Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Cuộc chạy đua của các nhóm lợi ích

Một quốc gia khi thành lập, tồn tại, phát triển đều là tập hợp của một nhóm người khác nhau về lợi ích cùng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia. Việt nam cũng vậy - 54 dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ hình chữ S , cũng có sự tồn tại của các nhóm lợi ích lợi ích khác nhau tạo nên một quần thể thống nhất. 

Có thể chia làm 3 nhóm lợi ích như sau : 


NHÓM 1. là những quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh… được quần chúng nhân dân tín nhiệm gia nhập vào hàng ngủ của Đảng - là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp, nhân dân lao động và của dân tộc. Số này khoảng 4 triệu người và đang ngày càng tăng lên 

Mục tiêu lý tưởng của Đảng vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phản ánh đầy đủ khát vọng của nhân dân là được vĩnh viễn giải phóng khỏi mọi ách áp bức, nô dịch của đế quốc, thực dân và bọn cường hào, ác bá, để mọi người Việt Nam trên khắp các vùng, miền đều được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. 


NHÓM2. Là bộ phận quần chúng nhân dân rộng rãi khoảng 80 triệu người, là những người tạo ra lịch sử và tương lai cho đất nước trực tiếp sản xuất của cải vật chất để phát triển cho xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. 


Hình để ngắm thôi không minh họa
Đảng ta là Đảng cầm quyền, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, giữa Đảng cộng sản và quần chúng nhân dân có sự thống nhất biện chứng về lợi ích với nhau 


NHÓM 3. Là nhóm lợi ích có quan điểm chính trị đối lập với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, đi ngược lại lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân. Số này không nhiều nhưng chạy thì khõe cũng có thể xếp vào hàng “trâu chó” của cuộc chạy đua vì lợi ích 

Bản thân họ luôn được sự ụng hộ của các ông bầu, bà xô Tư bản lắm tiền rồi thực hiện các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước, chống lại lợi ích của nhân dân. Chúng tôn thờ, sung bái lối sống đè đầu cưỡi cổ của bọn TB coi đó là nơi chui rúc lý tưởng cho cái gọi là tự do dân chủ. 

Cuộc chạy đua tìm kiếm lợi ích của chúng hiện đang tập hợp thành 1 bầy mang cái danh là “ Công dân tự do” nhằm đối trọng với Đảng cộng sản Việt nam, nhân dân Việt nam, sẽ đi đến đâu khi bản thân nội tại xã hội này đã có tự do - dân chủ theo nguyên nghĩa của nó rồi. 

Về nguyên tắc, thiểu số phục tùng đa số tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp nhưng hơn 80 triệu dân việt nam thống nhất ý chí ở vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với xã hội thì tất yếu điều mà chúng kêu gọi thành lập một nhà nước trong tương lai như CNTB là hoàn toàn không phù hợp ở một quốc gia như Việt nam. Chính trực@ 


21 Nhận Xét :

 1. Lợi ích là những điều mà người ta muốn, người ta có nhu cầu cho bản thân. Mong muốn, nhu cầu là bình thường nhưng không xung đột với lợi ích của người khác, của số đông thì đó là lợi ích chính đáng, nếu nó xung đột thì đó là lợi ích không chính đáng - lợi ích vị kỷ và quá trình tha hóa của lợi ích bắt đầu.
  Khi yếu tố vị kỷ trở nên trầm trọng thì người ta bất chấp các nguyên tắc để nhằm đạt được lợi ích. Sự tha hóa này diễn ra âm thầm trong mỗi cá nhân, trong mỗi nhóm người, tập hợp người. Nó liên kết lợi ích vị kỷ của từng cá nhân với nhau thành lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tiêu cực, lợi ích này đi ngược lại lề lối của Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 2. Cái hình hót thế ;)).
  Nhóm nào thì nhóm nhưng phải phục vụ được lợi ích của nhân dân, làm cho người dân có cơm ăn áo mặc, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc là được. Hiện nay đảng đang làm rất tốt việc này rồi, cái nhóm thứ 3 là nhóm chỉ vì lợi ích của họ thôi à

  Trả lờiXóa
 3. các nhóm lợi ích khác nhau dẫn đến hệ quả tất yếu là có sự cạnh tranh nhau để chiếm các lợi ích do đó cần xóa bỏ các lợi ích xấu ảnh hưởng đến Đảng và nhà nước ta
  trong thực tế cuộc đua tranh giành lợi ích này xuất phát từ quan điểm chính trị của mỗi người là khác nhau nên có sự chứng kiến trong tranh giành lợi ích

  Trả lờiXóa
 4. đó là nhìn một cách tổng thể mà phân chia đại khái thế thôi, nhưng rõ ràng Đảng và nhân dân là một mà thôi trong thống nhất ý chí và lợi ích . còn những con người đang ngày đêm chống đối đảng và nhân dân. đi ngược lại lợi ích của nhân dân cần được sớm loại bỏ đr xã hội ta ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 5. việc phân định các nhóm lợi ích khác nhau giũa các đối tượng góp phần xá định cụ thể đối tượng đấu tranh và đối tượng bảo vệ cho cơ quan chuyên tranh thực hiện các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia đất nước. hiện nay các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và nhà nước vì vậy các cơ quan công an phải có tránh nhiệm hơn nữa trong việc bảo vệ không cho các thế lực thù địch chống phá gớp phần giữ ổn định xã hội

  Trả lờiXóa
 6. Xét cho cùng tất cả đều vì lợi ích của mình. Nhưng bên cạnh những người làm giàu một cách chính đáng thì cũng có những kẻ vì lợi ích của cá nhân họ mà sẵn sàng phản bội lại tổ quốc, ăn những đồng dollar bẩn thỉu từ bọn phản cách mạng để rồi bôi nhọ xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam. Chúng phải bị trừng trị thích đáng.

  Trả lờiXóa
 7. Đây đúng là 3 nhóm lợi ích chính trong xã hội Việt Nam bây giờ. Nhóm thứ nhất là nhóm chính quyền thuộc về Nhà nước tất nhiên là luôn cố gắng làm cho chế độ chính trị của mình ngày càng thêm vững chắc hơn nữa và nhóm này tất nhiên là sẽ làm cho đất nước ngày càng phát triển mạnh trong thời đại cảu mình. Còn nhóm thứ 3 là nhóm chống đối thực chất nhóm này là nhóm không có lợi ích gì cho xã hội đất nước cả vì họ chỉ vì mục đích cá nhân là lật đổ chính quyền nên nhóm này là nhóm có hại cho xã hội.

  Trả lờiXóa
 8. theo tôi , Thời đại của các nền kinh tế hiện nay trên toàn thế giới muốn thành công nó hoàn toàn tùy thuộc vào các vấn đề nhân sự,thiếu nhân sự thiếu những nhà quản lý giỏi để điều hành công việc thì các tập đoàn công ty danh tiếng trên thế giới sẽ không thể nào gặt hái được thành công,ở những tập đoàn kinh tế lớn hay nhỏ các giám đốc được tuyển chọn khắc khe song song đó họ còn phải chịu áp lực nặng nề làm thế nào đễ tăng trưởng thêm đễ mang lợi nhuận nhiều hơn nữa cho công ty của họ,các chỉ tiêu đề ra phải đạt cho được đạt không được thì chỉ có cách thôi việc bởi không thể dung dưỡng được khi sự cạnh tranh về kinh tế rất khốc liệt khi càng lúc càng có thêm nhiều tập đoàn công ty mới và các sản phẩm mới ra đời. VN hiện nay có quá nhiều "lợi ích nhóm" nằm trong guồng máy chĩ có khác biệt nhóm lớn hay nhóm nhỏ nếu chỉ kiểm điểm mãi mà không thẳng tay trừng phạt thì các "nhóm lợi ích" càng lúc càng thêm nhiều và lớn lên mãi mà thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Lợi ích nhóm là sản phẩm tất yếu của kinh tế thị trường. Có lợi ích nhóm đa số, lợi ích nhóm thiểu số, lợi ích nhóm tiêu cực, lợi ích nhóm tích cực. Lợi ích nhóm xuất hiện với tần suất dày đặc trong suốt thời gian qua trong đời sống kinh tế và chính trị của Việt Nam, luôn gắn với nghĩa tiêu cực là chủ yếu.
  Thực tế, qua các phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong suốt hơn một năm qua, lợi ích nhóm cũng như cách đối phó với chúng đã cũng được nhận diện khá rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 10. Dù là xã hội nào đi nữa thì cũng sẽ phân thành từng nhóm người có địa vị, quyền lợi tương đương hoặc gần tương đương nhau.Các nhóm có nhiều cách để thỏa mãn muc đích, nhu cầu của bản thân và những người thân nhưng nếu chỉ vì thỏa mãn lợi ích cá nhân đó mà ảnh hưởng đến số dông người khác thì là không thể chấp nhận được. Đáng khinh bỉ hơn là những hành vi vì tiền mà bán rẻ lương tri, bán rẻ dồng bào, quên đi nguồn gốc dân tộc của mình.

  Trả lờiXóa
 11. Mỗi chúng ta cần hiểu lợi ích mà bọn cơ hội chính trị, bọn phản động hướng đến là gì? Suy cho cúng thì bọn chúng cũng chỉ vì những lợi ích cá nhân của bản thân mà chống phá lại Đảng và Nhà nước ta. Vì lợi ích của bản thân mà chúng bán rẻ danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình cho cái ác, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, dân tộc Việt Nam. Với nhiều danh nghĩa khác nhau để đánh lừa lòng tin của nhân dân Việt Nam như: tự cho mình là các "nhà dân chủ, nhân quyền", "nhà dân tộc, tôn giáo",... lợi dụng vào đó để chống phá, xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước ta từ đó chúng thu những lợi ích về cho cá nhân mình. Hãy cảnh giác với những kẻ chỉ vì bản thân mà phản bội lại Tổ quốc, dân tộc Việt nam.

  Trả lờiXóa
 12. Lợi ích của mỗi người thì ai cũng cần, bởi lẽ đó có thể gọi là nhu cầu tất yếu, họ sống và làm việc để tìm kiếm lợi ích của mình. Nhưng vẫn đề đặt ra là sống với lợi ích đẹp thì sẽ khác (đó là nhóm lợi ích thuộc về đa số - lợi ích 1 và 2). Đối lập với lợi ích đi ngược lại với dân tộc (nhóm lợi ích thứ 3). Và hiển nhiên thiểu số phục tùng đa số, lợi ích trong sáng sẽ chiến thắng lợi ích của những kẻ phản bội Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 14. Nói chung lợi ích là điều thiết yêu của mỗi người, ai cũng muốn mình có lợi ích. Thế nhưng lợi ích cá nhân phải phục vụ cho lợi ích của tập thể, cũng như lợi ích của những kẻ phản động chỉ là thiểu số cũng sẽ thua bởi lợi ích chính đáng của đa số người dân Việt Nam. Cái thiện sẽ chiến thắng

  Trả lờiXóa
 15. chắc chắn một điều rằng, những kẻ chạy đua vì lợi ích cá nhân mà đi ngược lại với lợi ích của dân tộc ấy - chúng sẽ phải chịu chung số phận trả giá trước công lý, trước pháp luật nghiêm minh của Nhà nước Việt Namm ta mà thôi!

  Trả lờiXóa
 16. chỉ cần bạn là một công dân bình thường, không có quyền thế, không cần học vị cao như giáo sư tiến sĩ mà bạn là người lao động có ích cho xã hội, ấy là bạn đã chung sức với cộng đồng chống lại lũ phản động bán nước.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng ta là Đảng của dân, do dân và vì dân, Đảng sinh ra là để phục vụ cho lợi ích của dân tộc chứ không như những gì mà lũ chống phá bịa đặt, chúng đâu có hiểu được những hạnh phúc ấm no mà Đảng đã mang lại cho nhân dân Việt Nam đâu.

  Trả lờiXóa
 18. Nhóm 3 là cái nhóm cặn bã của xã hội đó các bác ạ. Chúng đúng là những kẻ không có đầu óc, không có não. Ông cha đã dạy rằng " khôn ngoan đá đáp người ngoài". Vậy mà chúng lại hại chính đồng bào mình không một chút do dự.

  Trả lờiXóa
 19. Đại bộ phận quần chúng nhân dân rộng rãi là những người tạo ra lịch sử và tương lai cho đất nước trực tiếp sản xuất của cải vật chất để phát triển cho xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Đảng ta là Đảng cầm quyền, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, giữa Đảng cộng sản và quần chúng nhân dân có sự thống nhất biện chứng về lợi ích với nhau

  Trả lờiXóa
 20. Hiện nay chúng ta cần thêm những quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh… được quần chúng nhân dân tín nhiệm gia nhập vào hàng ngủ của Đảng - là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp, nhân dân lao động và của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 21. Những kẻ tham nhũng thuộc nhóm nào trong 3 nhóm trên?

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ