Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC

Cách mạng Tháng Tám 1945 là một biến động chính trị to lớn, có ý nghĩa trọng đại trong tiến trình lịch sử dân tộc, cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã giải quyết thành dông hai nhiệm vụ trọng đại, đó là giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến, như Bác Hồ đã viết trong bản Tuyên ngô Độc lập: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa...".


Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Sau hơn 80 năm rên xiết dưới ách thống trị thuộc địa tàn bạo của bọn đế quốc thực dân, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta năm 1858, không can chịu ách đô hộ của bọn đế quốc và phong kiến, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh, các cuộc đấu tranh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối cách mạng vô sản tiên tiến và phù hợp, sau 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 1945, chớp thời cơ "Pháp chạy, Nhật hàng" ngàn năm có một, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh thông qua Mặt trận Việt Manh đã lãnh đạo, hiệu triệu toàn thể dân tộc đứng lên Tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ phong kiến- thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong đó độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thành quả của cách mạng Tháng Tám đã tạo tiền để cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau này đi đến thắng lợi

Chế độ Phong kiến Việt Nam được bắt đầu từ thế kỷ thứ X, trong tiến trình lịch sử của đất nước, các triều đại phong kiến đã đẻ lại nhiều thành tựu và cống hiến to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng càng về sau, với sự phát triển của xã hội, chế độ phong kiến càng tỏ ra lạc hậu, lỗi thời, trì trệ, bảo thủ và cản trở tiến trình phát triển của xã hội. Phong kiến Việt Nam bắt đầu rơi vào khủng hoảng từ thế kỉ 16 (thời Lê-Mạc), đến đời Nhà Nguyễn, nhà nước phong kiến ngày càng mâu thuẫn sâu sắc với nhân dân lao động, chính sách thống trị và bóp lột hà khắc đã gây nên sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ trong nhân dân, các cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết liệt. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược, chính quyền nhà nước Phong kiến hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ đất nước, thậm chí triều đình Huế còn câu kết làm tay sai cho thực dân Pháp, góp phần thiết lập và củng cố chế độ thuộc địa trên toàn cõi Việt Nam, biến nước ta từ một nước độc lập thành nước nửa thực dân, nửa phong kiến, đó là nguyên nhân khiến cho các cuộc khởi nghĩa cũng như phong trào đấu tranh sau này của nhân dân ta mang đặc điểm chung là vừa chống thực dân, vừa chống phong kiến, trong đó các phong trào cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo cũng không nằm ngoài xu thế chung ấy, đường lối cách mạng của Đảng trong các thời kỳ từ 1930-1945 đã khẳng định và nhấn mạnh hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít, liên quan lẫn nhau, đó là vừa chống đế quốc, vừa chống phong kiến. Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng cộng sản lãnh đạo cũng nhằm thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trên, trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, lực lượng cách mạng đã đánh đổ ách thống trị thuộc địa của Pháp- Nhật lẫn chế độ quân chủ đã tồn tại ở Việt Nam, vừa giành độc lập dân tộc, vừa mang lại tự do cho toàn thể nhân dân.

Trong lịch sử thế giới, hiếm có nước nào, lực lượng nào làm cách mạng mà đồng thời giải quyết thành công liền hai nhiệm vụ trọng đại, cuộc cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là một điển hình của hình thức cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, sánh ngang Cách mạng Mĩ (1776), vừa thể hiện sâu sắc tinh thần chống chế độ phong kiến, quân chủ lạc hậu, lại thành lập nên chế độ dân chủ cộng hòa, đó cũng là tinh thần chung của Cách mạng tư sản Pháp (1789). Bởi vậy không ngẫu nhiên khi chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn liền nội dung của cả hai bản tuyên ngôn Độc lập của Mĩ, tuyên ngôn nhân quyền của Pháp trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Người soạn thảo và tuyên đọc.

Hoàng Trường

23 Nhận Xét :

 1. Để có được chiến thắng của cách mạng tháng tám, có được nền độc lập, ông cha ta đã phải trải qua biết bao cuộc thử nghiệm, biết bao những phong trào yêu nước mới có thể tìm ra một con đường đúng đắn nhất để có thể giành lại và giữ gìn nền hòa bình độc lập cho đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bao nhiêu thế hệ cha ông đã ngã xuống, đổ máu và hi sinh để có được như ngày hôm nay, cần phấn đấu để không hổ thẹn với những người đi trước, hi sinh bản thân, hi sinh tuổi xuân vì đất nước, cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay

   Xóa
 2. tự hào lắm dân tộc Việt Nam, tuy nhỏ bé nhưng chiến thắng được những đế quốc hùng mạnh giành độc lập cho dân tộc, giành lại tự do cho người dân, không bị đô hộ hay thống trị bởi bất cứ ai, bất cứ thế lực nào

  Trả lờiXóa
 3. tự hào về truyền thống anh dũng của cha anh, quyết không lùi trước mọi khó khăn, trước sức mạnh của quân thù. Mà xem những thước phim tư liệu mới thấy được ý chí mà nghị lực của những người chiến sĩ lúc bấy giờ, anh dũng quá, hào hùng quá

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. để có được chiến thắng, có được phút giây hào hùng đó đâu phải đơn giản, đã không biết bao nhiêu người ngã xuống, đổ không biết bao nhiêu máu để có được. Vì vậy, chúng ta nên cùng nhau giữ nhìn thành quả to lớn này, đây cũng là để thể hiện sự biết ơn đến thế hệ cha anh đã ngã xuống

   Xóa
 4. đối với những gia đình có người hi sinh trong những trận chiến khắc nghiệt này thì đây quả là mất mát lớn cho gia đình, nhưng với đất nước thì đây là một sự hi sinh lớn lao, là niềm tự hào của dân tộc khi có những người con anh dũng như vậy

  Trả lờiXóa
 5. Tôi vô cùng tự hào về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bác và Đảng CSVN đã đưa nhân dân ta tới thắng lợi vĩ đại T8/1945, đánh đuổi thực dân xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến.

  Trả lờiXóa
 6. Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 7. Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm lịch sử quý báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định và kết hợp đúng đắn các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng

  Trả lờiXóa
 8. Cuộc cách mạng thần thánh, vĩ đại. Cùng một lúc chặt bỏ hai xiềng xích "phong kiến", "thực dân" đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đúng như lời tác giả nói, rất ít quốc gia làm được điều này. Tự hào lắm Việt Nam ơi!

  Trả lờiXóa
 9. đúng thế chiến thắng của cuộc cách mạng tháng tám là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta điều đó không thể nào phủ nhận được, lịch sử đã chứng minh được điều đó, chiến thắng đó đã đưa việt nam ta từ một nước thuộc địa nô lệ bị áp bức, thành nước độc lập có chủ quyền, một chiến thắng đánh dấu cho sự sụp đổ của chế độ tư bản trên thế giới, nếu không có chiến thắng của cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại ấy việt nam ta mãi chịu kiếp cảnh lầm than sẽ rất lâu sau mới có thể giành lại được.

  Trả lờiXóa
 10. Có thể nói cách mạng tháng 8 chính là bước ngoặt của dân tộc ta để từ đó mở ra một chương mới cho dân tộc Việt Nam. Nơi mà lần đầu tiên nhân dân ta giành được chính quyền của mình và không còn chịu ách đô hộ của thực dân Pháp nữa. Thật tự hào về ông cha của mình

  Trả lờiXóa
 11. Cách mạng tháng 8 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc, nó đánh dấu một mốc son chói lọi là lần đầu tiên chúng ta giành được chính quyền kể từ khi thực dân Pháp đô hộ nước ta. Đây là tiền đề cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sau này

  Trả lờiXóa
 12. Nếu cách mạng tháng 8 không thành công thì chúng ta sẽ không thể thành lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, không thể có tiếng nói trên trường quốc tế để từ đó nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để mà đánh bại những đế quốc hùng mạnh giải phóng dân tộc được

  Trả lờiXóa
 13. Có thể nói là vào thời điểm đó thì chúng ta đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, nhất là sau thời điểm nạn đói năm 1945 là hàng triệu người chết, ấy vậy mà Đảng và nhà nước cũng như sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ vẫn đưa chúng ta đến một chiến thắng vô cùng vẻ vang

  Trả lờiXóa
 14. Thật sự là vô cùng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Dù là một nước nhỏ bé và luôn bị nhòm ngó từ giặc phương bắc cũng như là từ các nước đế quốc thực dân, nhưng ông cha ta vẫn luôn biết cách để vượt qua những khó khăn và giành chiến thắng cho đất nước

  Trả lờiXóa
 15. Cách mạng tháng 8 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Nhưng để đạt được chiến thắng này, chúng ta đã phải trải qua không ít khó khăn gian khổ mới có thể giành được thắng lợi. Chúng ta phải biết ơn sự hi sinh của ông cha ta mà sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh ấy

  Trả lờiXóa
 16. Cách mạng tháng 8 đúng là một chiến thắng vô cùng vẻ vang, khi mà chúng ta phải đối đầu với hai kẻ thù hùng mạnh nhất lúc bấy giờ là phát xít nhật và thực dân Pháp, cộng với việc đất nước rơi vào cảnh chết đói rất nhiều. Ấy thế mà Bác Hồ đã lợi dụng thời cơ rất tốt để mang về chiến thắng vẻ vang này

  Trả lờiXóa
 17. Phải nói rằng tôi thật là tự hào về những gì mà ông cha ta đã làm được, thật tự hào khi là người Việt nam. Dù là môt đất nước nhỏ bé nhưng không bao giờ chịu cúi đầu trước bất kì đối thủ nào, dù là kẻ thù đó có hùng mạnh như thế nào. Chúng ta vẫn biết cách để đánh bại họ. Đó là nhờ vào sự mưu trí, sự dũng cảm của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 18. Cách mạng tháng 8 là cột mốc đáng nhớ của dân tộc ta, nó mở ra một con đường hoàn toàn mới cho dân tộc, từ đây chúng ta mới có thể thành lập được nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa và sau này là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trả lờiXóa
 19. tuyên ngôn độc lập không chỉ thông cáo với đồng bào mà còn tuyên bố thằng với thế giới "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân" thực sự bản tuyên ngôn ngầu nhất mà tôi ngĩ là khó có nước nào có được, lịch sử trắng đen rõ ràng, thắng thua phân minh ra đấy, đến cả bọn rận chủ cũng không thể nào bóp méo được

  Trả lờiXóa
 20. Sau hơn 80 năm rên xiết dưới ách thống trị thuộc địa tàn bạo của bọn đế quốc thực dân nhân dân ta mới làm thành công cuộc cách mạng giải phóng đất nước, thế mà bọn ngoại nô vẫn không công nhận nhà nước, thế chẳng nhẽ chúng muốn đất nước tiếp tục chịu thống trị tàn ác đó sao, bọn này không hiểu chúng nó còn tí tính người không nữa, chưa thấy ai đi mong dân tộc bị áp bức bóc lột cả

  Trả lờiXóa
 21. tại sao nhân dân lại công nhận con đường xã hội chủ nghĩa và vững tin vào nó như bậy, phải kể đến từ khi bị đế quốc xâm lược nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh, các cuộc đấu tranh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ thế nhưng đều thất bại cả, nhưng con đường xã hội chủ nghĩa lại thành công chứng tỏ rằng đây là con đường đúng đắn ngay từ vạch xuất phát khai sinh ra nước VN này

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ