Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Kết thúc góp ý sửa đổi Hiến pháp nhận ra : “Trách nhiệm, tâm huyết và Những ý đồ xấu"


      Tham gia đóng góp vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta. Việc làm này phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm của mọi công dân trong và ngoài nước dưới vận mệnh của dân tộc. Bên cạnh những đóng góp trung thực, xây dựng là chủ đạo đã xuất hiện nhiều ý kiến lạc lõng ẩn giấu đằng sau những ý đồ xấu đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt nam.        Ở nước ta, kể từ khi giành được độc lập thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đến nay đã có 4 bản hiến pháp ( 1946, 1959, 1982, 1992) trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, các bản Hiến pháp trên nhìn chung đã phản ánh tập trung được ý chí và nguyện vọng của nhân dân qua đó phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nội lực của người dân và của toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chăm lo quyền con người. Việc sửa đổi Hiến pháp là tiền đề hết sức quan trọng bảo đảm để nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, phát triển đất nước theo hướng dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh trong bối cảnh tăng cường hội nhập quốc tế. 


       Những cập nhật bước đầu trong việc lấy ý kiến của nhân dân về góp ý sửa đổi Hiến pháp thời gian qua cho thấy ý kiến đóng góp đa dạng, nhiều chiều song về cơ bản nhất trí về bản dự thảo Hiến pháp. Đa số ý kiến đánh giá bản dự thảo Hiến pháp có nhiều tiến bộ hơn so với bản Hiến pháp hiện hành nhất là trên các vấn đề về chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ của công dân. Những tiến bộ đó được nêu ra ở một số vấn đề như : Việc không nêu kinh tế nhà nước là chủ đạo ( điều 54), trong dự kiến thành lập một số cơ quan hoạt động mới ( Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm tra nhà nước) được nêu ra tại các điều 120, 121, 122… nhiều ý kiến cho rằng những điều luật đó là điều kiện thiết yếu để nâng cao hiệu quả của thể chế chính trị, tăng cường quyền lực của Nhà nước. Với lý lẽ thuyết phục được kiểm nghiệm qua thực tiễn lịch sử, điều kiện cụ thể của đất nước cùng với sự tham khảo của các quốc gia khác, phần lớn các ý kiến đã khẳng định về sự cần thiết trên một số vấn đề mà bản dự thảo Hiến pháp nêu ra như sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với Nhà nước và xã hội và các hoạt động của Nhà nước, chế độ sở hữu về đất đai, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân…. 


       Trong góp ý sửa đổi Hiến pháp tuy không phải là động cơ và mục đích xấu song còn một số ý kiến của một bộ phận công dân không đồng thuận với những xu hướng chung. Đó là điều bình thường dễ thấy trong một hoạt động chính trị, xã hội thể hiện cao tinh thần dân chủ như Việt nam. Thực tế đó xuất phát từ những nguyên nhân không đồng thuận về nhận thức chính trị trong bộ phận quần chúng nhân dân, mặt khác phần nào còn phản ánh sự bức xúc, giảm sút lòng tin của quần chúng nhân dân trước tình trạng suy thoái của một số cán bộ Đảng viên, về hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và việc thực hiện quyền lực của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… những điều đó sẽ được coi như là thước đo về mối quan hệ giữa một bộ phận quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền mà việc sửa đổi Hiến pháp cần được nhìn nhân, tiếp thu một cách nghiêm túc. 
         Nếu nhìn nhân các vấn đề gì đang diễn ra trong việc tham gia sửa đổi Hiến Pháp như một bức tranh tổng thể thì bên cạnh “mảng sáng” tích cực là chủ đạo, người ta còn nhìn nhân còn len lõi những “mảng tối” lẩn khuất ở đó khi một số người tham gia ý kiến vào bản dự thảo Hiến pháp đã khoác cho mình cái áo “tự do, dân chủ” để rồi không những cho mình cái quyền được nói tất cả những gì tự cho là hoàn toàn đúng, mà còn tìm cách truyền bá, vận động sao cho người khác tin và làm theo điều mà họ muốn. 

       Thực chất điều mà họ muốn hiện nay là xoay chuyển, sắp đặt lại thể chế chính trị hiện hành theo một khuôn mẫu mà họ tôn thờ nào đó. Tuy nhiên, điều đó lại không phải là ý nguyện của đông đảo quần chúng nhân dân, chẳng có gì ngụy tạo hơn khi một số người nhân danh lòng yêu nước, thương dân lại cho rằng thông qua việc sửa đổi Hiến pháp lần này để xóa bỏ Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thiết lập chế độ tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ sỡ hữu toàn dân về đất đai mà bản dự thảo Hiến pháp đã đưa ra chỉ nhằm mang lại “tự do, dân chủ” cho nhân dân. Theo họ bao năm qua Đảng chỉ mang lại cho nhân dân ta độc lập cho dân tộc còn quyền tự do cho nhân dân thì chưa có.       Những ý kiến đòi hỏi phải lập chế độ đa nguyên chính trị đa đảng đối lập để có nền dân chủ thực sự thực chất chỉ là sự ngụy tạo, bởi lễ lịch sử phát triển của của mọi quốc gia cho thấy dân chủ đâu có phụ thuộc vào đa đảng hay một đảng đâu? mà phụ thuộc và mục đích, bản chất của Đảng và Nhà nước cầm quyền, khi Đảng và Nhà nước đó là của ai, phục vụ ai là chủ yếu. Cùng với đó là không phải cứ đa đảng là phương thức duy nhất, tốt nhất cho nền dân chủ và phát triển, các nền dân chủ của mọi quốc gia có thể cùng thống nhất một tiêu chí tổng quát nào đó song tiêu chí cơ bản nhất là nền dân chủ đó đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân ra sao và như thế nào? Có nhiều người đã từng tung hô và mong muốn một nền dân chủ như kiểu đất nước Mỹ thế nhưng đông đảo nhân dân sống trong lòng nước Mỹ lại cho rằng “ nền dân chủ ở đây được xây dựng trên nền tảng bất bình đẳng xã hội trầm trọng” thì đó không phải là một nền dân chủ mà họ chờ đợi, họ đã gọi nền dân chủ của đất nước Mỹ là dân chủ “của 1%, vì 1%, do 1%” để chỉ ra sự nghịch lý trầm trọng trong xã hội mình khi 1% người giàu Mỹ thâu tóm 21% thu nhập và 35% tài sản của đất nước, thao túng mọi lĩnh vực của đời sống xã hôi. Thế thử hỏi có nền dân chủ thực sự hay không?? 
        Dân chủ giành cho người giàu, đa đảng để phục vụ người giàu thực chất là nền dân chủ tư sản mà nhiều người ám chỉ từ lâu. Đối với các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ ta thì việc lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội không thể tốt hơn để lợi dụng thực hiện các mưu toan thay đổi hoàn toàn Hiến pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Đội lốt nhân dân, vì nhân dân đang ngày đêm chơi “trò chính trị” để cố tình đào sâu, suy diễn, thổi phồng các ý kiến góp ý trái chiều của một vài ý kiến cá nhân, rồi biên nó thành các ý kiến cực đoan đối lập của đông đảo quần chúng, đồng thời còn tạo dựng dư luận về một phong trào chống đối nào đó với Đảng cộng sản Việt nam.          Mưu toan là vậy, song những thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “đục nước béo cò” ấy đâu có thể đổi trắng thay đen, xoay đổi được ý chí và nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Ý kiến của tuyệt đại đa số nhân dân vẫn đồng tình cao các vấn đề được nêu ra trong bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 nhất là sự cần tiếp tục khẳng định vai trò của Đảng cộng sản Việt nam đối với nhà nước và xa hội. Đối với dân tộc Việt nam vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là hoàn toàn có căn cứ lịch sử, chính trị tư tưởng, pháp lý rõ rang, vững chắc, hơn 80 năm gắn bó với Đảng vượt qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử hi sinh cống hiến cho đất nước, dân tộc hơn ai hết người dân Việt nam thấu hiểu những giá trị của mình đang có ngày hôm nay và biết gửi niềm tin vào ai? Biết chọn con đường nào để hướng tới tương lai tốt đẹp. 


     Vẫn biết rằng, trong suốt quá trình đó không phải Đảng không có những sai lầm, thiếu sót. Hiện nay, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong một số cán bộ Đang viên là vấn đề cốt tử đòi hỏi Đảng ta phải có biện pháp khắc phục.nhưng những thành tựu mà 27 năm qua từ khi đất nước đổi mới là không thể nào phủ nhận được,  thử hỏi trong suốt tiến trình lịch sử đó tới nay đã có lực lượng chính trị nào đã có thể thay thế, chia sẽ, gánh vác trách nhiệm chính trị trước nhân dân và dân tộc cùng Đảng hay chưa? và được nhân dân đồng tình ủng hộ? 

       Thiết nghĩ, người nào đó nếu thực tâm vì đất nước, vì dân tộc thì hãy hòa cùng vào ý nguyện chung của nhân dân thông qua sự đóng góp chân thực, tâm huyết vào bản dự thảo Hiến pháp chứ không nên chạy theo những ý nguyện “hão” không thực tế hay núp dưới vỏ bọc ngụy tạo, đi ngược lại lọi ích của đông đảo quần chúng nhân dân và cả dân tộc. 


……………….. 


(Chính Trực @ - sưu tầm trên internet và  đục đẻo đôi chút cho phù hợp)

15 Nhận Xét :

 1. Ðối với những nội dung góp ý trái với đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cần tuyên truyền, giải thích trên cơ sở lý luận khoa học; cần tranh thủ sự góp ý của đội ngũ trí thức trong tỉnh để bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được hoàn thiện. Và đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và thiết thực để mỗi người dân thấy được mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.
  Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến việc tham gia đóng góp ý kiến của nhiều người dân, nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn có những hạn chế nhất định. Trong khi đó, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng đợt lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 này để chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi...
  Đó là điều kiện quan trọng để nhân dân hiểu được bản chất và ý nghĩa của việc sửa đổi HIẾN PHÁP lần này

  Trả lờiXóa
 2. Đã có nhiều ý kiến tâm huyết trong hàng trăm ngàn ý kiến góp ý vào bản Dự thảo được gửi về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp suốt hơn 2 tháng qua và Ủy ban này vẫn đang tập hợp, tiếp thu để rồi sẽ chọn lọc những gì tinh túy nhất và tiếp tục sửa đổi để có được một bản Hiến pháp hoàn chỉnh không chỉ về nội dung mà cả về kỹ thuật. Đã có những góp ý mang tính xây dựng; thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc mặc dù, đôi khi chưa hẳn đã hoàn toàn tán đồng với quan điểm của Ban soạn thảo.
  Thế nhưng, đáng tiếc, bên cạnh những ý kiến tuy trái chiều nhưng rất xây dựng ấy vẫn hiện hữu những luồng ý kiến trái chiều thể hiện rõ ý muốn tạo ra những "xáo trộn chính trị”, chúng ta cần lên án mạng mẻ

  Trả lờiXóa
 3. chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.
  Đối với báo chí phải có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời nhanh chóng ý kiến của nhân dân. Ý kiến chọn đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đảm bảo khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng; tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, thiếu trung thực.

  Trả lờiXóa
 4. Những ảo tưởng lợi dụng lấy ý kiến đóng góp cho sửa đổi hiến pháp lần này nhằm thực hiện những cuộc cách mạng nhung hay đảo chính mềm của một số thế lực thù địch, phản động hay của một số kẻ cơ hội chính trị sẽ mãi chỉ là những ảo tưởng không bao giờ có thực ở một đất nước như Việt nam này

  Trả lờiXóa
 5. Sửa đổi bổ sung Hiến pháp là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, có những người tâm huyết sẽ tích cực đóng góp những ý kiến tốt có ích nhưng bên cạnh đó cũng không ít những ý kiến của những kẻ phản động đưa ra các yêu sách vô lý làm cho quốc hội phải vất vả trong việc thanh lọc các ý kiến

  Trả lờiXóa
 6. Nếu là những người tâm huyết, yêu nước thì chắc chắn các bạn sẽ đóng góp những ý kiến hữu ích cho việc sửa đổi bổ sung hiến pháp chứ không a dua theo cái bọn thiểu năng suốt ngày đòi đa nguyên đa đảng để làm cho đất nước thêm phần rồi loạn. Mình là công dân tốt hãy làm điều đúng đắn nhất nhé!

  Trả lờiXóa
 7. Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi người. Quyền lợi thì đã thực hiện nhưng mà cũng không thể bỏ qua nghĩa vụ. Góp ý không phải là cơ hội để cho những kẻ tha hồ đục nước béo cò, nói xâu Đảng thế này thế nọ. Muốn góp ý thì góp ý nhưng phải khách quan và có tâm, đóng góp ý kiến chân thực, có như vậy mới giúp đất nước có một bản Hiến pháp toàn diện phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam. Sửa đổi là cần thiết chứ không phải như lời của mấy kẻ chống đối nói

  Trả lờiXóa
 8. Việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 lấy ý kiến đóng góp của toàn thể nhân dân. Phần lớn nhân dân thì có những ý kiến tích cực và tin tưởng vào sự lãnh đảo tuyệt đối của Đảng cộng sản thế nhưng vẫn còn 1 phần nhỏ thành phần xấu lợi dụng để chống phá nước ta, đòi thiết lập đa nguyên đa đảng, toàn là những đứa không hiểu gì về chính trị đa nguyên đa đảng thì đất nước sẽ dân chủ hơn sao nhìn vào thực tại xem Đảng đang lãnh đạo đất nước rất tốt, việc lấy ý kiến của nhân dân là cùng xây dựng bản hiến pháp của toàn quốc chứ không phải là để phá hoại

  Trả lờiXóa
 9. kết thúc việc góp ý sửa đổi Hiến pháp là một công đoạn hết sức quan trọng của công việc trọng đại này. Qua đây ta có thể thấy ngoài những ý kiến công tâm, có hiệu quả là tích cực thì còn có những yêu sách đòi hỏi vô lý và chưa mang tính xây dựng

  Trả lờiXóa
 10. sửa đổi Hiến pháp cần có những người có tâm có tài mới có thể giúp ích được cho nước nhà, nhưng quả là đáng sợ nếu những kẻ có tài mà lại mưu đồ làm hại đất nước, cố tình xuyên tạc và đưa ra những ý kiến trái chiều với lợi ích dân tộc

  Trả lờiXóa
 11. trong muôn vàn những ý kiến đóng góp thì có rất nhiều những kẻ lợi dụng dịp sửa đổi Hiến pháp này để đục nước béo cò, chúng cố tình xuyên tạc rằng Hiến pháp ta hủ bại, đòi sửa những điều luật thiết yếu và quan trọng bằng những giọng điệu xảo trá

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta không thể để những kẻ chống phá chính quyền thành công được. Nếu như âm mưu của chúng mà thành hiện thực thì có lẽ giờ này người dân đang chìm trong bạo loạn chính trị chứ làm sao mà được yên bình no ấm như hiện tại để sống học tập và lao động chứ

  Trả lờiXóa
 13. Xin ý kiến của mọi công dân để đóng góp sửa chữa cho hiến pháp thì không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với những ý kiến trái chiều của những kẻ thích phá hoại được. Quan trọng nhất vẫn là ở sự sáng suốt của Đảng và quốc hội để tìm ra được ý kiến nào là tốt và phù hợp nhất để sửa đổi và bổ sung mà thôi

  Trả lờiXóa
 14. Có nhiều luồng ý kiến tham gia vào cuộc phát động lấy ý kiến công dân góp ý sửa đổi hiến pháp. Đây cũng là một dịp để các thế lực thù địch lợi dụng xen vào những ý kiến phá hoại. Các cơ quan Đảng và Nhà nước cần xem xét những ý kiến ấy và kiên quyết đưa đất nước ta theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 15. Đấy. Nhân dân tự biết đâu là hại đâu là lợi. Cái mùi phản động của mấy trang báo này nọ bị nhận ra ngay. Mà cũng đúng thôi, toàn viết mấy cái bài xuyên tạc, nói xấu Đảng, nhà nước như thế thì ai chẳng nhận ra. Hi vọng là ai đọc những trang phản động như vậy cũng nhận ra và tẩy chay chúng.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ