Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

BÀN VỀ CÁCH MẠNG

Trong các văn bản nói hay viết, chúng ta vẫn hay bắt gặp cụm từ "Cách Mạng" : cách mạng tháng 10 (Nga), cách mạng tháng 8/1945 (Việt Nam) hay cách mạng khoa học kỹ thuật...


Vậy cách mạng là gì? Trong tiếng Hán Việt, cách mạng có nghĩa là "tạo ra sự thay đổi". Hiểu một cách đơn giản,cách mạng là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn, là một thay đổi sâu sắc có thể dẫn đến sự thay đổi trong các thể chế chính trị xã hội.

Cách mạng nước ta hiện nay đặt ra hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đây là hai nhiệm vụ cần tiến hành song song với nhau, là hai nội dung gắn bó xâm nhập vào nhau,trong xây dựng đất nước luôn coi trọng bảo vệ Tổ quốc, coi trọng bảo vệ Tổ quốc ngay trong xây dựng đất nước. Xây dựng đất nước là đất nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Tuy nhiên cần kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh với khuynh hướng sai lầm khi tách rời, đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ, giữa xây dựng đất nước và củng cố quốc phòng - an ninh dẫn đến mơ hồ, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ khi tình huống xảy ra. Có thể khẳng định, xây dựng đất nước ta mạnh lên về mọi mặt cũng chính là phương sách tốt nhất để bảo vệ đất nước, giữ gìn cho đất nước hòa bình, ổn định lâu dài. Ngay trong thời bình, toàn Đảng,toàn dân và toàn quân phải thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng chăm lo bồi dưỡng sức dân, xóa đói giảm nghèo.

Bởi: "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước muôn đời”. Đây là nền tảng vững chắc để động viên sức mạnh toàn dân tộc; khắc phục các nguy cơ chệch hướng, tụt hậu, chú trọng các nguy cơ nội sinh. Làm cho các tầng lớp nhân dân gắn bó với chế độ xã hội Xã hội chủ nghĩa, gắn nước với nhà, toàn dân quyết tâm đồng lòng một ý chí: "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”!

Trung Dũng

28 Nhận Xét :

 1. ĐẢNG Lú Oan giA

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  TRỌng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: Đồ Ngu !

  Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên.

  Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát – bộ đội Cụ Hồ)

  Tôi KHông THích Thái thú Trọng Lú chịu cúi đầu – lê gối làm mỌi-tôi-tớ cho Tàu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn ak, nếu bạn thực sự muốn tốt cho người dân cho đất nước thì hãy dùng thời gian để suy nghĩ cách đi chứ đừng có đi xuyên tạc này nọ như vậy, bạn nghĩ đi, bạn có giỏi bằng những người đấy không, có phục vụ cho tổ quốc cho dân tộc được như những người đấy không mà bạn chém kinh thế

   Xóa
  2. Bạn ơi, bạn nhìn đi nhé, người dân nước ta trong thời kỳ pháp thuộc và Mỹ ngụy có cái gì tốt đẹp nhỉ, giờ Bác Hồ đã tìm ra đường giải phóng và thống nhất đất nước và với sự lãnh đạo của Đảng đất nước được như hôm nay, thì đó phải là một sự thành công và phải ghi nhận công ơn của Bác của Đảng chứ

   Xóa
  3. Những lời nói của chúng mày chỉ làm cho người ta cảm thấy chúng mày thật sự là ngu xuẩn mà thôi. Chúng mày là người dân Việt Nam mà luôn phản đối Việt Nam, chống lại chính đất nước quê hương của chúng mày.

   Xóa
  4. Chúng mày là một lũ bán nước hại dân, chúng mày không xứng đáng đứng trên mảnh đất quê hương Việt Nam này. Cuộc sống của chúng mày thật là vô vị và trở nên vô dụng. Tao ước chúng mày biến mất khỏi trần gian.

   Xóa
  5. Thái thú TRỌng LÚ phản phúc cúi đầu, quỳ lạy làm nô tài cho Tàu thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thúi đất Bắc”.

   Bác Hồ thức dậy mà can,

   TRỌng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

   Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

   LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

   Vua Hùng mắng Bác: ”Đồ Ngu!

   Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên.”

   Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 2. Cách mạng là để phục vụ lợi ích của đại đa số dân nhân trong một dân tộc, một đất nước, đem lại hòa bình, cuộc sống tự do, ấm no cho con người, đó mới là cách mạng chính nghĩa thực sự. Những kẻ chống lại công cuộc cách mạng là những con người mất nhân tính, cần bị loại thải khỏi xã hội, tránh gây hại cho người dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, cách mạng là sự đổi mới về toàn diện và mang lại những luồng gió mới cho sự phát triển của đất nước. Đất nước ta đã có nhiều cuộc cách mạng và nó đã giúp cho Việt Nam của chúng ta dân dần lớn mạnh

   Xóa
  2. Thái thú TRỌng LÚ phản phúc cúi đầu, quỳ lạy làm nô tài cho Tàu thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thúi đất Bắc”.

   Bác Hồ thức dậy mà can,

   TRỌng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

   Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

   LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

   Vua Hùng mắng Bác: ”Đồ Ngu!

   Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên.”

   Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 3. Đất nước ta đã và đang trên con đường cách mạng đầy khó khăn và thử thách, trước đây là cách mạng giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế độ phong kiến đi lên XHCN, còn bây giờ vẫn là công cuộc đi tới cái đích XHCN nhưng trong hoàn cảnh mới, đất nước hòa bình thống nhất và trong đà hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 4. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải nghĩ xa quá làm gì, trong xã hội hiện nay chúng ta phải giải quyết được các vấn đề đó là giáo dục, khoa học kỹ thuật và đạo đức ý thức người dân, giải quyết những vấn đề đấy đã mới nói đến chuyện cách mạng thành công hay không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi cũng có suy nghĩ như bạn, nhìn những hiện tượng xã hội nước ta hiện nay mà thấy buồn, đầu tiên là ngành giáo dục, cho ra cả đống tiến sĩ, giáo sư này nọ mà nền khoa học vẫn thấp tẹp ra, đôi khi lạc hậu so với thế giới cả trăm năm nữa, thứ nữa là về văn hóa và đạo đức, có những cái đã bị suy thoái đi rồi

   Xóa
  2. Giờ nước ta phải giải quyết những vấn đề trước mắt đã như các hiện tượng xấu tồn tại trong xã hội, tham nhũng, mua chức bán quyền, rồi giáo dục,..có giải quyết được những cái đó mới có thể tạo động lực cho sự phát triển đi lên được

   Xóa
  3. Thái thú TRỌng LÚ phản phúc cúi đầu, quỳ lạy làm nô tài cho Tàu thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thúi đất Bắc”.

   Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

   TRỌng LÚ ăn hại là điều tất nhiên.

   Phản dân, bán nước như điên,

   Gạc Ma dâng Khựa không viên đạn nào (!)

   Đảng LÚ – cái Đảng tầm phào,

   Sống… bợ đít Tàu – Chết… thối như phân. (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 5. Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khi chưa có mô hình nào chuẩn mực về chủ nghĩa xã hội cả, nên vừa đi vừa tìm đường nên cũng đôi khi không tránh được những sai lầm, nhưng chúng ta cần phải giữ được định hướng, không được đi chệch hướng quá xa

  Trả lờiXóa
 6. một cuộc cách mạng chỉ là chính đáng khi nó lang lại lợi ích cho đại đa số dân chúng, được đại đa số nhân dân ủng hộ và đi theo. còn với cái kiểu "cách mạng" như mấy ông bà rận chủ đã, đang và dự định triển thì.... xin lỗi chứ còn khuya mới là cuộc cách mạng thực sự !

  Trả lờiXóa
 7. Đất nước chúng ta đã trải qua những cuộc cách mạng vô cùng khó khăn, cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng cải cách nhà nước, và tất cả chúng ta đều thấy và khẳng định được rằng Đảng và nhà nước ta đã giành chiến thắng trong những cuộc cách mạng đó. chúng ta phải tự hào về điều đó.

  Trả lờiXóa
 8. phải nói rằng đất nước ta đã trải qua những cuộc cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ, với sự chung sức đồng lòng của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mới có được sự hòa bình ổn định, đất nước mới được phát triển như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 9. tôi thấy nhiệm vụ trước mắt của chúng ta, của đất nước chúng ta là giải quyết tốt tất cả những vấn đề đang còn tồn tại trong mọi mặt của đời sống xã hội như giáo dục, văn hóa, y tế, vv. phải tiến hành những cuộc cải cách để đổi mới những hệ thống này, chứ không thể để cho tình trạng tiêu cực diễn ra ở mọi chỗ như bây giờ được. chính những cái tiêu cực đó sẽ cản trở sự phát triển của đất nước chúng ta cũng như của con người việt nam.

  Trả lờiXóa
 10. Cách mạng tháng 8 thành công đã đưa người dân Việt Nam nói riêng và người dân cộng sản nói chung đã bước sang một trang mới, với một cuộc sống tự do, quyền được làm chủ cuộc sống của mình và không áp bức bóc lột. Đó là niềm tự hào của dân tộc chúng ta.

  Trả lờiXóa
 11. Để giải phóng nhân dân ta khỏi sự áp bức bóc lột của bọn thực dân thì không còn con đường nào khác là cách mạng, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã thành lập nên nhà nước VNDCCH, nó đã mở ra mộ thời kì mới cho dân tộc Việt Nam, nhân dân đã làm chủ được cuộc sống của mình, tránh khỏi sự áp bức bóc lột của bọn đế quốc thực dân.

  Trả lờiXóa
 12. Cách mạng của chúng ta đã mang lại cho đất nước một bộ mặt mới, một sự khởi sắc và dành được độc lập tư do cho tổ quốc. Cách mạng ở đây là mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân, mang lại sự đổi sắc cho tổ quốc không phải là chống lại tô quốc.

  Trả lờiXóa
 13. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua bao hy sinh, tổn thất để giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, đem lại cuộc biến đổi xã hội chưa từng có và tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc.

  Trả lờiXóa
 14. Đảng và nhân dân đã đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ cơ bản trong đường lối chiến lược và sách lược, bảo đảm cho các phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, phát huy sức mạnh của cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thái thú TRỌng LÚ phản phúc cúi đầu, quỳ lạy làm nô tài cho Tàu thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thúi đất Bắc”.

   Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

   TRỌng LÚ ăn hại là điều tất nhiên.

   Phản dân, bán nước như điên,

   Gạc Ma dâng Khựa không viên đạn nào (!)

   Đảng LÚ – cái Đảng tầm phào,

   Sống… bợ đít Tàu – Chết… thối như phân. (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 15. Cách Mạng ở nước ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc trong quá khứ , và giờ đây là việc xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. Đó là hai nhiệm vụ lớn nhất trong tình hình hiện nay , sẽ không ai hay bất kỳ một cá nhân tổ chức nào được phép xâm hại tới .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thái thú TRỌng LÚ phản phúc cúi đầu, quỳ lạy làm nô tài cho Tàu thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thúi đất Bắc”.

   Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

   TRỌng LÚ ăn hại là điều tất nhiên.

   Phản dân, bán nước như điên,

   Gạc Ma dâng Khựa không viên đạn nào (!)

   Đảng LÚ – cái Đảng tầm phào,

   Sống… bợ đít Tàu – Chết… thối như phân. (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 16. cách mạng là sự thay đổi như chúng ta đã biết cách mạng tháng 8 nước ta đã tạo ra được sự thay đổi lớn từ một quốc gia bị thực dân, phong kiến đàn áp đã vùng lên tạo nên sự thay đổi lịch sử giành lại chính quyền, lật đổ ách thống trị tàn bạo của thực dân, chấm dứt chế độ phong kiến bù nhìn, giành lại quyền lợi cho nhân dân, đó chính là cách mạng.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ