Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Ăn cắp và La làng

Thuế là gì?Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước.
Khi nhà nước ra đời, để có tiền chi tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của mình, nhà nước đã đặt ra chế độ thuế khóa do dân cư đóng góp để hình thành quỹ tiền tệ của mình.Tất cả mọi hoạt động của chính quyền cần phải có nguồn tài chính để chi (đầu tiên là nuôi bộ máy nhà nước); nguồn đầu tiên đó là các khoản thu từ thuế.

Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân.Tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hình thức thu khác như: vay mượn, viện trợ nước ngoài, bán tài nguyên quốc gia, thu khác.... Song thực tế các hình thức thu ngoài thuế đó có rất nhiều hạn chế, bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện. Do đó thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất vì khoản thu này mang tính chất ổn định và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng. Ở Việt Nam, Thuế thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước từ năm 1990. Điều này được thể hiện qua tỷ trọng số thuế trong tổng thu ngân sách.

Nhà nươc ta sử dụng thuế, nguồn thu chủ yếu, để thực hiện quản lý Nhà nước và cung ứng các “hàng hóa công cộng” cho nhân dân. Nếu không có nguồn thu chủ yếu đó thử hỏi Nhà nước ta sẽ hoạt động như thế nào? Bộ máy chính quyền Nhà nước hoạt động ra sao? Xã hội này sẽ không còn được vận hành theo một hệ thống những nguyên tắc nhất định do pháp luật quy định và sự đảm bảo hiệu lực pháp luật của một bộ máy công quyền hoạt động có hiệu quả. Việt Nam sẽ trở lại thời kỳ đồ đá.

Rungluatluatrung!

4 Nhận Xét :

 1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của đất nước để trang trải cho rất nhiều hoạt động điều hành đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng... Là một công dân Việt Nam để góp phần xây dựng và phát triển đất nước nộp thuế đầy đủ là nghĩa vụ và quyền lợi thiết thực nhất. Vậy mà có những kẻ được giáo dục đàng hoàng nhưng lại trốn tránh nghĩa vụ, lậu thuế thì cần nghiêm phạt

  Trả lờiXóa
 2. Nếu là công dân Việt Nam thì không ai không biết Thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân. Những kẻ trốn thuế là những kẻ ăn cắp, đã thế còn kêu oan thì đúng vừa ăn cắp vừa la làng. Nếu yêu đất nước thì sẽ chẳng bao giờ lấy đi những đồng tiền của đất nước để bỏ túi riêng.

  Trả lờiXóa
 3. Không riêng gì ở nước ta mà các nước trên thế giới cũng quy định trong pháp luật về nghĩa vụ đóng thuế của mỗi người dân. Đó là trọng trách của bất kì ai góp phần vào xây dựng quê hương đất nước. Đó là nguồn lực để quốc gia phát triển, xây dựng cuộc sống tươi đẹp cho dân chúng.

  Trả lờiXóa
 4. Đúng rồi , thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà , và đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi người đối với quốc gia mình , điều đó đã được quy định trong pháp luật rồi . Trốn thuế là mắc tội rồi còn gì , đúng như cái tấm aphich kia , nộp thuế để xây dựng và bảo vệ tổ quốc , như vậy nộp thuế cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ