Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

CHÀO MỪNG 71 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG

Quân đội nhân dân có nhiệm vụ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập,chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Theo đó,nhà nước xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên,dân quân tự vệ hùng hậu trên cơ sở kết hợp xd với bảo vệ Tổ quốc, kết hợp sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân với sức mạnh toàn dân, kết hợp sức mạnh truyền thống đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm với sức mạnh của chế độ XHCN. 

Xuất phát từ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin,trong đó chỉ ra rằng: "giai cấp công nhân muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình phải bằng con đường cách mạng bạo lực; phải có lực lượng vũ trang của mình và lãnh đạo lực lượng đó" và "nguyên tắc Đảng cộng sản lãnh đạo chặt chẽ quân đội về mọi mặt trong mọi tình huống là vấn đề cơ bản nhất, là tất yếu khách quan, là một quy luật". 

Đảng ta khẳng định: "Đảng tổ chức ra quân đội để tiến hành đấu tranh cách mạng về mọi mặt là tất yếu khách quan và tất yếu Đảng phải lãnh đạo quân đội". 

Theo đó, Đảng ta lãnh đạo QĐND Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đây là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng QĐND,giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động lãnh đạo của Đảng với quân đội; quyết định bản chất giai cấp công nhân, phương hướng chính trị của Đảng đối với quân đội. Làm cho quân đội luôn trung thành với Đảng với Tổ quốc, với nhân dân..Bên cạnh đó,vấn đề này bảo đảm, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống; quân đội luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Đảng ta khẳng định dứt khoát quyền lãnh đạo quân đội thuộc về Đảng cộng sản Việt Nam_đảng duy nhất lãnh đạo QĐND Việt Nam. Quyền đó không chia sẻ cho bất cứ một tổ chức, đảng phái hay cá nhân nào. Sự lãnh đạo đó là lãnh đạo trực tiếp, không qua khâu hay tổ chức trung gian nào. Đồng thời sự lãnh đạo đó trên tất cả các lĩnh vực hoạt động: chính trị-tư tưởng-tổ chức; trên tất cả các mặt công tác: quân sự - chính trị - hậu cần- kỹ thuật và trong tất cả các nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng, lao động sản xuất và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Thông qua việc Đảng định ra đường lối quân sự, xác định đối tượng tác chiến của quân đội cũng như lãnh đạo nghiên cứu xây dựng và phát triển nền khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đồng thời Đảng lãnh đạo việc bảo đảm vũ khí trang bị, vật chất kỹ thuật và tổ chức nuôi dưỡng bộ đội. Bên cạnh đó,Đảng lãnh đạo tiến hành công tác cán bộ, công tác Đảng-công tác chính trị trong QĐND Việt Nam. Sự lãnh đạo này tập trung thống nhất vào Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ chính trị,Ban bí thư. 

Sự lãnh đạo này làm cho quân đội ta tuyệt đối trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp. Luôn là đội quân của nhân dân,từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược,bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phất cao lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" cùng truyền thống vẻ vang "quân đội ta trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Trung Dũng

13 Nhận Xét :

 1. Chúc mừng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúc các anh, các chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên tổ quốc

  Trả lờiXóa
 2. Nhân ngày 22/12, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chiến sĩ lực lượng vũ trang lời chúc sức khỏe và quyết thắng, xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Luôn công hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc! Để giữ mãi màu xanh cho tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 3. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.Thực hiện chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn, được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cần thiết, thực hiện huấn luyện thường xuyên, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng ta tự hào về những người lính Cụ hồ

  Trả lờiXóa
 4. Quân đội nhân dân có nhiệm vụ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập,chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Quá khứ hào hùng, vinh quang của Quân đội nhân dân VN trong hơn 70 năm là niềm tự hào to lớn của nhân dân ta. Và trong thời đại mới, quá khứ đáng tự hào đó được kỳ vọng phát huy, nâng lên bằng những giá trị mới, tầm cao mới 40 năm có được hòa bình trọn vẹn, VN càng thấm thía duy trì hòa bình, ổn định là sự sống còn để tạo cơ hội cho xây dựng, phát triển đất nước vững mạnh. Vị thế của VN ngày nay cần được xác lập trên bản đồ kinh tế, hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác của các quốc gia trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 6. Qua những thăng trầm của lịch sử, quân đội ta đã và đang từng bước lớn mạnh hơn để có thể đảm nhận trọng trách ngày càng lớn lao hơn, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Nhân ngày thành lập quân đội, chúng các anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

  Trả lờiXóa
 7. quân đội ta trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
  lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã chứng minh vai trò to lớn của lực lượng quân đội. những thắng lợi oanh liệt lẫy lừng mà ta giành được chính là nhờ một phần góp sức không nhỏ của lực lượng quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện của Đảng cộng sản anh minh tài tình. đây là vấn đề mang tính sống còn cốt tử phù hợp với thực tế khách quan, chính thực tế đã chứng minh cho quan điểm này mà không một lý luận nào khác có thể thay đổi đc

  Trả lờiXóa
 8. Sự lớn mạnh của đất nước, sự diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế thì vai trò của quân đội nhân dân chúng ta ngày càng đucợ khẳng định và chứng tỏ. Mọi hành vi nhằm mục đích biến quân đội xa rời đất nước và chính trị của đất nước cần phải được đập tan và loại bỏ. Hy vọng đảng và nhà nước cần quan tâm hơn nữa, đầu tư hơn nữa để quân đội ta ngày càng vững mạnh và phát triển thêm, đáp ứng mọi nhu cầu của đất nước và nếu có biến xảy ra.

  Trả lờiXóa
 9. Mong rằng quân đội nhân dân Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, để là cánh tay đắc lực giúp bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền đất nước trước mọi thế lực thù địch. Luôn là đội quân của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu!

  Trả lờiXóa
 10. 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Gửi lời chúc trân trọng nhất tới những chiến sĩ đã và đang cống hiến trong ngành quân đội

  Trả lờiXóa
 11. Trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015). Chúng ta không khỏi bồi hồi về những năm tháng hào hùng của chặng đường bảo vệ tổ quốc của quân đội Việt Nam. Đây là lực lượng tiên phong trong việc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, tô thắm lịch sử vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 12. Chặng đường 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã gắn liền với những thành tích, chiến công vang dội, từ những trận đầu Hạ Đồn, Phai Khắt, Nà Ngần mở đầu cho truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng" của Quân đội ta, đến các chiến dịch: Việt Bắc thu đông năm 1947, Biên giới năm 1950, Điện Biên Phủ 1954 - thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ trận đầu thắng Mỹ ở Núi Thành năm 1965 đến chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thống nhất hai miền Nam - Bắc đưa giang sơn nước Nam ta về một mối.

  Trả lờiXóa
 13. Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân An Lão ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân huyện nhà. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ