Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN với hiến pháp sửa đổi


Người Hà Nội

     Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của nhà nước, phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định; nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp cao nhất của việc thực hiện quyền lực nhà nước. 
     Hiến pháp không phải là chuyện “trên trời” mà ngược lại, bảo vệ lợi ích “sát sườn” của mọi người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Cho dù có thể rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về Hiến pháp và không nhận ra ảnh hưởng to lớn của nó, thì “nụ cười” hay “nước mắt” của họ trong tương lai sẽ bị tác động bởi Hiến pháp và quá trình thực thi nó. Cho dù ảnh hưởng của văn bản pháp lý cao nhất này lên mỗi cá thể sẽ khác nhau, có thể ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, nhưng số phận của toàn bộ đất nước và tất cả nhân dân không thể tách rời khỏi mái nhà chung trên đầu chúng ta, mái nhà mang tên “Hiến pháp”.
Vừa rồi tôi có đọc một số bài viết trong đó có một số ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN. Tôi không muốn nói những ý kiến trên là sai trái hay “phản động” hoặc là cái gì đại loại thế, nhưng tôi xin đưa ra một vài luận điểm, một vài ý kiến từ đó các bạn có thể hiểu thêm, đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của ĐCS.

 1. Vai trò lãnh đạo của đảng chính trị là xu thế phát triển trên thế giới
Chúng ta đều biết ngày nay chính trị phổ biến trên thế giới có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và là nhân tố không thể thiếu trong quá trình chính trị, đời sống chính trị hầu hết các nước. Trên thế giới hầu hết nước nào cũng có Đảng và chính trị. Hiến pháp của nhiều nước có quy định về Đảng như hiến pháp của Thổ Nhĩ Kì, Ukraina, Ba Lan, Hàn Quốc,… Hiến pháp của một số nước xem việc thành lập các Đảng chính trị là điều hết sức cần thiết để góp phần hình thành nên ý kiến nguyện vọng, ý thức, ý chí chính trị của nhân dân.
Hiến pháp Việt Nam  năm 1980 và năm 1992 đều có điều IV quy định về sự lãnh đạo của Đảng và dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 cũng có điều IV quy định vai trò lãnh đạo của Đảng chính trị tức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hiện tượng phổ biến trên thế giới.

 1. Vai trò lãnh đạo của ĐCS là sự lựa chọn của Lịch sử
Chúng ta đã biết chế độ một Đảng hay nhiều Đảng do mỗi nước quy định và do đặc điểm từng giai đoạn quy định. Hiện nay số lượng Đảng chính trị ở mỗi nước trên thế giới đa dạng, có những nước có tới 200 Đảng nhưng cũng có nhiều nước chỉ có một Đảng chính trị. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản ra đời không tranh giành quyền lợi với ai, không tranh giành vai trò lãnh đạo của Đảng với ai . Trong hơn 80 năm qua, ở Việt Nam cũng có các giai đoạn đa Đảng. Chẳng hạn giai đoạn năm 1946, ngoài Đảng chúng ta có Đảng Việt cách và Việt Quốc nhưng sau khi quân Tưởng Giới Thạch rút quân thì hai Đảng này cũng cuốn theo Tưởng Giới Thạch. Cũng có một thời kỳ, ngoài Đảng Cộng sản còn có Đảng xã hội và Đảng dân chủ nhưng sau đó hai Đảng này cũng tự giải tán. Như vậy, Đảng Cộng sảnViệt Nam là một Đảng duy nhất cầm quyền hiện nay, không tranh giành với ai mà do lịch sử và  điều kiện Việt Nam quy định. Vai trò lãnh đạo của  Đảng Cộng sản đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn tiến hành cách mạng và được nhân dân thừa nhận từ lâu. Hiến pháp năm 1980,1992 đều lấy ý kiến nhân dân ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và đồng ý ghi vào hiến pháp. Lần này, Dự thảo sửa đổi bổ sung hiến pháp 1992, theo tôi nắm được đa số nhân dân đều đồng tình với điều IV hiến pháp Việt Nam. Tiếp tục khẳng định quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội.
3. Sửa đổi hiến pháp với nhiều điểm mới thể hiện được vai trò lãnh đạo của đảng, Đảng không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn  vì nhân dân lao động và dân tộc
Dự thảo sửa đổi rất nhiều điểm mới, lần đầu tiên quy định Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình, vấn đề Đảng viên phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật cũng được quy định trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.
So với bản hiến pháp năm 1992 thì quy định về Đảng trong dự thảo sửa đổi bổ sung hiến pháp lần này có ba bổ sung phát triển mới và rất quan trọng. Dự thảo quy định, Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đây là nét sáng tạo đột phá phù hợp với đặc điểm của Việt Nam và trên thực tế Đảng Cộng sản ra đời, tồn tại và phát triển   không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn  vì nhân dân lao động và dân tộc.
Thứ hai, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thực tế hiện nay chỉ ra rằng quan hệ Đảng và dân không được chặt chẽ như trước đây, chính vì thế sửa đổi hiến pháp lần này đưa thành quy định mang tính chất hiến định, yêu cầu Đảng phải gắn bó mật thiết với dân, phục vụ dân và chịu sự giám sát, đặc biệt chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Quy định này vừa phù hợp với thực tiễn Đảng ta trong hơn 80 năm qua và càng phù hợp với giai đoạn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
Điểm thứ ba khẳng định không chỉ với Đảng mà với Đảng viên phải tự giác gương mẫu thực hiện và chấp hành pháp, pháp luật. Lần này đưa vào quy định càng chặt chẽ hơn về yêu cầu phải thực hiện hiến pháp của tổ chức Đảng và Đảng viên.
Hơn 80 năm qua trong lịch sử phát triển đất nước Đảng CSVN đã khảng định được vai trò của mình, tuy trong từng thời điểm có gặp những khó khăn, những sai sót. Nhưng đảng đã vững vàng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn, không ngừng làm cho dân giàu nước mạnh nâng tầm vị thế việt nam trên trường quốc tế từ đây có thể thấy vai trò to lớn của đảng đối với sự phát triển của đất nước. 

19 Nhận Xét :

 1. Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền tự hào là một tổ chức không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời là đội tiên phong của dân tộc. Quả đúng như vậy. Không có gì quang vinh hơn khi Đảng được các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam gọi bằng cái tên “Đảng ta,” “Đảng của chúng ta.” Chừng nào vẫn được gọi như thế, và Đảng phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng được nhân dân Việt Nam gọi như thế thì đúng là Đảng vẫn là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc

  Trả lờiXóa
 3. sửa đổi Hiến pháp là việc hết sức quan trọng và hệ trọng liên quan đến vận mệnh và tình hình chính trị, xã hội của nước nhà. Không thể dễ dàng nói sửa là được ngay

  Trả lờiXóa
 4. Đảng Cộng Sản Việt Nam là mùa xuân, là niềm tin của dân tộc ta. Chính Đảng đã dẫn dắt nhân dân đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong lịch sử nước nhà

  Trả lờiXóa
 5. Đảng sinh ra là để phục vụ nhân dân, do dân và vì dân. Không có lý nào mà phải bỏ điều 4 Hiến Pháp vì như vậy sẽ làm giảm bớt sự kiểm soát của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 6. Hiến Pháp muốn sửa đổi phù hợp hơn cần những người thực sự có tâm, có tầm, có tài và đó chính là những vị Đại biểu quốc Hội, những người dân yêu nước chân chính

  Trả lờiXóa
 7. có một biện pháp rất hiệu quả để bảo vệ Đảng ta vững chắc từ bên trong đó là đòi hỏi các cán bộ Đảng luôn thực hiện tốt tinh thần phê và tự phê bình, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

  Trả lờiXóa
 8. đảng lãnh đạo vẫn là đúng đắn nhất nhưng cũng cần phải có những đổi mới để làm đảng ta trong sạch hơn!!!

  Trả lờiXóa
 9. đúng vậy, vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước là không thể phủ nhận nhưng cũng phải công nhận rằng nội bộ đảng ta có nhiều cán bộ tha hóa biến chất cần phải thanh trừ!

  Trả lờiXóa
 10. cũng vì 1 số cán bộ tha hóa biến chất nên những phần tử thù địch lợi dụng kích động người dân biểu tình chống đối đảng ta, không nên kéo dài tình trạng con sâu làm rầu nồi canh này

  Trả lờiXóa
 11. ủng hộ đảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam vì sẽ không có đảng nào đủ sức để dẫn dắt nước ta đi lên trong bối cảnh hiện nay! hãy giữ trọn niềm tin với Đảng!

  Trả lờiXóa
 12. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thành công 2 cuộc kháng chiến lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là kháng chiến chống Mỹ, Pháp. Rồi chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Đảng đã cho ta một mùa xuân"

  Trả lờiXóa
 13. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 14. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

  Trả lờiXóa
 15. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 16. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là một khẳng định không thể chối bỏ.

  Trả lờiXóa
 17. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang tiến hành các bước đi để sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa quan trọng về chính trị-pháp lý bởi Hiến pháp không phải là một văn bản pháp lý thông thường mà Hiến pháp được coi là đạo luật gốc, có giá trị pháp lý cao nhất. Do vậy việc này cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra một sai lầm chết người.

  Trả lờiXóa
 18. đảng là niềm tin là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi đến độc lập tự do ngày hôm nay, không có lí gì lại không tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng cả! Lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh điều này, Hỡi bọn rận chó, hãy cút ngay. =))

  Trả lờiXóa
 19. Đảng ta đã chứng minh được vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử cứu nước của dân tộc ta, Sẽ không gì có thể thay thế được lực lượng này.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ