Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

KHÔNG THỂ MẤT NƯỚC...

Ngồi đọc sách lịch sử, ngẫm nghĩ mấy chuyện của tiền nhân những lúc sơn hà xã tắc lâm nguy. Hơn 160 năm trước, năm 1841 vua Miến Tông nhà Nguyễn lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiệu Trị. Lúc này thực dân đế quốc các nước châu Âu đang lăm le bành trướng thuộc địa, nhòm ngó nước ta đã lâu. Nhà vua đặt quan điểm trị nước của mình bằng 4 bài châm mà có lẽ muôn đời sau vẫn đúng. Đó là Kính thiên (kính trọng đất trời); Pháp tổ (học hỏi cha ông đi trước); Cần chính (Chăm lo việc nước) và Ái dân (thương yêu dân chúng)… Tuy nhiên hậu thế nhiều người đã không làm được. Triều đình nhà Nguyễn suy thoái, đớn hèn, dâng non sông cho đế quốc ngoại bang, mở ra thời kỳ nô lệ, thuộc địa lầm than suốt cả trăm năm sau…
"Nước ta mất bởi vì đâu?
Tôi xin kể hết mấy điều tệ nhânMột là vua sự dân chẳng biết,Hai là quan chẳng thiết gì dân.Ba là dân chỉ biết dân,Mặc quân với quốc, mặc thần với ai."
                    Phan Bội Châu (trích Hải Ngoại Huyết Thư)

Đó chính là lời của chí sĩ Phan Bội Châu đã viết trong “Hải ngoại huyết thư” để nói lên sự tình dân tộc khi rơi vào cảnh nước mất nhà tan…Cuối thời vua Tự Đức, hầu như tất cả các quốc gia châu Á phong kiến đều suy tàn và đứng trước nạn xâm lăng của tư bản phương Tây. Có nước kịp nhận ra tình thế, thấy sự yếu kém của mình, ra sức học hỏi, cương quyết canh tân thì vươn lên như Nhật Bản. Lại có nước khôn ngoan, mở rộng cửa bang giao, tạo thế cân bằng, tránh họa xâm lăng như Thái Lan…

Nước ta không có được lãnh đạo đất nước với tầm nhìn như thế. Vua thì nhu nhược, thiển cận, không quyết đoán, đình thần thì chỉ chăm việc văn chương, khéo nghề nghiên bút, bàn đến quốc sự thì bệ rạc, cải lương… Tuy vậy quốc gia dân tộc không thiếu hiền tài, thấy rõ sự trì trệ của đất nước, bảo thủ của nho giáo, tác hại của bế quan tỏa cảng, quay lưng với tiến bộ khoa học kỹ thuật… Nhiều người gửi sớ tấu lên triều đình những biện pháp cần thi hành gấp rút, canh tân đất nước từ kinh tế, kỹ thuật đến quân sự, ngoại giao, lối sinh hoạt… Nhưng tất cả bị bác bỏ do thói ngạo mạn của các đại thần trong Viện Cơ mật. 

Thậm chí những điều trần của bậc chí nhân như Nguyễn Trường Tộ còn bị vua Tự Đức phê rằng: "Những lời của tên Tộ thật khám phá sự tình. Nhưng y vốn không phải tộc loại với ta, vội vàng thi hành e chưa tiện…”. Kỳ thị tôn giáo, bài hại người ngoại quốc, hành hạ các bậc tôn trưởng… đã đẩy chia rẽ dân tộc ngày càng sâu sắc, đến nỗi sau này sử gia Trần Trọng Kim phải thốt lên rằng: Sức đã yếu không đủ giữ nước lại cứ làm điều ác… Thêm vào đó, đời sống nhân dân khổ sở, thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, rồi đến đạo dụ 1861 cho phép mua quan, bán chức để thu tiền đã khiến cho xã hội càng bị đẩy đến quẫn cùng. Vàng bạc, đồ thờ trong cung điện cũng phải mang ra nấu để chi dùng… Quân đội yếu kém không được quan tâm xây dựng củng cố, tinh thần chủ hòa nhu nhược bao trùm đến mức Phan Bội Châu lên tiếng: Khi giặc đến người trong phản trước/ Đem của dân vạch chước hòa thân.

Khi dân chúng nổi lên đấu tranh thì bị đàn áp dã man, triều đình coi trọng “dẹp loạn” trong nước hơn chống ngoại xâm. Ngay cả các cuộc khởi nghĩa yêu nước chống giặc cùng bị ngăn chặn, đàn áp. Năm 1874, thực dân Pháp đem quân ra Bắc lần thứ nhất, chỉ trong vòng 20 ngày chúng đã hạ chiếm thành lũy 4 tỉnh Bắc Kỳ. Sau này một sử gia người Pháp đã viết: Các hoàng đế An Nam phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ và xuống dốc của đất nước họ. Dân xứ này, quan lại, binh lính xứ này xứng đáng có được những người cầm đầu có giá trị hơn thế. Chính quyền họ đã mù quáng vì không dự liệt, không chuẩn bị gì hết”.

Về mặt khách quan, chúng ta đã gặp một kẻ thù mạnh hơn bội phần, âm mưu xảo quyệt và quyết tâm cao hơn. Song việc để đất nước rơi vào tay ngoại bang không phải là một tất yếu lịch sử, một sự bất khả kháng và có thể biện minh. Bởi chính trong lúc can qua, binh biến này, lịch sử dân tộc đã càng xuất hiện nhiều anh hùng kiệt xuất với các cuộc khởi nghĩa liên tục để nhằm một mục tiêu duy nhất, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho người Việt Nam.
Và hôm nay, thế hệ chúng ta phải soi lại bài học lịch sử rút ra những điều cốt yếu nhất, bằng mọi giá phải giữ được nước nhà độc lập tự chủ, dù có phải chiến đấu, hy sinh và đánh đổi rất nhiều điều. Như người anh hùng Phan Đình Phùng, khi bị giặc bắt dọa giết hết người thân, đào mồ quật mả tổ tiên, ông vẫn một lòng khẳng khái:


Rồi đến những lời gan góc, bất khuất của Hùm thiêng Yên thế Hoàng Hoa Thám, dù cuộc khởi nghĩa thất bại, nghĩa quân tiêu vong, và bản thân ông cũng sa cơ lỡ vận nhưng tinh thần của Đề Thám sẽ còn mãi với muôn đời.

“Tôi ở đất nước tôi, đất của tổ tiên tôi. Chúng tôi đây, những thần dân trung thành của nước Việt. Chúng tôi vô cùng thiết tha với phong tục trong nước, không bao giờ chịu dời bỏ phong tục đó, cho dù đứng trước cái chết, vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Trời Đất, thần linh phù hộ cho chúng tôi làm tròn sứ mệnh”.

Hôm nay bè lũ phương Bắc lại trở mặt gây hấn, sự chẳng quá khó lường, bởi năm xưa Anh hùng Nguyễn Trãi từng nói:

…Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.

Chúng ta muốn:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Nhưng nếu cần sẽ lại:

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ…

Để cho:

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ…

Xin được cảm ơn, trân trọng những con người kiên trung đang ngày đêm bám biển, đấu tranh kiên quyết với kẻ thù bất chấp cả hy sinh.

Hoàng Trường

26 Nhận Xét :

 1. mỗi tấc đất, mỗi tấc nhà trên đất nước Việt Nam này chính là công sức giữ gìn, là máu, là xương của không biết bao thế hệ cha anh đã đổ xuống để gìn giữ trong suốt mấy nghìn năm lịch sử..
  và chúng ta hôm nay cũng phải gìn giữ nó.

  Trả lờiXóa
 2. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  Tổng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  Lú bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

  Đẻ Lú không dạy, bán nhà tổ tiên."

  Bác nằm ngủ, giấc có yên?

  Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng Lú khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa. (Người Đất Cát)

  Trả lờiXóa
 3. tới giờ vẫn còn nhớ câu nói của Bác Hồ văng vẳng bên tai "chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ"
  Hằng ngàn năm nay, ông cha ta đã đấu tranh để giành lại sự vẹn toàn cho tổ quốc thì tại sao hôm nay chúng ta phải ngại ngần?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

   Bác Hồ thức dậy mà can,

   Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

   Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

   LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

   Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

   Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

   Bác nằm ngủ, giấc có yên?

   Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là có tội với dân tộc. (Người Đất Cát)

   Xóa
 4. Đất nước ta, dân tộc ta đã dựng nước và giữ nước biết bao nhiêu năm qua, có những lúc nước mất nhà tan, có những năm dài chìm trong ách nô dịch, nhưng con người Việt Nam vẫn đứng lên giành lại độc lập tự do cho mình, và tinh thần ấy sẽ mãi trường tồn.

  Trả lờiXóa
 5. chúng ta, bằng cách này hay cách khác cũng phải giữ được toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ Qôốc.
  hàng ngàn năm nay, lịch sử dựng nước và giữ nước của nước ta luôn được giữ gìn, vậy thì không lí do gì chúng ta không tiếp tục giữ!

  Trả lờiXóa
 6. chúng ta, đã có được những bài học thực tiễn vô cùng quý giá về công cuộc dựng nước và đấu tranh để giữ nước.
  mỗi một tấc đất trên lãnh thổ nước nhà đều đã được đánh đổi bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt của không biết bao nhiêu người...

  Trả lờiXóa
 7. Chúng ta không bao giờ để mất nước một lần nữa. Người dân Việt Nam đã hi sinh để có được hòa bình như ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ đánh mất hòa bình này. Và dù có khó khăn đến đâu cũng phải giữ nước, giữ biển.

  Trả lờiXóa
 8. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

  Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

  Bác nằm ngủ, giấc có yên?

  Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là phản bội dân tộc. (Người Đất Cát)

  Trả lờiXóa
 9. dĩ nhiên là chúng ta phải tiếp tục với lịch sử của cha ông rồi làm sao mà chúng ta có thể để mất đất nước tươi đẹp và hòa bình của chúng ta như thế này chứ
  Đoàn kết một khối dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSVN chúng ta sẽ luôn giữ vững lòng tin và bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 10. Đất nước ta tuy là một nước nhỏ thế nhưng truyên thông cha ông chúng ta để lại với sự chiến đấu ngoan cường không chịu khuất phụ đó là những điều mà thế hể trẻ chúng ta phải học tập
  Đoàn kết là sức mạnh của dân tộc

  Trả lờiXóa
 11. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

  Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

  Bác nằm ngủ, giấc có yên?

  Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là phản bội dân tộc. (Người Đất Cát)

  Trả lờiXóa
 12. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không thể để mất nước! Đó là lời dạy của Bác Hồ cũng như là tinh thần của toàn thể người dân Việt Nam chúng ta. Dù là lịch sử ông cha ta ngày xưa hay cho đến ngày nay thì điều đó cũng sẽ và không bao giờ có thể thay đổi.

  Trả lờiXóa
 13. Ông cha ta ngày xưa đã hy sinh biết bao xương máu để có được một Việt Nam như ngày hôm nay, không vì lẽ nào mà chúng ta không thể bảo vệ mảnh đất ông cha ta đã xây dựng. Không những bảo vệ mà chúng ta còn phải gìn giữ và phát triển nó ngày một lớn mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 14. Chủ quyên đất nước là thiêng liêng là bất khả xâm phạm , không được phép động đến , kẻ nào mà cố tình thì thà hi sinh thân mình như cha ông ta ngày xưa để bảo vệ đất nước. Đó có lẽ là sự tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho chủ quyền của mỗi con người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 15. VN là đàn em, TQ là đàn anh. Nước nhỏ phải nghe lời nước lớn. VN phải hành động theo lời dạy của TQ mới là phải đạo, cãi lời là bị đập chết và tịch thu chủ quyền ngay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Nặc danh: thế thì chú phải nghe lời của anh đi, sủa ít thôi. Làm gì có chuyện nước nhỏ phải nghe lời nước lớn chứ? Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng tồn tại độc lập không bao giờ phải chịu áp đặt của các nước lớn nhé.

   Xóa
  2. @Nặc danh: thế thì chú phải nghe lời của anh đi, sủa ít thôi. Làm gì có chuyện nước nhỏ phải nghe lời nước lớn chứ? Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng tồn tại độc lập không bao giờ phải chịu áp đặt của các nước lớn nhé.

   Xóa
  3. thằng bán nước, nước Việt Nam mà toàn những loại người như mày thì là đàn em là phải, nếu thế thì mày cũng chỉ suốt đời là đàn em thôi, thằng chuyên bị lợi dụng để làm những trò thất đức, có lỗi với đất nước.

   Xóa
 16. Để mất nước là có tội với các bậc thánh nhân đi trước. Mỗi người Việt Nam hay đoàn kết một lòng, xây dựng tổ quốc ngày thêm vững mạnh. Đánh bại mọi âm mưu xâm lấn của kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

  Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

  Bác nằm ngủ, giấc có yên?

  Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Thái thú Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Trung Quốc là phản bội dân tộc. (Người Đất Cát)

  Trả lờiXóa
 18. Đất nước ta, dân tộc ta đã dựng nước và giữ nước biết bao nhiêu năm qua, có những lúc nước mất nhà tan, có những năm dài chìm trong ách nô dịch, nhưng con người Việt Nam vẫn đứng lên giành lại độc lập tự do cho mình, và tinh thần ấy sẽ mãi trường tồn

  Trả lờiXóa
 19. Để mất nước là có tội với sự hy sinh của lớp cha anh đi trước đi trước. Họ đã đánh đổi biết bao công sức, máu xương và thậm chí là cả tính mạng để giữ gìn độc lập dân tộc. Mỗi người Việt Nam hay đoàn kết một lòng, xây dựng tổ quốc ngày thêm vững mạnh. Đánh bại mọi âm mưu xâm lấn của kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 20. Bangtuyetnhietdoi21:25 13 tháng 7, 2017

  Chúng ta, đã có được những bài học thực tiễn vô cùng quý giá về công cuộc dựng nước và đấu tranh để giữ nước.
  Mỗi một tấc đất trên lãnh thổ nước nhà đều đã được đánh đổi bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt của không biết bao nhiêu người... Chính vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự vinh dự, tự hào của mỗi người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 21. Tới giờ vẫn còn nhớ câu nói của Bác Hồ văng vẳng bên tai "chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ"
  Hằng ngàn năm nay, ông cha ta đã đấu tranh để giành lại sự vẹn toàn cho tổ quốc thì tại sao hôm nay chúng ta phải ngại ngần?

  Trả lờiXóa
 22. Mỗi tấc đất, mỗi tấc nhà trên đất nước Việt Nam này chính là công sức giữ gìn, là máu, là xương của không biết bao thế hệ cha anh đã đổ xuống để gìn giữ trong suốt mấy nghìn năm lịch sử..
  Và chúng ta hôm nay cũng phải có trách nhiệm gìn giữ nó.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ