Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Quan và Dân đều bình đẳng trước pháp luật

Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng

      Biết bao xương máu đã đổ xuống để đất nước này có được ngày hôm nay, để mỗi chúng ta có thể ngẩng cao đầu tự hào là công dân của một đất nước độc lập, tự do, mọi công dân bình đẳng với nhau về các phương diện của xã hội trong đó có bình đẳng về pháp luật không kể người đó là quan hay là dân của quốc gia . Đó là thành quả của cả dân tộc mà chúng ta mất bao mồ hôi xương máu đấu tranh mới có được. 

      Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, thành phần và địa vị xã hội đều được hưởng các quyền như nhau và có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật. Bất kỳ người nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình và chịu sự xét xử theo quy định của pháp luật không phân biệt địa vị xã hội, nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, tôn giáo. 

     Mọi công dân đều được hưởng quyền ngang nhau và thực hiện các nghĩa vụ công dân như sau trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. 

Bất kì công dân nào, có đủ các điều kiện pháp luật quy định đều được hưởng các quyền công dân như quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quyền khiếu nại, quyền tố cáo … 

    Quyền bình đẳng cũng cần được hiểu là trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh như nhau thì mọi người đều được đối xử ngang nhau, đều được hưởng các quyền ngang nhau và phải thực hiện những nghĩa vụ như nhau 

    Công dân ở bất kỳ địa vị nào dù là cán bộ, công chức hay người lao động, dù là người có chức, có quyền hay là một người dân bình thường đều phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước pháp luật về mỗi hành vi, mỗi việc làm của mình. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật. Công dân có hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng các chế tài theo quy định của pháp luật không phân biệt chức vụ, nghề nghiệp, tuổi tác và địa vị xã hội. 

    Trước pháp luật, mọi công dân đều như nhau không có sự phân biệt, dù đó là quan hay là dân đều được hưởng các quyền ngang nhau, phải thực hiện các nghĩa vụ như nhau và đều có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 

     Vụ án của anh Đoàn Văn Vươn trong tranh chấp đất đai không phải là chuyện của một cá nhân với người đại diện chính quyền một một huyện Tiên Lãng nữa mà là chuyện “luật pháp bất vị thân”, thượng tôn pháp luật có thể trở thành bài học cho nhiều địa phương khác. Khi người chấp pháp công minh thì sự tùy tiện của người có quyền sẽ bớt đi và lòng dân được yên. Lòng dân yên sẽ không có những vụ kiện vượt cấp, đông người, kéo dài. Một thắc mắc, khiếu kiện được giải quyết công tâm, theo đúng luật ngay từ lúc đầu sẽ tránh được rất nhiều hậu quả. Trước hết là dân và cả các cấp giải quyết đều không mệt, không tốn kém. Quan trọng hơn cả là sự ổn định xã hội bởi suy cho cùng, không một ai trong xã hội kể cả dân hay lãnh đạo lại thích dính vào kiện tụng ngoài việc muốn yên ổn làm ăn để phát triển. 
Hai cựu quan chức huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền (trái) và Nguyễn Văn Khanh (phải)
     Phá nhà 2 anh em ông Đoàn Văn Vươn trong vụ cưỡng chế thu hồi đất, gây thiệt hại hơn 295 triệu đồng, 5 cựu quan chức ở huyện Tiên Lãng, trong đó có cựu Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền và cựu Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh, sẽ bị truy tố trước pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thế mới nói trước pháp luật không có khái niệm giữa quan và dân đâu mà chỉ có sự bình đẳng ngang hang, chịu sự điều chỉnh của pháp luật đó là nguyên tắc tối thượng mà thôi. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật. 

   Nghe người có trách nhiệm nhưng lắng nghe dân cũng cần thiết không kém bởi lãnh đạo thì cũng là dân và mọi công dân đều phải được bình đẳng trước pháp luật. Đó cũng là tính ưu việt của xã hội ta có được từ máu xương hàng triệu người đã ngã xuống mới giành được. 

Chính Trực @ 

23 Nhận Xét :

 1. Một sự việc cho thấy tính dân chủ, công bằng và quyền lợi bình đẳng giữa mọi người trong xã hội ta. Là người phạm tội, dù là ai? là dân thường hay quan chức, đều bị cử lý một cách nghiêm khắc. Đó là bản chất tốt đẹp của chế độ mình. xóa tan những hoài nghi về cách làm việc tắc trách, chụp giật của chính quyền. Sự việc này đã làm tăng lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền mình

  Trả lờiXóa
 2. Dù có là ai đi nữa, trước pháp luật đều bình đẳng như nhau cả. Pháp luật luôn nghiêm minh và không có bất cứ sự thiên vị nào đối với người dân nào cả. Chính vì như vậy nên hiệu quả của pháp luật trong quản lý đất nước mới phát huy hết tác dụng.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng vậy, sự nghiêm minh của pháp luật Nhà nước ta đã được minh chứng cụ thể từ khi nó được ra đời. Không ai có quyền được thiên vị hay được châm trước khi đã đứng trước vành móng ngựa cả.

  Trả lờiXóa
 4. Dân hau quan gì thì cũng bình đẳng trước pháp luật, ai vi phạm thì phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Một vị quan trước hết vẫn là một người dân, và để làm 1 vị quan tốt thì trước hết phải hiểu dân cần gì và phải làm gì cho nhân dân. Pháp luật không thiên vị bất vị bất kỳ ai, một đất nước muốn giàu mạnh thì quan, dân phải đồng lòng, đoàn kết, quan làm nhiệm vụ chức trách là để xây dựng cuộc sống của dân, và dân phải có nghĩa vụ tôn trọng và ủng hộ điều đó.

  Trả lờiXóa
 5. Thời phong kiến còn có câu" con vua phạm tội cũng bị phạt như như thứ dân cơ mà". Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, vì vậy khi 1 cán bộ làm việc thiếu trách nhiệm thì phải xử phạt ngiêm khắc. Thậm chí phải nghiêm hơn người dân bình thường. Đó mới là 1 xã hội dân chủ, bình đẳng.

  Trả lờiXóa
 6. sự việc trên cho thấy pháp luật Việt Nam rất công bằng với tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, thành phần và địa vị xã hội. Cứ làm sai, phạm tội là bị xử theo đúng quy định của pháp luật, và vụ án Đoàn Văn Vươn là một điển hình khi cả các quan chức huyện Tiên Lãng và bị cáo Đoàn Văn Vươn đều phải đứng trước vành móng ngựa, nhận những bản án riêng thích đáng cho sai lầm của họ. Đó mới là một đất nước độc lập, tự do, mọi công dân bình đẳng với nhau về các phương diện của xã hội

  Trả lờiXóa
 7. "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật" đó là điều đã được quy định trong Hiến pháp 1992 của nước ta. Điều đó chứng tỏ bất kỳ những ai dù là lãnh đạo, người cầm quyền hay công dân bình thường đều phải tuân theo pháp luật. Mọi hình vi sai trái đều phải trả giá cho nó, do vậy mà ở nước ta luôn có sự bình đẳng cũng như phát huy sự dân chủ của tất cả nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. quan chức hay dân thường cũng phải bình đẳng trước pháp luật , hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, mọi hoạt động nằm trong khuôn khổ pháp luật , tuân thủ nguyên tắc tối thượng của pháp luật , hiện nay, vụ đoàn văn vươn là một ví dụ cụ thể cho việc áp dụng pháp luật và tôn trọng pháp luật của các cơ quan nhà nước.chủ tịch huyện tiên lãng hay một thứ dân bình thường cũng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật

  Trả lờiXóa
 9. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật là điều mà hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định. Dù là dân hay quan to quan bé gì đi chăng nữa thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những việc mình đã làm, pháp luật có dược thực thi nghêm chỉnh thì mới có thể tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững được sự ổn định xã hội để phát triển đất nước. Qua vụ "ĐOÀN VĂN VƯƠN" cho thấy được sự nghiêm minh của pháp luật xã hội chủ nghĩa và sự công bằng của pháp luật đối với mọi công dân.

  Trả lờiXóa
 10. nhân dân hay đó là quan chức, tổng bí thư đi chăng nữa cũng phải tôn trọng nguyên tắc tối thượng của pháp luật vì thực chất pháp luật là sự thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước là ý nguyện của nhân dan nên không kể thành phần xã hội nào đều phải tôn trọng các quy định của pháp luật nhằm thống nhất trong quản lý và điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách hài hào nhất

  Trả lờiXóa
 11. Lý tưởng bình đẳng dựa trên nguyên lý căn bản là con người sinh ra đều như nhau, đều có chung dòng máu đỏ và nước mắt mặn và đều xứng đáng được hưởng quyền lợi như nhau. Mọi ranh giới như: giai cấp, màu da, chủng tộc, giới tính, trình độ, địa vị… không thể quyết định và thay đổi bản chất bình đẳng giữa mọi người
  thực tế, mọi công dân sống trong xã hội việt nam không phân biệt đó là nam hay nữ, là công chức hay dân thường đều phải tôn trọng pháp luật. VỤ tiên lãng - Hải Phòng là một ví dụ điển hình cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, quan sai xử quan, và dân sai xử dân điều đó tất yếu

  Trả lờiXóa
 12. Chắc chắn là như thế rồi, tất cả mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, dù quan hay dân thì đều là công dân Việt Nam, mà quan chức là đầy tớ của nhân dân, không có lý do gì để quan được sự ưu tiên trước pháp luật mà phải bị xử lý nghiêm minh hơn nữa là đàng khác

  Trả lờiXóa
 13. Vụ Tiên Lãng-Hải Phòng cho thấy sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật xã hội chủ nghĩa như thế nào. Dù là dân hay là quan thì cũng bình đẳng như nhau trước pháp luật, làm điều sai trái thì phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Mong rằng qua vụ viêc này thì các cơ quan ban nghành hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm để sau này thực hiện các công việc hợp lý và sẽ không mắc phải những sai phạm nghiêm trọng làm mất uy tín của Đảng, Chính quyền đối với nhân dân như ở Tiên Lãng nữa.

  Trả lờiXóa
 14. Công dân ở bất kỳ địa vị nào dù là cán bộ, công chức hay người lao động, không phân biệt tầng lớp trong xã hội dù là người có chức, có quyền hay là một người dân bình thường đều phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước pháp luật về mỗi hành vi, mỗi việc làm của mình. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật nghiêm minh.

  Trả lờiXóa
 15. Pháp luật Việt Nam rất công bằng chẳng bao giờ phân biệt ai với ai cả , ai phạm tội thì đều như nhau hết đều được công bằng như vậy chẳng có phân biệt là quan hay dân gì cả . Tất cả sẽ được phơi bày trước vành móng ngựa về những hành vi phạm tội của mình . Không có lý do gì để quan được sự ưu tiên trước pháp luật mà thậm chí họ còn phải bị xử lý nặng hơn ...

  Trả lờiXóa
 16. Xưa có câu thiên tử phạm tội phạt như thứ dân, quả đúng không sai,vua thì phải làm gương cho thứ dân noi theo vua ban luật mà không thực hiện luật thì làm sao thứ dân phục thứ dân theo.
  Ngày nay cũng thế người làm quan người làm luật cũng phải nghiêm chinh chấp hành pháp luật phải làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo không để quần chúng nhân dân bất mãn, Bác đã nói chúng ta là đầy tớ của dân chứ không phải làm quan cách mạng,bởi thế quan và dân đều bình đẳng trước pháp luật.hehe

  Trả lờiXóa
 17. Thời buổi hiện nay, văn minh lắm rồi bà con ạ. Trước pháp luật, mọi người dân đều như nhau không có sự phân biệt, dù đó là quan hay là dân đều được hưởng các quyền ngang nhau, phải thực hiện các nghĩa vụ như nhau và đều có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

  Trả lờiXóa
 18. Các cụ ngày trước cơ mà những văn minh ra phết. Gì mà thái tử phạm tội xử như thứ đân. Kaka.
  Thời đại này, con cháu cũng học tập các cụ cả mà thôi. Quan lại, công chức, một hội bầy tớ của dân, do vậy dân mà phạm lỗi xử như quan thường. Lý lẽ này mấy ai thấy được.

  Trả lờiXóa
 19. Đây là một điều hiển nhiên rồi. Nó thể hiện một thứ văn minh buộc phải có ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Muốn phát triển, xã hội phải thật sự công bằng. Do vậy đây là một điều tiên quyết trong Chế độ chính trị pháp luật ở nước ta rồi.

  Trả lờiXóa
 20. Hản đã đúng rồi. Sao phải bàn cãi về vấn đề này nhiều làm chi nhỉ???? Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, thành phần và địa vị xã hội đều được hưởng các quyền như nhau và có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật. Bất kỳ người nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình và chịu sự xét xử theo quy định của pháp luật không phân biệt địa vị xã hội, nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 21. Dù là cán bộ thì chung quy lại cũng là một công dân mà thôi. Đây là lý lẽ thường ai cũng có thể suy ngược ra mà do vậy ở bất kỳ địa vị nào dù là cán bộ, công chức hay người lao động, dù là người có chức, có quyền hay là một người dân bình thường đều phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước pháp luật về mỗi hành vi, mỗi việc làm của mình.

  Trả lờiXóa
 22. Quan mà được ưu ái, bao che thì nhân dân làm sao người ta phục được. Muốn làm việc lớn phải xét đến cảm nhận của người dân trước tiên.

  Trả lờiXóa
 23. án tù = án treo. Bình đẳng là sao?

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ