việc chống tham nhũng là điều hết sức khó khăn vì những kẻ tham nhũng vừa có chức vừa có tiền.Đúng như Chủ tịch QH nói:Có tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng không?

  Trả lờiXóa
 66. chống tham nhũng không khó,đã có rất nhiều qui định và có cả luật chống tham nhũng cộng thêm cả guồng máy đồ sộ để chống tham nhũng nhưng vẫn không chống được,càng ngày tham nhũng càng nhiều thêm.bao giờ ở VN luật pháp không có vùng cấm,mọi người thực sự được công bằng trước pháp luật.luật pháp được tôn trọng mọi người dân sống trên lãnh thổ VN phải chịu sự chi phối của pháp luật.không ai được phép đứng trên pháp luật,khi đó tham nhũng sẽ không còn đất sống.

  Trả lờiXóa
 67. Hi vong sau moi lan hop quoc hoi se rut ra bai hoc bo ich ve cong tac chong tham nhung hien nay. Do chinh la su mon moi mong cho cua hang trieu nguoi dan ca nuoc. Sau khi Dai tuong Vo Nguyen Giap qua doi cung da thuc tinh duoc tinh nguoi trong cac cap bac xa hoi. Tu do phai noi rang nguoi dan Viet Nam luon co truyen thong nong nan yeu nuoc. Va luon nho on nhung nguoi da dem xuong mau cua minh vi su binh yen cua To quoc.

  Trả lờiXóa
 68. Quả là rất hay nhưng vẫn chưa thể hiện hết mức độ cảm xúc của người dân. Việc đó thể hiển trong chữ "xin" của tiêu đề. Dân không còn "xin" nữa mà đang đòi hỏi làm đúng, tìm những cách xóa bỏ việc bao che, dung dưỡng cho tham nhũng, lãnh phí trước khi xin thêm tiền từ nhân dân

  Trả lờiXóa
 69. Vấn đề này nhiều cử chi rất quan tâm va lo lắng từ lâu, bởi đồng tiền đi vay đầu tư vào những dự án không hiệu quả, một số kẻ có chức có quyền nhằm mục đích lấy cớ đó để lấy lại quả, phần trăm... hậu quả thể nào thì người dân chịu, thế hệ con cháu chúng ta còng lưng ra trả nợ...

  Trả lờiXóa
 70. Tôi đồng ý với quan điểm giảm vay vốn nước ngoài mà tăng cường quản lý, giám sát đầu tư công,mua sắm công ích,đây thực sự là nơi mà bọn tham nhủng tận dụng tối đa.Đừng để chúng ta và con cháu chúng ta gánh nợ cho bọn tham nhủng và con cháu bọn tham nhủng,đừng để con cháu chúng ta đời sau phải bán công sức và tài nguyên để trả nợ.

  Trả lờiXóa
 71. CÓ CHỨC CÓ QUYỀN MỚI tham nhũng tham nhũng thời nay đang gặp vân đỏ mọc nên như nấm mùa xuân nó liên kết thành bè thành mảng theo cả chiều cao và chiều rộng đặc tính rất phàm ăn không từ thứ gì dân còn đói rách khi phải còng lưng nuôi lũ này

  Trả lờiXóa
 72. Tôi cùng quan điểm với tác giả.Theo suy nghĩ của tôi thì với đất nươc ta việc đầu tư là tất nhiên. Nhưng chỉ có điều nên đầu tư vào đâu, đầu tư vào thời điểm nào,mức độ đầu tư bao nhiêu để phù hợp với từng thời điểm phát triển của đất nước và phải mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, hợp lý nhất. Điều quan trọng nhất là việc quản lý sử dụng đồng vốn vay phải chặt chẽ và hợp lý. Ai quyết định đầu tư sai gây thất thoát, lẵng phí người đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

  Trả lờiXóa
 73. Người dân đã nai lưng ra để gánh nợ, việc sử dụng tiền vay như thế nào cho hiệu quả thì phải được công khai, minh bạch. Tránh đầu tư gây thất thoát lãng phí, tiền của dân lại vào túi 1 số quan chức như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 74. Chống tham nhũng ở Việt Nam như đánh trận giả, thật là đau xót. THeo tôi nên thành lập một cơ quan độc lập để chống tham nhũng, phải tuyển chọn những con người thực sự là trí thức (tức là có tri thức và lòng tự trọng) tham gia. Nếu được tôi xin làm không công cho người dân để góp phần giải quyết cái thứ "nội phản" này

  Trả lờiXóa
 75. Cảm ơn bác tám đã nói lên tiếng nói của dân. Đọc bài viết của bác tôi lại nhớ đến việc chính phủ cho Vinashin vay 600 triệu USD từ nguồn trái phiếu chính phủ phát hành ở nước ngoài để Vinashen phát triển thành tập đoàn khủng. Đến nay, không những 600 triệu USD không đẻ thêm một xu lãi nào mà vốn gốc cũng bị các quan tham những gặm hết. Chính phủ đành đứng ra bảo lãnh trả nợ thay cho tập đoàn khủng này. Bác nói lấy tiền dân dễ, nhưng không phải thế mà là làm Chủ tịch, làm Tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước dễ hơn bất cứ việc gì. Làm chơi mà ăn thật. Lãi thì ăn mà có lỗ, có nợ thì đã có nhà nước có dân đứng ra bù lỗ, trả nợ thay.

  Trả lờiXóa
 76. Nên có phương án : Nhập khẩu quan tốt ở các nước phát triển, xuất khẩu quan tham của ta sang các nước giàu trên thế giới. để các quan tham này khi đã ở các nước nhập khẩu ( Mà Vn xuất đi ) làm giảm sự phát triển của nền kinh tế nước đó. giúp vn dần dần thành nước phát triển nhất thế giới.

  Trả lờiXóa
 77. Lũ sâu mọt này không chỉ còn đục khoét nữa, mà chúng đang uống máu, gặm tới tận xương tuỷ người dân chúng ta, hậu quả không chỉ thấy bây giờ mà về sau này con cháu chúng ta vẫn sẽ phải hứng chịu. Tương lai ở đâu, đất nước ở đâu.

  Trả lờiXóa
 78. Thực ra bệnh tham nhũng này có nguyên nhân của nó đó là môi trường tạo ra tham nhũng, cũng như môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Chống tham nhũng như chúng ta đang làm chỉ như tiêm vacxin cho người bị bệnh hoặc phun thuóc trừ sâu cho cánh đồng bị sâu v.v... Nếu không đúng liều lượng sẽ không có tác dụng mà còn bị nhờn thuốc, hoặc người bệnh bị chết vì thuốc. Cách tốt nhất là phải loại trừ môi trường tạo ra tham nhũng. Hiện nay môi trường ở nước ta quá tốt cho tham nhũng. Do đó song song với các biện pháp đang làm thì cách có tác dụng tổng thể là loại trừ môi trường và các điều kiện cho tham nhũng phát triển. Nếu còn môi trường tốt cho tham nhũng thì không bao giờ chống được.

  Trả lờiXóa
 79. Nếu nhà nước không kiên quyết trong việc chống tham nhũng thì lòng dân bất an. nhà nước cần phải thay đổi nhiều những chính sách thu hút nhân tài và nhất là quyết liệt chống tham nhũng thì mới có cơ hội đưa đất nước đi lên.

  Trả lờiXóa
 80. Bài viết hay thì rõ rồi ,nhưng theo tôi cái đích chống tham nhũng không chỉ bắt kẻ tham nhũng mà cần phải thu hồi được số tiền của kẻ tham nhũng làm thất thoát của dân ,tất cả những người liên quan phải bồi thường đủ số tiền đó của dân ,không chỉ bắt tù kẻ tham nhũng là xong .Như vậy thì chống tham nhũng mới có ích cho dân ...

  Trả lờiXóa
 81. Trước tiên là nói về bản chất của 1 số người, Một gia đình giàu kếch xù, nhà cửa xe cộ, con cái đều công ăn việc làm ngon lành thế nhưng, cái hẻm chung của 4, 5 hộ đi lại cũng bị chính gia đình nói trên tìm cách lấn thêm ra từng chút, từng chút một... Con người của các nước tiên tiến, phát triển có lòng tham không? - CÓ. Vậy tại sao nhiều người cầm quyền không tham nhũng được? Đó là vị các khoảng thu chi đều đặt dưới sự giám sát dưới tài khoản cá nhân ở ngân hàng, những khoản tiền bất thường xuất hiện trong tài khoản sẽ bị phát hiện. Điều quan trọng là ai có đủ khả năng, đủ quyền hành để giám sát, quản lý thật sự. Ở nước mình thì cũng có đó chứ, giám sát, cũng thanh tra. Nhưng giống như lời nhận định của một vị: "biết đâu thanh tra về tham nhũng cũng...tham nhũng". Mấu chốt vấn đề là thế, muốn chống lại lòng tham thì cần có sự giám sát, kiểu như anh làm cho một công ty, một kế toán lập báo cáo thu chi, nhưng hóa đơn chứng từ phải có người thứ ba nắm giữ để cần thì đối chiếu. Tuy nhiên, nếu người nắm giữ hóa đơn chứng từ là người thân hay ruột thịt thì không xong rồi... Phòng chống tham nhũng không thể thực hiện bằng cách hô hào theo kiểu tự giác mà phải có những biện pháp rỏ ràng, dứt khoát.

  Trả lờiXóa
 82. Đây không phải là lần đầu báo chí nêu lên vấn đề này. Nếu như số tiền mà mỗi người dân Việt Nam phải gánh nợ kia không chui vào túi các Anh quan tham mà phục vụ cho an sinh xã hội thì con em và bản thân chúng ta đỡ khổ cực hơn nhiều. Tôi là người lao động nhung thiết nghĩ bất cứ ai tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước phải có hình thức xử lý cụ thể theo số tài sản làm mất. phải có những án tử hình, chung thân thì mới hạn chế được vấn nạn trên/

  Trả lờiXóa
 83. Theo tôi, lập một trang web công khai nêu lên các tham nhũng tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực để người dân đưa lên để lãnh đạo biết được tham nhũng ở đâu, như thế nào. Nếu không hiệu quả thì công khai người tham nhũng, địa điểm tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 84. Bài báo này viết rất hay, nhưng cần thẳng thắn phê bình hơn nữa! Tham nhũng theo dây chuyền, rất khó để triệt để hết được. Khổ những người nghèo, có tý trợ cấp mà cũng bị người này người kia cắt xén mất.

  Trả lờiXóa
 85. Tại sao tham nhũng nó không xảy ra ở những tập đoàn tư nhân như HAGL... mà chỉ xảy ra ở những tập đoàn nhà nước. Đơn giản vì tư nhân họ đâu để người khác lấy tiền của mình. Còn tập đoàn nhà nước thì tiền chùa, không đục hơi bị phí. Chỉ có dân đen è cổ ra đóng thuế trả nợ.

  Trả lờiXóa
 86. Cần phải nghiêm túc kiểm điểm.phê bình thẳng thắn và đúc rút kinh nghiệm.có lẽ mãi mãi chung ta cung chỉ đươc nghe những câu nói kiểu như thế.ai la người dám thẳng thắn thực hiện

  Trả lờiXóa
 87. Ôi đọc mà phát khóc thương cho cái số phận người nông dân như mình, mùa màng thất bát lũ lụt triền miên ăn còn chẳng đủ giờ lại pải đi trả nợ cho mấy cái tay tham quan vơ vét tiền của của dân.

  Trả lờiXóa
 88. Nếu đã xác định đây là một trong những "giặc nội xâm" thì cũng cần có đường lối chiến tranh nhân dân, có sự lãnh đạo của đảng thì mới thành công, trong cuộc chiến này. Đương nhiên người làm cách mạng cũng cần hy sinh, gương mẫu mới mong cách mạng thành công.

  Trả lờiXóa
 89. Buồn lắm bác Nhân ơi! lớp trẻ như chúng tôi cũng như Bác thôi cũng biết hết cả đấy nhưng chỉ bày tỏ quan điểm thôi chứ chẳng thay đổi được gì cả...phụ huynh họ cũng chẳng thích gì mà bỏ đến 3000 usd để chạy đâu ...

  Trả lờiXóa
 90. Câu chuyện nó cứ lòng vòng: Để được leo lên hiệu trưởng trường có tiếng phải chạy, phải hối lộ> khi đã le lên rồi thì nhận hối lộ để bù lại số tiền đã chạy> người muốn cho con vào học phải chạy tiền > con được vào học rồi thì lại tham nhũng, nhận hối lộ ở chỗ khác để bù lại...cứ thế, cứ thế

  Trả lờiXóa
 91. Đây không phải là thông tin mới nhưng là lời cảnh tỉnh cho những nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách.Có một nghịch lý không nhỏ: Xây dựng lớp chất lượng cao trong trường công sẽ làm nguy cơ tăng gấp bội kẽ hở để tham nhũng.Về nguyên tắc,tất cả mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo luật như nhau,sao có thể có hs được học " Lớp chất lượng cao" có học sinh lại không? ai đảm bảo rằng sự công tâm đó là minh bạch? phổ cập giáo dục của ta còn có quá nhiều kẽ hở,không đồng bộ và phi lý đến mức độ khó tin. Nếu đã cho mở xã hội hoá giáo dục sao ta không tin tưởng để trao thêm nhiều cơ hội nữa cho các trường ngoài công lập ? chí ít thì những gia đình có kinh tế khá hơn sẽ chọn trường cho con chứ không phải : Chạy trường như bây giờ? Nếu ta dành nhiều quỹ đất hơn cho giáo dục,nếu ta làm đúng thì sẽ không có học sinh trái tuyến,không có lớp học sinh 60 em chỉ 1 cô chủ nhiệm ( tiểu học ). Cá nhân tôi nghĩ nên dừng ngay việc mở lớp chất lượng cao trong trường công.

  Trả lờiXóa
 92. Làm cha mẹ ai chẳng mong muốn con mình được học trong nhưng ngôi trường danh tiếng. Thế nên bằng mọi cách phải lo cho con vào học dù có thể bị mất khá nhiều tiền. Cứ như ở quê ấy, khi mà bố mẹ là nông dân thì con cái phải tự lực mà học thôi, lấy tiền đâu để mà chạy cơ chứ. Nói chung tham nhũng bây giờ đã trở thành QUỐC NẠN rồi các bạn ạ.

  Trả lờiXóa
 93. Chắc nhiều người Việt Nam cũng như tôi đang khóc một mình hoặc với nhóm người về tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi mãi mãi, khóc vì niềm tiếc thương và ghi nhớ công lao, khóc vì xúc động về một vị tướng tài ba. Chính nhờ đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng của Bác Hồ, đại tướng là học trò xuất sắc thấm nhuần, đã làm rạng rỡ non sông đất Việt trên bản đồ thề giới, để chúng ta có được độc lập, tự do như ngày hôm nay. Ta nên vận dụng tốt, để chống giặc nội xâm hiện nay. Đừng để tôi và nhiều người bị khóc theo nghĩa tiêu cực của cuộc chiến mới.

  Trả lờiXóa
 94. Thật đau lòng, không thể biết nói gì hơn. Việt nam đang tụt hậu trên tất cả các lĩnh vực rồi. Hiện tôi đang làm việc cho Công ty nước ngoài, với tôi cũng là một chút may mắn nhưng chưa bao giờ tôi thấy vui. Họ cũng có điểm xuất phát giống mình, nhưng sau vài thập kỷ họ đã phát triển và trở thành nền kinh tế tri thức trong nay mai trên toàn diện. Người dân họ được hưởng mọi lợi ích từ những thành công đó, điểm xuất phát trình độ dân họ không hơn gì mình, nhưng họ có nhứng con người tài giỏi thực sự, biết thương giống nòi, biết tự hào dân tộc lãnh đạo đất nước đi lên. Trí thức Việt nam phần lớn đang quay cuồng với sự vật lộn cuộc sống hoặc tìm cách làm giàu bất chính ngay trên chính quê hương đồng bào mình. Chính chúng ta đang tự giết chúng ta và các công ty tư bản đang biến lao động Việt nam như những công cụ lao động trực tiếp. Đành rằng mọi sự cải cách đều có khó khăn nhưng sao ta vẫn mãi chồng chất. Nguyên nhân sâu xa là do chính tư duy của chúng ta. Tôi đồng ý với bạn

  Trả lờiXóa
 95. Mình cũng là cựu Giáo viên cấp 3 đây. Vì dạy trường tư có chế độ đãi ngộ vô cùng "tốt" nên nhiều anh em đã xin nghỉ để làm công ty, đi xuất khẩu lao động, hoặc chạy tiền để xin về các trường khác. Nói ra các bác đừng giật mình, chứ 1 năm mà có tới gần 20 GV xin nghỉ, trong đó hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn cũng "đi" nốt thì đủ hiểu cái trường em từng dạy nó "ưu ái" giáo viên cỡ nào. Công đoàn ngành về thấy không được, kêu tụi em làm đơn kiến nghị quyền lợi, nhưng tụi em không có "tí gì" hối lộ nên mọi việc im ắng tới bây giờ luôn. Còn em cũng cẩn thận ngồi viết cái đơn xin nghỉ việc mà đáng lẽ ra không cần thiết phải viết, vì đi làm mấy năm trời còn chưa thấy cái mặt mũi hợp đồng lao động đâu. Em ở nhà làm thêm tự do cho khoẻ người, chứ dứt khoát là không chịu bỏ ra 1 xu nào hối lộ cho "những người thầy cao cả" để mà luồn cúi xin việc. Các bác cứ hối lộ xin việc thế thì chỉ khổ dân nghèo thôi. Có mấy chỗ thiếu GV; bạn bè, người thân alô cho em đi làm nhưng phải lót tay cho họ. Em trả lời thẳng thừng: đừng mong nhận được của em 1 xu nào. Tới khi nào thi tuyển giáo viên công khai, minh bạch, theo đúng năng lực và tâm huyết với nghề thì em ứng thi. Em xa trường gần 2 năm rồi, nhớ học sinh, nhớ lớp, nhớ bục giảng với bảng đen phấn trắng lắm. Nhiều lúc nằm mơ đang đi dạy, giảng bài say sưa, tỉnh dậy thấy tủi cực và xấu hổ quá! Dù cả xã hội này có chạy theo "xu hướng" chung đó nhưng em thì dứt khoát sẽ không làm thế đâu. Em đã dạy học sinh của mình (em từng chủ nhiệm 2 khoá) cần trung thực và thẳng thắn, em sẽ vẫn giữ nguyên lập trường và làm theo. Mình không làm gương thì không học sinh nào nghe và thực hiện theo được.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ