Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Tính nguy hiểm của luận điểm đòi Việt Nam thực hiện đa đảng đối lậpCác thế lực thù địch luôn rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” như là “khuôn vàng, thước ngọc” của dân chủ mà chúng ta phải tuân theo. Chúng cho rằng: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”. Quan điểm này được khoác cái vỏ “vì dân chủ”, “vì dân, vì nước”, lợi dụng những khó khăn, phức tạp và cả khuyết điểm của chúng ta trong quá trình thực thi dân chủ để chống phá, nên nó càng trở nên nguy hiểm.
Tính nguy hiểm của thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ:
Thứ nhất, Luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, Thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Dù chúng không trực tiếp nói đến chúng ta phải thực hiện dân chủ tư sản, nhưng cái cách “khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng, học tập theo các nước phương Tây, đã cho thấy thực chất đó là hướng nền dân chủ nước ta sang dân chủ tư sản.
Thứ ba, Đó là luận điểm phản khoa học và phi lịch sử. Bởi vì, trên thực tế không có thứ dân chủ chung chung trừu tượng, trong thời đại ngày nay chỉ có thể là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái gọi là đa đảng như trong xã hội phương Tây thực chất là sự chi phối của đảng tư sản, là biểu hiện sự tranh chấp giữa các nhóm chính trị khác nhau của chính giai cấp tư sản. Nếu nước ta thực hiện đa đảng thì các thế lực thù địch muốn đa đảng như thế nào, chắc chắn rằng chúng không muốn đa đảng mà ở đó lại có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Vậy,  điều gì sẽ đến, nếu ở Việt Nam thực hiện đa đảng?
Điều dẫn đến sẽ là: đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hóa”, “dân chủ hóa”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.
Ở Việt Nam không thực hiện chế độ đa đảng không phải vì chúng ta bảo thủ, mất dân chủ như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, mà đó là yêu cầu khách quan, là vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...
Chính Trực @

21 Nhận Xét :

 1. những bọn có luận điệu này cần phải bị trừng trị thích đáng.

  Trả lờiXóa
 2. Hiện tại Đảng CSVN đang làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình và nhân dân Việt Nam cũng chỉ cần một Đảng dẫn dắt lối đi của đất nước, con người Việt Nam. Chẳng có đa nguyên đa đảng nào ở đây hết, chúng ta làm thế chỉ là cơ hôi cho các phần tử phản động và các thế lực thù địch đạt được mục đích của chúng.

  Trả lờiXóa
 3. Luận điệu của chúng mãi chỉ là những lời nói xuông những lời nói vô nghĩa không sức thuyết phục với bất kì ai, nhân dân ta không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng và bè lũ phản động sẽ thất bại

  Trả lờiXóa
 4. Vì sự bình yên của đất nước, vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân ta đang có hiện nay mà chúng ta kiên quyết không thể để đa nguyên đa đảng diễn ra trên đất nước ta, mọi luận điệu của kẻ thù sẽ phải thất bại

  Trả lờiXóa
 5. bọn xấu thì ý nghĩ luôn xấu, chúng muốn biến nước ta thành nước có đa đảng để không thể quản lí nổi, rơi vào cuộc nội chiến tranh giành quyền lực, từ đó can thiệp sâu sắc vào nước ta gây chia rẻ dân tộc!

  Trả lờiXóa
 6. đa đảng đối lập sẽ tạo điều kiện cho các thế lực thù địch bên ngoài và trong nước có cơ hội hoạt động mạnh hơn ở Việt Nam, chúng chia rẽ dân tộc, gây nội chiến và tranh giành quyền lức, nhân dân phải sống trong cảnh lầm than!

  Trả lờiXóa
 7. Đây là vấn đề mà các thế lực thù địch chống phá chúng ta ác liệt nhất. Chúng muôn đa đảng để dần cô lập và phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng âm mưu của chúng sẽ thất bại. Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ mãi lãnh đạo đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Các thế lực thù địch luôn có âm mưu muốn Việt Nam đa nguyên, đa đảng để chúng có thể lợi dụng lập ra các đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam,làm mất ổn định chính trị đất nước từ đó giành giật lợi ích về cho bọn chúng,dần dần xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Âm mưu của bọn chúng thật thâm độc.

  Trả lờiXóa
 9. đa nguyên, đa đảng cái gì? nếu ở nước ngoài thì nó có thể phù hợp nhưng ở nước ta điều đó hoan toàn không phù hợp, Vì sao hả? vì đây là chế độ xã hội một nhà nước của dân do dân và vi nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. cái mà bọn phản động muốn chính là đa nguyên đa đảng, mục đích của bọn chúng chỉ là muốn lạo bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam va có sự cạnh tranh về quyền lợi giai cấp, đảng phải chứ không có mục đích gì tốt cho nhân dân mà chúng luôn gọi là dân chủ

  Trả lờiXóa
 11. đây chính là vấn đề mà bọn phản động tập trung vào nhiều nhất để hạ thấp uy tín, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng để thực hiện âm mưu phá hoại đất nước, chia rẽ dân tộc, đời sống chính trị bất ổn, tranh giành quyền lực... nhưng chúng ta luôn tin tưởng và tuyệt đối chung thành với ĐẢNG và mọi âm mưu của chúng sẽ đều thất bại

  Trả lờiXóa
 12. đa nguyên chính tri là một thuật ngữ mà các thế lục thù địch thường hay sử dung để kêu gọi chống phá cách mạng ta. Thực tế thì đa đảng ở nươc ta không phù hợp vì điều tất yếu là Đảng ta là đang của dân do dân vì dân, mọi lợi ích của Đảng chỉ vì một mục đích duy nhất là cho nhân dân ấm no mà thôi

  Trả lờiXóa
 13. Đa nguyên đa đảng làm cho đất nước ta hỗn loạn đây là mục tiêu cơ bản của cái gọi là diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và nhà nước, coi sự lãnh đạo đó là độc tài, chúng coi đảng lãnh đạo nhân dân nhưng thực chất là một tập đoàn chính trị.

  Trả lờiXóa
 14. Rất nhiều điều sẽ diến ra nếu đa nguyên đa đảng đó là Đa nguên đa đảng không đảm bảo được dân chủ đích thực mà bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, kinh tế hỗn loạn, lợi ích của người dân không được đảm bảo...vì thế không thể để đa nguyên xảy ra tại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 15. thật là vớ vẩn , thật là nguy hiểm khi thực hiên đa nguyên đa đảng, nó không đa,r bảo được dân chủ đích thực ,mà bản chất của dân củ là quyên lực thuộc về nhân dân, chúng ta theo chế độ xã hội chủ nghĩa nên không bao giờ vấn đề này phù hợp ở việt nam, thực tế này đã được chứng minh bằng bài học lịch sủ ở liên xô cũ, vầy nên Việt Nam không thể va không bao giờ được đa nguyên đa Đảng.
  Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của một đảng đó là Đảng cộng sản VIệt Nam.^^

  Trả lờiXóa
 16. hiện nay việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã giành được rất nhiều thành công và thắng lợi,đất nước đang thịnh vượng,cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc.Đảng đả thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình .chinh vì thế quan điểm cho rằng đa nguyên ,đa đảng là vô lý ,
  việt nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản việt nam đó là 1 sự thật không bao giờ thay đổi!

  Trả lờiXóa
 17. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và nhà nước, coi sự lãnh đạo đó là độc tài, chúng coi đảng lãnh đạo nhân dân nhưng thực chất là một tập đoàn chính trị. Vì vậy chúng ta kiên quyết không thể để đa nguyên đa đảng diễn ra trên đất nước ta, mọi luận điệu của kẻ thù sẽ phải thất bại

  Trả lờiXóa
 18. Thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Dù chúng không trực tiếp nói đến chúng ta phải thực hiện dân chủ tư sản, nhưng cái cách “khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng, học tập theo các nước phương Tây, đã cho thấy thực chất đó là hướng nền dân chủ nước ta sang dân chủ tư sản.

  Trả lờiXóa
 19. XHCN la gi vay


  DCS dang vien bay gio (nguoi co chuc co quyen)tai san cua ho ,tu san co bang khong
  ?
  Trả lờiXóa
 20. một điều dễ dàng có thể dự đoán được, đó là khi việt nam có đa nguyên đa đảng, đa đảng đối lập thì sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng hỗn loạn bất ổn, đó là điều đã xảy ra với nhiều nước trên thế giới, đó là điều mà việt nam nên tránh

  Trả lờiXóa
 21. Âm Mưu thực hiện đa nguyên đa đảng là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Kêu gọi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là các thế lực thù địch muốn tìm mọi cách để hình thành, công khai hóa các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam từ đó cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ