Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

“Lê Hiếu Đằng - Đã ngu thì đừng phát biểu"


        Mấy ngày hôm nay, anh lên mạng lang thang và anh bắt gặp bài này: “Lê Hiếu Đằng: Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam” 
Trên danlambao bản thân anh không biết Lê Hiếu Đằng là ai và cũng đéo cần biết làm gì cả? Nhưng với sự phát biểu đầy tính “ngông” và không có căn cứ như thế thì hóa ra cũng chẳng là gì cả??? Anh xin tản mạn đôi chút gọi là anh em cùng hiểu.

Lê Hiếu Đằng

         Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam thực chất Lê Hiếu Đằng đang rêu rao, vận động thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” và coi đó là “khuôn vàng”, “thước ngọc” của nền dân chủ thực sự, bản thân điều mà ông muốn là từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam để thay thế cho nền dân chủ tư sản, vì đó là then chốt của một nền dân chủ mà các ông muốn theo đuổi. Quan điểm này xưa nay, không biết bao nhiêu độc giả, nhà khoa học đã giày công nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn cũng đã cho rằng : Thực chất mà điều các ông muốn xây dựng các Đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt nam là vì lợi ích cá nhân, muốn xây dựng một nền dân chủ cho một nhóm lợi ích trong xã hội, đó là dân chủ cho người giàu, dân chủ tư sản ... bề ngoài luôn tô vẻ những quan điểm vì dân, vì nước, vì tiến bộ xã hội nhưng che giấu đằng sau âm mưu của những kẻ vụ lợi và khẩu chiến với nhau hóa ra cũng vì tiền cả.

         Đọc xong bài viết “Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam” của một luật gia Lê Hiếu Đằng ( cũng không biết có tư cách là luật gia không nữa – vì chắc Việt nam bao giờ cấp cho nó cái bằng luật gia cho những con người ngu dốt như vậy). Hiếu Đằng muốn lập các Đảng đối lập với Đảng cộng Sản Việt nam để đòi hỏi một nền dân chủ , tiến bộ cho đại đa số nhân dân hay chỉ là một nhóm lợi ích trong xã hội mà thôi.?? đó là chưa nói tới hậu quả cảu việc các Đảng phái trong một nước đấu tranh với nhau để tranh giành quyền lực.. thì thời gian đâu mà giai cấp cầm quyền lo cho việc đảm bảo xây dựng đất nước vũng mạnh. Lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam là quan điểm mang tính mị dân, trái với nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt nam nhằm mục đích để gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động quan điểm tư tưởng cho một bộ phận quần chúng nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam. thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Dù chúng không trực tiếp nói đến chúng ta phải thực hiện dân chủ tư sản, nhưng cái cách “khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng, học tập theo các nước phương Tây, đã cho thấy thực chất đó là hướng nền dân chủ nước ta sang dân chủ tư sản. Mà nền dân chủ tư sản như thế nào thì chắc ai cũng biết rồi đó, có lẽ miễn bàn luận về vấn đề này. Đó thực sự là âm mưu và ý đồ đen tối của những con người ích kỉ, chỉ muốn xây dựng lợi ích cá nhân mà thôi, vu loa, khẩu chiến với nhau hóa ra cũng vì tiền bạc cả? thế thì dân chủ cái đếch gì?

       Lý luận “Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam” là quan điểm mang tính phản khoa học và thực tiễn cho phép. Thực tế ở đất nước Mỹ, Ai cập và một số nước Phương Tây khác cũng đã theo đuổi con đường chính trị mà các ông ảo tưởng như : lập đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để các đảng cạnh tranh nhau cho công bằng HAY phi chính trị hóa quân đội như đất nước Ai cập… thì bản thân đất nước đó luôn sống trong tình cảnh tranh chấp, mâu thuẫn giữa các nhóm chính trị khác nhau để tranh giành quyền lực, quyền thâu tóm cả xã hội của mình . Vậy câu hỏi đặt ra là đất nước liệu có đủ yếu tố để phát triển được không? Và nhân dân có được đảm bảo các điều kiện phúc lợi không khi mà xã hội đua nhau tranh giành và mâu thuẫn nôi bộ. 

       Hay cho một số nhà dân chủ tự coi mình là nhà hoạt động vì dân chủ, tiến bộ cho xã hội, luôn hô to khẩu hiệu đòi tự do, nhân quyền cho Việt nam. Không biết bản thân có biết nghãi 2 từ dân chủ và nhân quyền là gì không mà suốt ngày kêu và la như WC và nhà dân chủ vậy?? Đã từng ảo tưởng, nuôi hi vọng điên rồ về xây dựng một nền dân chủ kiểu như Mỹ và coi đó như là một mô hình tuyệt đối lý tưởng cho nền dân chủ thực sự nhưng đông đảo nhân dân sống trong lòng nước Mỹ họ lại nghĩ khác, họ cho rằng “nền dân chủ ở đây được xây dựng trên nền tảng bất bình đẳng xã hội trầm trọng” và đó không phải là mô hình về nền dân chủ mà họ chờ đợi, họ đã gọi nền dân chủ của đất nước Mỹ là dân chủ “của 1%, vì 1%, do 1%” để chỉ ra sự nghịch lý trầm trọng trong xã hội mình khi 1% người giàu Mỹ thâu tóm 21% thu nhập và 35% tài sản của đất nước, thao túng mọi lĩnh vực của đời sống xã hôi. Thế thử hỏi có nền dân chủ thực sự hay không? Đó là nền dân chủ mà luật gia Lê Hiếu Đằng mong muốn xây dựng ở Việt nam sao?

      Chẳng có gì lấp liếm được âm mưu đen tối và sự ngụy tạo xâu xa của các ông khi muốn đất nước phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh cho xã hội mà đi xóa bỏ Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thiết lập chế độ tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ sỡ hữu toàn dân về đất đai… với một đất nước như Việt nam. 

       Điều dẫn đến nếu lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là: đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hoá”, “dân chủ hoá”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.

       Ở Việt Nam không thực hiện chế độ đa đảng không phải vì chúng ta bảo thủ, mất dân chủ như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, mà đó là yêu cầu khách quan, là vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong chế độ chính trị nhất nguyên ở nước ta, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà điều quan trọng ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống hiện thực của quần chúng nhân dân.

        Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diên do mình lựa chọn. Ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân ngày càng được đề cao. “Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân”. Nhân dân có quyền lập và tham gia các tổ chức xã hội; quyền tự do báo chí, tự do hội họp theo quy định của pháp luật.

Thực tế, hơn 80 năm qua xây dựng và phát triển, nhân dân Việt nam đủ để biết ai tốt, ai xấu , nên làm gì và không làm gì? Nên đừng bao giờ tô vẻ ánh hào quang đằng sau một âm mưu đen tối như thế, NHÂN DÂN VIỆT NAM CÓ NGHÌN MẮT NGHÌN TAY ĐÓ/////

Chính Trực@141 Nhận Xét :

 1. Chắc là tên Đằng này định lập đảng Xôi thịt, hội gì gì đó cho nó oai, lấy tý danh hão đây mà

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bần cố nông như bạn thì mới phải cần danh hão chứ (vì không đủ tài năng để kiếm danh thiệt). Thời buổi này học hành quá dễ dãi, bạn ráng kiếm vài cái bằng Tiến sĩ, Lùi sĩ gì đó cho oai với làng xóm. Tiến sĩ Annammit thôi bạn nhé(!)(chứ Tiến sĩ ở Anh, Pháp, Hoa Kỳ thì đòi hỏi phải là những người thông minh, tài giỏi thật sự - những học sinh Việt Nam đoạt giải Toán, lý, hóa...nhất nhì quốc gia, quốc tế đủ sức du học để giật lấy những tấm bằng danh giá này).

   Xóa
  2. Như tôi đã viết mọi sáng kiến, hành động để cứu đất nước, dân tộc đều được hoan nghênh. Con ác thú cs đang nằm chận đường phát triển của dân tộc Việt , người thì cho rằng phải đánh vào đầu nó thì nó chết ngay, người thì đòi phải bắn ngay mắt cho nó mù trước, lại có người cho rằng phải đánh vào chân nó trước, người nầy thì chê bai người kia,... chúng ta cứ lo cải nhau trong khi con ác thú cứ nằm phè ra đó, tại sao chúng ta không hô "xung phong" rồi người thì đánh vào đầu, vào chân, vào mắt cho nó chết lẹ. Thằng già Hồ nó đã từng khóc lóc, xin lổi nhưng dân ta vẩn bị chúng đàn áp, bóc lột dã man. Chúng ta không cần câu nói xin lổi, chỉ cần hành động cứu đất nước là hơn cả triệu lần câu xin lổi. Người thật sự có lòng tranh đấu cho quê hương chỉ cần nói, nếu anh thật sự tranh đấu thì chúng tôi ủng hộ, còn bảo rằng coi chừng bị lừa, chúng ta đã mất hết rồi ( đất nước, tự do, dân chủ, nhân quyền) còn gì để mà mất nữa.

   Xóa
  3. Thực ra những tên CS này chúng cũng thừa biết cái sai của chúng nhưng chúng không dám làm gì cả, đợi đến cuối đời khi biết trước sau gì cũng vô hòm chúng mới ngỏ lời phản tỉnh để cứu vãn danh dự, tiếc rằng chúng làm chó gì có danh dự mà hòng cứu vãn! Cái gương bọn Nguyễn Hộ, Võ Văn Kiệt v.v.. vẫn còn đó, cả 1 đời chúng giết hại bao nhiêu dân lành đến cuối đời nói lên vài câu tử tế, ai tin chúng??

   Thằng này trước sau gì cũng đoàn tụ với Võ Văn Kiệt, còn nếu không thì chính là cò mồi của bọn CS? Hãy đợi sẽ thấy!

   Xóa
  4. Mác-Lênin và tư tưởng Hồ xác định: Trưóc khi tiến lên XHCN hay Cộng sản thì đảng viên và nhà nước cộng sản phải rốt ráo hoàn thành Chủ nghĩa Vơ Vét.

   Anh già Lê Hiếu Đằng sắp xuống lỗ, đang nói những lời tỉnh ngộ bi thiết. Đáng khen thay, nhưng coi bộ đương sự vẫn còn tiếc nuối cái dĩ vãng "kíu nước" của mình, hoặc là đương sự đang tiếc nuối 20 năm được "hành nghề" mà không hay chưa vơ vét đủ!

   Xóa
  5. Xin lỗi anh trước nhé Lê Hiếu Đằng , cho đến giờ này, phút này anh mới dám đứng ra cùng cácanh Hồ ngoc Nhuận, Huỳnh tấn Mẫm cùng 1 số anh em khác tổ chức biểu tình phản kháng bọn Bắc kinh bành trướng, nhưng tiếc thay công cuộc làm chuyện yêu nước thương nòi bi Nhà nước bắt bớ giam lỏng tại nhà nen viec yêu nước chưa trọn vẹn. Tôi không chắc là anh đọc những comment của tôi về anh chưa ? Anh chỉ làm trò thôi , nếu sớm hơn thời gian này anh dám lên tiếng tôi mới nể phục anh và thấy rằng anh đúng là người chân chính yêu nước thương nòi thật sự, nhưng muộn màng qu1a rồi đất nước này các anh cũng đã thấy Đàng Công sản đã làm gì ngoài cái đưa đất nước ngày càng lệ thuộc vào bọn banh trướng Bắc kinh, đất nước tan hoang , đạo đức xuống cấp trầm trọng so với trước đây các anh đi theo lời kêu gọi lý tưởng Cộng Sản thật là lầm lẫn , bây giờ các anh lại làm trò liệu chính quyền có tin các anh không ? Hay các anh đã cảnh tỉnh, đã thấy sự thật dối trá quá phũ phàng . Đừng nhân danh bất cứ chức vụ nào mà anh đảm nhận, hãy chấm dứt trò lừa dối của các anh đi thôi chẳng ai tin

   Xóa
  6. Thử hỏi từ lúc đảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền từ 1945 đến nay, có thời nào đảng Cộng Sản Việt Nam cho dân tự do tổ chức biểu tình? Chỉ có các cuộc biểu tình do đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức thôi. Chế độ dùng dân như là công cụ là như thế. Dân chỉ làm theo lời chính quyền mà thôi, dân không được tự ý làm gì hết.

   Xóa
  7. Nói Với Anh Lê Hiếu Đằng


   Nghe anh nói, tôi cũng mừng lắm lắm
   Một con người tuổi đảng bốn mươi năm
   Bây giờ đây, ngồi xét lại lương tâm
   Tính sổ đảng, thấy toàn là hụi chết.
   Bao đóng góp nay trở thành tội ác
   Bao hy sinh thành phản bội giống nòi
   Một Miền Nam nhân bản quá tuyệt vời
   Đã sụp đổ có bàn tay anh đó!
   Dù hơi muộn, còn hơn là ngoan cố
   Anh hãy làm chuộc lại lỗi lầm xưa
   Hành động đi, đừng lãng phí thì giờ
   Trả thẻ đảng, nói một lời xin lỗi.
   Dân Việt ta bị lọc lừa gian dối
   Trở thành chim sợ hãi nhánh cây cong
   Nếu quả thật anh còn tình yêu nước
   Xé cờ ma, bỏ đảng, đến cùng dân.

   Xóa
  8. Trung Tướng Trần Độ, Cựu Phó Chủ Tịch Quốc Hội, viết: “Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…”

   Và trong một lần nói chuyện, khi được hỏi về chế độ lao tù, ông nói“Nếu nhà tù Pháp thời xưa mà giống nhà tù cộng sản bây giờ thì chúng tôi chết lâu rồi, làm gì còn có người vượt ngục”.

   Cuối cùng, để biện minh cho những đóng góp của mình vào chế độ, ông Trần Độ làm bốn câu thơ:

   Những mơ xoá ác ở trên đời,
   Ta phó thân ta với đất trời
   Ác xoá đi, thay bằng cực thiện
   Tháng ngày biến hoá, ác luân hồi.
   (Nguồn: Trần Độ- Nhật Ký Rồng Rắn)

   Xóa
  9. - Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang hoạt động theo cơ sở pháp lý nào?
   - Giấy phép hoạt động của ĐCSVN mang số hiệu gì? Ngày, tháng, năm được cấp? Người có thẩm quyền nào ký? Cấp có thẩm quyền nào ban hành?
   - Tất cả các bộ luật, nghị định, thông tư hiện hành có do bất kỳ ai mang danh "đảng viên ĐCSVN" ký phát hành không?
   - Người dân sống và làm việc theo Luật hay theo điều lệ đảng?
   - Bằng chứng nào cho thấy người dân Việt Nam chọn ĐCSVN lãnh đạo?"

   Trả lời sao bây giờ? Hay nói thật là đảng CSVN có nhà tù, công an, súng đạn, còng số 8, thì nó là luật. Mà như thế thì cũng giống như bọn Mafia. Hay là đánh bài chém vè, không nghe không thấy không biết, cho chắc ăn? Cứ như thời "bác" Hồ đang nắm quyền thì cái t/g này đã được mò tôm từ khuya chứ ở đấy mà hỏi này hỏi nọ.

   Xóa
  10. Chế độ CSVN hiện nay không còn một chút chính nghĩa nào để lãnh đạo đất nước.Nền kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng không có cách giải quyết.Hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản.Bất động sản bị đóng băng hàng triệu tỷ đồng.Ngân hàng cạn kiệt thiếu tiền hoạt động.Cán bộ tham nhũng,áp bức,bốc lột đồng bào nhân dân.Dân oan kiện cáo cán bộ cướp đất dân nghèo.Xã hội trộm cướp giựt dọc công khai.Gái bán trôn nuôi miệng đầy đường.Thầy trò mua bán dâm. Con cái đánh đập cha mẹ.Công an hiếp đáp dân lành.Bên ngoài thì TQ lấn chiếm đất đai,biển đảo, cướp bốc ngư dân VN.Đó là những sự kiện xảy ra hằng ngày trên đất nước VN khiến dân tình rất đau khổ.Như thế thì thử hỏi chế độ CS còn sống được bao lâu? Nó giống như một người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa,chỉ còn cái xác không có linh hồn,thì đợi ngày tắt thở mà thôi.Xin những người vô tâm đừng níu kéo nữa.Hãy để cho nó được chết một cách an bình, thanh thản như ông Bùi Tín đã nói. Đó là một thái độ sáng suốt và nhân đạo.

   Xóa
  11. http://postimg.org/image/e9r74n8jz/

   Xóa
 2. That vai~ ca l voi cac ha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đôi lời với ông Lê Hiếu Đằng
   Thưa ông, theo ông đã ghi bên trên "hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc UBTU7 MTTQVN" thì tôi thấy không ổn vì cộng sản là không có Dân Chủ và Pháp Luật tí nào cả. Ông tư vấn về pháp luật mà ghi là TÔI TỐ CÁO....Chí ít ông phải ghi cho đúng "thủ tục" phải có "CHXHCNVN-ĐL-TD-HP" Có nơi nhận, người nhận cho cụ thể...ông tố cáo khơi khơi với công luận trong và ngoài nước thì cũng như không ! Công luận trong và ngoài nước biết quá rõ cộng sản nó xấu xa như thế nào rồi ông à.
   Ông viết xong khúc cuối mới đề cập tới L.T.HẢI và L.H.QUÂN trả lời cho ông , bảo đảm hai cái ông đó sẽ nói như này :" Sự việc xãy ra ở Nhà Hát thì thuộc về Giám đốc nhà hát + Phường X.Y.Z + Quận A.B.C giải quyết". Ông "ăn nằm" với cộng sản bao nhiêu lâu mà chẵng hiểu "người tình" của mình chút nào hết hà.

   Xóa
 3. Thôi thì ông sắp chết nên tôi không muốn mắng nhiếc ông nhưng với cái kiểu suy nghĩ và cái lá thư tuyệt mệnh vớ vẩn đó ông đang tự bôi xấu hình ảnh của mình trước khi chết đấy mà hình ảnh đó đã xấu lắm rồi có thêm ít tro nữa thì chắc cũng không có vấn đề gì. Người chết đi rồi nhưng vẫn để người đời kính trọng thì đấy mới là người biết quan tâm đến người khác ông Hiếu ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Chuối Củ ơi, "trí thức bần cố nông" như bạn thì cũng còn tồn tại hơi lâu đấy, nên không việc gì phải lo.

   Xóa
  2. bạn biết con người khác con vật ở chổ nào không??

   Xóa
  3. Vụ "Lê Hiếu Đằng" đang gây ra một hiện tượng "thú vị". Cả phe lề đảng (phe bán nước) và phe lề dân (đấu tranh cho tự do) đều chống đối ông Đằng, nhưng mục đích của sự chống đối thì khác nhau hoàn toàn.

   1) Thứ nhất: Phe lề dân (phe tự do) chống đối vì biết rõ ông Đằng từng có "thành tích chống Mỹ cứu nước", cõng rắn CS vào cắn gà nhà miền Nam. Sau khi xong nhiệm vụ, ông Đằng được đảng thưởng công, cho giữ chức này chức nọ như ông đã kể lể trong bài viết của mình. Bây giờ, ông được đảng giao nhiệm vụ mới. Đó là làm cò mồi cho một "phong trào lập đảng đối lập" để tiếp tục lừa dối, mị dân, làm cho nhân dân tưởng thiệt mà ngừng việc đấu tranh, để chờ vào "đảng ông Đằng" đấu tranh sướng hơn! Ông đòi lập đảng đối lập "DCXH" nhưng vẫn "giữ chức đảng viên đảng CS"! Ông chỉ trích đảng nhưng không ai đụng đến chân lông của ông, chứ không như Phương Uyên và Nguyên Kha! Vậy nếu không phải là cò mồi thì là gì ?

   2) Thứ hai: Phe lề đảng (phe bán nước) cũng "chống đối" ông Đằng, nhưng là chống giả vờ. Họ chỉ nói theo mấy tờ báo đảng, nghĩa là 2 trong một. Mục đích của sự "chống đối" này là đe dọa dư luận, đe dọa nhân dân: "Này, đừng hòng lập đảng đối lập nhé, đừng hùa theo ông Đằng mà đòi đa nguyên đa đảng nhé, đừng bắt chước Phương Uyên-Nguyên Kha mà đòi tự do dân chủ nhé! Chết đấy nhé". Tóm lại, CS bày trò "Lê Hiếu Đằng" là để có dịp răn đe, hù dọa phong trào đấu tranh đòi tự do đang dâng cao mà thôi. Trò này kể ra cũng "tinh vi" đấy, tiếc là không qua mắt được ai. Thời đại Internet mà. Hết thời rồi, CS ạ./.

   Xóa
  4. Xin kính phục Bác Lê Hiếu Đằng !
   Bác là anh hùng của người dân Việt nam chúng tôi .
   Kính chúc Bác Đằng sức khỏe .
   14 tên phản động rồi cũng bị nhân dân xét xử thôi . Chúng đặt đô la trên dân tộc .

   Xóa
 4. trong ông này cũng là có tuổi rồi, có kinh nghiệm sống, lại là một luật gia nữa mà lại có những phát biểu như vậy thì không thể chấp nhận được, vai trò của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta là vô cùng quan trọng, không thể thay thế được, chính vì vậy cần phải xác định rằng những ý kiến kiểu này là hoàn toàn sai lầm

  Trả lờiXóa
 5. đây không phải là ngu, mà là quá ngu, già rồi mà còn không hiểu chuyện, chúng nó trẻ người non dạ thì không nói làm gì, dù sao thì cũng có cái để mà thông cảm, để mà ngụy biện, còn cái lão già này thì lấy lý do gì đây, chả có lý do nào khác ngoài việc ông ta chủ đích có những hoạt động chống đối chính quyền cả

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Đông Hải ơi! Tôi đoán không sai thì bạn là dân xuất thân bần cố nông, thời nhỏ học các môn tự nhiên rất kém, nên phải thi đại học khối C (không phải do khá Văn), ngoại ngữ thì bạn mít tịt. Bởi vì nếu bạn là người sáng dạ, học giỏi toán, lý, hóa...tốt nghiệp những đại học danh tiếng (kiến trúc, ngoại thương...), tiếng Anh nói như gió, làm cho các tập đoàn kinh tế nước ngoài, lương tháng vài nghìn đô thì chắc chắn chẳng bao giờ bạn chửi rủa ông Lê Hiếu Đằng như thế.

   Xóa
  2. bạn nặc danh nói thật là buồn cười?? người ta nói cho chính nghĩa cũng gen tỵ nũa hả??

   Xóa
 6. trong xã hội ta lúc nào cũng tồn tại những thành phần như này ,đúng là những kẻ đã ngu mà còn luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm, thế mới chết chứ, những tưởng đó chỉ là tính xấu của lũ trẻ trâu nhưng không, ngay cả kẻ đầu hai thứ tóc, có học thức đàng hoàng như lê hiếu đằng này cũng vẫn có hành động như vậy đấy thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Đằng này không biết là người như thế nào, nhưng chắc chắn không phải xuất thân bần cố nông như bạn Đặng Hưng Hải.

   Xóa
 7. thật buồn khi có những người nhiều tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, có trình độ hiểu biết không phải là thấp mà vẫn có những sai lầm như vậy, đây không phải là bồng bột mà là những hành động có chủ đích rồi, đây là một việc không thể xem thường được, cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mình chả biết ông ta sai lầm ở điểm nào nhưng mình thấy chủ topic lại tô vẻ Đảng vì dân vì nước thì là..trò lố của mọi thời đại. Nên nhớ ông LHD chưa hề từ chức, vẫn là đảng viên mà ông ta dám phát biểu như thế cũng gọi là...rất dũng cảm đấy khi ở cương vị đó mang lại cho ông ta tiền không ít. Tại sao phải đánh đổi để lập 1 đảng khác mà chẳng ai biết lập nó thì mang lại bao nhiêu lợi ích cho ông

   Xóa
  2. Đảng cộng sản thờ cái tên giả là "Hồ Chí Minh". Đây là cái tên không có xuất xứ, không thị thực. Tại sao đảng cộng sản bắt dân phải thờ cái tên giả?

   Xóa
 8. đây là ví dụ tiêu biểu cho một số người xấu hiện nay, sống bằng này tuổi đầu mà không biết gì sao, ông là người đã có tuổi, trải qua nhiều biến cố lịch sử, ông phải biết rằng vai trò và ý nghĩa của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta là quan trọng như thế nào chứ, không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trích Cmts của Bác Dân Nam; "Chính vì thế, mới có những kẻ đã và đang ra sức tung hô, ủng hộ Lê Hiếu Đằng cùng đồng bọn, và chụp cái mũ “Việt cộng” cho những người lên tiếng lột trần bộ mặt thật Cộng sản của Lê Hiếu Đằng; bởi tất cả đều sợ người ta vạch mặt chỉ tên của bọn chúng đã một thời hoạt động cho Cộng sản, từng ra tay giết hại dân lành, và vì những kẻ đó, đã một thời đứng trong hàng ngũ của “Ủy ban Trung ương Liên Minh các Dân tộc Dân Chủ và Hòa Bình VN - Ủy ban nhân dân cách mạng Sài Gòn - Gia Định…”

   Đó là chưa kể đến “công lao” của Lê Hiếu Đằng suốt trong thời kỳ từng nằm trong cái “Ủy Ban Nhân dân cách mạng Sài Gòn-Gia Định”. Đây chính là một “Ủy ban” luôn song hành với “Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định”, mà thực chất là một tổ đặc công dưới sự chỉ huy của tướng Việt cộng Trần Hải Phụng...(Hết trích) Bạn đọc có thể kiểm chứng thêm trong Cmts của Bác Dân Nam phía dưới.

   Xóa
 9. nói cần phải có đảng đối lập thì đất nước ta mới có thể phát triển là hoàn toàn sai lầm rồi, tại sao ông ta lại nói như vậy, ông ta không nhận ra được mọi việc đang diễn ra trên đất nước là vô cùng tốt đẹp sao, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thì mọi thứ đáng diễn ra hết sức tốt đẹp đấy sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tui là tui không bao giờ muốn VN thống nhứt. Tui muốn vĩ tuyến 17 mãi mãi là lằn ranh Quốc-cộng. Tụi nó muốn thờ hồ-mao-mác , muốn tiến thẳng lên xã hội CC gì thì cũng kệ cha tụi nó . Đứng xâm lăng, đừng ăn cướp miền Nam, tui đék cần thằng khốn nào giải phóng cho tui cả !

   Xóa
 10. cứ chửi mạnh vào, với mấy cái loại người này thì cứ phải chửi thật lực, già thì già nhưng mà ngu thì cứ phải chửi, to đầu mà ngu, ông không biết rằng đất nước việt nam này được như ngày hôm nay là do đâu sao, cuộc sống của nhân dân việt nam được như thế này là do đâu sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc là bạn Lưu Hồng xuất thân từ gia đình bần cố nông phải không? Nghe ngôn từ của bạn thì tôi hiểu ngay là bạn xuất thân từ đâu: Con nhà bần cố nông, học đại học Annammit và chắc chắn thời phổ thông học Toán, Vật lý...dưới trung bình (về tư chât, khả năng chứ không phải mấy điểm vớ vẩn).

   Xóa
  2. Xin kính phục Bác Lê Hiếu Đằng !
   Bác là anh hùng của người dân Việt nam chúng tôi .
   Kính chúc Bác Đằng sức khỏe .
   14 tên phản động rồi cũng bị nhân dân xét xử thôi . Chúng đặt đô la trên dân tộc .

   Xóa
 11. Lũ DLv xuất hiện ở mọi nơi....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ừ, CHÚNG TÔI LÀ DLV ĐÓ , THÌ SAO??

   0. Trước hết chúng tôi chả là Dư Luận Viên gì sất, chúng tôi thấy những thứ các bạn "rân chủ" nói và làm khiến chúng tôi phải bức xúc mà lên tiếng vì sự thật.

   Lịch sử không thể bị làm cho ô uế.
   Các anh hùng dân tộc không thể bị bôi nhọ.
   Chính sách của nhà nước không thể bị xuyên tạc.
   Bức tranh xã hội không thể bị bôi đen quá mức thực tế.
   Dân chủ ma quỷ mà Mỹ đang áp dụng chi Iraq, Lybia ... không thể du nhập vào VN.

   Chúng tôi phải lên tiếng, và chúng tôi nghe những lời nói phải.

   1. Chúng tôi chỉ quan tâm đến sự thật.

   Chúng tôi quan tâm và nghe những lời nói dựa trên sự kiện, thông tin thật, bằng chứng có thực, lý lẽ logic, nhân chứng xương thịt, được phát biểu trên tinh thần xây dựng.

   Chúng tôi không quan tâm người nói là ai cả, anh xe ôm, bác nông dân, dư luận viên, ai cũng được, miễn là nói đúng sự thật với tinh thần muốn vun đắp thực sự.

   Các ban "rân chủ" chụp mũ họ, chụp mũ chúng tôi là dư luận viên, thì sao ? chẳng thể nào phủ nhận được sự thật.

   2. Dư luận viên viết bài nhận tiền ? thì sao ?

   - Các bạn "rân chủ" nhận tiền để xuyên tạc móc méo, thì cần có người đứng ra nói lên sự thật.

   - Nhà nước, pháp luật có trách nhiệm phải bảo vệ thành quả cách mạng và trên hết là sự thật lịch sử.

   3. Điều hài hước chưa từng có là các bạn "rân chủ" luôn miệng hô hào "dân chủ" nhưng lại chửi, chụp mũ chúng tôi - những người dân - là này nọ, lọ chai mọi lúc mọi nơi.

   Làm dân chủ là lắng nghe dân mà dân chính là chúng tôi, chứ đâu phải tụm năm tụm bảy lại xuyên tạc móc méo, chụp mũ đủ kiểu rồi tự sướng với nhau ?

   Xóa
  2. Khi chân lý bị lung lay, sự thật bị nhân dân phát giác.Những kẻ tội đồ toan tính bằng mưu toan sửa đổi điều 4 hiến pháp : quân đội tuyệt đối trung thành với đảng,rồi mới đến tổ quốc và nhân dân là sau chót.Âm mưu mà mọi người dân đều nhận ra sự man rợ của cái đảng thổ tả chết tiệt đang cầm quyền ,tức là khi nhân dân nổi dậy,có binh biến (chúng đã nhận ra nguy cơ cận kề) chúng sẽ điều khiển quân đội và công an giương súng bắn vào nhân dân,những ông chủ đã và đang nuôi sống chúng,làm giàu cho chúng hàng ngày.Tôi cảnh báo cho những chóp bu của đảng cộng sản đang cầm quyền một điều rõ ràng nhất để mà sớm chọn một con đườngsống duy nhất là quay đầu lại với nhân dân một cách thực tâm,một chứng minh rõ nét nhất cho những kẻ khiếm thị toàn diện kia,những kẻ hết bằng kia,cấp nọ mà cái điện thoại di động còn không biết sử dụng biết nha: những "con ong " trong tay áo của đcs dư sức chặn được dân làm báo , nhưng các bố thử truy cập vào trang mạng cấm kị này bằng chính cái alô cuả các bố mà bất cứ bà bán rau,ông lái xe thồ,anh bốc vác ở bến xe đều có,qua mấy cái trình duyệt mạng thì những điều cấm kỵ cuả các bố hiện tại là nó đang được phơi ở ngoài giữa trời nắng chang chang trước bàn dân thiên hạ từ lâu lắm rồi.Những người đang phục vụ cho các ông,họ cũng là nhân dân,họ hàng,anh em các ông cũng là nhân dân cả thôi, quân đội ,những người đang phục vụ trong quân đội cũng là nhân dân mà thôi.Chính họ là những nhân tố ,là những trụ cột lật đổ đcs,khi chính sự tàn bạo của đcs lên đến đỉnh là ra lệnh họ chiã súng vào nhân dân, sẽ xảy ra-và chắc chắn sẽ xảy ra một xô-viết kế tiếp ,tức là thời điểm đó là lương tâm và ý thức sẽ đánh thức những "con ong" quay nòng súng vào kẻ ra lệnh,đcs đã và đang mục ruỗng đến mức giống như căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối,hết thuốc chữa -mà thực sự là đã hết thuốc chữa và thời điểm chết của nó đang cận kề,chính quân đội và công an làm công việc kết liễu các ông đấy .Hãy kiểm chứng lời tôi nhé -mấy kẻ tâm thần.

   Xóa
  3. Xin kính phục Bác Lê Hiếu Đằng !

   Bác là anh hùng của người dân Việt nam chúng tôi .
   Kính chúc Bác Đằng sức khỏe .
   14 tên phản động rồi cũng bị nhân dân xét xử thôi . Chúng đặt đô la trên dân tộc .

   Xóa
 12. Yêu đảng cộng08:37 16 tháng 8, 2013

  Đảng cộng sản Vịt Nem lãnh đạo ngu thí mẹ, mấy tá năm qua cho thấy rùi.
  Nhưng các chú Dư lựng ziên vẫn thích giữ đảng lày, bởi các chú hưởng lợi trực tiếp do đảng lày ban phát: tiền, danh, đãi ngộ riêng cho gia đình các chú... Lợi nhiều, sướng, các chú éo cần wan tâm những thằng dân khác bị bắn, bị cướp dưới triều cộng sản. Vãi cộng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BẠN YÊU ĐẢNG CỘNG@ BỐ MẸ BẠN SINH RA BẠN CÁI TÊN KHÓ NGHE ĐÓ HẢ??

   Xóa
 13. Ong này già rồi nên lũ lẫn, nói năng nhăng cuội thế thôi. Hay là mấy ngày nằm viện bị bệnh thần kinh nến nói linh tinh vậy. Thật không thể tin nổi một người Đảng viện lại thoái hóa khi tuổi về già. Cứ như thế này thì làm sao mà làm gương cho con cháu được.

  Trả lờiXóa
 14. Thưa Chủ nhân của blog của góc nhìn thời đại, tôi nghỉ với bài bình luận trên thì bạn đã làm xấu đi hình ảnh của mình rồi đó,vì vậy theo tôi bạn nên đổi tên Blog của của bạn lại cho chù phù hợp hơn với bạn đó.
  Thưa những nhận xét cổ xuý cho chủ nhân blog, hãy nhìn nhận lại cho đúng thực chất vấn đề rồi hãy bình luận, như tiêu đề của chủ nhân đã dẫn nhập ngay tiêu đề Blog là "Chậm lại-ngẫm ky-chớ vội theo đám đông"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chế độ CSVN hiện nay không còn một chút chính nghĩa nào để lãnh đạo đất nước.Nền kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng không có cách giải quyết.Hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản.Bất động sản bị đóng băng hàng triệu tỷ đồng.Ngân hàng cạn kiệt thiếu tiền hoạt động.Cán bộ tham nhũng,áp bức,bốc lột đồng bào nhân dân.Dân oan kiện cáo cán bộ cướp đất dân nghèo.Xã hội trộm cướp giựt dọc công khai.Gái bán trôn nuôi miệng đầy đường.Thầy trò mua bán dâm. Con cái đánh đập cha mẹ.Công an hiếp đáp dân lành.Bên ngoài thì TQ lấn chiếm đất đai,biển đảo, cướp bốc ngư dân VN.Đó là những sự kiện xảy ra hằng ngày trên đất nước VN khiến dân tình rất đau khổ.Như thế thì thử hỏi chế độ CS còn sống được bao lâu? Nó giống như một người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa,chỉ còn cái xác không có linh hồn,thì đợi ngày tắt thở mà thôi.Xin những người vô tâm đừng níu kéo nữa.Hãy để cho nó được chết một cách an bình, thanh thản như ông Bùi Tín đã nói. Đó là một thái độ sáng suốt và nhân đạo.

   Xóa
 15. Có ai biết hết chuyện gần xa.
  Chuyện ta, ta biết vẫn là chưa xong.
  Mở miệng chửi tây, chửi đông.
  Ắt mang tiếng dại: nói ngông, nói càng.
  Người khôn uốn lưỡi mươi lần.

  Trả lờiXóa
 16. Chính Trực@ Dây9 là một tên ngu Chính Thực

  Trả lờiXóa
 17. Chính Trực@ Đây là một tên ngu Chính Thực.

  Trả lờiXóa
 18. Tuấn nguyễn Đây là một tên ngu Chính Thực.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bố mày đây?? nói hay sủa mà kinh thế BÁC

   Xóa
  2. Kẻ yếm thế, tâm đen, nhỏ mọn
   Thói xảo gian, giọng điệu sói lang
   Lợi dụng thân cảnh bẻ bàng
   Của người khốn khó mưu toan xiểm lời
   Tâm đen tối nói lời hằn học
   Mượn kiếp người khó nhọc điêu ngoa
   Hòng mong xúc xiểm sâu xa
   Dã tâm thâm độc đúng là tiện nhân

   Xóa
 19. Thời buổi này việc học dễ dãi quá nên cái đám xuất thân bần cố nông, đầu óc bã đậu cũng kiếm được mấy cái bằng Cử nhân, Thạc sĩ ruồi để vênh váo, che lấp mặc cảm. Vì vậy, khi ông Lê Hiếu Đằng đề nghị đổi mới là chúng nhao nhao lên chửi ông, do ông vô hình trung đụng chạm đến mặc cảm của chúng: Thay đổi xã hội thì phải cần những con người thông minh, tài giỏi thì cái đám Thạc sĩ, Cử nhân ruồi con nhà bần cố nông đầu óc bã đậu này chỉ còn xin đi làm công nhân dọn vệ sinh mà thôi.

  Trả lờiXóa
 20. Thằng viết bài nầy ngu bỏ mẹ, lập thêm đảng phái thì có chết cái đcs của mầy đâu mà phải sợ đến bấn cả người, nếu thêm đảng phái thì cái đcs ngu xuẩn kia mới mở thêm trí khôn mà thực hành đúng, vã lại nếu đcs làm sai tham nhũng hối lộ thì có tiếng nói của đảng phái khác vạch cho nhân dân xem, thế thì đa đảng là tốt chứ sao thằng việt cộng lại cứ sơ hãi như thằng mất hồn là thế nào? Có gian thì mới hãi như vậy thôi và nếu nói đcs được đa số nhân dân theo thì cứ trưng cầu dân ý và cho bầu cử công khai đi xem nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ DÂN CHỦ HAY NHÂN QUYỀN KHÔNG MÀ SUỐT NGÀY KÊU THẾ BẠN??? TO MỒM

   Xóa
  2. Vạn việc được, lặng thinh im iểm
   Trăm điều sai, xúc xiểm chê bai
   Rận chủ làm chó tay sai
   Vong ơn bội nghĩa là loài sói lang.
   Ta mở cửa giao bang hội nhập
   Chúng biểu tình rình rập cản ngăn
   Cờ vàng là thứ chó săn
   Theo bầy quỷ dữ sa tăng lạc loài.

   Xóa
 21. Bọn Việt Cộng tào lao, tại sao ĐCS lại độc quyền ngồi xổm trên pháp luật VN dành điều hành chính quyền một cách độc đoán NHƯNG ĐCS có được nhân dân cho cái quyền nầy bằng lá phiếu quyết định của họ không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thiết nghĩ, nếu nói cho đúng hơn phải là “con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc và của nhân loại”. Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể “thích làm gì thì làm” như con vật NHÉ

   Xóa
 22. bình tĩnh nào, việc nỗi đóa chỉ làm thể hiện sự bất lực của mấy bác thôi

  Trả lờiXóa
 23. Những người cầm quyền hiện nay đang vô tình hoặc vì một lý do nào đó không chịu nắm bắt xu thế của thời đại, nắm bắt các vận hội mới để khắc phục những yếu kém khuyết điểm nên đã đẩy đất nước ta thụt lùi, tụt hậu một cách nghiêm trọng. Thụt lùi về mọi mặt từ ý thức hệ, cho đến khoa học giáo dục, kinh tế… Họ hằn học với tất cả những ai muốn dùng mọi tiềm năng sức mạnh dân tộc để xây dựng đất nước, họ hằn học với những người dám chỉ ra khiếm khuyết mà họ gây ra cho dân tộc, đất nước này.

  Vậy chỉ còn cách đa Đảng, đa nguyên, mở cửa dân chủ để phát huy mọi tiềm năng thành phần trong xã hội phát triển đất nước và việc này phải được ghi nhận trong Hiến pháp mới. Bằng không, đất nước ta, dân tộc ta mãi mãi đi sau tụt hậu so với các nước trên thế giới..

  Trả lờiXóa
 24. Bất luận thế nào của xã hội loài người thì “đa” vẫn nhiều người ưa thích hơn “độc”. Ví dụ: có nhiều hiệu sách sẽ thuận tiện hơn 1 hiệu. Sống dưới chế độ độc đảng toàn trị mọi thành viên của xã hội tuyệt nhiên không có sự chọn lựa. Không có sự chọn lựa thì được chăng hay chớ,chẳng nhớ đến ai,ai sao tôi vậy,ai làm bậy e rằng tôi cũng làm theo;con người không được thể hiện bản lãnh,mất tự do sáng tạo,mất niềm tin trong cuộc sống,trở thành người ăn theo,nói leo. Thời gian trôi qua triền miên sẽ trở thành bản năng sống của một bầy đàn tự do,tự do trong khuôn khổ của bầy đàn;tư duy cũng biến thành tư duy bầy đàn. Cuộc cách mạng khóc khô nước mắt vĩ đại của “đàn con cháu” Bắc Hàn-Kim-jung-in là một bằng chứng sinh động.
  Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật,đó là quy ước chung của nhân loại. Nhưng hiến pháp và pháp luật nào do chế độ độc tài ban ra nhằm phục vụ lợi ích cho chế độ thì ở chế độ đó người phạm pháp bao giờ cũng đông đảo hơn hẳn các chế độ đa đảng,dân chủ,tự do!
  Các quốc gia đa đảng,quan chức không làm tốt chức phận của mình đối với dân,tỏ ra lo sợ đảng của mình đang cầm quyền sụt giảm tín nhiệm,vậy là phải xin lỗi dân và từ chức. Cảnh sát trưởng Hàn Quốc vừa từ chức do thuộc cấp của mình không cứu được người phụ nữ sau khi đã nhận điện kêu cứu rõ ràng của người phụ nữ này,lại truy lùng lộn địa chỉ. Điều đó sẽ tạo động lực tích cực giúp quan chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Không phải “tự phê bình và phê bình” như ở xứ ta.
  Vừa qua Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời báo chí có nói rằng: “tín nhiệm cao hay thấp không phải là vấn đề”. Độc đảng có ưu điểm ở chổ này. “Bất chấp tín nhiệm” là cha đẻ của tùy tiện và là ông mai,bà mối của ngụy biện.

  Trả lờiXóa
 25. Về mặt lý thuyết thì đa đảng hay độc đảng không quan trọng, miễn là có hệ thống pháp luật đầy đủ, được thực thi nghiêm minh, trung thực.
  Nhưng trên thực tế, nếu chỉ có một đảng thì nhất định nhanh chóng sẽ trở thành độc tài, đó là chân lý do thực tiễn mang lại.
  Khi đa đảng, cũng chỉ có một đảng sẽ nắm quyền chính lãnh đạo xã hội, nhưng tiếng nói phản biện được coi trọng.
  Vậy nên đa cần đảng hay độc đảng không phải là vấn đề về Lãnh đạo xã hội, mà là vấn đề Phản biện xã hội. Độc tài thì không có phản biện xã hội, dù cho có rêu rao kiểu gì cũng chỉ là cái vỏ, độc tài thì không thể có dân chủ.

  Trả lờiXóa
 26. Đa đảng là xu hướng tất yếu của nhân loại.
  Đa đảng là nhu cầu cấp bách để đưa đất nước ra khỏi bế tắc về mọi mặt an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục....Việc ai cũng biết. Câu hỏi lớn là: "LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC ĐA ĐẢNG". Việc này còn xa vời lắm nếu chúng ta chưa có cách chuyển tải ý tưởng đa đảng dân chủ tự do tới quảng đại quần chúng. Ỏ thành phố lớn, dân trí cao dễ tiếp cận và hấp thụ những ý tưởng văn minh của thời đại, còn 75% dân đang sống tại nông thôn nếu ko dược mở mang dân trí thì vẫn sẽ mãi là đệ tử trung thành tôn thờ sự độc đảng.
  Hãy ủng hộ các trang mạng "DANLAMBAO" "BAUXITE VIET NAM". Càng có nhiều trang mạng thế này thì ngày ấy đến gần hơn.

  Trả lờiXóa
 27. Cai trị nước mấy chục năm mà vẫn bảo là dân trí thấp. Nói mà không biết ngượng miệng.Chỉ có ông BT Lê Doãn Hợp mới dám nói thế. Người Việt ở nước ngoài chưa tới 40 tuổi như Philipp Rosler đã được người Đức khâm phục , tín nhiệm lên tới chức Phó Thủ Tướng. Bao nhiêu thần đồng gốc Việt ở Mỹ, Úc, Đức. Những người đó bao nhiêu tuổi ? Người Việt trong nước bị một ĐCS kềm kẹp hoài nên dân trí cứ thấp. CS kềm cho dân trí thấp để dễ cai trị, rồi bảo dân trí thấp là dân ngu là tại dân chứ không phải tại nhà cầm quyền ! Cai trị mà không có tầm nhìn thì cũng cáo chung như chế độ phong kiến thôi .

  Trả lờiXóa
 28. Đa đảng là điều cần thiết, các quốc gia văn minh, tiến bộ đều nhờ thể chế đa đảng . Ngược lại, những quốc gia chậm tiến, kém văn minh, có nền văn hóa tụt hậu đều là những quốc gia độc tài độc đảng . Một Tàu cộng, một Bắc Hàn, một Cuba, một Việt Nam ...là những bằng chứng cụ thể, nhân dân không có tự do căn bản của cái quyền làm người cần phải có .

  Tuy nhiên, các đảng đối lập phải được đặt căn bản trên ích quốc, lợi dân ...và quan trọng nhất lại là biết bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ . Chứ không phải cứ tranh giành quyền lực rồi áp đặt một cái đảng chỉ biết tư lợi mà không nghĩ tới sự phồn vinh của đất nước, rồi ứng xử với nhân dân như cái lũ lãnh đạo cộng sản Việt Nam, chỉ biết "hèn với giặc, ác với dân" mà thôi ...

  Trả lờiXóa
 29. Hóa ra bây giờ qua bạn Chính Trực @ mới được biết nước Mỹ dân chủ đa đảng toàn thối tha cứt đái chứ đâu có tốt đẹp gì!

  Thế mà nước Mỹ còn cứ đòi đi dậy thiên hạ về cái thứ tự do dân chủ thối tha của họ mới chết cười chứ lị!

  Nhưng thấy cũng tội thay cho mấy ông lắm chức lắm quyền lắm tiền ở Việt nam ta toàn đưa con cái sang Mỹ học đòi hít thở ngoạm lấy ngoạm để những cái thứ bẩn tưởi dân chủ đa nguyên vô bổ của họ thế mới nực cười chứ;không biết mấy ông lắm chức lắm quyền lắm tiền này giả ngu hay là họ mới là những kẻ ngu thật đó bạn Chính Trực@ nhà ta nhể??????.


  Lí luận như Chính Trực @ mới làm cho mấy lão già "ngu đần"như cái ông Lê Hiếu Đằng cậy có hơn bốn chục năm tuổi Đảng ấy mở mắt ra ấy chứ,mới đáng hưởng đồng tiền bát gạo nhễ nhại mồ hôi trên mồ hôi dưới của dân đó!Đáng khen đáng khen.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hiện nay, chủ trương chủ ngoại giao của việt nam là "Việt nam muốn là bạn và là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". điều đó có nghĩa là việt nam sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, không bất kể đó là thể chế chính trị gì, miễn là tôn trong các quyền của quốc gia đó.
   chắc văn lâm @ biết nước Mỹ có mặt tốt và mặt xấu chứ, tận dụng mặt tốt để hợp tác và loại trừ cái xấu để rút kinh nghiệm cho đất nước mới là con đường khôn ngoan của con người thế kỷ 21 đó

   Xóa
  2. thằng chó Văn lâm @ mày có đi học không vậy???? ngu đéo chịu được??? nếu bài trừ kiểu dân tộc hẹp hòi thế thì chết cả ạ

   Xóa
  3. Thằng văn lâm và thằng chính trực là 2 thằng nhưng mà như là 2 thằng, thằng trần dân tiên và thằng hồ chí minh đấy!

   Xóa
 30. văn lâm @ bạn nói thế, bạn không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? nói thế hóa ra, giả sử bạn là người cao nhất của đất nước đi, ai mà xem bạn là thù thì không gặp, không trao đổi hay sao??? bao thủ ôm vây khép kín vậy sao? ngu đéo chịu được


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói vậy để các bạn tuyên huấn tự nhìn lại mình kẻo lý luận tầm bậy tầm bạ chửi bới lung tung thì không những "thế lực thù địch" nó khinh cho mà ngay cả người dân có hiểu biết ở Việt nam người ta cũng xem thường lắm lắm đó.

   Mình còn đang nghèo đói,còn đang phải học người ta cách làm cho dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh mà lại đi chê,đi chửi cái thằng dân nó giầu có gấp cả trăm lần dân mình và đồ nó làm ra cái gì mình cũng thích thì chẳng hóa ra cái văn hóa của mình là văn hóa Chí Phèo à?

   Chắc các bạn chưa từng được chứng kiến kinh tế độc quyền Nhà nước XHCN ở nước ta từ 1975 đến tận cuối những năm 80 thế kỷ trước.Thời đó từ cái kim sợi chỉ cũng không có đủ mà phân phối chứ chưa nói tới gạo để ăn,áo để mặc!Nhưng chỉ sau khi bỏ độc quyền Nhà nước về kinh tế,VN thừa ăn ,xuất khẩu hàng triệu tấn gạo.Lý do thật đơn giản một mình Nhà nước không thể lo được đời sống cho cả mấy chục triệu dân;còn khi có nhiều thành phần kinh tế thì cả mấy chục triệu dân đều phát huy sáng kiến tự lo cho mình vì lợi ích của mỗi người dân góp lại chính là lợi ích chung của cả nước .

   Về độc quyền và đa nguyên chính trị thì cũng tương tự như tình trạng độc quyền kinh tế.Một mình đảng CSVN với vài trăm ủy viên Trung ương mà không có đối trọng làm sao có thể sáng kiến hơn được cả dân tộc này( Đảng viên không được nói khác Nghị quyết)?.Quyền lực không có đối trọng sẽ không thể kiểm soát(dao sắc đâu gọt được chuôi).Bằng chứng là ngay bây giờ Đảng CSVN đâu còn kiểm soát được quyền lực cán bộ Đảng viên;nếu kiểm soát được thì với kỷ luật Đảng nghiêm minh như thế, lộng quyền thoái hóa biến chất tham ô cục bộ làm sao còn đất để trở thành "quốc nạn" đe dọa sự tồn vong của Đảng,của chế độ?....

   Nói sơ sơ như thế để thấy một đảng cầm quyền đầy bản lĩnh và kinh nghiệm như Đảng CSVN không có gì phải sợ đa nguyên đa đảng,không có gì phải sợ dăm ba kẻ cực đoan chống phá ,vấn đề là chuyển đổi thế nào,lúc nào để đảm bảo ổn định chính trị là trách nhiệm lịch sử của Đảng CSVN .Cũng đừng thấy việc khó như thế này là cấm đoán ,né tránh ,bôi đen hay dọa dân bằng chuyên chính này nọ(khó trăm lần dân liệu cũng xong);những kiểu cách tư duy như thế không thể hiện được bản lĩnh đã được tôi luyện của Đảng CSVN và cũng không thể làm cho dân tin được....Sau biến cố chính trị ở Liên xô và Đông âu,không phải là các Đảng CS ở những nước này hoàn toàn tan rã mà thực chất là ở đây có sự chuyển đổi lãnh đạo từ các Đảng CS theo mô hình QTế CS3 sang mô hình tổ chức và hoạt động của các đảng cánh tả theo chủ chương Qtế CS2 như Dân chủ Xã hội hay Lao động...Đảng CS của Lê nin còn làm vậy thì chắc họ có lý do chính đáng chứ không thể viển vông,có điều không nên học tập cách làm hơi bị đao to búa lớn của họ.Sòng phẳng quá mức cần thiết không là không hợp cách uyển chuyển của người Phương Đông như VN...

   Xóa
  2. Bạn VĂN LÂM @ Tôi là Tuấn nguyễn, xin tản mạn đôi chút bạn hiểu thế này:

   Về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng, nước ta chỉ có một là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của dân, do dân và vì dân. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản đó là Hiến pháp.

   Về thực tiễn, thứ nhất, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chị trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta. Thật vậy, hơn 83 năm qua cả dân tộc Việt Nam không ai không biết chính Đảng Cộng sản Việt Nam - được gọi bằng hai chữ trìu mến “Đảng ta” - đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và hơn 25 năm qua công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng đã đem đến cho đất nước chúng ta biết bao điều đổi thay. Dù vẫn còn những khó khăn, trở ngại song nhân dân Việt Nam ngày càng tin tưởng vào Đảng và cùng nhau phấn đấu nỗ lực vươn tới tương lai ngày càng tươi sáng.

   ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MINH CHỨNG SAO BẠN???

   Xóa
 31. CÁC Ông thừa biết thời gian qua, những người mà theo ông là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền là ai, và người dân Việt Nam chân chính cũng không lạ. Họ kéo đến trụ sở cơ quan công quyền, tụ tập ở những nơi công cộng la hét, chửi bới, xúc phạm những nhân viên công lực. Thậm chí, có kẻ còn cố ý gây gổ để tạo cớ gây bạo loạn, có kẻ còn tự rạch mặt ăn vạ kiểu Chí Phèo bất chấp lời khuyên và sự nhẫn nại của những người có trách nhiệm; số khác khỏa thân hoặc mặc áo cờ Tổ quốc (Đó là sự xúc phạm đến Quốc kỳ) để bêu xấu chính quyền. Vậy đó là cách thức đấu tranh vì dân chủ ư? Tôi không tin đó là dân chủ. Vì hành động đó, làm ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của những người dân khác trong đó có tôi.

  Tôi đã chứng kiến vài cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo của chúng ta. Tôi cực kỳ phẫn nộ trước lối hành xử côn đồ của phía Trung Quốc. Tôi ủng hộ những người xuống đường vì mục đích phản đối Trung quốc xâm lược, nhưng tôi phản đối những người lợi dụng biểu tình chống Trung quốc để bêu xấu nhà nước, chống đối chính quyền hoặc đánh bóng tên tuổi bản thân một cách vô sỉ. Nhìn lại những cuộc biểu tình trên, có vài ba cuộc ban đầu còn giữ được mục đích cao đẹp của nó. Những cuộc biểu tình sau, không nói thì ông cũng biết đó là những kẻ phá hoại đất nước chứ không phải yêu nước chân chính.

  Ông cũng thừa biết rằng, để bảo vệ đất nước, chúng ta cần đến sức mạnh của cả dân tộc, trong đó có sức mạnh quốc phòng, sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh của ngoại giao. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, sử dụng ngoại giao như một con đường giải quyết các xung đột lãnh thổ đang là xu thế của thời đại. Tôi không phủ nhận, biểu tình cũng là biểu dương sức mạnh và thái độ của chúng ta đối với việc giải quyết xung đột, nó gửi tới bạn bè quốc tế và ngay cả Trung Quốc rằng, chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng, cái gì cũng có chừng mực của nó, lạm dụng hoặc đi quá xa sẽ phản tác dụng. Chúng ta không thể cứ kêu gào, hò hét, giương biểu ngữ là bảo vệ được lãnh thổ. Chính tôi sẽ xuống đường biểu tình khi cần thiết nếu nó góp phần cộng hưởng sức mạnh cho dân tộc.

  CÁC Ông cũng biết rõ có một số kẻ kêu gào rằng, nhà nước hèn hạ khi không có phản ứng gì trước hành động hung ác của quân xâm lược. Tôi nghĩ ông đã quá lời và tôi không nghĩ như ông. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của dân tộc, nhưng không nhất thiết phải báo cáo với mọi công dân, trong đó có ông rằng họ làm như thế nào, họ tiến hành ra sao. Vì thế, những kết luận vội vàng của các ông cần xem lại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng ý với Nặc danh 7:59-18/8/2013,Đất nước còn nhiều khó khăn đối nội có,đối ngoại có.Kiểu mấy bác nhân danh dân chủ,vận động dân chủ vô chính phủ ,gây rối ,cào mặt ăn vạ,mong có những vụ "cách mạng dân chủ " hoa nọ hoa kia như Ả rập mấy hôm nay là rất đáng ,rất thiếu trách nhiệm,tiếp ta cho những kẻ mưu mô hại dân hại nước.

   Tiệm cận xã hội dân chủ có nhiều cách,cổ vũ những hành vi gây rối,manh động, dân chủ giả cầy nguy hiểm bệ rạc như vụ án Vươn Vệ ở Hải phòng,vụ án Uyên Kha ở Miền tây... hay kích động bạo loạn như Hằng to mồm ...chỉ là sự cố chấp thiếu khách quan,làm hỏng,làm xấu đi lý tưởng về một xã hội dân chủ thực sự,không ích gì và đáng lên án.

   Tuy nhiên,những bức xúc có thật về biển đảo bị xâm hại thì Nhà nước Vn không thể nghĩ chỉ một mình ai,một nhóm người nào có thể tự giải quyết được.Sách lược thì chắc chắn có nhiều nhưng không vì thế mà để bên ngoại giao đơn thương độc mã với vài câu phản đối lặp đi lặp lại như cái máy,mà để người dân thấy bất an,thiếu sự bảo đảm trong mưu sinh ngay trên đất nước biển đảo của Tổ quốc mình.Hãy sớm có luật biểu tình chẳng hạn,khi đó trên thực tế vì điều kiện an ninh có thể không có một cuộc biểu tình nào nhưng hàng chục triệu người đăng ký biểu tình phản đối hành vi xâm lấn biển đảo cũng đủ để cho kẻ xâm lấn biết chúng đang đối mặt với khối đại đoàn kết,với truyền thống yêu nước nghìn năm Việt nam là như thế nào....Im lặng không phải lúc nào cũng là vàng!Bên cạnh sự anh dũng chiến đấu hy sinh vô bờ bến của cả dân tộc,nếu không có những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh của cả biển người ở ngay trên đất Hoa kỳ,liệu chúng ta có sớm thống nhất được giang sơn?

   Để tiến tới một xã hội dân chủ như cương lĩnh của Đảng đã vạch ra,việc của Chính quyền là phải kiểm soát được tình cảm của nhân dân bằng HIỆU QUẢ quản lý bảo vệ Đất nước ,quản lý bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân chứ không phải bằng nhà tù dùi cui cơ bắp với dân.

   Nhân dân không phải là thế lực thù địch và việc được thể hiện tình cảm của mình trước những mối nguy của Dân tộc,của Đất nước là quyền chính đáng không thể bị tước bỏ của nhân dân.

   Xóa
  2. VĂN LÂM @

   Nước Mỹ nói là đa đảng(HIỆN CÓ 112 ĐẢNG)TRONG ĐÓ CÓ 2 ĐẢNG CHÍNH LÀ DC VÀ CH, NÓI VẬY nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Hai đảng trên thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Và BẠN có thể nhìn thực tế ở Thái Lan HAY ai cập chẳng hạn, các đảng phái luôn tranh chấp quyền lợi với nhau, gây nên bất ổn trong nội bộ đất nước, thế thì còn dân chủ ở đâu nữa?

   Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.

   Vậy nên đừng nhìn vào nước Mỹ mà đòi Việt Nam đa nguyên đa đảng, lợi hại của nó thì hãy nhìn cho rõ rồi hãy lên tiếng, đa nguyên đa đảng sẽ dẫn ta về đâu!

   Xóa
  3. Một kẻ gian xảo, ăn cháo đái bát và giẫm đạt lên cả một truyền thống lịch sử lâu đời của đất nước chúng như vậy? sao không nhìn vào lịch sử đất nước việt nam mà chứng minh chứ?. Thật là hoang tưởng khi ông có suy nghĩ là sẽ thành lập cái gọi là đảng dân chủ xã hội để chống lại Đảng Cộng Sản, còn nói điều đó sẽ chống lại được tham nhũng, quan liêu chứ?bởi vốn dĩ điều đó, có liên quan quái gì đến dân chủ, hay thế này thế khác đâu? sẽ không có ai dại dột đến nỗi tham gia vào một đảng, mà ngay kẻ cầm đầu là một kẻ bội bạc, một kẻ phản bội đất nước như vậy cả, cái ý nghĩ điên rồ của Đằng có lẽ nên vứt qua một bên được rồi.

   Xóa
 32. Lan Anh, Lâm Trực, Lưu hồng.
  Hoa đêm, Vương Nguyen, Tuấn Nguyen, Dong Hai , Hai Dang Hung, Bich Ngoc. Chuối củ
  RẮN ĐÂU CÓ ĐẺ RA RỒNG.
  CÁI BÈ BỒI BÚT CŨNG DÒNG CÔNG NÔ.
  Lan Anh, Lâm Trực, Lưu hồng.
  Hoa đêm, Vương Nguyen, Tuấn Nguyen, Dong Hai , Hai Dang Hung, Bich Ngoc. Chuối củ
  RẮN ĐÂU CÓ ĐẺ RA RỒNG.
  CÁI BÈ BỒI BÚT CŨNG DÒNG CÔNG NÔ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kẻ yếm thế, tâm đen, nhỏ mọn
   Thói xảo gian, giọng điệu sói lang
   Lợi dụng thân cảnh bẻ bàng
   Của người khốn khó mưu toan xiểm lời
   Tâm đen tối nói lời hằn học
   Mượn kiếp người khó nhọc điêu ngoa
   Hòng mong xúc xiểm sâu xa
   Dã tâm thâm độc đúng là tiện nhân

   Xóa
 33. Thằng viết bài nầy ngu bỏ mẹ, lập thêm đảng phái thì có chết cái đcs của mầy đâu mà phải sợ đến bấn cả người, nếu thêm đảng phái thì cái đcs ngu xuẩn kia mới mở thêm trí khôn mà thực hành đúng, vã lại nếu đcs làm sai tham nhũng hối lộ thì có tiếng nói của đảng phái khác vạch cho nhân dân xem, thế thì đa đảng là tốt chứ sao thằng việt cộng lại cứ sơ hãi như thằng mất hồn là thế nào? Có gian thì mới hãi như vậy thôi và nếu nói đcs được đa số nhân dân theo thì cứ trưng cầu dân ý và cho bầu cử công khai đi xem nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kẻ yếm thế, tâm đen, nhỏ mọn
   Thói xảo gian, giọng điệu sói lang
   Lợi dụng thân cảnh bẻ bàng
   Của người khốn khó mưu toan xiểm lời
   Tâm đen tối nói lời hằn học
   Mượn kiếp người khó nhọc điêu ngoa
   Hòng mong xúc xiểm sâu xa
   Dã tâm thâm độc đúng là tiện nhân

   Xóa
 34. Bọn Công sản chỉ lo tranh ăn của dân thôi. Bè lũ chúng là một lũ vô học thiếu đạo đức và nói láo khủng khiếp vì xuất thân từ giai cấp công nông rồi được hoạc trường CCCT NAQ. Thử hỏi Ba X 50 năm theo Đảng thì có học hành gì đâu. Ươm mần hạt giống đỏ là từ của Việt nam chỉ những con cháu các quan chức sẽ được cân nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Tàu thì có các" thái tử Đảng". Bọn chúng đâu quan tâm đến mệnh nước, Chỉ tranh ăn để vinh thân phì da mà thôi. Nhìn các quan chức mặt mài bòng lưỡng mỡ đủ biết tham nhũng cở nào. Chỉ tức là lo sợ mất Đảng nên ôm chân Tàu Khựa để Tàu che chở. Nhìn lão Ác Nhân vừa mới bổ nhiệm ủy viên BCT đẫ lật đật sang Tàu trình diện. Nhục ơi là nhục

  Trả lờiXóa
 35. So với lũ ngu đần “cách mạng lão thành” đâm đầu chạy theo Hồ Chí Minh từ sớm và bây giờ vẫn còn lôi HCM ra hít hà, Lê Hiếu Đằng có vẻ bớt… tởm hơn nhiều lắm.

  Tuy vậy, ông còn ăn gian ở chỗ không chịu tranh luận đúng/sai về chuyện quá khứ của ông. Và vẫn còn cãi bướng là chuyện đúng sai thì để “thế hệ sau sẽ nhận định.” Tôi nói ông ăn gian vì nếu tranh luận thì rõ ràng ông sẽ thua, và không cần đến thế hệ sau mới thấy ông sai.

  Nhưng nếu ông nói không tranh luận để dành thời giờ làm chuyện khác, tôi hoan nghênh. Nay ông Đằng khoe là đã tập hợp được nhiều thành phần bất mãn, sẵn sàng lập đảng đối lập. Nếu ông làm được chuyện này, tôi mừng cho ông có cơ hội đoái công chuộc tội.

  Ông Đằng cũng nói rằng hiến pháp không cấm lập đảng chính trị tại Việt Nam. Thực ra ông không cần phải xin phép chính quyền để lập đảng. Bởi vì đã có tiền lệ cho chuyện này rồi. Đảng Lao Động Việt Nam cũng như đảng CSVN chưa hề nộp đơn với chính quyền để xin lập đảng, hay có phép tắc nào từ chính quyền để thành lập đảng. Nếu tôi nói sai điều này, xin các bác cho biết đảng CSVN đã được phép từ chính quyền VN để họat động hợp pháp từ ngày nào, ở văn kiện nào.

  Vậy ông Đằng cứ thoải mái thành lập đảng đối lập để khỏi phải bị như Chí Phèo, đến chết còn kêu lên “Tao muốn làm người lương thiện” mà không bao giờ có cơ hội lần thứ 2. Boris Yeltsin cũng bỏ đảng CS, lập đảng mới để rồi lên ngôi thiên tử đấy.

  Trả lờiXóa
 36. Thưa ông Lê Hiếu Đằng. Ông nói rất đúng. Sau khi ông khỏi bệnh rồi, đề nghị ông và những đồng đội của ông từng biểu tình "chống Mỹ cứu nước" trước đây hãy họp nhau lại và làm 2 việc sau đây :
  1) Ra thông báo tạ lỗi cùng quốc dân đồng bào vì đã tiếp tay với HCM rước CS vào miền Nam. Đồng thời lên án HCM và đảng CS đã lừa dối các ông trong việc "giải phóng dân tộc" và "thống nhất đất nước" nhưng kỳ thực là bán nước cho Tàu.
  2) Thành lập một tổ chức chính trị đối lập với đảng CS nhằm kêu gọi đảng CS hủy bỏ điều 4 Hiến pháp. Nếu đảng CS còn ngoan cố thì hãy tập họp nhân dân, đấu tranh lật đổ chế độ độc tài CS, thành lập một chính phủ tự do, đa đảng (kể cả đảng CS) như các nước phát triển Hàn quốc, Mỹ, Nhât v.v. Các ông không cần ra nước ngoài học tập làm gì, chỉ cần hỏi các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Minh Triết bắt chước mô hình của VNCH mà họ từng sống cũng tốt rồi. Khi ấy, đồng bào sẽ ủng hộ các ông. Việt kiều khắp thế giới (các doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học ...) sẽ về giúp đỡ chính phủ của các ông. Như thế, chẳng bao lâu VN sẽ qua mặt Thái Lan, Singapore.
  Đó là cách các ông "lập công chuộc tội", cũng là cách các ông "khắc phục hậu quả nghiêm trọng" do các ông gây ra.

  Trả lờiXóa
 37. Tôi rất tán thành với luật gia Lê Hiếu Đằng rằng việc phải làm hôm nay là đấu tranh để có một đất nước Dân Chủ và Tự Do. Để đạt điều đó mọi người dù trước đây ở phía nào ngày nay cùng họp lực lại với nhau để tranh đấu với bè lũ cầm quyền cộng sản. Không vì việc làm của người này hay người nọ trước đây mà sao lãng đi kẻ thù mà chúng ta cần phải đánh gục đó là đãng cộng sản.
  Chính những ai chưa thấy điều đó thì cần nên sớm TỈNH THỨC. Cứ ngồi đó than vãn trách cứ người này hay người nọ trong quá khứ đã có những chọn lựa hay hành động không đúng thì chính thể VNCH cũng không thể sống lại được và chế độ cộng sản vẫn tiếp tục phây phây an vị, không hề bị suy xuyễn.
  Tốt hơn hết hãy nhìn vào những đóng góp của những con người ấy Ngày Nay cho công cuộc Dân Chủ Hóa đất nước và hãy mở rộng vòng tay để đón triệu con tim với triệu khối óc cùng chung vai lật đổ chế độ cộng sản độc tài. Đó mới là thượng sách.

  Búa tạ

  Trả lờiXóa
 38. Tôi xin có đôi lời cùng luật gia Lê Hiếu Đằng,rằng anh đã tĩnh ngộ sau một cơn mê dài đến nửa thế kỷ,kể từ ngày MTGPMN ra đời 1960 cho tới nay 2013.Như thế là muộn lắm rồi.Phải chi anh tĩnh ngộ sớm hơn thì hay biết mấy?CNCS đã sụp đổ long trời lở đất từ 1989 ở Đông Âu rồi kéo tới Liên Sô 1991 mà anh vẫn ngủ mê một cách ngon lành thì tôi cũng "nể"anh lắm.Có lẽ,anh sống trong căn lầu kín cổng cao tường nên chẳng nghe thấy gì chăng?Bây giờ,lúc gần đất xa trời nằm trong bệnh viện mới chợt tĩnh giấc Nam Kha,phải không anh?Những người khác đã thức tĩnh từ lâu mà anh không biết.Chẳng hạn,các ông Hà Sĩ Phu,Nguyễn Thanh Giang, Bùi Minh Quốc,Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Bùi Tín,Chị Dương Thu Hương,chị Trần Khải Thanh Thuỷ và nhiều người khác nữa.Đó là chưa kể những người trẻ hôm nay.Năm 1993,ông Hà Sĩ Phu đã viết:"Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ".Nó toả sáng như một ngọn hải đăng soi đường cho những con tàu đang lạc lối trong đêm. Sau đó,ông đã dứt khoát "Chia tay ý thức hệ".Rồi cuối cùng là "Tìm một lối ra".Còn ông Nguyễn Hộ thì đi tìm"Chân trời mới:Dân chủ,Tự do cho VN".Trong khi đó, anh chỉ quanh quẩn dưới lá cờ đỏ sao vàng và búa liềm như lá bùa hộ mạng.Bây giờ,nó đã phai màu bạc thết,anh mới chịu chia tay.Dù đã muộn,nhưng vẫn còn hơn không.Tôi cũng mừng cho anh.Ít ra,anh cũng còn nhớ đến đất nước mình đang lâm nguy,dân tộc mình đang đau khổ.Đảng CSVN đang cúi đầu làm tôi tớ cho Tàu cộng.
  Thế mà họ bảo rằng Đảng CSVN quang vinh muôn năm.Anh có thấy hỗ thẹn không?

  Hải Trường Sa

  Trả lờiXóa
 39. Có lẽ ông Lê Hiếu Đằng mới chỉ có trình độ abc về chủ nghĩa Mac-lê thật, cho nên chưa biết mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản: đó là 'THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG", toàn thế giới đều là cộng sản hết, không còn giai cấp, không còn dân tộc, không còn nhà nước vì đâu còn quốc gia,... quan hệ giữa con người trên tinh thần đồng chí, quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn mang tính tự giác, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, như thế không gọi là thiên đường thì gọi là gì? Thật vậy chỉ có chủ nghĩa Mac-Lê là phương tiện duy nhất đưa loài người đến thiên đường Cộng sản mà thôi. Cho nên ông Đằng nói đảng CSVN đã phản bội lại lý tưởng ban đầu là không đúng, vì ông chưa đạt trình độ lý luận như bác Trọng, nên ông còn lấn cấn giữa yêu nước (quốc gia) và yêu Chủ nghĩa Cộng sản (thế giới đại đồng).

  Vậy thật ra ông cũng như một số bạn hửu của ông ở miền Nam trước 1975 tranh đấu không vì chủ nghĩa CS thì vì cái gì khi ông nào cũng hảnh diện đứng vào hàng ngủ đảng viên đảng CSVN. Gần cả cuộc đời theo đảng, bây giờ mấy ông nhận thức lại sự hoang tưởng của chủ nghĩa CS, muốn đi theo con đường văn minh mà loài người đã vạch sẳn, vậy mà chỉ có một việc vứt bỏ cái vòng kim cô"cộng sản"trên đầu xuống cho nhẹ nhàng thân thể, mà coi bộ cũng quá khó, thì đất nước nầy còn trông đợi gì nơi các ông nữa đây?

  Trả lờiXóa
 40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 41. Qua bài viết và bài phỏng vấn, nội dung thì chỉ quanh quẩn ở chỗ, kêu gọi đảng cs chấp nhận đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập.

  Trước hết, tui rất hoan nghênh ông có tinh thần chính trị dân chủ cho đất nước. Còn chuyện ông muốn lập đảng phái tên tuổi gì với học thuyết gì, tui hổng thèm quan tâm. Tui chỉ quan tâm, có thực sự ông có tôn trọng tinh thần dân chủ hay không.

  *** Nhưng tui thực sự cảm thấy khôi hài, khi ông kêu gọi đảng csvn chấp nhận đa đảng tam quyền phân lập. Tui thực sự không biết ông đang sống ở hành tinh nào. Nếu csvn có tinh thần dân chủ, thì Việt Nam đã không có một cuộc chiến Nam-Bắc tan thương như vậy.

  *** Thôi thi chuyện xưa cũ, tạm thời không nhắc đến làm gì, vì viết ra nó dài thậm thà thậm thượt. Nói chuyện thực tại đời nay, để nhìn xem csvn có chấp nhận dân chủ đa đảng không nhen.

  Gần đây thấy rất rõ, nào là luật cấm biểu tình, luật 258, nghị định 72, Luật CSCĐ được nổ súng vào biểu tình......... Vì vậy mới hiểu, tại sao Đỗ Hưũ Ca phong hàm tướng. Nguyễn Sinh Hùng cuối năm 2010 tuyên bố Vinashine sẽ có lãi vào năm 2013. Me kiếp 2013 thì bán sắt vụn thì có. Vậy mà vẫn lên chức ào ào chứ. Nhiều quá kể không xiết. Đó là những biểu hiện chứng cứ, cho chúng ta thấy đảng csvn muốn giữ độc quyền tuyệt đối.

  csvn biết quá rõ, nếu Việt Nam được dân chủ đa đảng. Bảo đảm 5 năm sau, đảng csvn chỉ còn trong bảo tàng viện. Chuyện này chính là nguyên nhân mà đảng csvn không dám dân chủ đa đảng.

  Lý do tại sao tui nói như vậy.

  Nguyên nhân thứ 1) Trong một nước dân chủ đa đảng như Tây Phương. Thì đảng csvn không thể lấy tiền công quỹ của nhân dân mà sinh hoạt riêng cho đảng và củng cố thế lực. Còn học thuyết mark-le, thì chẳng ai thèm rồi, vì nó có ích gì cho xã hội, mà quy tụ được ai. Nói chung là những người theo đảng cs, chỉ vì quyền lợi cá nhân.

  Nguyên nhân thứ 2) Trong một nước dân chủ. Việc tuyển nhân viên hành chính công quyền, không có cần điều kiện đối tượng xin việc thuộc đảng phái chính trị nào hay con cháu ông bà nào, mà chỉ chú trọng đến khả năng và trách nhiệm công việc. Chuyện này thì mấy ông đảng viên phải ”go home” thôi.

  Nguyên nhân thứ 3) Thành phần chính trị cao cấp của đảng csvn mà đi tranh luận với các ứng cử viên của một chính trị đối lập nào đó trước công chúng, trong một cuộc bầu cử. Coi bộ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Bọn họ chỉ là loại người ăn nói ngỗ ngáo bù lu bù loa, chứ có thực tài về chính trị kinh tế đâu.

  Tạm nêu những nguyên nhân ấy. Chính vì những nguyên nhân đó, mà đảng csvn không dám có đảng chính trị đối lập. Và tui cũng tin, đảng csvn biến mất trong vòng 5 năm là cùng, Nếu dân chủ đa đảng.

  Cũng từ những nguyên nhân ấy, mà bản chất đảng csvn sẽ không bao giờ thay đổi. Ai muốn hoà hợp hoà giải gì đó, cẩn thận chứ không biết lý do và khi nào phải đi "mò tom".

  Dongxanh

  Trả lờiXóa
 42. Buồn thay những người cựu CS từ xưa đến giờ chỉ phan tỉnh khi đã hết chức hết quyền. Những người như ông này thấy rất rõ thời trước 1975 ông ta sống dưới chế độ đó như thế nào va sau 1975 như thế nào, đặt biệt thời bao cấp là thời gian thể hiện bản chất chế độ rõ hơn bao giờ hết. Lúc đó những "người hùng cắt tây lấy máu viết lên tự do báo chí hay là chết" trước 1975 đâu hết rồi?! Họ đang chia nhau chức vụ nên... phai đến giờ họ moi làm người hùng.

  Trả lờiXóa
 43. Dân mình bì lừa lừa dài dài ( vì thằng bị lừa mắt nhắm mắt mở đi lừa người khác) vì bị bộ máy tuyên vận người của vô hạn định chê mắt những sự thật sau đây:

  1) Mạng lưới tình báo Hoa Nam đang cai trị đất nước VN kể từ lúa HCM/HTC lên làm chủ tịch nước.

  2) Theo Mật ước Thành Đô 1990 thì CSVN đồng ý bàn giao VN cho TQ trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để bảo đảm được điều này thì phải bàn giao TC2 cho TQ với quyền lực vô hạn định qua NĐ 96-CP đo chính tay TT VVK ký). NCV đã một thời làm tổng cục trưởng TC2.

  3) Chúng tung những cú lừa phỉnh ru ngũ quần chúng không ngưng nghỉ như Sừa Đồi HP, 3D theo Mỹ cứu nước, 4S đi Mỹ cấu cạnh mua vũ khí...rồi bây giờ LHĐ xuát chiêu kêu gọi thành lập những đảng dân chủ "cuội".. Xin đừng bao giờ quên: .Đảng CSVN chỉ là 1 công cụ cướp nước VN của mạng lưới tình báo TQ mà thôi.

  (*) Tổng Cục 2 là Tổng cục tình báo Bộ Quốc Phòng, hoạt động theo Pháp lệnh tình báo do Chủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh ký ngày 14-12-1996, và Nghị Định số 96-CP do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ngày 11-9-1997. TC2 quyền hành vô giới hạn, bao gồm tất cả mọi ngành, mọi cơ quan, mọi lãnh vực sinh hoạt quốc gia, từ kinh tế, xã hội, văn hoá…nguồn tài chánh rất lớn, gần bằng phân nửa ngân sách Bộ Quốc Phòng.

  Trả lờiXóa
 44. VC cha có thể "Phe ta" với ông Lê hiếu Đằng, nhưng VC con đang lên án ông LHĐ "Tội phản đảng", nói cách khác là đang làm con cừu cho người ta đánh từ hai phía. Lời tuyên bố trả (hoặc xé) thẻ đảng là cách tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Chống cộng thụt lùi là tự sát nếu chiếu theo "Lời Thánh" của Lênin, ông tổ mẹ cộng sản.

  " "Đồng chí đừng giết chết kẻ thù khi chúng đang chửi rủa đồng chí, mà hãy đợi đến khi chúng mở miệng ca tụng và tung hô đảng, bấy giờ đồng chí hãy thọc sâu lưỡi gươm vào cổ chúng cũng chưa muộn." Lênin.

  Vì thế đã chống cộng là phải chơi lút cán, hoặc bị VC "luộc chín". Chiến trường không cho phép người "lính" đi chàng hảng, có thể làm nguy hiểm đến dồng đội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong mấy ngày gần đây, trên các trang thông tin có “nguồn không chính thức” từ BBC, RFA thì tôi được biết và nghe về chủ trương kêu gọi thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội, làm Đảng đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, tôi hoàn toàn ủng hộ và nếu được sự đồng ý của các Ông, tôi sẽ là cảm tình viên với tư cách làm người rót trà, rửa chén, hầu bàn cho các Ông bàn chuyện của Đảng.
   Trước kia tôi tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam, trong hoàn cảnh Phong trào dân chủ tẩy chay bầu cử ĐBQH khóa 12 thì chỉ có một mình tôi không đồng tình và muốn những ai có khả năng đóng góp sức lực làm đại biểu cho tiếng nói của dân chúng hãy mạnh dạn đăng ký tham gia ứng cử tự do. Khi tham gia ứng cử sẽ phát sinh những vấn đề mâu thuẫn hoặc luật không đáp ứng được thì sẽ nảy sinh ra những hướng nghĩ đến sửa đổi luật để đi theo hướng bầu, ứng cử tự do. Mặc dù Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam lúc đó là Cố Hoàng Minh Chính là người không phải là Đảng viên Đảng CS, nhưng Cố TTK vẫn cân nhắc và đồng ý cho tôi tự do làm theo ý của mình chứ không phải theo chủ trương của Đảng Dân Chủ không muốn khác ý với Linh mục Nguyễn Văn Lý tẩy chay bầu cử. Tôi phải rời Đảng Dân Chủ trong hoàn cảnh đó để đăng ký ứng cử Đại Biểu Quốc hội ở Thanh Hóa, mặc dù rất muốn phục vụ cho Đảng Dân Chủ. Song bây giờ Đảng Dân Chủ không còn sinh hoạt như trước ở Việt Nam với tình cảnh một Đảng đôi đường.
   Tôi rất vui khi nhận được tín hiệu có ý tưởng thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội và rất mong ý tưởng đó đi vào thực tiễn.
   Bằng cảm nhận của mình, tôi xin được đóng góp một số điều dưới đây để mong hai Ông chiếu cố xem xét :
   Thứ nhất : Để không bị ràng buộc là người của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không được tuyên truyền những “điều đối lập” với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mong hai Ông nên rời khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm, càng tốt trước khi thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội. Hành vi rời khỏi Đảng CS không có gì là ghê gớm đã được thanh niên Nguyễn Chí Đức (Hà Nội) thực hiện.
   Thứ hai: Do ở Việt Nam không có luật về thành lập Đảng nên không nhất thiết phải có cương lĩnh, điều lệ khó hiểu mà nên quy ước làm sao dễ hiểu và hiểu nhau được là thành công.
   Thứ ba: Bất chấp sự đánh phá, ngăn cản của các tổ chức, thế lực cực đoan, mong các Ông lúc nào cũng duy trì thành đoàn người tiến bước, hội họp có tổ chức đàng hoàng để con cháu noi theo.
   Thứ tư : Phải sử dụng mọi khả năng để có phương tiện thực hiện tự do ngôn luận , công bố chính kiến. Đó là hợp tác hoặc sở hữu được cho mình một cơ quan báo chí, truyền thông để giao lưu với nhân dân.
   Hiện tại , người dân Việt Nam chắc đang khao khát được nói ra những điều họ đang nghĩ trong đầu, nhưng do họ không có các phương tiện diễn đạt như báo chí, truyền thông và các phương tiện khác nên không rõ có bao nhiêu người biết và nói ra được mong muốn của mình. Theo cá nhân tôi thì đã biết và một lần nữa khẳng định rằng tôi ủng hộ ý tưởng đó và mong ý tưởng này thành hiện thực.

   Xóa
  2. còn thằng ngu nào nói đa đẳng ko tham nhũng, chúng nó tham nhũng chúng mày biết ak, cứ ngồi đó mà tị nạnh với nước ngoài nó đa đảng nó giàu trong khi đo DKM nhìn lại bản thân đi học hành thì ngu dốt chẳng chịu cố gắng mà làm giàu, mà góp tiền phục vụ dân, đóng tiền cho quốc khố, hay bảo 1 đảng nên bị bóc lột ko giàu được, vậy mở to mắt lên mạng mà xem hay đi xem nhiều người người ta ử việt nam làm giàu thê nào, ngồi đấy mà soi mói còn đi khen bọn tàu khựa, thế ko thấy bọn khựa nó cũng bao thằng tham nhũng đó ak, chắc lại nói chúng nó tham nhũng nhưng nó bị bắt ra pháp luật chúng ta sử thẳng tay ko bao che như VIỆT NAM, thế chúng mày có biết mỗi lần nó tham nhũng cái số tiền nó tham nhũn lớn gấp mấy lần ở VIỆT NAM ko, nó lớn đến nỗi mà đéo bao che được,

   Xóa
 45. ông lê hiếu đằng ổng bị long óc , xin thông cảm,cho ổng lên, lấy oai với quốc dân đồng bào một tí có sau đâu.thầy bói xem ổng có số làm lảnh đạo giờ già rồi hỏng còn làm được ,quậy một tí cho vui vậy mà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu nói tự do thì loài vật tự do hơn con người , Nhưng con người hơn con vật ở chỗ họ biết cách sống và thực hiện những quy luật của con người tạo ra, Ở nhà có luật lệ ở nhà, ở trường có luật lệ của trường, ra đường có luật của xã hội....ở trong tù có luật Tù nói tóm lại 1 con người sinh ra và lớn lên đều phải thực hiện theo 1 quy luật tự nhiên + những quy luật của môi trường sống xung quanh

   Xóa
 46. Các bạn ơi, cứ việc tranh luận thỏa mái nhưng dùng ngôn từ phải có văn hóa, chứ nói năng thô tục thì người ta sẽ đánh giá mình là loại người xuất thân từ gia đình mà cha ông là loại vô học, mất dạy. Để người ta khinh bỉ cha ông mình như thế thì nhục lắm, nếu ai có tự trọng thì sẽ điều chỉnh ngôn từ của mình ngay.

  Trả lờiXóa
 47. Cân phai khách quan, công bằng va tôn trọng nhau trong khi tranh luận mơi có sưc thuyêt phuc đối phương va nguoi ngoài cuộc; Nêu la người co trinh độ hiêu biêt thưc sự thi cac bạn nên dùng lâp luận khoa hoc để phản bác lai Y kiên trái chiều chở k nên dung lơi lẽ chợ búa để thóa mạ như vậy. Thât đáng buôn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tui không tin ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Ngọc Nhuận...nhưng vẫn ủng hộ họ trong việc thành lập đảng 'Dân chủ Xã hội' cho dù cái đuôi của họ là gì? Sống lâu trong chế độ cs, hầu như người VN nào cũng đều mắc chứng bệnh 'ngờ vực lẫn nhau' bởi đó là cách mà cs dùng để trị dân.

   Đảng 'Dân chủ xã hội' ra đời thu hút được bao nhiêu đảng viên cs trong và ngoài và chúng ta sẽ lẳng lặng theo dõi hoạt động của đảng này ra sao trong một năm để coi có đúng như lời quảng bá 'phá xiềng' của ông HNN hay không?

   Chờ đợi là giải pháp tốt nhất chớ đừng vội chui đầu vào rọ..

   Xóa
 48. Đọc hết còm bài viết này tôi nhận thấy không có ai thắc mắc TÁC GIẢ BÀI VIẾT LÀ "CÒ MỒI" CỦA BỌN TRÍ THỨC GIẢ CẦY. Phê phán, chỉ trích Lê Hiếu Đằng với mục đích đánh bóng Lê Hiếu Đằng? Cũng như trước đây Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Sài Gòn cũng đã từng làm "cò mồi" đánh bóng cho 42 Trí thức Giả cầy Sài gòn với câu nói: "Tụi nó đã hiện nguyên hình - Tụi nó là một nhóm rất nguy hiểm".

  Thử hỏi nguy hiểm cái chỗ nào? Vì cùng vào khoảng thời gian tên Lê Thanh Hải "làm cò mồi đánh bóng 42 Trí thức Giả cầy" như trên, Hồ Ngọc Nhuận cũng đã phát biểu: "Kẻ xấu ngày nay chính là kẻ đã và đang muốn bụm miệng nhân dân Việt Nam, và bụm miệng cả chánh quyền Việt Nam. Kẻ xấu ngày nay chính là nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh." ( Bắc Kinh xấu, chứ chính quyền VN, đcsVN không xấu ).

  Và trước đó khá lâu Lê Hiếu Đằng cũng đã từng phát biểu "ông ta rất xấu hổ là đảng viên cộng sản". Xấu hổ mà không từ bỏ đảng lại được xem là "nguy hiểm"? Cho nên đừng tin bọn cộng sản nó nói, chúng nó đang định hướng dư luận đó các bạn.

  Trả lờiXóa
 49. nghị quyêt trung ương 7 của đảng,có đề cập đến đảng dân chủ và đảng xã hội ,để đồng hành cùng đảng cộng sản,trong sự nghiệp chung. chắc ông đằng bắt được mạch nên có ý kiến vậy mà

  Trả lờiXóa
 50. Đôi lời với ông Lê Hiếu Đằng
  Thưa ông, theo ông đã ghi bên trên "hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc UBTU7 MTTQVN" thì tôi thấy không ổn vì cộng sản là không có Dân Chủ và Pháp Luật tí nào cả. Ông tư vấn về pháp luật mà ghi là TÔI TỐ CÁO....Chí ít ông phải ghi cho đúng "thủ tục" phải có "CHXHCNVN-ĐL-TD-HP" Có nơi nhận, người nhận cho cụ thể...ông tố cáo khơi khơi với công luận trong và ngoài nước thì cũng như không ! Công luận trong và ngoài nước biết quá rõ cộng sản nó xấu xa như thế nào rồi ông à.
  Ông viết xong khúc cuối mới đề cập tới L.T.HẢI và L.H.QUÂN trả lời cho ông , bảo đảm hai cái ông đó sẽ nói như này :" Sự việc xãy ra ở Nhà Hát thì thuộc về Giám đốc nhà hát + Phường X.Y.Z + Quận A.B.C giải quyết". Ông "ăn nằm" với cộng sản bao nhiêu lâu mà chẵng hiểu "người tình" của mình chút nào hết hà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TÔI CÓ Ý TƯỞNG NHƯ THẾ NÀY, Góp ý với ông đằng: Ông mơ mộng một xã hội đa đảng mới có tiến bộ thì ông hãy dẫn ông bạn của ông nữa (Ông Nhuận) sang nước Ai cập mà sống, tiện thể đi chữa bệnh luôn. Để xem đa đảng là như thế nào?. xem báo đài nhiều chắc ông cũng thừa biết rồi chứ?Nếu như Việt Nam cũng như vậy thì chắc ông thấy như thế nào hả ông Đằng. Tôi không phải không thừa nhận rằng tình trạng hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên xuống cấp về đạo đức. Nhưng thay vì cùng Đảng ta tìm ra cách khắc phục thì ông lại là kẻ trở cờ, quay lưng lại với Đảng, rồi lập ra cái Đảng mà ông lại là người nắm quyền. Hẳn giấc mơ của ông đang đẹp lắm phải không. Nhưng hãy tỉnh giấc đi ông ơi

   Xóa
  2. TÔI CÓ Ý TƯỞNG NHƯ THẾ NÀY, Góp ý với ông đằng: Ông mơ mộng một xã hội đa đảng mới có tiến bộ thì ông hãy dẫn ông bạn của ông nữa (Ông Nhuận) sang nước Ai cập mà sống, tiện thể đi chữa bệnh luôn. Để xem đa đảng là như thế nào?. xem báo đài nhiều chắc ông cũng thừa biết rồi chứ?Nếu như Việt Nam cũng như vậy thì chắc ông thấy như thế nào hả ông Đằng. Tôi không phải không thừa nhận rằng tình trạng hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên xuống cấp về đạo đức. Nhưng thay vì cùng Đảng ta tìm ra cách khắc phục thì ông lại là kẻ trở cờ, quay lưng lại với Đảng, rồi lập ra cái Đảng mà ông lại là người nắm quyền. Hẳn giấc mơ của ông đang đẹp lắm phải không. Nhưng hãy tỉnh giấc đi ông ơi

   Xóa
 51. Đa đảng có gì mà không tốt? Chính Mac nói:" Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển mà". Trong cuộc song con người không có sự tranh đua thì sẽ mãi không bao giờ chịu phấn đấu, nhu nhược, cứ an phấn thủ thường và hậu quả đất nươc mình bị tụt hậu so với các nước càng ngày càng xa. Như Thái Lan đã là 50 năm rồi chứ đừng kể đến Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mà cái gì ở VN mình dính độc quyền vào thì cũng mục nát cả: Vinasin, Vinaline thì phá sản tùm lum nợ đầm đìa, Giá điện, xăng thì tang vô tội vạ, bệnh viện thì quá tải k0 chịu nâng cấp y đức thay bang that đức. Giáo dục giỏi tuyên truyền cho Đảng giờ đã lĩnh hậu quả: Nền giáo dục k0 được bất cứ nước nào công nhận, Sinh viên ra trường thì thất nghiệp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hỡi ôi là Lê Hiếu Đằng, nằm trên giường bệnh chờ chết còn thoi thóp ý tưởng kêu gọi thành lập cái gọi là đảng dân chủ xã hội. Tôi thấy ông nên nằm in một chỗ thì có khi sống thêm được thời gian ngắn chứ cứ như thế này chắc thời gian ông sống chỉ tính được bằng giây.
   Lời nói của một tên trở cờ, bội bạc như Đằng thì liệu rằng ai sẽ nghe theo chứ? Là một con người đứng trong hàng ngũ của Đảng mấy chục năm trời, rồi thì giữ chức trách quan trọng. nhưng vì cái lối suy nghĩ ảo tưởng, thủ dâm chính trị mà giờ đây lão lại có những phát biểu điên cuồng như vậy. Đa đảng ư? xin lỗi, nhân dân VIệt Nam chỉ cần một Đảng và một Đảng duy nhất đó chính là Đảng Cộng Sản VIệt Nam. Đó mới là niềm tin tất thắng của cả dân tộc VIệt Nam.

   Xóa
  2. Đúng như @Dung Công nói cứ rút vào dái VC là chắc ăn, dù biết nó hôi hám, khắm thối đi nữa thì vẫn bám một dái để ăn theo, nhất định là thế!

   Xóa
 52. chung ta dung sai lam gi khac ten cs le hieu dang truoc nam 1975 no lam gi ai cung biet truoc khi chet no lam bo gia nhan gia nghia de sau cuoc cach mang dan chu gia dinh va nguoi than cua no thoat toi phan boi dan toc nhung ten cs co quyen han thi tuyen bo nhu ong en sin cua lien so con ten cs dang nay la con chot han khong co gia tri moi nguoi dung hy vong neu co dung chi muu mo thu doan kich ban de dien bai da dang nhung cung chi la dan cs dang csvn co rat nhieu am muu va thu doan doi voi csvn chi co lat do chu khong co sua sai mot lan nua doi voi csvn chi lat do che do bao tan chu dung sua chua vo ich

  Trả lờiXóa
 53. toi la nguoi trong nuoc toi da 75 tuoi roitoi thua biet thu doan cua csvn suc khoe cua toi van tot toi van thong minh va van chien dau tham lang tron tim van con ky uc 8 nam tu biet giam va 5 nam quan che ve toi phan cach mang tat nhien toi rat cam thu su ngu dot cua dcsvn da lam kho nguoi dan vn gan mot the ky bay gi da den luc dcsvn phai bi dan toc vn huy diet chu khong khoan nhuong phai chu di cuu toc khong khon hong khong sua chua khongtha cho csda tung huy diet ca dan toc vn doi ngheo the hy sinh tat ca chu khong lam no le cho bon csvn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái tư tưởng hoang đường, xem mình là cái rốn của vũ trụ như Đằng thì chả bao giờ có thể làm nên cái trò trống gì đâu. ông muốn đa đảng ư? hỏi xem có ai cần cái gọi là đa đảng, cái gọi là đảng dân chủ của xã hội của ông không? nói cho cùng, những thứ đó cũng chỉ làm cho nhân dân khốn khổ hơn mà thôi. khi mà tranh giành quyền lực , khủng bố, bạo loạn chính trị, người thiệt nhất chỉ là nhân dân mà thôi.
   Ông không nhận ra hay là cố tình không nhận ra là đất nước Việt Nam vẫn đã và đang phát triển rất đúng hướng và mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vậy thì có lý do gì để cần có thêm đảng đối lập ở Việt Nam nếu không phải là với mục đích gây rối, chống đối đây chứ?

   Xóa
  2. tên chó nặc danh kia !! mày sủa gì thế . Đa đảng có giúp đất nước phát triển hay không thì mọi người cũng đã thấy rõ hơn cả, các nước khác phải thừa nhận rằng Việt Nam hiện nay có 1 nền an ninh yên ổn nhất trên thế giới, những để có được như ngày hôm nay đã ngã xuống biết bao anh hùng chiến sĩ để có được ngày hôm nay

   Xóa
 54. Từ ngày tôi đóng chức năng "còm men" đối với những người "nặc danh", đám "rận chủ" vào blog xả rác đã vơi đáng kể, có thể 1 phần vì chúng không đủ khả năng để tạo cho mình 1 tài khoản, cũng có thể chúng quen sống trong bóng tối rồi nên không dám chường mặt ra. Tuy vậy, có 1 số "rận viên" tiến bộ, có tài khoản, vào lảm nhảm những điều không thuộc về phạm trù hiểu biết, lý lẽ. Mới đây nhất, có anh chàng VĂN LÂM nào đó vào khóc lóc giùm cho "thần tượng" Lê Hiếu Đằng cũng với những lời lẽ như vậy. Dẫu sao, có lẽ đây đã là thành phần "tinh hoa" trong "đội ngũ rận chủ" rồi nên chúng ta đành phải hài lòng với những gì họ thể hiện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin kính phục Bác Lê Hiếu Đằng !

   Bác là anh hùng của người dân Việt nam chúng tôi .
   Kính chúc Bác Đằng sức khỏe .
   14 tên phản động rồi cũng bị nhân dân xét xử thôi . Chúng đặt đô la trên dân tộc .

   Xóa
  2. Tôi chẳng thích bác Lê Hiếu Đằng nhưng nếu so ra thì ông ta còn tử tế và có nhân tính hơn hồ chí minh

   Xóa
  3. Tôi xin các bác đừng trêu thằng nhóc cộng @tuấn nguyễn, loài cộng nầy mà nó tức thì dễ về giết cha giết mẹ lắm đấy! Hi hi hi, Nói chơi thôi nha cu tuấn, đừng làm thật mà mang tiếng như đồng chí trường chinh thì bất hiết lắm đấy

   Xóa
  4. (Sửa lại vì viết nhầm chữ "bất hiếu")

   Xin các bác đừng trêu thằng nhóc cộng @tuấn nguyễn, loài cộng nầy mà nó tức thì dễ về giết cha giết mẹ lắm đấy! Hi hi hi, Nói chơi thôi nha cu tuấn, đừng làm thật mà mang tiếng như đồng chí trường chinh thì BẤT HIẾU lắm đấy

   Chúc cu tuấn có một ngày đẹp! Have a shitty day!

   Xóa
  5. Các ông nặc danh ăn trông nồi, ngồi coi hướng nha,côn an mạng nhiều lắm đó, thằng nầy cũng thuộc đạo hồ đây, thằng nào không theo cs thằng đó là phản động, đảng là tổ quốc, tô quốc là đảng, bác hồ là thằng đẻ ra đảng, bác hồ là ông nội của tổ quốc VN, nói đụng đến tổ quốc là đụng đến đảng, nói đụng đến đảng là đụng đến cha của đảng là bác hồ, nói đụng đến bác hồ là đụng đến bác mao (mouse) bác shit talin, nói đụng đến bác mouse bác shit là đụng đến (mouse shit) cứt chuột

   Xóa
 55. Thử nhìn mà xem tình trạng và hậu quả thực sự nó diễn ra như thế nào có phải Việt Nam sẽ trở thành một Ai cập thứ hai hay ko thì chắc khó có thể biết trước được nếu chấp nhận cái luận điệu ngu ngốc ấy. Hãy phải biết suy nghĩ chứ không phải thích nói gì thì nói thích làm gì làm mà không để ý tới hậu quả của nó Lê Hiếu Đăng ạ.
  Tự do không phải là muốn nói gì cũng được đâu? mà phải đặt trong mối quan hệ với cá nhân, tổ chức trong tập thể nữa chứ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Luật gia LÊ HIẾU ĐẰNG, Nhà báo ĐỖ NGỌC NHUẬN tung hô thành lập "đảng " nữa là Đảng dân chủ Xã hội Việt nam, để làm gì?? Để bán nước như Việt nam công hòa trước kia ư? để cầu vinh, mưu lợi cá nhận.. ai sẽ theo chúng khi mà nhân dân Việt nam gọi chúng với cái tên thân thương là “ PHẢN ĐÔNG”. Thực chẳng đã, nếu vì nguyện vọng cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì hãy hành động theo ý nguyện của đông đảo nhân dân Việt nam ấy? Tóc cũng 2 màu rồi nên, hayx đóng góp cái gì thật sự thiết tực cho đất nước đi, thay vì là cứ chống phá như thế?

   Xóa
 56. Từ trước tới nay dân tộc ta luôn có những vị lãnh tụ tài ba, trước và nay đều thế.Chẳng vậy mà nước ta vẫn đang phát triển đi lên trong muôn vàn khó khăn. ông sử dụng những luận điệu xuyên tạc của mình , lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin cuả mọi người để làm cho họ hiểu sai vấn đề rồi theo ông chống lại đảng và nhà nước ta.Ông nói ông lên tiếng vì nhân dân nhưng hãy nhìn lại xem nhửng người ông bảo vệ là ai chứ ngoài những kẻ phản động như Phương Uyên Nguyên Kha.
  còn suy tôn những kẻ đổ nước chân tường chế độ như UYÊN, KHA... mà vẫn gọi là anh hùng việt nam sao? pháp luật quốc gia nào chẳng có, sinh ra pháp luật à để diều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh, nhằm bảo vệ lợi ích của đại bộ phận nhân dân. Họ đã không tôn trọng pháp luật việt nam họ đáng bị trừng trị chứ?

  Trả lờiXóa
 57. muốn giàu thì phải làm nhiều chứ không phải chỉ ngoác miệng ra mà hô "đa đảng, đa đảng"là giàu.Càng đa đảng sẽ càng nghèo hơn.Cái mà Việt Nam cần là có nhiều tiền chứ không phải nhiều đảng,nhất là khi đa phần sẽ thuộc loại cô hồn các (đa) đảng,ăn hại là chính (sự ăn hại này đã được chứng minh trong quá khứ). đa đảng sẽ tốt sao? đánh nhau suốt ngày các bác Đằng ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, cần gì mà đa đảng, để một đảng cộng sản cướp chúng ta ăn theo rỗi ca tụng đảng như vậy thì dễ giàu hơn, đa đảng chúng dòm ngó thì làm sao đcs tham nhũng được thì lấy của đâu mà chia cho gia đình đảng và đoàn của chúng ta?

   Xóa
  2. bạn nặc danh @


   Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học - triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội. Nó xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống độc quyền, bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản

   Xóa
 58. ông đằng phát biểu như thế này: đa đảng sẽ giải quyết tốt các vấn đề của chế độ đọc đảng phải đối mặt như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hôi,,,, ? thaatjj là buồn cười cho những lập luận thiếu suy nghĩ của ông? ông có biết tại sao thể chế độc đảng Singapore giải quyết vấn đề tốt hơn thể chế đa đảng Philippine? Đừng nói là Philippine kém dân chủ nhé?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Buồn cười cái thằng cha Đằng việt cộng nầy thiệt! Cứ nhìn đi nhé! Bắc Hàn một đảng có bỏ xa Nam Hàn không? Miền Bắc chúng ta trước 1975 giàu xa hơn miền Nam không? Vậy mà cứ đòi đa đảng, cha Đằng nầy chẳng biết gì hết để bọn cộng con chúng tôi giải thích cho mà sáng mắt!

   Xóa
  2. thực tâm,nếu nghĩ cho đất nước thì hòa cùng ý nguyện của đông đảo nhân dân việt nam mà xây dựng đất nước. hãy dùng tài- trí của mình t phát động các phong trào, hay mở các diễn đàn để tìm phương hướng phát triển đất nước tốt hơn thì sẽ được nhiều người đồng tình ủng hộ. Vì nhân dân Việt nam trải qua 80 năm qua, đã thừa biết phải tin vào ai và theo đuổi mục tiêu, lý tưởng nào? Đừng có “ngồi đống nói trông không” sẽ không phù hợp đâu?

   Xóa
 59. Đằng thì chả bao giờ có thể làm nên cái trò trống gì đâu. ông muốn đa đảng ư? hỏi xem có ai cần cái gọi là đa đảng, cái gọi là đảng dân chủ của xã hội của ông không? nói cho cùng, những thứ đó cũng chỉ làm cho nhân dân khốn khổ hơn mà thôi. khi mà tranh giành quyền lực , khủng bố, bạo loạn chính trị, người thiệt nhất chỉ là nhân dân mà thôi.Ông không nhận ra hay là cố tình không nhận ra là đất nước Việt Nam vẫn đã và đang phát triển rất đúng hướng và mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vậy thì có lý do gì để cần có thêm đảng đối lập ở Việt Nam nếu không phải là với mục đích gây rối, chống đối thôi??

  Trả lờiXóa
 60. buồn cười ! bây giờ mà bạn vẫn có tư tưởng đòi đa đảng nữa sao? xưa rồi nặc danh ạ @ bản chất đã lộ , có ai tin bọn mày nữa đâu? Trên 90% dân số Việt Nam hiện nay thường bị dị ứng khi nhắc đến từ “ĐẢNG”, hay ' đa đảng" vì họ có cảm giác, đó như là một cái tổ chức bí mật, bưng bít, tối tăm…. vì xưa nay, nhân dân Việt nam tồn tại trong ý thức hệ của mình chỉ có Đảng Cộng Sản Việt nam là lực lượng tiên phong đại diện quyền lợi cho họ., chỉ có lực lượng đó đủ sức lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi các chính biến lịch sử mà thôi.

  Trả lờiXóa
 61. gửi bạn nặc danh@ tôi nói cái này anh hiểu
  Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp

  Trả lờiXóa
 62. Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định:Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”(*)… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.đúng không?
  \

  Trả lờiXóa
 63. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo không quan tâm đến việc đa nguyên đa đảng, họ đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tôn thêm sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám, đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước cũng như giành những thành tựu trong công cuộc đổi mới hiện nay. thế thì đa đảng để làm gì cơ chứ

  Trả lờiXóa
 64. về các vấn đề của đất nước đòi "đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập” tôi cho rằng mọi người đều có quyền nêu chính kiến của mình trong tổ chức, nhất là trong Mặt trận. Việc có ý kiến khác nhau là bình thường nhưng phải tạo sự đồng thuận. Việc phản biện, đấu tranh với cái xấu là nhằm mục đích để xã hội tốt lên chứ không phải làm xã hội có những mâu thuẫn, đổ vỡ theo một cách góp ý không chính thức, đừng để vấn đề này bị bọn phản động lợi dụng

  Trả lờiXóa
 65. trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để khuấy động nhân dân tổ chức bạo động và người thiệt thòi nhất thuộc về nhân dân lao động. Chắc hẳn ông Đằng đã không lường trước được hậu quả của việc này nên mới có ý như vậy. mong rằng ông và người nào có những suy nghĩ lệch lạc như ông thì nên suy nghĩ lại

  Trả lờiXóa
 66. Về vấn đề đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập đã từng có ý kiến đặt vấn đề một đảng là sự thiếu hụt điều này đặt ra yêu cầu MTTQ Việt Nam phải chủ động kiểm soát được quyền lực nhà nước bằng việc giám sát và phản biện xã hội, tham vấn của nhân dân. Nếu chúng ta thực hiện tốt được những việc đó sẽ hạn chế được sự lợi dụng xuyên tạc của các thế lực thù địch- đang ngày đêm hòng phá vỡ khối đại đoàn kết của dân tộc

  Trả lờiXóa
 67. thực hiện chế độ đa đảng mà bọn rận chủ thường hay nói, trong lĩnh vực này, cần thấy sự khác biệt của cơ chế vận hành chế độ đa đảng tại các nước phương Tây với việc cơ chế vận hành mà họ áp đặt vào Việt Nam. Điển hình là tại Mỹ, chỉ có hai đảng xuất hiện trên chính trường là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, tuy đối lập nhưng chỉ là đối lập về chủ trương, chính sách còn mục tiêu vẫn là nhằm áp đặt chủ nghĩa bá quyền nước lớn lên các nước khác, còn ở nước ta, bọn chúng muốn đa đảng đê xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Trả lờiXóa
 68. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng như những gì ông Lê Hiếu Đằng nói.Tuy đa nguyên đa đảng cũng có nhiều cái lợi,có thể có sự cạnh tranh đua nhau phát triển giữa các đảng để giúp đất nước có thể phát triển hơn.Nhưng mà ông có nghĩ rằng lợi ích nó mang lại thì ít mà tác hại nó mang lại thì nhiều.Một đất nước nhỏ bẻ như nước ta mà thực hiện chính sách đa nguyên đa đảng thì tình hình đất nước sẽ rất hỗn loạn,dẫn đến việc phát triển kinh tế cũng không thể phát triển được như những gì ông suy nghĩ.

  Trả lờiXóa
 69. Xin kính phục Bác Lê Hiếu Đằng !

  Bác là anh hùng của người dân Việt nam chúng tôi .
  Kính chúc Bác Đằng sức khỏe .
  14 tên phản động rồi cũng bị nhân dân xét xử thôi . Chúng đặt đô la trên dân tộc .

  Trả lờiXóa
 70. Tôi rất tán thành với luật gia Lê Hiếu Đằng rằng việc phải làm hôm nay là đấu tranh để có một đất nước Dân Chủ và Tự Do. Để đạt điều đó mọi người dù trước đây ở phía nào ngày nay cùng họp lực lại với nhau để tranh đấu với bè lũ cầm quyền cộng sản. Không vì việc làm của người này hay người nọ trước đây mà sao lãng đi kẻ thù mà chúng ta cần phải đánh gục đó là đãng cộng sản.
  Chính những ai chưa thấy điều đó thì cần nên sớm TỈNH THỨC. Cứ ngồi đó than vãn trách cứ người này hay người nọ trong quá khứ đã có những chọn lựa hay hành động không đúng thì chính thể VNCH cũng không thể sống lại được và chế độ cộng sản vẫn tiếp tục phây phây an vị, không hề bị suy xuyễn.
  Tốt hơn hết hãy nhìn vào những đóng góp của những con người ấy Ngày Nay cho công cuộc Dân Chủ Hóa đất nước và hãy mở rộng vòng tay để đón triệu con tim với triệu khối óc cùng chung vai lật đổ chế độ cộng sản độc tài. Đó mới là thượng sách.

  Trả lờiXóa
 71. Như tôi đã viết mọi sáng kiến, hành động để cứu đất nước, dân tộc đều được hoan nghênh. Con ác thú cs đang nằm chận đường phát triển của dân tộc Việt , người thì cho rằng phải đánh vào đầu nó thì nó chết ngay, người thì đòi phải bắn ngay mắt cho nó mù trước, lại có người cho rằng phải đánh vào chân nó trước, người nầy thì chê bai người kia,... chúng ta cứ lo cải nhau trong khi con ác thú cứ nằm phè ra đó, tại sao chúng ta không hô "xung phong" rồi người thì đánh vào đầu, vào chân, vào mắt cho nó chết lẹ. Thằng già Hồ nó đã từng khóc lóc, xin lổi nhưng dân ta vẩn bị chúng đàn áp, bóc lột dã man. Chúng ta không cần câu nói xin lổi, chỉ cần hành động cứu đất nước là hơn cả triệu lần câu xin lổi. Người thật sự có lòng tranh đấu cho quê hương chỉ cần nói, nếu anh thật sự tranh đấu thì chúng tôi ủng hộ, còn bảo rằng coi chừng bị lừa, chúng ta đã mất hết rồi ( đất nước, tự do, dân chủ, nhân quyền) còn gì để mà mất nữa.

  Trả lờiXóa
 72. Mình đọc xong thấy thật là anh hùng đó mình chỉ được 1 phần là ngon rồik hì.
  mình guiwr ké vài blog đừng xóa nhé bạn tk á
  mo da hai mai, da ga truc tuyen online, đá gà cựa sắt online

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ