Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

DÂN LUẬN: THƯ NGỎ, CẦN TÌM HIỂU KỸ THÔNG TIN

Ngày 6/4/2017, trang mạng “Dân luận” đăng cái gọi là thư ngỏ ra yêu sách này nọ tuy nhiên trong đó có quá nhiều nội dung bức xúc, nay xin đưa ra vài lời để rộng đường dư luận.Có thể thấy thử ngỏ này một lần nữa cho thấy cách nhìn, cách lập luận trái pháp luật Việt Nam, không coi Việt Nam ra cái gì. Các đối tượng đã “vĩ đại hóa”, “thần tượng hóa” hai đối tượng phản động trọng điểm có thành tích chống đối cực dày như Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Bản thư ngỏ này đâu có biết trong nhiều năm qua, hai đối tượng Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã luôn lợi dụng hoạt động chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, các vụ án oan trái, sai phạm trong công tác quản lý đất đai, để xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân các lãnh đạo Nhà nước cũng là chủ thể được pháp luật bảo vệ như Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tuy nhiên Nga, Quỳnh tự cho mình có cái quyền được bảo vệ cao hơn tất cả các diện người khác, để xúc phạm, bôi lem, vu cáo, bịa đặt. Thực tế là tại nhà, nơi làm việc, trên máy tính cá nhân của Nga, Quỳnh cơ quan điều tra đã thu được hàng tạ tài liệu phản ánh vấn đề trên, qua đó bắt Nga, Quỳnh là việc hoàn toàn thừa cơ sở, dư căn cứ pháp lý.

Qua đó chúng ta cũng thấy, việc bắt giam hai chị là việc làm phù hợp với chủ trương chính sách, nhận được sự hưởng ứng nhân dân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chống lại hành vi lợi dụng đấu tranh chống các tiêu cực trong xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ăn ở vật vờ đầu đường xó chợ để kêu oan, thậm chí những đứa trẻ cũng bị mẹ nó lôi vòa cuộc.

Ác giả ác báo

Sống tôn trọng pháp luật thì chẳng bao giờ công an người ta triệu tập gọi hỏi suốt ngày

MINH ANH 

8 Nhận Xét :

 1. Việc bắt giam hai chị là việc làm phù hợp với chủ trương chính sách, nhận được sự hưởng ứng nhân dân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chống lại hành vi lợi dụng đấu tranh chống các tiêu cực trong xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Trả lờiXóa
 2. Thực tế là tại nhà, nơi làm việc, trên máy tính cá nhân của Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cơ quan điều tra đã thu được hàng tạ tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá, qua đó bắt Nga, Quỳnh là việc hoàn toàn thừa cơ sở, dư căn cứ pháp lý. Chúng đã vi phạm Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải chịu những hình thức xử lý thích đáng.

  Trả lờiXóa
 3. hazzz.cá mè một lứa đua nhau làm đủ kiểu để mà chống cộng,tự thủ dâm tinh thần cho nhau để bênh cho 2 con mụ đã bị chính quyền cho nhập kho.cho dù viết có cả ngàn cái thư ngỏ gửi cả LHQ đi nữa thì 2 con mụ chống phá kia vẫn cứ bị nhốt thôi.cố làm đéo gì

  Trả lờiXóa
 4. trang mạng “Dân luận” đăng cái gọi là thư ngỏ ra yêu sách này nọ tuy nhiên trong đó có quá nhiều nội dung bức xúc. Có thể thấy thử ngỏ này một lần nữa cho thấy cách nhìn, cách lập luận trái pháp luật Việt Nam, không coi Việt Nam ra cái gì. Các đối tượng đã “vĩ đại hóa”, “thần tượng hóa” hai đối tượng phản động trọng điểm có thành tích chống đối cực dày như Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

  Trả lờiXóa
 5. việc bắt giam Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là việc làm phù hợp với chủ trương chính sách, nhận được sự hưởng ứng nhân dân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chống lại hành vi lợi dụng đấu tranh chống các tiêu cực trong xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.Hai mụ này nếu không có vấn đề gì thì đã không bị Công an gọi hỏi suốt ngày

  Trả lờiXóa
 6. Tại nhà, nơi làm việc, trên máy tính cá nhân của Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cơ quan điều tra đã thu được hàng tạ tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá, qua đó bắt Nga, Quỳnh là việc hoàn toàn thừa cơ sở, dư căn cứ pháp lý. Chúng đã vi phạm Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải chịu những hình thức xử lý thích đáng.

  Trả lờiXóa
 7. Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tự cho mình có cái quyền được bảo vệ cao hơn tất cả các diện người khác, để xúc phạm, bôi lem, vu cáo, bịa đặt. Tuy nhiên cơ quan công an đã có đủ bằng chứng chứng minh tội của hai ả này, và đã tiến hành gọi hỏi. không lâu nữa hai ả sẽ phải bóc lịch trong nhà đá thôi

  Trả lờiXóa
 8. Có thể thấy cái trang Danluan này cũng là một phần của đám rận chủ và bè lũ phản động. Cái thư ngỏ cho thấy cách nhìn, cách lập luận trái pháp luật Việt Nam, không coi Việt Nam ra cái gì. Các đối tượng đã “vĩ đại hóa”, “thần tượng hóa” hai đối tượng phản động trọng điểm có thành tích chống đối cực dày như Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Toàn những đối tượng chống đối thôi.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ