Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

NGUYỄN DOÃN KIÊN: ĐIÊN CŨNG BẮT

 Hình ảnh: TÔI ĐI TRẢY HỘI – ĐẬP TAN LĂNG HỒ

Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ - Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhập hồng trần mê ảo, trầm luân trong bể khổ hàng trăm triệu năm, hàng ức vạn năm, đã bị thùng thuốc nhuộm của xã hội con người làm đen bẩn, quên mất bản tính của mình. Nay số đã thuận duyên đã kết, tôi đã gặp được Đại Pháp, thông qua tu luyện xả bỏ tâm người thường, dần dần nhớ lại bản nguyên và thệ ước từ xa xưa. Thân trong cảnh tu luyện, mặc nhiên không muốn vướng víu trong mối tơ vò danh-lợi-tình, càng không mưu cầu quyền lực và chức vị tại cõi người. Nhưng nay đứng trước vận mệnh nước nhà bị ma đỏ tàn phá, chúng sinh loạn lạc, chính sự nhiễu nhương, sơn hà nguy biến, tôi nguyện đứng ra lấy tấm chân tâm làm trung gian hòa giải, hóa giải hết thảy mọi ân oán tình thù trong quá khứ, dùng Pháp lực của Phật Pháp mà mình đã tu học được đem ra phổ độ chúng sinh.
Tôi nguyện: Nội trong ba tháng, tận lực phó xuất giải thể tận gốc ma giáo cộng sản ra khỏi đất nước; chăm lo, bảo vệ an toàn tuyệt đối đến tính mạng và của cải của toàn bộ nhân dân Việt Nam; đánh tan Tàu cộng, dẹp yên bờ cõi; chọn người tài đức tiếp quản đất nước. Hẹn đến Thanh Minh, xong việc sẽ lui về, tiếp tục con đường tu luyện, đắc đạo viên mãn.
Nay xác Hồ tặc vẫn nằm trong lăng Ba Đình, bốc mùi hôi thối phủ lên cả đất nước đầu độc mấy chục triệu chúng sinh. Kể tội hắn ra, nghìn năm không hết. Hắn đã dẫn ma đỏ về gây họa cho dân ta, trăm năm Hồng triều giết người vô số, dân con đau xót, sinh linh thống khổ, đạo đức bại hoại, nhân cách suy đồi, quả là thập ác bất xá – trời không dung đất không tha. Ma giáo cộng sản dùng thuyết vô thần đầu độc chúng sinh, phỉ báng Phật Pháp, tội ác tày trời, quỷ Thần phẫn nộ, đến ma cũng muốn giết nó. Nay hồng triều mạt vận, Thần Phật lại khai ân thương xót chúng sinh đất Việt, mở đường khai thông sinh lộ cho nước Nam ta. Đứng trước mệnh trời giao phó, tôi hiệu triệu toàn bộ đồng bào đồng loạt xuống đường, tiến về Ba Đình đưa xác tên đại ma đầu Hồ Chí Minh ra khỏi tổ quỷ, tống tiễn tà đảng cộng sản ra khỏi đất nước con rồng cháu tiên, đưa dân tộc Bách Việt ta bước sang một kỷ nguyên mới - huy hoàng toàn thịnh.

Thời gian: 10 giờ sáng ngày 03 tháng 02 năm 2014 (tức mùng 4 Tết năm Giáp Ngọ). Lịch sử giống như xuân hạ thu đông vậy, lặp lại, nhưng không hoàn toàn lặp lại hết, ngày tà đảng thành lập cũng sẽ chính là ngày nó bị chôn vùi.

Kính mong đồng bào loan tin để xa gần ai nấy đều hay, dập dìu trở về kinh đô, nô nức trảy hội đập tan lăng Hồ.

Chính Vương
(Nguyễn Doãn Kiên)
Chúng tôi không phải là những chuyên gia về pháp y, về tâm thần học, tuy nhiên, chúng tôi vẫn nghi ngờ về chứng tâm thần nào đó của Nguyễn Doãn Kiên.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, Nguyễn Doãn Kiên hiện đang bị giữ vì hành vi đe dọa đập phá lăng Bác Hồ vào sáng hôm nay, 3/2/14 tức Mồng 4 Tết Giáp Ngọ.
Trên fb cá nhân của mình, từ hôm qua, tên Nguyễn Doãn Kiên đã công khai:
====

TÔI ĐI TRẢY HỘI – ĐẬP TAN LĂNG HỒ

Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ - Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhập hồng trần mê ảo, trầm luân trong bể khổ hàng trăm triệu năm, hàng ức vạn năm, đã bị thùng thuốc nhuộm của xã hội con người làm đen bẩn, quên mất bản tính của mình. Nay số đã thuận duyên đã kết, tôi đã gặp được Đại Pháp, thông qua tu luyện xả bỏ tâm người thường, dần dần nhớ lại bản nguyên và thệ ước từ xa xưa. Thân trong cảnh tu luyện, mặc nhiên không muốn vướng víu trong mối tơ vò danh-lợi-tình, càng không mưu cầu quyền lực và chức vị tại cõi người. Nhưng nay đứng trước vận mệnh nước nhà bị ma đỏ tàn phá, chúng sinh loạn lạc, chính sự nhiễu nhương, sơn hà nguy biến, tôi nguyện đứng ra lấy tấm chân tâm làm trung gian hòa giải, hóa giải hết thảy mọi ân oán tình thù trong quá khứ, dùng Pháp lực của Phật Pháp mà mình đã tu học được đem ra phổ độ chúng sinh.
Tôi nguyện: Nội trong ba tháng, tận lực phó xuất giải thể tận gốc ma giáo cộng sản ra khỏi đất nước; chăm lo, bảo vệ an toàn tuyệt đối đến tính mạng và của cải của toàn bộ nhân dân Việt Nam; đánh tan Tàu cộng, dẹp yên bờ cõi; chọn người tài đức tiếp quản đất nước. Hẹn đến Thanh Minh, xong việc sẽ lui về, tiếp tục con đường tu luyện, đắc đạo viên mãn.
Nay xác Hồ tặc vẫn nằm trong lăng Ba Đình, bốc mùi hôi thối phủ lên cả đất nước đầu độc mấy chục triệu chúng sinh. Kể tội hắn ra, nghìn năm không hết. Hắn đã dẫn ma đỏ về gây họa cho dân ta, trăm năm Hồng triều giết người vô số, dân con đau xót, sinh linh thống khổ, đạo đức bại hoại, nhân cách suy đồi, quả là thập ác bất xá – trời không dung đất không tha. Ma giáo cộng sản dùng thuyết vô thần đầu độc chúng sinh, phỉ báng Phật Pháp, tội ác tày trời, quỷ Thần phẫn nộ, đến ma cũng muốn giết nó. Nay hồng triều mạt vận, Thần Phật lại khai ân thương xót chúng sinh đất Việt, mở đường khai thông sinh lộ cho nước Nam ta. Đứng trước mệnh trời giao phó, tôi hiệu triệu toàn bộ đồng bào đồng loạt xuống đường, tiến về Ba Đình đưa xác tên đại ma đầu Hồ Chí Minh ra khỏi tổ quỷ, tống tiễn tà đảng cộng sản ra khỏi đất nước con rồng cháu tiên, đưa dân tộc Bách Việt ta bước sang một kỷ nguyên mới - huy hoàng toàn thịnh.


Thời gian: 10 giờ sáng ngày 03 tháng 02 năm 2014 (tức mùng 4 Tết năm Giáp Ngọ). Lịch sử giống như xuân hạ thu đông vậy, lặp lại, nhưng không hoàn toàn lặp lại hết, ngày tà đảng thành lập cũng sẽ chính là ngày nó bị chôn vùi.

Kính mong đồng bào loan tin để xa gần ai nấy đều hay, dập dìu trở về kinh đô, nô nức trảy hội đập tan lăng Hồ.

Chính Vương
(Nguyễn Doãn Kiên)
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580067458746793&set=a.417663794987161.100429.100002306329146&type=1&stream_ref=10
==========
Tuy có dấu hiệu bệnh lý tâm thần song chúng tôi được biết, tâm thần có nhiều dạng, nhiều cấp độ khác nhau và không phải bất cứ dạng tâm thần nào cũng được loại trừ trách nhiệm hình sự.
Điều 13 Bộ luật Hình sự quy định:
Điều 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự 
1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng qui định tại khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lực lượng Cảnh vệ bắt giữ Kiên
 Tên Nghiêm Vietanh cũng bị bắt giữ
Như vậy, để kết luận về bệnh lý tâm thần của Nguyễn Doãn Kiên, chúng tôi đề nghị Công an Hà Nội cần khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Kiên và đồng bọn, sau đó, nếu cần thiết thì cho đi giám định pháp y tâm thần. Nếu Kết luận Giám định pháp y tâm thần khẳng định tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự thì vẫn phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Kiên:

Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh
1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy định tại khoản 1 Điều 13 của Bộ luật này, thì tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh; nếu thấy không cần thiết phải đưa vào một cơ sở điều trị chuyên khoa, thì có thể giao cho gia đình hoặc người giám hộ trông nom dưới sự giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
3. Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình phạt.

Vậy nên, dù tên Kiên bị "điên" chăng nữa thì vẫn phải bắt!
Lê Hương Lan
====
Bản tin gần nhất do đồng bọn của Nguyễn Doãn Kiên đưa lên fb:


HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG TẤN CÔNG LĂNG HỒ TẶC

Sáng nay vào khoảng 10 giờ ngày 03/02/2014 (mồng 4 tết), 4 vị đồ đệ Đại Pháp trong “Pháp Luân Đại Pháp – Thập Tam Chân Truyền Đệ Tử” cầm búa Thần dũng mãnh thần thánh lao thẳng vào lăng Hồ tặc trên 2 chiến mã (xe Honda) như các đấu sỹ Hy lạp năm xưa để đập tan động quỷ Hồ hòng cứu muôn dân nhưng đã bị bắt khi tiếp cận gần sát chân lăng.

Gồm:

Chính Vương

1. Nguyễn Doãn Kiên

Ba vị hộ Pháp:

2. Vũ Hồng Tố

3. Nguyễn Văn Kiệm

4. Trịnh Minh Khánh

Ngoài ra, có thêm 2 chiến binh quay phim của Thập Tam cũng bị bắt trong khi tác nghiệp

Gồm

1. Nguyễn Văn Lượng

2. Phạm Văn Hảo

Tất cả 6 vị đã anh dũng bị bắt.

Hình ảnh và video có thể tham khảo trên Facebook của Bạch Hồng Quyền & Lê Thiện Nhân
====
Xem thêm:
1- NGUYỄN DOÃN KIÊN- THẰNG ĐIÊN NÀY SẼ SỚM ĐƯỢC NHẬP KHO

Nguồn: http://googletienlang2014.blogspot.com/

68 Nhận Xét :

 1. những người u mê hay giả vờ u mê như Nguyễn Doãn Kiên liệu có phải là hội viên Pháp Luân Công chân chính hay chỉ là những kẻ cơ hội ,những kẻ mượn danh Pháp luân để làm chuyện ngược đời ,đi ngược lại với những điều răn dạy của " thầy

  Trả lờiXóa
 2. Vậy những người u mê hay giả vờ u mê như Nguyễn Doãn Kiên liệu có phải là hội viên Pháp Luân Công chân chính hay chỉ là những kẻ cơ hội ,những kẻ mượn danh Pháp luân để làm chuyện ngược đời ,đi ngược lại với những điều răn dạy của " thầy

  Trả lờiXóa
 3. Ở nhiều địa phương các học viên đã tố cáo nhóm này với các cấp chính quyền nhưng chưa thấy can thiệp. Vậy nên chúng tôi quyết định nói rõ sự thật ra công luận để vạch trần những kẻ xấu, âm mưu lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công làm điều bất chính, xóa bỏ mọi hiểu lầm của người dân về Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng các bạn có thể hiểu minh bạch được vấn đề này. Nếu các bạn phát hiện được hành vi xấu của nhóm Thập Tam này và kẻ tên Kiên kia trong cộng đồng thì hãy thông báo với công an gần nhất.

  Trả lờiXóa
 4. Xin mọi người hãy lưu ý, 5 người trong bài viết trên đang lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công để làm việc sai trái. Qua những việc họ làm cho thấy họ không đủ tư cách làm học viên chứ chưa nói đến việc đại diện cho Pháp Luân Công. Hơn nữa những người này tự tạo ra cái thứ gọi là “Thập Tam Chân Truyền Đệ Tử”, đó là một điều xằng bậy, trong Pháp Luân Công không có những thứ như thế.

  Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện theo trường phái Phật, gồm có hai phần chính là luyện các động tác khí công và tu dưỡng tâm tính, đạo đức dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công không phải là tôn giáo cũng không phải là đạo nên không có cơ sở để nói Pháp Luân Công là tà giáo hay tà đạo. Pháp Luân Công nghiêm cấm các học viên tham gia các hoạt động chính trị, thành lập đảng phái cũng như can thiệp vào sự vụ quốc gia. Ai vi phạm thì người đó không phải là học viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại.

  Các học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam từ lâu đã lên án hành vi lợi dung danh nghĩa Pháp Luân Công để làm những việc sai trái, kích động của nhóm người kể trên. Ở nhiều phương các học viên đã thông báo về nhóm người này với các cấp chính quyền nhưng chưa thấy giải quyết.

  Vậy tôi mong những ai đọc được bài viết này hãy bình tĩnh suy xét kỹ, nên tham khảo thêm các thông tin trước khi đánh giá, nhìn nhận sự việc. Hiện nay không thiếu những kẻ lợi dụng danh nghĩa và hình ảnh của người khác để làm việc xấu.
  Các bạn có thể tham khảo thông tin chính xác về Pháp Luân Công trên wikipedia hoặc trang chủ của Pháp Luân Công.

  Trả lờiXóa
 5. Thật sự mình không hiểu cái gọi là pháp luân công gì đó này có cái gì tốt đâu chứ. Mình chưa thèm nói đến nó gây ra rất nhiều phiền toái. Những người học theo cái pháp luân công này mới thật sự hâm. Đất nước mình phải có những hành động mạnh tay với những văn hóa kiểu tà đạo này

  Trả lờiXóa
 6. Mấy thằng này muốn thể hiện mình hay là có vấn đề ở cái đầu vậy. Lấy danh nghĩa Pháp Luân Công để làm loạn, chống phá nhà nước, xuyên tạc, nói xấu chế độ, lại còn khoe oang oang trên mạng nữa chứ. Haizzz. Đến buồn cười. Chúng tưởng rằng hành động này được ủng hộ không bằng, nói thật đừng nói đến những người hiểu chuyện người chưa biết gì nhìn vào 5 đứa này cũng đủ thấy độ điên khùng trong đó rồi.

  Trả lờiXóa
 7. Xin mọi người hãy lưu ý, 5 người trong bài viết trên đang lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công để làm việc sai trái. Qua những việc họ làm cho thấy họ không đủ tư cách làm học viên chứ chưa nói đến việc đại diện cho Pháp Luân Công. Hơn nữa những người này tự tạo ra cái thứ gọi là “Thập Tam Chân Truyền Đệ Tử”, đó là một điều xằng bậy, trong Pháp Luân Công không có những thứ như thế.

  Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện theo trường phái Phật, gồm có hai phần chính là luyện các động tác khí công và tu dưỡng tâm tính, đạo đức dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công không phải là tôn giáo cũng không phải là đạo nên không có cơ sở để nói Pháp Luân Công là tà giáo hay tà đạo. Pháp Luân Công nghiêm cấm các học viên tham gia các hoạt động chính trị, thành lập đảng phái cũng như can thiệp vào sự vụ quốc gia. Ai vi phạm thì người đó không phải là học viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại.

  Các học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam từ lâu đã lên án hành vi lợi dung danh nghĩa Pháp Luân Công để làm những việc sai trái, kích động của nhóm người kể trên. Ở nhiều phương các học viên đã thông báo về nhóm người này với các cấp chính quyền nhưng chưa thấy giải quyết.

  Vậy tôi mong những ai đọc được bài viết này hãy bình tĩnh suy xét kỹ, nên tham khảo thêm các thông tin trước khi đánh giá, nhìn nhận sự việc. Hiện nay không thiếu những kẻ lợi dụng danh nghĩa và hình ảnh của người khác để làm việc xấu.
  Các bạn có thể tham khảo thông tin chính xác về Pháp Luân Công trên wikipedia hoặc trang chủ của Pháp Luân Công.

  Trả lờiXóa
 8. Trong số những nghịch tặc trên, kẻ cầm đầu là Nguyễn Doãn Kiên. Đọc những gì mà Kiên viết trên trang facebook của mình, người ta thấy y đã bị tà đạo này làm cho mù quáng. Y tự xưng là Chính Vương ở trên trời, giáng xuống trần để làm việc. Cùng bị tôn giáo nhồi sọ với Kiên còn có cả một số đối tượng khác gồm:Vũ Hồng Tố; Nguyễn Văn Kiệm; Trịnh Minh Khánh – chức danh rất oai là “hộ pháp”, đi theo để yểm trợ cho “Chính Vương” Nguyễn Doãn Kiên. Để khua chiêng, gõ mõ, tạo tiếng vang cho hoạt động của Pháp Luân Công, chúng còn sử dụng 2 tên khác đi theo để quay phim, chụp ảnh, đưa thông tin lên mạng gồm: Nguyễn Văn Lượng và Phạm Văn Hảo.

  Trả lờiXóa
 9. Có điều chính Vương dở hơi quên mất rằng, nước có quốc pháp, nhà có gia quy. Chẳng ai có thể để yên những hành vi núp bóng tôn giáo để thực hiện âm mưu chính trị bẩn thỉu nhằm xóa bỏ Đảng cộng sản Việt Nam như những tín đồ của Pháp Luân Công đã thực hiện. Việc làm của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc giành cho Hồ Chủ Tịch. Dù cho y ngu muội vì tà đạo hay bị điên đi chăng nữa, thì những hành vi của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn là không thể dung thứ. Tất nhiên âm mưu bệnh hoạn và đê hèn của số học viên Pháp Luân Công này không bao giờ trở thành hiện thực, bởi khi Chính Vương dở hơi và đám hộ pháp gàn dở mới lao vào thảm cỏ trước cửa Lăng đã bị các lực lượng an ninh ở đây tóm cổ. Mọi việc diễn ra trong không đầy 3 phút đồng hồ.

  Trả lờiXóa
 10. Với những việc làm trái đạo lý, trời không dung, đất không tha của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn, chắc chắn chúng sẽ phải nhận một bản án thích đáng cho những hành vi điên cuồng coi thường kỷ cương, phép nước của mình. Có điều đây cũng là bài học cho các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo. Bởi khi có tâm lý ngại va chạm, do coi đó là vấn đề tâm linh có thể buông lỏng quản lý, dẫn đến số đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo dễ bề hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, chính trị

  Trả lờiXóa
 11. Nhân tiện vào đọc bài viết này và các comment tôi thấy hình như mọi người vẫn chưa đọc kỹ và hiểu ý mà tác giả muốn đề cập. Ngay câu cuối cùng của bài tác giả đã nói rõ là tên Nguyễn Doãn Kiên và nhóm của hắn chỉ mượn áo Pháp Luân Công để làm bậy, nhưng không hiểu sao có vị đọc xong vẫn nói rằng Pháp Luân Công là tà đạo????? Vậy tôi nghĩ ai như thế thì cũng nên xem xét lại một chút.

  Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện thuộc trường phái Phật, gồm có hai phần chính là luyện tập các bài khí công và tu dưỡng đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công không phải là tôn giáo cũng không phải là đạo nên không có cơ sở để nói Pháp Luân Công là tà giáo hay tà đạo. Pháp Luân Công là phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế, không có tổ chức hành chính, không ghi danh học viên, không có giáo đường, không có giáo lý, không cúng bái thờ ngưỡng ai. Ai muốn học thì học, còn không thì thôi. Mọi hoạt động của Pháp Luân Công đều là miễn phí và do các học viên tình nguyện đảm nhận với mong muốn giới thiệu những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công đến với mọi người. Do lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần nên hiện nay Pháp Luân Công đã được phổ biến ở trên 140 quốc gia với hơn 100 triệu học viên.

  Trả lờiXóa
 12. Tôi mong các bạn có thể nói lại với người quen hay bạn bè về sự thật này, để giải tỏa hiểu lầm của họ với Pháp Luân Công. Chúng tôi rất vô cùng biết ơn nếu các bạn có thể giúp đỡ. Sự thật thì sức của chúng tôi cũng có hạn lắm, nhiều học viên là người lớn tuổi trung niên không có hiểu biết về máy tính nên không thể lên từng diễn đàn mà comment được. Chúng tôi cũng không có kênh thông tin nào cả nên cũng càng khó hơn.

  Trả lờiXóa
 13. Pháp Luân Công chỉ là một môn tu luyện khí công, không có cơ cấu tổ chức, phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, không có ghi danh, ai muốn thì học không thì thôi. Pháp Luân Công không phải là một thế lực nào cả. Chỉ có một số kẻ xấu lợi dụng việc Pháp Luân Công không có tổ chức đại diện mà mạo nhận làm học viên rồi đi làm việc bậy bạ thôi bạn ạ. Thật ra theo thông tin mà tôi biết được thì tên Kiên này cố tình làm như vậy để kiếm tiền và được bảo lãnh sang Mỹ thôi. Hắn mạo danh học viên Pháp Luân Công để gây sự chú ý của dư luận thôi.

  Trả lờiXóa
 14. những kẻ lợi dụng tôn giao, tín ngưỡng để thưcj hiện mưu đồ đen tối nên loại bỏ khỏi xã hội của chúng ta.
  lợi dụng tôn giáo , tín ngưỡng làm những điều đi ngược với giáo lý, đi ngược với chuẩn mực đạo đức xã hội là một hành vi tồi tệ chà đạp lên chính tín ngưỡng của mình, bôi bẩn lên tôn giáo mà mình tôn thờ.
  vì cuộc sống thanh bình , vì xã hội tốt đẹp tất cả hãy tẩy chay những kẻ tà đạo, loại bỏ chúng khỏi xã hội của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 15. Nguyễn Doãn kiên khi bắt hắn mới chả vờ bị thần kinh đầu óc có vấn đề để chốn tránh trách nhiệm về hành vi cố ý xông vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoãn Doãn kiên là một kẻ bình thường chúng cứ hô hào là pháp luân công cái đầu bọn nó ý làm gì co chuyện cứ nói như vậy lầ thích làm gì thì làm dù nguyễn doãn kiên có là ai đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ luật pháp.

  Trả lờiXóa
 16. dien cung bat hoa ra thag bat cug dien sao?dkm nha og tui nghe cau nay ma ngua dí wa.dkm gap tui la tui bat chet me nha no.cho la no dien co di truyen di nua.ma cai mieng luoi cua og.thi og cug khak deo gi cai loai pha roi chinh tri.toi thay og ranh lon ưa roi day

  Trả lờiXóa
 17. Hoang tưởng ảo giác hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Và hình như là một loại bệnh lý nên người mắc bệnh hay “làm ra” những chuyện mà người thường không làm được (hoặc không thể làm) ngay cả trong tâm tưởng, suy nghĩ của mình. Thế nhưng cái “bệnh” ấy đã thúc giục Nguyễn Doãn Kiên xây dựng lên một kịch bản đáng để người ta phải dành cho Kiên hàng ngàn…cái tát

  Trả lờiXóa
 18. Ông chữa được điên! Mất mấy tiền?
  Thuốc gì ông chữa, liệu có "thiên"?.
  Thằng Kiên là một, vài thằng nữa.
  Liệu có đủ không? Cháu góp tiền.?

  Trả lờiXóa
 19. khi mọi người đang cố gắng để hoàn thành tốt những việc của năm cũ, góp phần xây dựng đất nước thi kiên lại có những ý định phá hoại, thậm chí đi ngược lại những lợi ích chung của cộng đồng. hành động của Kiên và nhóm “cộng sự” của mình đúng là đã gây ra một sự “chấn động” không hề nhẹ trong tâm trạng mỗi người dân Việt Nam, trong đó có tôi. Và điều tôi suy nghĩ đó là: liệu đằng sau Kiên là ai? họ toan tính những điều gì tiếp theo? Và họ còn tham muốn điều gì khi chính họ đang được hưởng một cuộc sống tốt đẹp từ chính sự cố gắng không biết mệt mỏi của mỗi người Việt Nam yêu nước?

  Trả lờiXóa
 20. Không biết cái tên Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn của hắn có bị bệnh không nữa khi mà dám đến để giật đổ tượng đài Lenin để làm gì nữa không biết. Tượng được làm bằng đồng đổ trụ bê tông rất chắc chắn với sức người bình thường thì rất khó để giật đổ và lại có rất nhiều người qua lại sao mà bọn chúng có thể giật đổ được cơ chứ? đúng là nực cười hết mức

  Trả lờiXóa
 21. Cái hành động đi giật đổ tượng đài Lenin của Nguyễn Doãn Kiên đúng là hành động của một kẻ bị bệnh hoang tưởng. Trên thế giới ai mà chẳng biết Lenin là ngưởi như thế nào? và ông ấy có hàng nghìn hàng vạn cái tượng được dựng lên trên khắp thế giới liệu Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn có thể đi kéo đổ tất cả các tượng đài đó không? không cần trả lời ai cũng biết, vì vậy Nguyễn Doãn Kien bị bệnh hoang tưởng chắc là đúng thật

  Trả lờiXóa
 22. Không chỉ dừng lại ở đó, Kiên còn lợi dụng việc tranh chấp biển đảo giữa việt nam và trung quốc đưa ra cái ý tưởng “ chống trung cộng” lợi dụng lòng yêu nước của người dân để lập lờ đánh lận con đen làm người dân hiểu lầm giữa việc phản đối những hành động vi phạm chủ quyền của trung quốc với phản đối một thể chế chính trị. Làm cho người dân từ việc căm ghét trung quốc căm ghét cái gọi là “trung cộng” rồi đánh đồng sang “việt cộng” đánh đồng sang chủ nghĩa xã hội của việt nam . Mà trong thực tế làm quái gì có cái gọi là trung cộng. Kiên tự nghĩ , tự sáng tác cho mình “ những câu chuyện có thật” để đánh lừa độc gỉa. Thật là bỉ ổi vô cùng

  Trả lờiXóa
 23. tôi thấy bọn ở anh ba sàm toàn lũ thiểu năng ấy.mọi người sang anh ba sàm xem chúng đang bàn bạc đổi tên nước với chửi đảng cộng sản nói xấu bác hồ kìa sao ức quá vậy.tên kiên này chỉ là một trong số chúng thôi,gán những người thiểu năng với mấy tên này lại thấy hạ thấp người thiểu năng quá họ còn hơn chán bọn này

  Trả lờiXóa
 24. Hội những người thiểu não lại gia nhập thêm một phần tử mới à ! Nguyễn Doãn Kiên ! Tên đúng là lạ quá ! Muốn nổi tiếng đây mà ! Nổi tiếng theo cái kiểu phá hoại đất nước ! phá hoại nơi hắn sinh ra ! Nói đến vụ hiến pháp thì thằng này đúng là phá hoại hơn là góp ý ! Dạo này nhiều thằng nguy hiểm quá ! chúng ta phải cận thận

  Trả lờiXóa
 25. Sao lại có một con người việt nam lại có thể nói ra những lời bỉ ổi như nguyễn doãn kiên thế nhỉ. Hiến pháp sửa đổi, lấy ý kiến toàn dân thể hiện được tính ưu việt của nó thể hiện được lợi ích vì nhân dân, vì con người, vì sự phát triển của dân tộc, Thật quá bức xúc với nguyễn doãn kiên khi đọc xong bài viết của tác giả.

  Trả lờiXóa
 26. Hình như cứ tên kiên là cái loại nói láo hết thì phải, trước là nguyễn đắc kiên, giờ lại là nguyễn doãn kiên, đâm ra mình có ác cảm với những người tên kiên mất rồi. Nhưng phải nói thật lòng là mình rất rất bức xúc với những lời lẽ vô học như của nguyễn doãn kiên này, cái loại mất dạy chưa từng thấy từ xưa đến giờ.

  Trả lờiXóa
 27. đúng là những kẻ tâm thần khi thích làm những điều sai trái có lẽ bởi vì thích nổi tiếng được mọi người biết đến hay chỉ vì cái tầm thường là lợi ích vật chất của bản thân bán rẻ đi lương tâm đạo đức con người.Cuộc sống ngăn ngủi vì thế hãy chân trọng những gì mình có

  Trả lờiXóa
 28. chắc hẳn chúng ta ai cũng biết về sự ngu học dốt lát điêu toa bịa đặt của bọn anh basam và đây một nhân vật ngu ngốc nữa của anhbasam đó chính là Nguyễn Doãn Kiên hắn càng muốn thể hiện mình thông minh thì chúng ta lại càng thấy sự ngu học của hắn lộ diện.đúng là một lũ vô học.

  Trả lờiXóa
 29. Nguyễn Doãn Kiên một tên thiểu năng về trí tuệ ăn nói xằng bậy mà cũng được bọn anhbasam đưa nên như một vị thần một người có học thức phát biểu độc điều đó đã cho chúng ta đủ hiểu về anhbasam này rồi ,thực chất chũng cũng chỉ là bọn vô học mà thôi luôn đi bịa đặt nói xâu nhà nước nói xấu xhinhs quyền ta.

  Trả lờiXóa
 30. Nguyễn Doãn Ngọc chỉ là một trong những con cờ hó trong bọn phản động nhà nước Việt Nam.là một kẻ thiểu năng trí tuệ theo bọn phản động chống lại chính quyền nhà nước. còn cờ hó là một tên tiểu nhân bỉ ổi.chúng ta cần nghiêm khắc trừng trị hắn.

  Trả lờiXóa
 31. thật bó tay với cái luận điệu của Nguyễn Doãn Kiên, viết như vậy mà lũ rận chủ cũng tung hô này nọ được thì bó tay thật. Vốn kiến thức eo hẹp mà cứ khoa môi múa mép cho rằng mình đúng, đưa ra những câu nói ngông cuồng được

  Trả lờiXóa
 32. nguyễn doãn kiên, phạm xuân Giao mạo danh học viên Pháp Luân Công đi làm chính trị, làm trái với yêu cầu của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là không được tham gia vào chính trị.

  Trích Trong sách Đại Viên Mãn Pháp người sáng lập Pháp Luân Công có viết
  2. Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.


  5. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.

  Trả lờiXóa
 33. Điều đáng ngạc nhiên là sự vụ xảy ra tại trung tâm thành phố, ngay sát trụ sở công an Quận Ba Đình, trước Đại sứ quán Trung Quốc, Bảo tàng quân đội...mà không bị phát hiện. Câu hỏi đặt ra là lực lượng công an quận, công an phường, các đội tự quản, dân phòng, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và người dân đã làm gì ở đó mà không phát hiện, bắt giữ các đối tượng? Theo chúng tôi, họ đã không hoàn thành nhiệm vụ, và rất có thể một vụ trảm tướng khác sẽ bắt buộc phải được thực hiện

  Trả lờiXóa
 34. Nhân dân không thể chấp nhận nổi tình trạng có một nhóm người ngông cuồng ngang nhiên thách thức pháp luật đất nước , ngang nhiên tổ chức phá hoại công trình văn hoá công cộng giữa trung tâm thủ đô mà không bị pháp luật nhanh chóng nghiêm khắc trừng trị.
  Công an HN do tướng Chung đứng đầu không thể không hành động theo đúng pháp luật và đúng với chức trách của mình vì các ông đang nhân lương từ tiền thuế của nhân dân .Dư luận không thể hiểu nổi tại sao công an HN dường như quá chậm trễ và lúng túng gì đó khi phản ứng với sự kiện này ?!
  Nhân dân cũng không thể chấp nhận nổi cách làm việc thờ ơ tắc trách và yếu kém toàn diện của các lực lương công an quận Ba đình khi để cho nhóm người ngông cuồng kia ngang nhiên phạm pháp nghiêm trọng như ở chốn không người giữa một nơi công cộng quan trọng như công viên LN ? Những người đứng đầu của lực lượng này rất cần phải chịu những hình thức kỷ luật nghiem khắc nhất để họ không còn dám "ngủ mê" trong lúc thực thi chức trách.

  Trả lờiXóa
 35. "Cộng đồng học viên Pháp Luân Công Việt Nam không bao giờ ủng hộ hành vi này. Những người này mượn danh Pháp Luân Công để làm cái gọi là chính trị" - những người này tự xưng là học viên Pháp Luân Công. Những gì họ làm đi ngược lại với chân lý ôn hòa, từ bi, không can thiệp chính trị của Pháp. Họ chỉ mượn danh Pháp thôi, họ lộ rõ bộ mặt thuộc tổ chức chính trị có mục đích.

  Chúng tôi, những học viên chân chính không quan tâm họ nói điều đúng hay sai, nhưng họ không thể dùng Pháp để thực hiện bất kỳ hành vi có mục đích nào trong xã hội, nhất là chính trị. Xin đừng xem họ đại diện cho Pháp Luân Công www.phapluan.org. Pháp Luân đại Pháp dạy người ta từ bi, coi nhẹ chuyện được mất, không hành động vì mục đích nơi người thường - hoàn toàn khác với những gì mà anh Kiên và nhóm của anh làm

  Trả lờiXóa
 36. đúng là những con người vô liêm sĩ hết chỗ nói.chắc lại là tay sai của lũ rận chủ bày trò đây mà.lại tống cho mấy đồng rồi đi cắn càn đây mà.lũ ngu học cần phải bắt và răn đe ngay không thể để lộng hành lộng ngôn thế này được,nhìn con người cũng đâu đến nỗi nào mà lại làm những việc thất đức như thế chứ

  Trả lờiXóa
 37. Xin mọi người hãy lưu ý, Nguyễn Doãn Kiên và những kẻ trong nhóm của hắn đang lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công để làm việc sai trái. Qua những việc họ làm cho thấy họ không đủ tư cách làm học viên.

  Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện theo trường phái Phật, gồm có hai phần chính là luyện các động tác khí công và tu dưỡng tâm tính, đạo đức dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công không phải là tôn giáo cũng không phải là đạo nên không có cơ sở để nói Pháp Luân Công là tà giáo hay tà đạo. Pháp Luân Công nghiêm cấm các học viên tham gia các hoạt động chính trị, thành lập đảng phái cũng như can thiệp vào sự vụ quốc gia. Ai vi phạm thì người đó không phải là học viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại.

  Các học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam từ lâu đã lên án hành vi lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công để làm những việc sai trái, kích động của nhóm người kể trên. Ở nhiều phương các học viên đã thông báo về nhóm người này với các cấp chính quyền nhưng chưa thấy giải quyết.

  Vậy tôi mong những ai đọc được bài viết này hãy bình tĩnh suy xét kỹ, nên tham khảo thêm các thông tin trước khi đánh giá, nhìn nhận sự việc. Hiện nay trên xã hội không thiếu những kẻ bất lương, cố tình lợi dụng danh tiếng người khác để làm điều xấu.
  Các bạn có thể tham khảo thông tin chính xác về Pháp Luân Công trên wikipedia hoặc trang chủ của Pháp Luân Công.

  Trả lờiXóa
 38. Pháp Luân Công là một hệ thống "tu dưỡng cơ thể và tinh thần" được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Cốt lõi môn tập là việc tu sửa tâm tính bản thân dựa trên nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn (Zhen Shan Ren), đặc tính tối cao của vũ trụ. Pháp Luân Công có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng (bốn bài động công tư thế đứng và một bài tĩnh công toạ thiền).

  Pháp Luân Công trên thế giới không có tổ chức hành chính, cũng như tổ chức quản lý tài vật; không có danh sách đăng kí thành viên, không lễ nghi, phi tôn giáo, phi chính trị; người tham gia đến và đi một cách tùy ý. Người học viên được yêu cầu học các động tác và thực hành nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày.

  Như vậy, mấy tên Nguyễn Doãn Kiên, Vũ Hồng Tố... đã không còn là những học viên PLC đúng nghĩa, chúng đã công khai hoạt động chính trị khi treo biểu ngữ chống Đảng CSVN, phỉ báng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Việc giật tượng đài Lê Nin (bất thành) đã tiến thêm 1 bước đến bạo động.

  Trả lờiXóa
 39. Nguyễn Doãn Kiên và những kẻ trong nhóm của hắn đang lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công để làm việc sai trái, tuyên truyền những thứ xấu. Qua những việc họ làm cho thấy họ không đủ tư cách làm học viên. Vậy càng không có khả năng đại diện cho Pháp Luân Công!

  Trả lờiXóa
 40. Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện theo trường phái Phật, gồm có hai phần chính là luyện các động tác khí công và tu dưỡng tâm tính, đạo đức dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công không phải là tôn giáo cũng không phải là đạo nên không có cơ sở để nói Pháp Luân Công là tà giáo hay tà đạo. Pháp Luân Công nghiêm cấm các học viên tham gia các hoạt động chính trị, thành lập đảng phái cũng như can thiệp vào sự vụ quốc gia. Ai vi phạm thì người đó không phải là học viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại

  Trả lờiXóa
 41. Nguyễn Doãn kiên đã bị bắt và sẽ phải chịu hình phát thích đáng trước pháp luật nước ta. Có khi hôm nay bà con mọi người tổ chức ăn mừng vi một kẻ có lòng dạ xấu xa như Nguyễn Doãn kiên đã bị bắt và để chúc mừng đất nước ta sẽ phát triền ngày càng giàu đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 42. Bọn này chắc tay sai của mấy anh hàng xóm chứ gì. Làm gì làm, gây mất trật tự công cộng là phải gông đầu là đúng rồi.

  Trả lờiXóa
 43. Thực ra vấn đề PLC không mới , vấn đề những người tị nạn từ TQ vượt biên trái phép sang Bắc Mỹ theo con đường bang hội đều tự nhận mình là thành viên PLC bị phía TQ khủng bố để tị nạn càng làm cho vấn đề PLC ở TQ được quốc tế hóa cao độ .
  Bản thân PLC không phải là tôn giáo ,nó đơn thuần và đơn giản là một bộ môn nhân học xuất phát từ Thiền Tông của Phật giáo TQ , tu luyện PLC cũng tu luyện Thái Cực Quyền vậy . Tuy nhiên PLC dễ bị biến chướng ! Tại sao lại vậy ? Vậy chúng ta phải hiểu rõ bản thân PLC ngoài những bài vận động ,nó còn nằm ở yếu tố "ý thức" tức phụ thuộc vào " Ý thức- Nhận thức " đi đôi với những động tác khí công bên ngoài . Mà bất cứ thứ gì tác động vào ý thức , lại không có những quy định rõ ràng như những tôn giáo đã xảy ra biến tướng .

  Trả lờiXóa
 44. Các học viên Pháp Luân Công với lợi ích sức khỏe và tinh thần thông qua tu luyện Pháp Luân Công đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, trở thành những người tốt mẫu mực. Còn mấy cái tên như nguyễn doãn kiên này có giúp được ai cái gì đâu chỉ đi hại người là giỏi thế mà cứ oang oang cái mồm kêu là học viên của pháp luân công.

  Trả lờiXóa
 45. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hơn 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra trên 38 thứ ngôn ngữ[9]. Pháp Luân Công đã giành được hơn 3000 giải thưởng và bằng khen. Còn những con người như nguyễn doãn kiên giả danh học viên của pháp luân công đi làm những việc vi phạm pháp luật và thất đức trời không dung đất không tha.

  Trả lờiXóa
 46. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 47. TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG ĐANG MÊ NGỦ GIỮA HÀ NỘI HAY SAO?!
  Đúng vào ngày 3-2 vừa qua ,một nhóm người tự xưng học viên Pháp Luân Công do Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã ngang nhiên cầm búa xông vào định phá lăng Hồ Chủ Tịch!
  Tất nhiên lũ ngông cuồng láo xược đó đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại chỗ.
  Tuy nhiên:
  Nếu Đảng và nhà nước thật sự nghiêm túc trong công tác cán bộ thì sau vụ việc này rất cần phải kỷ luật thật nghiêm khắc ông giám đốc công an Hà Nội -Tướng Nguyễn Đức Chung. Ông Chung là người chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì an ninh trật tự tại thủ đô bằng việc thực thi các hoạt động nghiệp vụ . Ông Chung và các cộng sự của mình đã mắc các lỗi khó có thể bao biện.
  Chỉ vài hôm trước , cũng chính nhóm người ngông cuồng này từng ngang nhiên triển khai các hoạt động phá hoại tại công viên tượng đài Lê Nin như chốn không người mà không bị các lực lượng của ông Chung phát hiện , ngăn chăn! Đã vậy , khi các hoạt động vi phạm luật pháp nghiêm trọng đã xảy ra rồi thì những tên phạm pháp còn công khai đăng đàn thách thức pháp luật rất trắng trợn làm xôn xao dư luận trong nước và quốc tế.
  Là người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh trật tự , có trách nhiệm thực thi pháp luật nhưng tướng Chung lề mề chậm trễ trong việc ra quyết định bắt giam, tróc nã lũ phạm pháp ngông cuồng kia một cách rất khó hiểu ! (?)
  Chính bởi việc thực thi quyền lực của pháp luật chậm trễ lạ lùng đó đã làm cho nhóm lưu manh chính trị núp danh tôn giáo này càng thêm càn rỡ .
  Hành động xâm phạm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh hôm 3-2 của lũ người ngông cuồng đó chính là hậu quả của sự yếu kém nghiệp vụ , của sự thiếu trách nhiệm chính trị,lẫn sự nhận thức mơ hồ đáng ngạc nhiên của tướng Chung và các cộng sự chủ chốt của ông Chung tại Công An HN.

  Nếu các ông không thể làm được công việc bảo vệ bình yên cho thủ đô và đặc biệt không thể ngăn chặn từ trước những hành động quá đơn giản -công khai nhằm xâm phạm quá nơi yên nghỉ thiêng liêng của Bác Hồ như sự kiện vừa qua thì các ông rất nên bị "lột sao" cách chức nếu không chịu từ chức và xin lỗi toàn dân.

  Công An HN không thể cứ ăn cơm của dân mà vẫn cứ lỳ lợm yên lặng không có lời giải thích thật thoả đáng rõ ràng trước sự kiện này.
  Các ông cần phải nhớ : Nhận lương của nhân dân mà để cho kẻ xấu xúc phạm lăng Bác là có tội với nhân dân, là gián tiếp xúc phạm đến cả dân tộc VN.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ANH NÓI RẤT HAY. TÔI CŨNG ĐANG SUY NGHĨ KHÔNG BIẾT TẠI SAO BỌN CHÚNG ĐỊNH GIẬT ĐỔ TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN TRƯỚC ĐÓ BAO LÂU RỒI CÒN TUNG TIN TRÊN FACE MÀ KHÔNG BỊ BẮT NGAY, ĐỂ ĐẾN KHI VÀO LĂNG CHỦ TỊCH MỚI BỊ BẮT

   Xóa
 48. liệu những hành vi điêm cuồng của Kiên thì chưa có căn cứ rõ ràng để xác thực là có bị điên hay không nhưng mà nếu tổ chức được 4 thằng hâm đi xích thố đến đập phá Lăng thì chắc là không điên đâu, chúng cần phải được nghiêm trị, cơ quan chức năng cần tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Kiên và khám phá ai là người đứng sau hành vi phạm pháp của Kiên, hành vi của Kiên thật là không có tính người, cả nhân dân Việt Nam đêu tôn kính, cúi đầu khi đi vào Lăng Bác vậy Kiên là thằng điên phương nào mà đòi đập phá tượng đài thiêng liêng của nhân dân Việt nam

  Trả lờiXóa
 49. Theo tôi thấy thì Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn đang giả vờ điên. Chúng lợi dụng việc đó để hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước ta, nói xấu Bác Hồ kính yêu, dùng lời lẽ mê hoặc nhân dân ta bằng thứ tà đạo xấu xa. Manh động hơn chúng đã tấn công phá hoại cả lăng chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm. Thật đáng ghét. Giả vờ điên như thế cần phải xử lý chúng thật nặng mới được.

  Trả lờiXóa
 50. Rất có thể vì mơ hồ trong nhận thức nên một số người có trách nhiệm trong sự kiện cực kỳ nghiêm trọng trên đang cố gắng làm giảm thiểu tối đa hậu quả bằng cách ra sức nói rằng :Nguyễn Doãn Kiên là một kẻ tâm thần hoang tưởng (!) từ đó dẫn dụ mọi người nghĩ:Đã là hành động của một thằng điên thì hậu quả ...không đáng gì!?.
  Tôi cho rằng: Những người đang cố lập luận theo hướng này đã sai lầm nghiêm trọng bởi :
  -Trên thực tế Nguyễn Doãn Kiên ko hành động đơn lẻ bộc phát mà chúng hành động có kế hoạch , có tổ chức và có cả một quá trình chuẩn bị chu đáo mọi mặt(kể cả chuẩn bị dư luận và nhân sự) rất sâu xa thâm hiểm tinh vi nhưng lại nấp sau cái vỏ hớ hênh lộ liễu .
  Chúng rất “cao tay” và thực tế đã chứng minh :Chúng đã “cao tay” hơn hẳn tướng Nguyễn Đức Chung cùng bộ “sậu” đông đảo của ông này.

  Những người có trách nhiệm cố hướng dư luận nghĩ rằng :Tên Kiên bị điên (!) bởi họ đã đánh giá quá thấp dân trí cả nước.
  Tôi hiểu :”Bài vở“ này nếu diễn ra cách đây 20 năm về trước thì cũng có tác dụng .Nhưng giờ đây khi sự hiểu biết mọi mặt của nhân dân đã khác rất nhiều.Thông tin ngày càng phong phú. Họ sử dụng thủ thuật thông tin kiểu này đã lạc hậu hoàn toàn và rất phản tác dụng .
  Tôi cũng cho rằng :Chỉ những người "điên" và những ai đang cố gắng VỜ VỊT NGÂY THƠ ngây thơ một cách rất ... "điên" thì mới tin rằng :Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn bị "điên" !
  Ai cũng hiểu : Nguyễn Doãn Kiên cùng băng nhóm của hắn ko hề bị “điên” ! Thực chất chúng là những kẻ hoạt động phá hoại chính trị vừa ngông cuồng vừa tinh vi thâm hiểm núp sau cái vỏ “tôn giáo” cuồng tín mà thôi !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh Bình ơi em rất thích bài viết của anh. Em cũng nghĩ như anh, cũng muốn nói như anh nhưng em không viết được như anh. Anh hãy viết những bài lên án tên Kiên nhiều nhiều vào anh nhé. Em nghĩ không chỉ riêng em mà còn rất nhiều người dân Việt Nam khác rất thích bài viết của anh

   Xóa
 51. Đúng là một lũ điên và bệnh hoạn. Không hiểu chúng có đầu óc không nữa mà lại làm những việc như vậy. Quả thực những việc làm của chúng khiến nhân dân ta vô cùng phẫn nộ. Đến chủ tịch Hồ Chí Minh mà cũng dám xúc phạm thì không hiểu đầu chúng chứa những thứ gì. Chúng không biết là con người hay con vật nữa. Không thể tha thứ cho những hành vi láo xược như thế này.

  Trả lờiXóa
 52. Học viên Pháp Luân Công mà lại đi làm những trò bậy bạ như vậy được à. Phải chăng là có sự giả mạo Pháp Luân Công ở đây. Pháp Luân Công gì mà chuyên hoạt động chống đối đảng, nhà nước, xuyên tạc nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đi ngược lại với xu thế của xã hội, bán rẻ lợi ích của nhân dân. Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn đã làm xấu mặt Pháp Luân Công. Cần phải trừng trị chúng thật nghiêm minh.

  Trả lờiXóa
 53. Không hiểu Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn đầu óc bọn chúng chứa gì mà sao chúng lại hành động như vậy. không hiểu chúng có ăn cơm hay ăn thứ gì mà hành động như những thằng điên như thế. Đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà cũng dám xúc phạm, nói xấu. Thật không thể tưởng tượng được sao chúng có thể làm những việc mà trái với luân thường đạo lý, đạo đức con người như thế được. Không biết chúng có phải là người Việt Nam không nữa.

  Trả lờiXóa
 54. cho anh này 9 viên kẹo đồng vào sọ là xong !

  Trả lờiXóa
 55. đừng để cho Kiên làm loạn nữa, chúng không có trách nhiệm hình sự mà vẫn tổ chức cùng nhau biểu tình, cùng nhau tổ chức vào đập phá lăng sao? chúng cần được vào tù bóc lịch để suy ngẫm về những hành động điện cuồng của mình, nhìn cái về mặt của Kiên lại càng ghet thấy được độ ngu của Kiên, hắn là học viên pháp luân công sao "pháp luân công" chả có ý nghĩa gì cả, đó là lần đều tiên tôi nghe mà cũng chưa bao giờ nghe thấy có cái học việc kiểu đó, chắc chỉ có bọn tàu khựa nghĩ ra thôi

  Trả lờiXóa
 56. Những gì mà Kiên cùng đồng bọn làm quả là không thể nào chấp nhận được, mục đích cuối cùng của chúng là gì ? Việc phá lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa lại nền độc lập cho dân tộc Việt Nam, nhằm đạt được mục đích gì ? Khi mà chủ tịch Hồ Chí Minh người được cả dân tộc Việt Nam, cả thế giới kính trọng, là người đã lập nên Đảng Cộng Sản Việt Nam, sáng soi con đường giải phóng dân tộc , giải thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, cống hiến hết mình cho nền độc lập của dân tộc và thế giới. Sự thành kính của cả dân tộc, của cả thế giới đối với người đã được khẳng định trong sự tôn nghiêm, cùng với sự kính cẩn nghiêng mình qua lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình.

  Trả lờiXóa
 57. Những gì mà dân tộc Việt Nam dành cho người là không gì có thể so sánh được, thế mà hành động của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn lại âm mưu phá hoại lăng của người. Có lẽ rằng đây chính là sự kích động tinh thần dân tộc của những người con Việt Nam đây, chúng muốn dùng hành động để thử tấm lòng của những người con Việt Nam dành cho vị cha già kính yêu đây, những gì chúng làm đang đi ngược lại với toàn thể dân tộc Việt Nam.Đối với bản thân tôi nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung mà nói , hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ phai mờ , luôn tồn tại trong tim của những người con yêu nước.

  Trả lờiXóa
 58. Việc làm và hành động của Nguyễn Doãn Kiên thực sự là đáng lên án, đáng nhận án tử trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Những hành động đó sẽ không bao giờ có thể tha thứ được, càng không thể dung thứ cho đồng bọn của chúng. Chỉ hi vọng rằng pháp luật Việt Nam dù có khoan hồng thì cũng không nên dung thứ cho những kẻ đã táng tận lương tâm, đã có những việc làm và hành động như thế này. Hi vọng một ngày Nguyễn Doãn Kiên cùng đồng bọn sẽ sớm nhận án phạt thích đáng, tòa án lương tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng

  Trả lờiXóa
 59. Với những việc làm trái đạo lý, trời không dung, đất không tha của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn, chắc chắn chúng sẽ phải nhận một bản án thích đáng cho những hành vi điên cuồng coi thường kỷ cương, phép nước của mình. Có điều đây cũng là bài học cho các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo. Bởi khi có tâm lý ngại va chạm, do coi đó là vấn đề tâm linh có thể buông lỏng quản lý, dẫn đến số đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo dễ bề hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, chính trị.

  Trả lờiXóa
 60. Việc làm của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc giành cho Hồ Chủ Tịch. Dù cho y ngu muội vì tà đạo hay bị điên đi chăng nữa, thì những hành vi của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn là không thể dung thứ. Tất nhiên âm mưu bệnh hoạn và đê hèn của số học viên Pháp Luân Công này không bao giờ trở thành hiện thực, bởi khi Chính Vương dở hơi và đám hộ pháp gàn dở mới lao vào thảm cỏ trước cửa Lăng đã bị các lực lượng an ninh ở đây tóm cổ. Mọi việc diễn ra trong không đầy 3 phút đồng hồ.

  Trả lờiXóa
 61. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác...Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 62. cái dis. Mình thấy đây là hoạt động chống phá nhà nước có tổ chức, có chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Như thế này thì tốt nhất là bắt hết 1 thể vào, kiểm tra 1 loạt đi. Thằng nào điên thật thì cho đi thương điên, thằng nào không điên hoặc giả điên thì cứ tống thẳng vào tù bóc lịch mấy cuốn để dễ dàng lên thăng thiên gặp với thượng đế của chúng.

  Trả lờiXóa
 63. Anh Nguyễn Đức Chung ơi ! Giám đốc Công an Hà Nội, rồi lên chức tướng để làm gì thế? Anh ngồi đấy chỉ để hưởng lương và ăn bổng lộc thôi à? Sự việc nghiêm trọng như thế, liên quan đến chính trị của cả một quốc gia mà anh để như thế được à? Anh để tên Kiên định giật đổ tượng đài Lê Nin không thành và đăng trên face bao nhiêu lâu mà anh khoanh tay ngồi nhìn. Rất may là tên đó xông vào lăng Bác ban ngày chứ vào buổi đêm như đêm giật tượng đài Lê Nin thì không biết sự việc sẽ đến đâu?

  Trả lờiXóa
 64. Nguyễn Doãn Kiên này có thực sự là đồ đệ của pháp luân công hay không mọi người, chứ tôi nghĩ hành động của ông này có vẻ ông này đang bị bệnh gì hay sao đấy, ông ta công khai giám chống lại chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng khác gì ông ta công khai chống lại cả dân tộc Việt Nam, ông ta không biết rằng Bác Hồ mãi mãi là tượng đài trong mỗi người dân Việt Nam ak

  Trả lờiXóa
 65. Nguyễn Doãn Kiên là kẻ liều lĩnh nhất mà tôi từng được thấy, tôi nói thế không phải là tôi khen ông ta, mà tôi nói thế để cho rằng, ông ta đã ngu ngốc, liều mình đến nỗi chống lại cả một dân tộc, ông ta đã có những hành động, lời nói xúc phạm cả một dân tộc, tôi nghĩ người như Nguyễn Doãn Kiên không xứng là một người công dân của Việt Nam chút nào cả, ông ta đã quá điên

  Trả lờiXóa
 66. Tôi không biết nên lấy từ gì để diễn tả cho Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn của ông ta đây, ông ta và đồng bọn đã quá điên rồ khi làm những hành động đấy, những hành động đấy chẳng khác gì bảo mình là kẻ mất đức, vô học, không biết suy nghĩ và rất điên rồ. Hay là ông ta muốn được các tổ chức ở bên ngoài để ý để cho tiền để nói xấu nước ta, để phản bội Tổ quốc. thật là một con người quá điên khùng

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ