Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Đôi lời với bài viết “Tổ chức Đoàn viên Thanh niên CS.HCM là nơi thui chột tài năng dân tộc” trên danlambao


       Vào trang Danlambao đọc được bài “Tổ chức Đoàn viên Thanh niên CS.HCM là nơi thui chột tài năng dân tộc” bản thân không biết Trần Thiên là đứa nào nhưng tôi cảm thấy thằng này ngu thiệt là ngu luôn. Các bác xem nó viết xằng bậy thế này thì có nên chửii không? 

       " Trần Thiên (Danlambao) – Trong một môi trường tập thể như nhà máy, công ty hay các trường học, trường đại học là nơi tập trung nhiều con người làm việc hay học hành với nhau, chính những nới tựu trung lại những con người trí tuệ hay những lao động chân chính thì việc hình thành sự chống đối với người đứng đầu hay tổ chức thậm chí nhà nước là chuyện mà hiệu ứng đám đông gây nên. 

Chính yếu tố đó cộng sản xây dựng ngay một tổ chức để lôi kéo những bạn trẻ thanh niên mang trong mình yếu tố thích làm lãnh đạo hay sinh hoạt chính trị. Theo các nhà nghiên cứu trong một quốc gia hay trong một tổ chức thì những người có yếu tố lãnh đạo hay sinh hoạt chính tri chiếm tỷ lệ từ 3% – 5% cho nên Cs nhắm vào tỷ lệ này mà lôi kéo những tài năng dân tộc vào một tổ chức nhằm kiểm soát sự bộc phát. 

Cho nên Cs luôn xây dựng tổ chức Đoàn khắp mọi nơi và nhồi nhét vào những tâm hồn ngây thơ bằng chủ thuyết cộng sản Mark. Lenin và tư tưởng đạo đức HCM, sau thời gian những thanh niên ưu tú được nhét đầy những chủ thuyết tào lao vào đầu và từ đó họ trở thành một nhân cách khác lạ đó là nhân cách của người cộng sản. Với một nhân cách què cụt như vậy cho nên đoàn viên này xem những gì khác lạ ngoài chủ thuyết mà họ đã học họ ngang nhiên phán quyết một cách thiếu ý thức và thiếu cả trình độ lý lẽ, những việc như biểu tình chống Trung Quốc, hay dân oan tập trung đông để kiện cáo họ đều cho là quân phản động và thế lực thù địch xúi dục. 

Tư tưởng của đại đa số ĐVTNCSHCM là mất tính tự chủ và sáng tạo để làm cho xã hội có thể thay đổi tốt đẹp hơn, để rồi tự họ đánh mất đi những tinh hoa mà cha mẹ sinh ra họ để họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Thật tội nghiệp cho những đoàn viên này khi mở một trang mạng có những lời lẽ đối lập họ lập tức tắt ngay và phán bọn phản động nói bậy, nếu nhân cách như vậy làm sao mà họ trở thành người có ích cho xã hội được họ không dám đấu tranh cho dân tộc bằng những cuộc biểu tình chống quân xâm lược Bắc Kinh, hay đấu tranh đem lại công bằng cho những người dân oan khiên mất nhà mất cửa bởi bọn cầm quyền ác bá. 

Cộng sản tôi luyện họ trở thành những con người không có trái tim biết yêu thương đồng loại, họ sẵn sàng quay lưng lại với người dân trong đó có cha mẹ họ, công việc chính của họ là đi dọn rác, cạo những tấm biển quảng cáo, dọn các ống tiêm chích, những việc làm đó tuy tốt cho xã hội nhưng đó là những công việc của các công ty vệ sinh môi trường, cộng sản không đào tạo các bạn trẻ trở thành những tinh hoa cho dân tộc họ chỉ muốn làm thui chột tầng lớp thanh niên rường cột của quốc gia nhằm dập tắt những mầm mống phản kháng làm bất lợi cho chế độ cộng sản. 

Với nhưng mưu toan kiềm hãm sức sáng tạo và sức bật của tầng lớp thanh niên một cách có hệ thống, vì thế đất nước không có những nhân tố ưu việt làm lãnh đạo lèo lái con thuyền Việt Nam và đây làm âm mưu của quân xâm lược phương bắc và nhóm cầm quyền cộng sản trong nước. 

Các bạn thanh niên hãy tỉnh thức đừng bị cộng sản ru ngủ mình mà đánh mất đi những con người ưu việt vì đất nước đang cần các bạn, chỉ có các bạn thanh niên mới đủ sức đưa đất nước chúng ta tiến lên bằng các cường quốc dân chủ trên thế giới” 

      Tôi không biết Trần Thiên là Đoàn viên hay không nhưng theo cách nói như thế này chứng tỏ bạn này ngu thật vì là một công dân Việt nam , từ bé đến lớn sống trong cái nôi của làng, xã với bao nhiêu hoạt động của Đoàn TN địa phương mà đến tổ chức Đoàn hoạt động và chức năng, nhiệm vụ như thế nào cũng không biết? có thể bạn này bị thiểu năng về trí tuệ không ý thức được mọi thứ xung quanh chăng? vậy mà còn to mồm kêu la âm ĩ với bài viết này , đúng là hết chổ nói cho một tên ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm       Vốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

     Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

      Thế bạn nghĩ đó không tốt đẹp hay sao, làm quái có cộng sản nào nhồi nhét vào những tâm hồn ngây thơ những mục tiêu và lý tưởng xa rời thực tế đâu, mà đó mà đó là mục tiêu, lý tưởng chân chính để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh . Tôi nghĩ tác giả bài viết này không chịu tu dưỡng, rèn luyện bản thân nên đứng ngoài đoàn mà kêu la những điều phá hoại mà thôi. 

      Về nguyên tắc, thiểu số phục tùng đa số tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp nhưng hơn 80 triệu dân việt nam thống nhất ý chí ở vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam đối với xã hội và tin tưởng vào sức sống mạnh liệt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào một thế hệ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển thù họa chăng những lời bịa đặt xuyên tạc của bạn ai tin đâu vì đó hoàn toàn sai sự thật và đi ngược lại lợi ích của đông đảo nhân dân việt nam 

     Còn nữa, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội. 

     Nên hiểu rằng, Đoàn viên thanh niên bây giờ giác ngộ chính trị tư tưởng cao lắm nên không phải ngạc nhiên khi các thanh niên “ khi mở một trang mạng có những lời lẽ đối lập họ lập tức tắt ngay và phán bọn phản động nói bậy” vì bản thân họ đã có những chứng kiến, học tài biết rộng nhận ra được đâu sai đâu đúng chứ? Đâu phải thuộc hạng mù lao kiến thức như bạn để rồi chỉ vì mấy đồng tiền của mấy tên phản động nó bố thí cho rồi chống phá đất nước đâu? Thiết nghĩ câu nói “ “Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên và đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” chỉ phù hợp với những con người có hòa bão, ước mơ, biết hi sinh lợi ích cá nhân để xây dựng đất nước chứ phải đâu những con người ngày đêm “thừa hơi ngồi lê đánh bệt”, không còn việc gì, đi nói xấu người khác, phá hoại! 


    Mỗi người chúng ta, nhất là tuổi trẻ, ai cũng muốn tham gia sinh hoạt trong một tập thể, một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng bởi vì: 

- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, có người bạn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó chính là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, học nghề, tìm kiếm việc làm, tạo việc làm góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hoá, trong đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn hiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý. 

- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. 

- Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến. 

- Vào Đoàn bạn sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng hướng dẫn, giúp đỡ để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng và được tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam; trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; thành cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác. 

Trần Thiên (Danlambao) – Tôi không ngần ngai khi gọi mày là tên Khốn nạn, nếu không biết gì thì tốt nhất là ngồi ở nhà mà cầm sách lên mà đọc chứ đừng ngồi đây mà bộc lộ sự ngu si , đần đồn của mình nữa. Chính Trực@
18 Nhận Xét :

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…
  Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  vì thế , việc bảo Đoàn thanh niên có Đảng nhồi nhét cho tư tưởng cộng ản phản động là không đúng đắn

  Trả lờiXóa
 2. tổ chức Đoàn viên thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là cái nôi nuôi dưỡng những Đoàn viên trẻ ưu tú, năng động và nhiệt tình sôi nổi trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng và xã hội. đoàn viên là hạt nhân tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 3. được đứng trong hàng ngũ Đoàn viên thanh niên, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng tự hào và vinh dự. tự thấy mình cần phải cố gắng phấn đấu học tập bồi dưỡng đạo đức, bồi dưỡng kiến thức để ngày càng trưởng thành hơn

  Trả lờiXóa
 4. tên Trần Thiên kia đúng là khốn nạn, chắc hắn không được vào Đoàn nên cay cú chăng. Thật khó mà chấp nhận nổi một tên ngu si mà còn thích tỏ ra nguy hiểm, viết bậy viết bạ nhằm lừa bịp được ai chứ! Rặt giọng điệu phản động

  Trả lờiXóa
 5. một bài viết ngớ ngẩn đó của Trần Thiên (dân làm báo) chẳng thể phủ nhận được vai trò hay sự quan trọng của tổ chức Đoàn viên thanh niên CS Hồ Chí Minh được. Toàn dân đồng lòng tin tưởng vào tổ chức đoàn viên ưu tú

  Trả lờiXóa
 6. dân làm báo, quan làm báo... là những trang báo lá cải phản động. Chúng là công cụ tuyên truyền láo và sai sự thật của bè lũ chống phá chính quyền cần sớm phải gạt bỏ để nhân dân và đất nước được bảo vệ yên bình

  Trả lờiXóa
 7. nói gì thì nói, nếu không có tổ chức Đoàn viên nuôi dưỡng những tài năng và phẩm chất tốt của các bạn Đoàn viên thì khó có thể có những con người xuất sắc để vào Đảng, làm cán bộ tốt được. Vì thế bài viết của Danlambao là hoàn toàn sai trái

  Trả lờiXóa
 8. nói chuyện với lũ chống phá chính quyền lắm khi chỉ tổ rước mệt vào thân thôi mấy bác ạ. Chúng là lũ cùn gỉ ấy mà, có cần biết phải trái đúng sai gì đâu, sẵn sàng lao cả hội đồng ra để cãi cùn ấy chứ. không thèm chấp

  Trả lờiXóa
 9. tôi rất ngưỡng mộ những bạn Đoàn viên trẻ trung khả ái. Tích cực đóng góp sức mình cho cộng đồng, làm những điều hay lẽ phải, tình nguyện đi khắp các nẻo đường để cùng nhau đi tới những chân trời mới, xây dựng quê hương

  Trả lờiXóa
 10. chúng quá mất dạy,lên viết toàn bài " thiếu văn hóa" tiên sư lũ dân làm báo, chúng mày là một lũ ô hợp:, ngu, dốt, bố mẹ chết sớm hoặc cũng là phản quoccs tụ tập lại với nhau, bàn mưu tính kế nói xấu đảng. Chúng mày không bằng con chó vì con chó cho nó ăn nó còn biết nghe lời, lũ chúng mày cho ăn rồi cắn sửa linh tinh. sẽ có ngày ông mày vặn hết cổ chúng mày

  Trả lờiXóa
 11. Nó dám nói chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là những chủ thuyết tào lao, rõ ràng là một kẻ vô học còn thích ăn nói xằng bậy. Không cần biết chủ nhân bài báo đó là đàn ông hay đàn bà, bao nhiêu tuổi, nhưng một kẻ vô học, vô nhân cách như vậy mà viết báo thì ai nghe, ai tin?

  Trả lờiXóa
 12. lại là danlambao. một trong những blog sặc sụa mùi phản động,toàn là những thành phần chống đối nhà nước ta. Đoàn thanh niên là một tổ chức xã hội, là nơi sinh hoạt của những đoàn viên, thanh niên, là một nơi để đoàn viên thanh niên tu luyện, rèn luyện nhân cách và đạo đức. Lợi ích của Đoàn thanh niên đến đâu thì mọi người đều hiểu rõ, những lời lẽ kích động chả ai tin cả. Đoàn là cánh tay phải, hỗ trợ đắc lực cho Đảng, là lực lượng xung kích của xã hội. Những bài viết của danlambao có thể thấy bọn rận chủ nó ngu dốt đến mức nào

  Trả lờiXóa
 13. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác của ngày đầu tiên được kết nạp Đoàn, và khoác lên mình màu áo xanh thiêng liêng ấy. Dường như nó thôi thúc bản thân phải lớn hơn, lớn hơn nữa để cùng đóng góp xây dựng tổ quốc chứ không phải là bước vào nơi làm thui chột gì gì đó như bài viết trên trang danlambao đâu ạ

  Trả lờiXóa
 14. luận điệu của bài viết đó là hoàn toàn sai lầm và bịa đặt, thực tế tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là một tổ chức tạo môi trường rất tốt và lành mạnh để đoàn viên thanh niên sinh hoạt, học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng sống, nhiều thanh niên được tổ chức đoàn dìu dắt và phát triển rất tốt, nhanh chóng trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội

  Trả lờiXóa
 15. thật lố bịch, có tuyên truyền nói xấu đảng và nhà nước hay đại loại thế thì cũng phải nói làm sao cho nó dễ nghe và có vẻ hợp lý thì may ra mới có một số kẻ bị lừa chứ, nói sai tráng trợn như vậy thì thèm nghe chứ, đứa con nít nó cũng nhận ra là mấy trò xuyên tạc rẻ tiền, đúng là mấy kẻ phản động vừa xấu xa lại còn dốt nát!

  Trả lờiXóa
 16. đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh từ khi thành lập và phát triển tới ngày hôm nay đã dìu dắt bao thế hệ trẻ việt nam trưởng thành, đó là sự thật không phải bàn cãi ,vì vậy những luận điệu xuyên tạc trắng trợn đó là không thể chấp nhận được, cần phải lên án và có hình thức xử lý thích đáng với những kẻ có những lời nói và phát ngôn sai trái

  Trả lờiXóa
 17. từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là cái nôi đào tạo những đoàn viện ưu tú và xuất sắc nhất trong học tập và trong hoạt động Đoàn. Được kết nạp vào Đoàn là niềm vinh dự của mỗi cá nhân

  Trả lờiXóa
 18. nếu không có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh định hướng cho các bạn thiếu niên đi đúng hướng, theo con đường có ích cho xã hội và hướng tới tương lai thì chắc chắn là sẽ chẳng có những tâm hồn và tấm lòng yêu nước chân chính sau này

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ