Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Lê Hiếu Đằng-tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa xét lại


Quyên Quyên

     Trước khi nói về Lê Hiếu Đằng chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ nghĩa xét lại, tìm về nguồn gốc của nó cũng như những ảnh hưởng mang tính sai trái của nó. 
   “Chủ nghĩa xét lại là quan điểm lí luận chính trị xuất hiện cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, lúc đầu là của Becnơstainơ (E. Bernstein) sau đó là của những người đòi "xét lại" những luận điểm của Mac (K. Marx) và Enghen (F. Engels) về cương lĩnh, chiến lược và sách lược cách mạng.
Bernsteinn cho rằng lối cấu trúc tư biện của G. W. F. Hegel theo quan điểm của Marx là nguyên nhân của những sai lầm về dự đoán và về chiến lược. Bernsteinn cho rằng Marx và Engels đã kết hợp Chủ nghĩa Xã hội với cách mạng là sai lầm, vì đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc và bản chất. Bernsteinn bác bỏ thuyết của Marx về giá trị lao động, kinh tế chỉ huy và đấu tranh giai cấp.

Bernsteinn cho rằng sự phát triển kinh tế của xã hội tư bản làm cho quỹ tiền lương trả cho lao động tăng, làm xuất hiện tầng lớp trung lưu mới. Tư bản càng tích tụ thì số người giàu càng tăng lên.

Bernsteinn cho rằng các cuộc khủng hoảng kinh tế của Chủ nghĩa Tư bản không trầm trọng lên mà có thể khắc phục được. Ông phủ nhận những lời tiên đoán của Marx về sự sụp đổ đến nơi của chủ nghĩa tư bản.

Bernsteinn cho rằng làm cách mạng lật đổ chủ nghĩa tư bản để đạt được một xã hội xã hội chủ nghĩa là không cần thiết và đề nghị một chiến lược cải cách, dựa vào quyền phổ thông đầu phiếu chuyển dần sang Chủ nghĩa Xã hội.

Phong trào xét lại này dẫn tới sự chia rẽ của Quốc tế II. Tại các nước Tây và Bắc Âu, nhánh "Xét lại" của chủ nghĩa Marx đưa tới việc thành lập các đảng Dân chủ Xã hộị.”

(nguồn:Wikipedia)


      Rõ ràng chủ nghĩa xét lại là quan điểm suy nghĩ lệch lạc của một cá nhân đã từng đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Đây chỉ là những suy nghĩ đưa ra trong một thời điểm thực tế của xã hội, chỉ nhìn nhận vấn đề trong một thời gian và căn cứ vào những kết quả nhất thời của cuộc cách mạng hơn là có cái nhìn biện chứng về mọi vấn đề. Đây là quan điểm của riêng một cá nhân dường như là nóng nảy với thời cuộc, hiểu sai bản chất của con đường xây dựng XHCN, cộng thêm vào đó là sản phẩm của sự tác động từ những yếu tố nhất thời bên ngoài. Những yếu tố có thể tác động đến một cá nhân để đi theo chủ nghĩa xét lại có thể là nhìn nhận vào những tiêu cực mang tính tất yếu của quá trình đi lên CNXH và sự tác động về những thành quả mà Chủ nghĩa tư bản đã đạt được. Chủ nghĩa xét lại đã từng một thời làm mưa làm gió làm khuynh đảo chính trường Liên Xô vào những thập niên 50 của thế kỷ trước. Đây là một trong những nguyên nhân gây bất ổn cho xã hội Liên Xô vào thời điểm đó. Và ở Liên Xô chủ nghĩa xét lại bùng lên do Khrusev phát động. Chủ nghĩa xét lại từng là một nhân tố gây bất hòa giữa khối các nước trong khối XHCN và gây bất hòa giữa các cá nhân là đảng viên Đảng Cộng sản.

    Vậy Lê Hiếu Đằng đã phát biểu những gì mà tôi có thể cho rằng ông ấy là tín đồ của “Chủ nghĩa xét lại”. 

     Thứ nhất, ông ấy kể lại quá trình ông ấy vào đảng và đi theo con đường lý tưởng với một giọng điều hằn học và căm phẫn. Những lời nói muốn xét lại tất cả những gì đã qua. Cụ thể:

“Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, , những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng, thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả. Tất cả tình cảm của gia đình và bạn bè trong nước cũng như ở nước ngoài làm tôi suy nghĩ miên man trong lúc nằm bịnh càng khẳng định với tôi một điều: con đường mà tôi cùng nhiều bạn bè, đồng đội đã lựa chọn, con đường tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng thời trai trẻ và một xã hội công bằng tự do dân chủ.. Tôi ngày càng hiểu sâu sắc từ “GIẢI PHÓNG” không có nghĩa như ngày nay người ta thường dùng mà là sự thoát xác thật sự làm người tự do dù cho người cai trị là da trắng hay da vàng, thậm chí điều đau khổ, bi thảm nhất là hệ thống cai trị chính là người của dân tộc đó, là Việt Nam, là Trung Quốc, v.v. Nếu hiểu từ giải phóng theo ý thức sâu xa đó thì tôi cũng rất đồng tình với nhận xét của nhiều nhà báo, nhà văn, học giả ở Miền Bắc, trong đó có nhà báo Huy Đức trong cuốn Bên thắng cuộc mới đây. Thật sự là Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế, văn hóa, tư tưởng… Vì những lẽ trên tôi xin “tính sổ” với ĐCS VN và với bản thân cuộc đời của tôi.”

      Ông Lê Hiếu Đằng đã xét lại quá trình vào Đảng, hoạt động vì nhân dân vì đất nước là sai lầm. Chính bản thân ông còn đòi tính sổ với cuộc đời, tính sổ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy ông định tính sổ vì gì đây? Ông tính sổ vì Đảng đã gọi đưa ông từ một thanh niên không có nhận thức đúng đắn và không được giác ngộ đến một người có giác ngộ à? Ông có được sự nghiệp và tiếng tăm để ngày hôm nay ngồi phát biểu với đài bắp cải là từng nhờ đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thế hóa ra ông thuộc loại qua cầu rút ván còn gì. Sau một thời gian nằm bệnh bị ảnh hưởng tới những tiêu cực của sự bi quan bệnh tật ông đã xét lại rằng mọi thứ ông đã trải qua là sai lầm, tất cả chỉ là những sự ngộ nhận. Rõ ràng ông bị ảnh hưởng bởi tinh thần không minh mẫn cũng như thể chất yếu ớt của bệnh tật cộng với những mớm mồi từ các phóng viên của RFA nên mới có những lời nói đi ngược lại với lợi ích của đất nước như vậy. 


     Thứ hai, Khi nói về vấn đề đa nguyên đa đảng. Ông Lê Hiếu Đằng đã có những suy nghĩ xét lại về vấn đề Đảng lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt.

“Về phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin mà tôi hiểu được có một điều cơ bản là cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở xã hội, cơ sở kinh tế, v.v.) như thế nào thì phản ảnh lên thượng tầng kiến trúc như thế đó. Sau một thời gian dài Đảng và nhà nước Việt Nam nhận chìm các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam dưới chế độ quản lý kinh tế bao cấp, đi ngược lại tất cả quy luật tự nhiên, cop-py mô hình kinh tế của Liên bang Xô viết và Trung Quốc cộng sản 100%. Dân chúng đói kém rên xiết. Các đợt cải tạo tư sản X1, X2 đã làm tan nát biết bao gia đình, làm dòng người vượt biên ngày càng nhiều và biết bao gia đình phải chết tức tưởi trên biển. Ông còn cho rằng là sự yếu kém của nền kinh tế hiện nay là do Đảng lãnh đạo.

Tình hình trên cộng với thực tế hiện nay tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị ĐCS bức tử phải tự giải tán.”

     Theo như trích dẫn ở trên ông Lê Hiếu Đằng đã có những lời phát biểu mà theo như tôi nghĩ có lẽ ông phải có họ hàng với E. Bernstein-người đã khai sinh ra chủ nghĩa xét lại. Bởi sự tác động nhất thời của cuộc khủng hoảng kinh tế và những hệ quả của sự phát triển kinh tế thị trường mà ông Lê Hiếu Đằng đã đổ lỗi hết cho chế độ. Ông đã cho rằng quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam là sai lầm. Ông cho rằng thời kỳ trước cách mạng giải phóng dân tộc và quá trình xây dựng đất nước hiện nay là sai lầm. Trong khi đó Chủ nghĩa xã hội là con đường mà cả dân tộc đã lựa chọn, là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đã đưa đất nước Việt Nam từ một đất nước thuộc địa thành một nước có độc lập. XHCN đã đưa dân tộc ta từ nhân dân một nước thuộc địa bị xiềng xích trở thành nhân dân một nước độc lập. Là con đường đã hồi sinh đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới mà cũng bị cho là sai lầm. Đảng Cộng sản được lịch sử lựa chọn để lãnh đạo dân tộc Việt Nam, là một chính đảng đã lãnh đạo cả dân tộc đánh đổ ngoại xâm, ách thống trị của phong kiến để đem lại độc lập cho dân tộc. Vậy mà Lê Hiếu Đằng dám phủ nhận công lao của Đảng cũng như đòi viết lại lịch sử. Đúng là tư tưởng Chủ nghĩa xét lại đã ăn sâu vào máu của Lê Hiếu Đằng. 

     Thứ ba, chủ nghĩa xét lại của Lê Hiếu Đằng được thể hiện rõ nhất ở việc ông đã cuồng ngôn cho rằng Chủ nghĩa Mác-Lê nin đã quá lỗi thời. Và cao hơn cả là ông đã cho rằng cần lập một đảng “Dân chủ xã hội” và sẽ do chính ông đứng đầu để đối lập với Đảng Cộng sản.

      Đây là chứng cứ rõ nhất cho thấy Lê Hiếu Đằng bị nhiễm nặng căn bệnh cuồng chủ nghĩa xét lại. Trước đến nay thời kỳ Đảng lãnh đạo mọi thứ suôn sẻ cho nhân dân ấm no, bản thân ông được vinh thân ấm cật thì chẳng thấy nói gì. Nay thời buổi kinh tế khó khắn thì ông xét lại chủ nghĩa Mác, cả cơ sở hạ tầng cho đến kiến trúc thượng tầng. Ông cho rằng cần phải phế bỏ chủ nghĩa Mác và nhai lại cái luận điệu như E. Bernstein từng chủ trương, đó là lập đảng Dân chủ xã hội. . Học thuyết Mác-Lê nin là một học thuyết khoa học, một học thuyết kinh điển đã được Mác và các lãnh tụ của giai cấp vô sản khác sáng tạo cũng như chứng minh bằng sự nghiên cứu của cả cuộc đời họ. Là một học thuyết đã đem lại độc lập tự do cho biết bao nhiêu dân tộc, là học thuyết đã giải phóng giai cấp vô sản khỏi ách bóc lột. Vậy mà Lê Hiếu Đằng chỉ với hơn 60 năm sống trên cõi trần với chỉ bằng một bãi nước bọt phun ra với RFA trong cơn hấp hối đã đòi đạp đổ tất cả. Đây chính là sự xét lại đối với con đường phát triển của xã hội Việt Nam, xét lại đối với công lao của Đảng Cộng sản, xét lại đối với xu thế tất yếu của xã hội Việt Nam. Ông đã nhầm khi cho rằng giải quyết các vấn đề xã hội tiêu cực chỉ xuất phát từ cải cách chính trị một cách bừa bãi, và hơn cả là ông đang có tư tưởng học đòi phương Tây, có tư tưởng bị mua chuộc bởi những luận điệu tung tin của đám dân chủ trong nước. Trong khi đó ông đã không nhìn nhận vào những yêu cầu khác để giải quyết những tiêu cực nhất thời của xã hội. Cũng như ông vì bệnh tật và u mê đến nỗi không thấy được những thất bại của mô hình dân chủ ngoại lai phương Tây của phong trào “mùa xuân Ả Rập”. Chính sự vật vã trong cơn bệnh cộng với những suy nghĩ của một bộ não hạn chế nếp nhăn đã khiến cho ông sa vào tư tưởng xét lại và muốn gây hại cho đất nước hơn là một người có tâm huyết với đất nước.

     Vậy nên những câu nói mà Lê Hiếu Đằng đã nói trong những ngày qua và được các báo lề trái phun lên các trang mạng là những lời nói của một tên cuồng tín chủ nghĩa xét lại. Sự xét lại của Lê Hiếu Đằng ở đây nó hàm chứa sự vô ơn với chế độ, vô ơn với đất nước. Đấy là những lời nói đã được lũ dân chủ lợi dụng để chia rẽ đồng bào, đánh đổ niềm tin của nhân dân cũng như muốn tạo dựng thanh thế cho chúng. Nhưng qua đây Lê Hiếu Đằng cũng cố vớt vát chút tiếng tăm cuối cùng trước khi đi về với ông bà ông vải. Như vậy mới biết, đến thời đại văn mình này rồi mà vẫn có những tên cuồng tín chủ nghĩa xét lại.

76 Nhận Xét :

 1. Đúng là lão ấy ngu thật,theo giặc rồi hối hận.Ngu!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Luật gia Lê Hiếu Đằng: Đây tôi cho là một việc làm không đúng. Nó vi phạm nghiêm trọng quyền tự do của công dân đã được ghi trong Hiến pháp. ( trích lời của Luật gia Lê Hiếu Đằng )

   Đọc qua lượt baì trên mà trọng bụng tôi không khỏi buồn cười. Xin lỗi tác giả,tôi không có ý cười bài viết của tác giả, tôi cười ở đây là cười lời phát biểu của một ông Luật gia khi phát biểu cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền.

   Thưa Ông Lê Hiếu Đằng

   Tôi chỉ xin nói ngắn gọn về cái gọi nhân quyền của dân tộc Việt nam,của nhân dân Việt nam, qua lời phát biểu của Ông như sau.

   Đất nước Việt nam nói chung, và nhân dân miền nam nói riêng, kể từ sau ngày 30/4/1975 thì làm gì còn có nhân quyền nữa để mà bị vi phạm để mà bị mất nữa thưa Ông.

   Chúng ta phải hiểu NHÂN QUYỀN là gì? NHÂN: là người,là con người và QUYỀN: là quyền hành. Tự thân của 2 chữ nhân quyền đã nói lên rằng đã là một con người phải có một số quyền hành nhất định nằm trong khuôn khổ pháp luật,và được pháp luật bảo vệ.

   Nhân quyền nó không phải là một vật thể có hình hài, màu sắc, mùi vị để cho chúng ta thấy được bằng mắt, hay cảm nhận được nó qua các khướu giác khác của cơ thể, nhưng nó rất là quan trọng trong mỗi con người chúng ta được sinh ra và tồn tại ở trên thế gian này.

   Và nếu nói như ông là nhân quyền người Việt Nam đang bị xâm phạm, đang bị mất thì hình như đó chỉ là những lời lẻ nguỵ tạo, nói theo lời lẻ bình dân đó là XẠO KE. Khi ông nói đến hai chữ nhân dân Việt nam bị vi phạm nhân quyền hay bị mất nhân quyền, thì ông phải hiểu rằng trước đó nhân dân Việt nam phải có nhân quyền,cái gì có thì mới bị mất, không có lấy gì mất. Còn hiện nay dù ông hay bất cứ một người nào khác có đứng lên rêu rao, đứng lên gào thét về cái sự người dân Việt Nam bị mất nhân quyền, bị vi phạm nhân quyền, thì tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi.

   Tôi không biết những lời phát biểu của ông là từ sự thức tỉnh lương tâm, hay là vì một mục đích nào khác. Nhân quyền của người dân miền Nam được thể hiện rỏ nét nhất là vào các cuộc biểu tình chống quân Trung quốc xâm lược vào năm 1974, khi mà đảo Hoàng Sa bị Trung quốc chiếm đóng trái phép, dưới sự chiến đấu anh dũng lực lượng Hải Quân VNCH, người dân miền Nam đã đồng loạt xuống đường biểu tình chống Trung quốc,không cần có sự lãnh đạo của ai, không cần phải đơn từ xin phép biểu tình, mà vẫn được các lực cảnh sát, lực lượng quân nhân của VNCH bảo vệ và sát cánh cùng với nhân dân miền Nam xuống đường biểu tình.

   So với hiện nay thì sao? khi Trung quốc đã bằng tất cả các thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu nhất, ngày đêm xâm chiếm Việt Nam hòng thôn tín Việt nam qua sự tiếp tay của những kẻ đạo hèn nhát,nhu nhược. Là một con dân Việt nam,các ông muốn xuống đường biểu tình,muốn thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, các ông phải làm đơn đơn xin phép, xin phép để được quyền thể hiện lòng yêu nước của mình. Thì thử hỏi rằng có một đất nước nào,một dân tộc nào, một chế độ nào man rợ hơn chế độ cộng sản Việt nam hay không?

   Để kết luận bài viết này,tôi xin khẳng định rằng,đất nước Việt nam và nhân Việt Nam hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ có nhân quyền,khi mà chế độ cộng sản vẫn còn tồn tại trên quê hương Việt Nam, xin ông hãy hiểu như vậy.

   Phải đập tan chế độ cộng sản,chế độ cộng sản Việt nam phải bị tiêu trừ, bị loại bỏ vĩnh viễn trên quê hương Việt nam, thì lúc đó nhân quyền sẽ tự có cho toàn thể người dân Việt nam chúng ta.

   Xóa
  2. Như tôi đã viết mọi sáng kiến, hành động để cứu đất nước, dân tộc đều được hoan nghênh. Con ác thú cs đang nằm chận đường phát triển của dân tộc Việt , người thì cho rằng phải đánh vào đầu nó thì nó chết ngay, người thì đòi phải bắn ngay mắt cho nó mù trước, lại có người cho rằng phải đánh vào chân nó trước, người nầy thì chê bai người kia,... chúng ta cứ lo cải nhau trong khi con ác thú cứ nằm phè ra đó, tại sao chúng ta không hô "xung phong" rồi người thì đánh vào đầu, vào chân, vào mắt cho nó chết lẹ. Thằng già Hồ nó đã từng khóc lóc, xin lổi nhưng dân ta vẩn bị chúng đàn áp, bóc lột dã man. Chúng ta không cần câu nói xin lổi, chỉ cần hành động cứu đất nước là hơn cả triệu lần câu xin lổi. Người thật sự có lòng tranh đấu cho quê hương chỉ cần nói, nếu anh thật sự tranh đấu thì chúng tôi ủng hộ, còn bảo rằng coi chừng bị lừa, chúng ta đã mất hết rồi ( đất nước, tự do, dân chủ, nhân quyền) còn gì để mà mất nữa.

   Xóa
 2. Ông cũng nói, “con người khác con vật ở chỗ là có tự do”. Thiết nghĩ, nếu nói cho đúng hơn phải là "con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc và của nhân loại". Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể “thích làm gì thì làm” như con vật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Lê Hiếu Đằng chắc chắc sẽ bị bắt giống như Ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng không biết bằng 2 bao cao su hay bằng 2 bao bố???...;nếu bằng 2bao cao su thì ông còn phước đức ông bà để lại,còn bằng 2 bao bố thì coi như ông ngủm củ tỏi...lúc đó gia đình Ông chỉ còn nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm xác ông nó vứt ở đâu mà đem về mai táng!

   Xóa
 3. Chủ nghĩa xét lại đã từng làm khuynh đảo chín trường Liên Xô với người đứng đầu chính là tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô khrusev. Chính chủ nghĩa xét lại đi liền đối với sự vô ơn với những thế hệ trước nên đã bị loại bỏ, và bị xã hội coi như là một loại chủ nghĩa bẩn thỉu. Việc Lê Hiếu Đằng già cả rồi mà còn đi bắt chước học đòi đám rận chủ thì cũng thật là điên rồ. Hắn xét lại từ việc hắn vào Đảng là sai lầm cho đến hắn xét lại việc hắn đi theo cách mạng. Thậm chí hắn còn coi chủ nghĩa Mác chẳng là gì cả so với cái tôi của hắn. Tóm lại là hắn tự cao tự đại muốn dẹp bỏ tất cả. Có lẽ hắn vì quá ảo tưởng nên mới có những suy nghĩ kiểu như vậy. Chắc hắn đang muốn có âm mưu gì hay bị mấy tên rận chủ cho ăn bã rồi cũng nên.

  Trả lờiXóa
 4. Gửi từ Ха́рків, Україна.21:26 20 tháng 8, 2013

  Các cụ ngồi đấy mà phán như thánh! Dân Nga và Đông Âu có ai còn chọn Đảng Cộng Sản lãnh đạo nữa đâu. khi bầu chọn lãnh đạo thì còn rất ít người ủng hộ ĐCS thôi! Quan trọng hơn: Dân Đông Âu và Nga bây giờ hạnh phúc hơn những năm 1980 nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sao lại nói như xiếc thế nhỉ, thế bạn Gửi từ Ха́рків, Україна cho rằng Đảng Cộng sản là không có công lao gì chắc? Ở những nước đó bây giờ khác gì bị chủ nghĩa tư bản thôn tính rồi. Mà chủ nghĩa tư bản một khi đã lên ngôi thì cũng tương đương với việc họ sẽ đè nén và không cho các đảng cộng sản cầm quyền nữa. Thế nên chẳng phải là nhân dân không cho mà là chủ nghĩa tư bản đã khôn lên sau khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ ở các nước đó. Chính những chuyên gia của chủ nghĩa tư bản đã nghiên cứu rất sâu chủ nghĩa Mác để biết cách điều chỉnh thích hợp để tồn tại. Vậy nên bây giờ chủ nghĩa tư bản mới có dịp để mà to mồm nói như vậy chứ. Còn những kẻ nào sa vào chủ nghĩa xét lại là đồng nghĩa với vô ơn còn gì, đòi đạp đổ đi thành quả của những thế hệ đi trước chỉ vì những lợi ích của cá nhân mình.

   Xóa
  2. Nói với bạn Gửi từ Ха́рків, Україна rằng là những người họ muốn tâm huyết với đất nước không ai lại đi dại miệng như ông Đằng này đâu. Mà ông Đằng chỉ thuộc vào dạng nói liều, phát ngôn láo mà thôi. Như thế là đang phản nước hại dân chứ chẳng có gì là vinh quang đâu. Hắn đang muốn cho cái đất nước này sụp đổ thì hắn mới được nhờ chắc. Nếu bạn sống ở Việt Nam chúng tôi thì bạn phải hiểu mọi điều theo lẽ khác hơn là có những lời nói mang đậm chất Tây lai như vậy. Những lời nói không có giá trị như thế thì chẳng ai chấp cả đâu bạn ạ.

   Xóa
  3. Có 1 cuộc thống kê ở Ba Lan như sau, người ta thống kê rằng khi được hỏi "sống ở thời chủ nghĩa xã hội Liên Xô và bây giờ thì cảm thấy cái nào dễ chịu hơn". có hơn 54% cho rằng sống ở CNXH hạnh phúc hơn còn lại 39% là nói không và còn lại là no comment. Thế ai dám nói là CNXH không ưu việt hơn nào.

   Xóa
 5. thật sự là tên này có hiểu được những gì mà tên này làm hay không hay chỉ là cứ thích nói gì thì nói và không một chút suy nghĩ gì khác. Nếu như là người biết suy nghĩ thì chắc có lẽ sẽ không làm những chuyện như thế nhữn hành động đó chỉ cho thấy con người ngu ngốc, thiểm cận và thiếu suy nghĩ

  Trả lờiXóa
 6. Hồi xưa trong những lúc khó khăn nhất của cách mạng thì có một số kẻ mới chủ trương đi theo chủ nghĩa xét lại. Và nhìn vào thực tại khó khăn của đất nước ngày hôm nay thì Lê Hiếu Đằng lộ bộ mặt phản tặc của hắn cũng đúng mà thôi. Bởi hắn đã không còn làm việc và không còn liên quan gì đến lợi ích của nhân dân của đất nước nữa nên hắn mới làm như vậy. Nhìn chung đây là một công đôi việc của hắn. Hắn vừa được tiếng lại vừa được miếng. Thế là từ nay hắn sẽ được gia nhập cái câu lạc bộ của đám cẩu nô cho ngoại bang. Và hắn sẽ mãi bị người đời xỉ vả. Hắn đi xét lại cả chính bản thân hắn thì còn nói gì đến những thứ khác nữa. Một con người mà đã không còn tin tưởng vào những hành động đã qua của bản thân mình thì sẽ không thể tin được những gì hắn nói cả.

  Trả lờiXóa
 7. có lẽ Lê Hiếu Đằng thật sự ko phải là con người khi buông những lời thiếu tính suy nghĩ và nó cho thấy được rằng sự hiểu biết ngày càng được thu hẹp dần dần lại. Liệu chăng tên này cần phải học lại từ đầu có thế mới có thể nhìn được một cách toàn diện nhất cái gì đúng cái gì sai. Đúng là loại ăn cháo đá bát
  Trả lờiXóa
 8. So với lũ ngu đần “cách mạng lão thành” đâm đầu chạy theo Hồ Chí Minh từ sớm và bây giờ vẫn còn lôi HCM ra hít hà, Lê Hiếu Đằng có vẻ bớt… tởm hơn nhiều lắm.

  Tuy vậy, ông còn ăn gian ở chỗ không chịu tranh luận đúng/sai về chuyện quá khứ của ông. Và vẫn còn cãi bướng là chuyện đúng sai thì để “thế hệ sau sẽ nhận định.” Tôi nói ông ăn gian vì nếu tranh luận thì rõ ràng ông sẽ thua, và không cần đến thế hệ sau mới thấy ông sai.

  Nhưng nếu ông nói không tranh luận để dành thời giờ làm chuyện khác, tôi hoan nghênh. Nay ông Đằng khoe là đã tập hợp được nhiều thành phần bất mãn, sẵn sàng lập đảng đối lập. Nếu ông làm được chuyện này, tôi mừng cho ông có cơ hội đoái công chuộc tội.

  Ông Đằng cũng nói rằng hiến pháp không cấm lập đảng chính trị tại Việt Nam. Thực ra ông không cần phải xin phép chính quyền để lập đảng. Bởi vì đã có tiền lệ cho chuyện này rồi. Đảng Lao Động Việt Nam cũng như đảng CSVN chưa hề nộp đơn với chính quyền để xin lập đảng, hay có phép tắc nào từ chính quyền để thành lập đảng. Nếu tôi nói sai điều này, xin các bác cho biết đảng CSVN đã được phép từ chính quyền VN để họat động hợp pháp từ ngày nào, ở văn kiện nào.

  Vậy ông Đằng cứ thoải mái thành lập đảng đối lập để khỏi phải bị như Chí Phèo, đến chết còn kêu lên “Tao muốn làm người lương thiện” mà không bao giờ có cơ hội lần thứ 2. Boris Yeltsin cũng bỏ đảng CS, lập đảng mới để rồi lên ngôi thiên tử đấy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sao bạn Nặc danh lại nói liều như vậy. Sao bạn lại quy rằng là Cộng sản ác thú. Bạn là con lai của Mỹ à? Hay là môt thằng phóng viên của RFA, VOA mà có những suy nghĩ ngu xuẩn và ích kỷ như vậy. Chắc là hồi xưa nhà bạn là địa chủ, cường hào ác bá bị cách mạng đánh đổ rồi đúng không? Bạn thấy Đảng Cộng sản có hại ai đâu. Đảng chỉ lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước làm cuộc kháng chiến để đất nước được độc lập và nhân dân được tự do chứ đảng có lấy của ai cái gì đâu mà bạn nói thế. Chúng ta phải bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc về mọi mặt và đừng bao giờ tưởng bở là người Mỹ sẽ giúp chúng ta mà người Mỹ xét cho cùng cũng chỉ muốn trục lợi ở Việt Nam mà thôi.

   Xóa
  2. Nặc danh09:23 Ngày 20 tháng 8 năm 2013 mồm thối thế. Mày dám nói những những người đáng tuổi cha chú mày, đổ máu, hy sinh ở chiến trường là: "lũ ngu đần “cách mạng lão thành” đâm đầu chạy theo Hồ Chí Minh". Chắc có lẽ cha chú mày đi lính hoặc giúp việc cho ngụy nên mày được nhồi nhét những tư tưởng hằn thù Bác Hồ như thế! Không biết mày được học ở đâu nhưng đến một vị thánh nhân như Bác mà mày cũng khinh thường thì rõ ràng mày là loại cặn bã.

   Xóa
 9. Như tôi đã viết mọi sáng kiến, hành động để cứu đất nước, dân tộc đều được hoan nghênh. Con ác thú cs đang nằm chận đường phát triển của dân tộc Việt , người thì cho rằng phải đánh vào đầu nó thì nó chết ngay, người thì đòi phải bắn ngay mắt cho nó mù trước, lại có người cho rằng phải đánh vào chân nó trước, người nầy thì chê bai người kia,... chúng ta cứ lo cải nhau trong khi con ác thú cứ nằm phè ra đó, tại sao chúng ta không hô "xung phong" rồi người thì đánh vào đầu, vào chân, vào mắt cho nó chết lẹ. Thằng già Hồ nó đã từng khóc lóc, xin lổi nhưng dân ta vẩn bị chúng đàn áp, bóc lột dã man. Chúng ta không cần câu nói xin lổi, chỉ cần hành động cứu đất nước là hơn cả triệu lần câu xin lổi. Người thật sự có lòng tranh đấu cho quê hương chỉ cần nói, nếu anh thật sự tranh đấu thì chúng tôi ủng hộ, còn bảo rằng coi chừng bị lừa, chúng ta đã mất hết rồi ( đất nước, tự do, dân chủ, nhân quyền) còn gì để mà mất nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. Chán cái kiểu ăn nói như mấy kẻ vô học của bạn Nặc danh này quá. Con người có học chẳng ai lại đi ăn nói kiểu mất dạy như thế được. Như vậy thì chẳng khác gì trẻ con cãi nhau cả. Người lớn với nhau nói về vấn đề gì cũng cần phải có chứng cứ chứ sao có thể như vậy được. Hay là bạn vô học mà bạn chửi như vậy. Bạn ở đâu nhảy vào một nơi văn minh lịch sự như thế này nói chứng tỏ rằng bạn là kẻ hư thân mất nết. Hóa ra bạn ủng hộ Lê Hiếu Đằng à? Ủng hộ một kẻ rất dị hợm, có những phát biểu chẳng giống ai cả mà chỉ nói nhăng nói cuội mà thôi.

   Xóa
 10. Dạo này bọn chống cộng nhiều nhỉ, nhưng chỉ mạnh miệng trên net, nick ảo, nặc danh. Thằng nào giỏi thử đứng ra đường hô đả đảo chống cộng thử coi nào. Hehhehe tôi nói thật chúng mày không bị bắn bể sọ thì cũng bị xe cán. Bạo lực cách mạng muôn năm. Hãy dùng bủa và liềm tiêu diệt lũ chó chống cộng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Làm éo gì còn "cộng" đâu mà chống.

   Xóa
 11. Sai lầm của Liên Xô là việc đánh mất những nguyên tắc cơ bản trong Đảng như nguyên tắc tập trung dân chủ chẳng hạn, bên cạnh đó kết hợp với việc điều hành thiếu linh hoạt mà điển hình là Govbachop đã chính là người đã phá hỏng nước Nga hồi đó và hệ lụy là một loạt các nước Đông Âu khác sụp đổ theo. Đó chính là minh chứng cho việc họ không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản trong đảng, không thực sự lấy dân làm chủ

  Trả lờiXóa
 12. Vâng, cái kiểu cách đây mấy chục năm, khi Đảng cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác thì không thấy hắn nói gì, đến bây giờ thời buổi khó khăn, gặp 1 số trở ngại là hắn quay ngay ra chống. Đảng viên gì cái loại này.

  Trả lờiXóa
 13. Ông cha ta đã chỉ dạy, đời người có hai lần làm trẻ con đó là:
  - Lần thứ nhất khi mới sinh ra đến khi chập chững biết bò rồi biết đi nếu không có người coi thì khi đái, ỉa lấy sẽ lấy tay xoa, bốc và cho lên miệng .
  - lần thứ hai là đến khi khi già cả , lú lẫn cũng vậy. Ông Lê Hiếu Đằng hiện nay chẳng khác gì giống như đứa trẻ đang bốc cứt của mình tự cho lên miệng vậy.

  Trả lờiXóa
 14. chủ nghĩa xét lại thời nào cũng vậy, luôn luôn rất nguy hiểm, đó là điều không phải bàn cãi, trong suốt thời gian qua, chủ nghĩa này có vẻ đã được lắng xuống, nhưng hiện nay thì lại nổi lên một nhân vật rất đáng chú ý, đó là lê hiếu đằng, người đánh dấu sự trở lại của mình bằng những phát ngôn thực sự gây sốc

  Trả lờiXóa
 15. chủ nghĩa xét lại đâu đó vẫn tồn tại trong xã hội hiện nay ,đó là điều vô cùng nguy hiểm và là một nguy cơ đối với xã hội ta, đó là điều không thẻ xem nhẹ được, cứ để ý mà xem chỉ cần một sự kiện do một cá nhân như ông lê hiếu đằng ốm yếu này phát ngôn sai trái mà đã phát sinh bao nhiêu vấn đề phức tạp rồi

  Trả lờiXóa
 16. Ông Đằng phủ nhận mọi thành quả của cách mạng mà Đảng và nhân dân đã gây dựng nên. Ông ta còn cho rằng "miền Nam giải phóng miền Bắc chứ không phải miền Bắc giải phóng miền Nam". Như thế khác nào cho rằng những xương máu của bộ đội và nhân dân là vô nghĩa. Ngày lễ độc lập sắp đến, tôi muốn nói với ông Đằng rằng ông không xứng đáng với vong linh của những nhà cách mạng đã ngã xuống để VN có ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày càng có nhiều người nhận ra tính phi lý của cuộc "chiền tranh giải phóng",xương máu đổ đi.

   Xóa
 17. chuyện Lê Hiếu Đằng ra khỏi đảng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không tuyên bố ra khỏi đảng, thì Đằng cũng sẽ bị tống cổ khỏi đảng bởi cái tư cách ấy không đủ điều kiện để đứng trong hàng ngũ của đảng. Làm sao có thể chứa chấp một kẻ như thế, ăn cơm Đảng rồi phản Đảng

  Trả lờiXóa
 18. Lê Hiếu Đằng đã từng là người tham gia đấu tranh để góp phần bảo vệ chế độ rồi trở thành cán bộ cao cấp trong nhiều năm, nay lại quay ngoắt 180 độ, phủ nhận sạch trơn những gì ông đã theo đuổi; kêu gào phải thay đổi thể chế. Lẽ dĩ nhiên, chính ông ta đang tự biến mình thành con rối cho những kẻ cơ hội giật dây điều khiển

  Trả lờiXóa
 19. Một đảng có đến gần 4 triệu đảng viên, loại bớt đi vài kẻ như Đằng rốt cuộc cũng chả có gì là quan trọng, có chăng là đội ngũ ấy sạch sẽ thơm tho hơn mà thôi.Lượn đi cho nước nó trong!

  Trả lờiXóa
 20. Vớ va vớ vẩn, hồi trước khi được tuyển chọn vào đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Lê Hiếu Đằng phải làm những thủ tục gì, viết đơn từ, làm thủ tục xác minh như thế nào mà đến bây giừo khi muốn rời bỏ Đảng lại chỉ dựa vào tờ giấy với những dòng chữ kèm nhèm này sao. Tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sao ông Lê Hiếu Đằng sao lại có thể có những hành động thiếu suy nghĩ đến vậy???

  Trả lờiXóa
 21. Thôi thì ông đã chọn rồi, chẳng nên tiếc làm chi, sức khỏe ông thế rồi thì có ở trong đảng thêm một, hai ngày cũng chẳng ích gì mà tuyên bố ra thì cũng chẳng hại gì cho đảng, chỉ tiếc cho ông trong suốt 40 năm tuổi đảng, chỉ một phút bốc đồng mà đã tự phủ nhận sạch trơn, ông tự hủy danh, tự tách mình khỏi những đồng đội, tự bôi xóa những cống hiến của mình qua các cương vị trong đảng và trong chính quyền đó là sự lựa chọn của ông.

  Trả lờiXóa
 22. Thực ra thì theo như ông Đằng nói, ông ta đang bị bạo bệnh. Vậy thì những hành động của ông ta khó có thể được gọi là sáng suốt lắm vì đang bệnh mà. Người ta thì hay nói "Chấp gì thằng đấy, nó bị bệnh mà" cũng là có lí do cả đấy chứ :))

  Trả lờiXóa
 23. Thực ra thì theo như ông Đằng nói, ông ta đang bị bạo bệnh. Vậy thì những hành động của ông ta khó có thể được gọi là sáng suốt lắm vì đang bệnh mà. Người ta thì hay nói "Chấp gì thằng đấy, nó bị bệnh mà" cũng là có lí do cả đấy chứ :))

  Trả lờiXóa
 24. Khi mà rất nhiều thanh niên đang cố gắng miệt mài phấn đấu để trở thành một đảng viên đóng góp cho đất nước thì những kẻ như Hiếu Đằng lại phản bôi lại ý chí của dân tộc. Hắn không có tư cách để tự ra khỏi Đảng mà hắn xứng đáng nhận khai trừ khỏi đảng của đất nước. Những kẻ như con sâu làm dầu nồi canh ấy bị khai trừ càng làm cho hệ thống đảng viên trong sạch vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 25. Lê Hiếu Đằng xin ra khỏi đảng vì lý do này lý do khác tôi không trách, tôi chỉ trách ông ta, nếu là một con người đàng hoàng , lịch sự, chính cương chính trực thì không bao giờ có những việc làm và hành động như ông ta, có thể ông ta đã mắc sai lầm khiến ông ta bất mãn với chế độ vì thế ông ta xin ra khỏi đảng. Thế mà khi quay lại với chế độ đã nuôi ông ta khôn lớn, ông ta lại tìm cách để phá hoại nó, đó là một việc làm của kẻ tiểu nhân bỉ ổi, súc vật mới có những hành động như thế. Cái này giống như kiểu ông ta đang tát mạnh vào mặt bố mẹ đẻ mình đấy.

  Trả lờiXóa
 26. 30 năm, 40 mươi năm tuổi Đảng cũng chỉ là quãng thời gian con người ấy giữ vững được niềm tin của mình, đi theo con đường, lý tưởng đúng đắn của mình. Nhưng không phải ai cũng đi được hết đoạn đường ấy. Lê Hữu Đằng đã không thể đi đến cuối chặng đường. Việc ra khỏi đảng hay đó là việc nói giảm nói tránh cho việc ông bị đảng đuổi khỏi vì có những việc làm không hoàn thành trách nhiệm không đủ tư cách của một đảng viên đảng cộng sản việt nam. Ông còn đòi lập Đảng mới, không hiểu ông này nghĩ gì mà làm những chuyện như vậy.

  Trả lờiXóa
 27. Không có nhân cách và bản lĩnh chính trị thì làm sao mà phục vụ được cho lợi ích của nước nhà được. Mỗi người dân Việt Nam đều muốn phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào của mỗi người. Vậy mà Lê Hữu Đằng lại làm ngược lại. Ông đã từng là người có công với cách mạng và tham gia các hoạt động nhiệt tình trong các phong trào. Mà giờ đây ông lại có những suy nghĩ và quyết định mà tôi cảm thấy không giống bản lĩnh và tính cách của ông trước đây một chút nào.

  Trả lờiXóa
 28. nhà nước và xã hội thì nhà nước nào kể cả những nước phát triển cũng có đầy rẫy những tiêu cực, tồn tại thậm chí cả bất công. Và ở Việt nam liệu tình hình đã đến mức độ suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt như suy nghĩ của ông Đằng để rồi phải thay đổi cả thể chế chưa và việc làm đó có cần thiết không? Bên cạnh những hạn chế, tồn tại thì những ưu thế của Việt Nam hiện nay là không thể phủ nhận. Đất nước vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, vị thế của Việt Nam vẫn đang không ngừng tăng cao trên trường ưuốc tế. Có thể nói ưu thế của Việt nam là cơ bản.

  Trả lờiXóa
 29. Là người có học thức có danh dự nhân phẩm có địa vị gia đinh và người thân nhưng lại không làm chủ được bản thân bị những đồng tiền làm cho mù quáng mất đi sự tỉnh táo để rồi bị nó sai khiến điều khiển chấp nhận sống một cuộc đời như một cái máy quay lại chống phá nhân dân ta tổ quốc ta. Thật sự cuộc đời của họ rất đáng thương bởi vì họ sống là con người mà lại không phải là cuộc sống của con người chỉ là một cỗ máy được người khác điều khiển làm bất cứ việc gì cho đến chết và dù cho việc đó là quay lại với nhân dân với tổ quốc và trong đó có cả gia đình và những người thân yêu của họ.

  Trả lờiXóa
 30. Còn về việc ông Lê Hiếu Đằng cho rằng tất cả các vấn đề xã hội đều là do lỗi của Đảng nắm quyền và ông bảo rằng có nhiều người đang muốn rút ra khỏi Đảng. Và cho rằng chủ nghĩa Mác-Lenin là lỗi thời. Nếu ông nói điều này vào những năm 90 của thế kỷ trước thì có thể đúng. Bởi vì đó là những năm các nước Liên Xô-Đông Âu đã bị sụp đổ về mô hình. Nhưng tôi khẳng định là chủ nghĩa Mac-Lenin không lỗi thời. Vào năm 2008 khi nền kinh tế thế giới khủng hoảng, tất cả các chuyên gia kinh tế phương Tây đã phải tìm đến học thuyết của Mác để giải đáp cho câu hỏi của họ về tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều đó đã chứng minh những gì Mác tiên đoán dựa vào nghiên cứu quy luật vận động thế giới khách quan là đúng. Có thể chúng ta phải mò mẫm để xây dựng Chủ Nghĩa xã hội trong độc lập tự chủ còn hơn là xây dựng một đất nước tư bản làm nô dịch cho Mỹ hay phương Tây.

  Trả lờiXóa
 31. thật buồn là khi vẫn có những con người như vậy, ông không có gia đình, không có con cái sao, nếu có thì tại sao ông lại có những hành động như vậy, ai mà không biết đó là những hành động sai lầm rồi, con cái cũng như hàng xóm láng giềng của ông sẽ nhìn ông như thế nào đây

  Trả lờiXóa
 32. hậu quả của nó thì rõ hơn lúc nào hết rồi, thử nhìn các nước theo chế độ đó mà xem thực chất về bản chất cốt lõi của nó thì chả khác chế độ của nước ta cả. Nhưng mà hậu quả nó đem lại là vô cùng lớn bao nhiêu người bị chết oan vì chính cái chế độ đó nhìn Ai cập đó bằng chứng khổng lồ trước mắt vậy mà chúng, những kẻ rận chủ lại không chịu nhìn còn đưa ra những lời hàm hồ liệu vật chất có tồn tại mãi mãi được không

  Trả lờiXóa
 33. Quanh đi quản lại cũng do tuổi tác thôi, chấp trách Bác ấy làm gì, vừa đi viện về nên thế cũng phải thôi, không trách được những người già. Ăn rồi còn nói chưa nữa là chuyện chính trị quốc gia. Thôi thì bỏ qua cho Lão đi. Sắp xuống lõ rồi.

  Trả lờiXóa
 34. có lẽ con cháu của lê hiếu đằng sẽ rất thất vọng vì ông, không thất vọng sao được khi bậc phụ huynh mình lại có những phát ngôn thiếu suy nghĩ và sai trái như vậy

  Trả lờiXóa
 35. việc làm cần thiết và có ý nghĩa với ông hiện nay là ông cần phải lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già của mình, chứ đừng có ham hố làm mấy cái trò lố lăng này, kính lão đắc thọ thật đấy nhưng ông mà vượt quá giới hạn thì pháp luật cũng không thể bỏ qua đâu

  Trả lờiXóa
 36. đáng lẽ có tuổi rồi, có kinh nghiệm sống thì phải sống làm sao để cho mọi người kính trọng chứ, đúng ra là phải làm như vậy, tuy nhiên ông lê hiếu đằng này có vẻ lại không muốn như vây, có lẽ ông ta lại muốn gây rối hơn thì phải

  Trả lờiXóa
 37. khua chiêng đánh trống kiểu này thì nức cười quá, đừng tự làm hại bản thân như vậy, cuộc sống của ông chắc cúng không tệ lắm đúng không, nhưng đã bao giờ ông tự hỏi rằng có phải ông được cuộc sống như vậy là nhờ công của đảng cộng sản việt nam không, nghiêm túc đấy

  Trả lờiXóa
 38. có lẽ khi phát ngôn ra câu nói đó, ông ta không lường trước được sự việc lại đến mức này đúng không, nhưng có vẻ là ông ta đã bắt đầu nếm trái

  Trả lờiXóa
 39. như vậy là ông được nổi tiếng rồi nhé lê hiếu đằng, nhưng rối sau đó thì sao nữa đây, trong khi là ai cũng biết luận điệu của ông là hoàn sai trái rồi, với đất nước việt nam ta, chỉ có đảng cộng sản việt nam mới có thể lãnh đạo đất nước phát triển đi lên mà thôi

  Trả lờiXóa
 40. ông định lập ra đảng đối lập rồi xông pha lập nghiệp lớn hay sao, già rồi ,nghỉ đi, đừng có gây rối vớ vẩn nữa, không ích gì đâu, không một người dân việt nam nào cho phép ông có thể thực hiện được mục đích xấu xa đó đâu

  Trả lờiXóa
 41. việt nam mà đa đảng thì đảm bảo là mỹ sẽ nhảy vào ngay, chắc chắn là như vậy, mặc dù là mối quan hệ của việt nam mà mỹ đúng là đang ngày càng được cải thiện nhưng thực sự là họ vẫn luôn muốn quay lại việt nam đấy, đừng có dại mà thử, không ai muốn vận mệnh của đất nước bị đem ra thử nghiệm đâu

  Trả lờiXóa
 42. không có luận điểm nào có thể thuyết phục được nhân dân việt nam nếu gài vào đó quan điểm đa nguyên đa đảng, người dân việt nam thừa hiểu là mấy ngươi đòi đa nguyên đa đảng thời gian vừa qua toàn là mấy người cơ hội, chống đối mà thôi

  Trả lờiXóa
 43. sắp chết nên tôi không muốn mắng nhiếc ông nhưng với cái kiểu suy nghĩ và cái lá thư tuyệt mệnh vớ vẩn đó ông đang tự bôi xấu hình ảnh của mình trước khi chết đấy mà hình ảnh đó đã xấu lắm rồi có thêm ít tro nữa thì chắc cũng không có vấn đề gì. Người chết đi rồi nhưng vẫn để người đời kính trọng thì đấy mới là người biết quan tâm đến người khác ông Hiếu ạ

  Trả lờiXóa
 44. trong ông này cũng là có tuổi rồi, có kinh nghiệm sống, lại là một luật gia nữa mà lại có những phát biểu như vậy thì không thể chấp nhận được, vai trò của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta là vô cùng quan trọng, không thể thay thế được, chính vì vậy cần phải xác định rằng những ý kiến kiểu này là hoàn toàn sai lầm

  Trả lờiXóa
 45. trong xã hội ta lúc nào cũng tồn tại những thành phần như này ,đúng là những kẻ đã ngu mà còn luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm, thế mới chết chứ, những tưởng đó chỉ là tính xấu của lũ trẻ trâu nhưng không, ngay cả kẻ đầu hai thứ tóc, có học thức đàng hoàng như lê hiếu đằng này cũng vẫn có hành động như vậy đấy thôi

  Trả lờiXóa
 46. trong xã hội ta lúc nào cũng tồn tại những thành phần như này ,đúng là những kẻ đã ngu mà còn luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm, thế mới chết chứ, những tưởng đó chỉ là tính xấu của lũ trẻ trâu nhưng không, ngay cả kẻ đầu hai thứ tóc, có học thức đàng hoàng như lê hiếu đằng này cũng vẫn có hành động như vậy đấy thôi

  Trả lờiXóa
 47. thật buồn khi có những người nhiều tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, có trình độ hiểu biết không phải là thấp mà vẫn có những sai lầm như vậy, đây không phải là bồng bột mà là những hành động có chủ đích rồi, đây là một việc không thể xem thường được, cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc

  Trả lờiXóa
 48. nói cần phải có đảng đối lập thì đất nước ta mới có thể phát triển là hoàn toàn sai lầm rồi, tại sao ông ta lại nói như vậy, ông ta không nhận ra được mọi việc đang diễn ra trên đất nước là vô cùng tốt đẹp sao, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thì mọi thứ đáng diễn ra hết sức tốt đẹp đấy sao

  Trả lờiXóa
 49. Ong này già rồi nên lũ lẫn, nói năng nhăng cuội thế thôi. Hay là mấy ngày nằm viện bị bệnh thần kinh nến nói linh tinh vậy. Thật không thể tin nổi một người Đảng viện lại thoái hóa khi tuổi về già. Cứ như thế này thì làm sao mà làm gương cho con cháu được.

  Trả lờiXóa
 50. Thưa Chủ nhân của blog của góc nhìn thời đại, tôi nghỉ với bài bình luận trên thì bạn đã làm xấu đi hình ảnh của mình rồi đó,vì vậy theo tôi bạn nên đổi tên Blog của của bạn lại cho chù phù hợp hơn với bạn đó.
  Thưa những nhận xét cổ xuý cho chủ nhân blog, hãy nhìn nhận lại cho đúng thực chất vấn đề rồi hãy bình luận, như tiêu đề của chủ nhân đã dẫn nhập ngay tiêu đề Blog là "Chậm lại-ngẫm ky-chớ vội theo đám đông"

  Trả lờiXóa
 51. Về mặt lý thuyết thì đa đảng hay độc đảng không quan trọng, miễn là có hệ thống pháp luật đầy đủ, được thực thi nghiêm minh, trung thực.
  Nhưng trên thực tế, nếu chỉ có một đảng thì nhất định nhanh chóng sẽ trở thành độc tài, đó là chân lý do thực tiễn mang lại.
  Khi đa đảng, cũng chỉ có một đảng sẽ nắm quyền chính lãnh đạo xã hội, nhưng tiếng nói phản biện được coi trọng.
  Vậy nên đa cần đảng hay độc đảng không phải là vấn đề về Lãnh đạo xã hội, mà là vấn đề Phản biện xã hội. Độc tài thì không có phản biện xã hội, dù cho có rêu rao kiểu gì cũng chỉ là cái vỏ, độc tài thì không thể có dân chủ.

  Trả lờiXóa
 52. Hỡi ôi là Lê Hiếu Đằng, nằm trên giường bệnh chờ chết còn thoi thóp ý tưởng kêu gọi thành lập cái gọi là đảng dân chủ xã hội. Tôi thấy ông nên nằm in một chỗ thì có khi sống thêm được thời gian ngắn chứ cứ như thế này chắc thời gian ông sống chỉ tính được bằng giây.
  Lời nói của một tên trở cờ, bội bạc như Đằng thì liệu rằng ai sẽ nghe theo chứ? Là một con người đứng trong hàng ngũ của Đảng mấy chục năm trời, rồi thì giữ chức trách quan trọng. nhưng vì cái lối suy nghĩ ảo tưởng, thủ dâm chính trị mà giờ đây lão lại có những phát biểu điên cuồng như vậy. Đa đảng ư? xin lỗi, nhân dân VIệt Nam chỉ cần một Đảng và một Đảng duy nhất đó chính là Đảng Cộng Sản VIệt Nam. Đó mới là niềm tin tất thắng của cả dân tộc VIệt Nam.

  Trả lờiXóa
 53. Cái tư tưởng hoang đường, xem mình là cái rốn của vũ trụ như Đằng thì chả bao giờ có thể làm nên cái trò trống gì đâu. ông muốn đa đảng ư? hỏi xem có ai cần cái gọi là đa đảng, cái gọi là đảng dân chủ của xã hội của ông không? nói cho cùng, những thứ đó cũng chỉ làm cho nhân dân khốn khổ hơn mà thôi. khi mà tranh giành quyền lực , khủng bố, bạo loạn chính trị, người thiệt nhất chỉ là nhân dân mà thôi.
  Ông không nhận ra hay là cố tình không nhận ra là đất nước Việt Nam vẫn đã và đang phát triển rất đúng hướng và mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vậy thì có lý do gì để cần có thêm đảng đối lập ở Việt Nam nếu không phải là với mục đích gây rối, chống đối đây chứ?

  Trả lờiXóa
 54. muốn giàu thì phải làm nhiều chứ không phải chỉ ngoác miệng ra mà hô "đa đảng, đa đảng"là giàu.Càng đa đảng sẽ càng nghèo hơn.Cái mà Việt Nam cần là có nhiều tiền chứ không phải nhiều đảng,nhất là khi đa phần sẽ thuộc loại cô hồn các (đa) đảng,ăn hại là chính (sự ăn hại này đã được chứng minh trong quá khứ). đa đảng sẽ tốt sao? đánh nhau suốt ngày các bác Đằng ạ

  Trả lờiXóa
 55. ông đằng phát biểu như thế này: đa đảng sẽ giải quyết tốt các vấn đề của chế độ đọc đảng phải đối mặt như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hôi,,,, ? thaatjj là buồn cười cho những lập luận thiếu suy nghĩ của ông? ông có biết tại sao thể chế độc đảng Singapore giải quyết vấn đề tốt hơn thể chế đa đảng Philippine? Đừng nói là Philippine kém dân chủ nhé?

  Trả lờiXóa
 56. thực tâm,nếu nghĩ cho đất nước thì hòa cùng ý nguyện của đông đảo nhân dân việt nam mà xây dựng đất nước. hãy dùng tài- trí của mình t phát động các phong trào, hay mở các diễn đàn để tìm phương hướng phát triển đất nước tốt hơn thì sẽ được nhiều người đồng tình ủng hộ. Vì nhân dân Việt nam trải qua 80 năm qua, đã thừa biết phải tin vào ai và theo đuổi mục tiêu, lý tưởng nào? Đừng có “ngồi đống nói trông không” sẽ không phù hợp đâu?

  Trả lờiXóa
 57. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo không quan tâm đến việc đa nguyên đa đảng, họ đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tôn thêm sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám, đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước cũng như giành những thành tựu trong công cuộc đổi mới hiện nay. thế thì đa đảng để làm gì cơ chứ

  Trả lờiXóa
 58. về các vấn đề của đất nước đòi "đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập” tôi cho rằng mọi người đều có quyền nêu chính kiến của mình trong tổ chức, nhất là trong Mặt trận. Việc có ý kiến khác nhau là bình thường nhưng phải tạo sự đồng thuận. Việc phản biện, đấu tranh với cái xấu là nhằm mục đích để xã hội tốt lên chứ không phải làm xã hội có những mâu thuẫn, đổ vỡ theo một cách góp ý không chính thức, đừng để vấn đề này bị bọn phản động lợi dụng

  Trả lờiXóa
 59. thực hiện chế độ đa đảng mà bọn rận chủ thường hay nói, trong lĩnh vực này, cần thấy sự khác biệt của cơ chế vận hành chế độ đa đảng tại các nước phương Tây với việc cơ chế vận hành mà họ áp đặt vào Việt Nam. Điển hình là tại Mỹ, chỉ có hai đảng xuất hiện trên chính trường là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, tuy đối lập nhưng chỉ là đối lập về chủ trương, chính sách còn mục tiêu vẫn là nhằm áp đặt chủ nghĩa bá quyền nước lớn lên các nước khác, còn ở nước ta, bọn chúng muốn đa đảng đê xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Trả lờiXóa
 60. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng như những gì ông Lê Hiếu Đằng nói.Tuy đa nguyên đa đảng cũng có nhiều cái lợi,có thể có sự cạnh tranh đua nhau phát triển giữa các đảng để giúp đất nước có thể phát triển hơn.Nhưng mà ông có nghĩ rằng lợi ích nó mang lại thì ít mà tác hại nó mang lại thì nhiều.Một đất nước nhỏ bẻ như nước ta mà thực hiện chính sách đa nguyên đa đảng thì tình hình đất nước sẽ rất hỗn loạn,dẫn đến việc phát triển kinh tế cũng không thể phát triển được như những gì ông suy nghĩ.

  Trả lờiXóa
 61. Xét về tư cách của một con người chân chính thì ông Đăng hoàn toàn không có, bởi vì sao, bởi vì một người có tư cách đàng hoàng ngiêm chỉnh sẽ không bao giờ có chuyện “ăn cháo đá bát” tức là đã được cưu mang xong quay lại trả ơn bằng cách phá cho “sụp” luôn, nếu xét về phương diện này thì ông ta có tư cách của một con người hay không ? ông ta có đang được nhận tư cách đó không . Với ý kiến của bản thân tôi thì điều đó là hoàn toàn không có và không nên công nhận cho ông ta điều này.

  Trả lờiXóa
 62. Nhân tiện đây, với tư cách cá nhân tôi cũng có một vài ý kiến nhỏ với Đằng rằng , ông đã biến thái, biến hóa, hoặc là không như thế nhưng vì lý do ngoài ý muốn mà ông xin ra khỏi đảng thì cũng đừng có những hành động trái với lương tâm của mình như thế. Đất nước được như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng của bao thế hệ, đừng phá bỏ nó đi một cách đơn giản. Ông hãy giữ cái bản thân của mình một cách trong trắng , đừng làm vấy bẩn, đừng để người khác coi ông là xấu xa, bằng những “scandanl” giở hơi như thế.

  Trả lờiXóa
 63. Hiếu Đằng cũng đang teen phết, nhưng mà cái teen của ông đáng để người ta phỉ nhổ, những tướng sau một thời gian lắng động ông đã suy nghĩ lại, nhưng càng ngày ông lại càng ngày sa đọa hơn, thế là điều đáng trách, thật sự không thể tin nổi cách nhìn của ông , cách lấy lý do ra khỏi đảng của ông thật không mấy thuyết phục đó chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để ông phá hoại, cái cớ để ông bôi nhọ đất nước này.

  Trả lờiXóa
 64. suy nghĩ trong những ngày dưỡng bệnh” của lão Đằng trên Bô xít thực chất là một mớ suy nghĩ hỗn độn, vớ vẩn và hết sức hoang đường. Với tính cách của một kẻ hoang tưởng chính trị , luôn muốn xem mình là cái rốn của vũ trụ. Ông Đằng đã có hàng loạt lập luận hết sức mơ hồ và không hề có căn cứ, đại loại như là thành lập đảng đối lập Đảng Cộng Sản, thực hiện chế độ đa đảng. Nhưng thực sự thì chẳng ai quan tâm đến mớ lý luận phi lý đó của lão cả. đơn giản, vì chúng tôi, người dân VIệt Nam chỉ cần một chính Đảng duy nhất, đó chính là Đảng Cộng Sản.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ