Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

LẠI TRÒ XUYÊN TẠC CHUYỆN PHE NHÓM TRONG ĐẢNG CỦA BỒI BÚT KAMI

Chủ trương nhất thể hóa các chức danh là một chủ trương được Trung ương Đảng bàn và đề cập ngay từ khóa X. Hội nghị T.Ư 6 (khóa X), BCH T.Ư Đảng đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: “… Thực hiện tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở…”.

Tiếp đó, Hội nghị T.Ư 9 (khóa X) ban hành Kết luận số 37-KL/TW ngày 2-2-2009, về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020. “ … Nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm đề án nhất thể hóa một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh; đề án thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ và bí thư, phó bí thư; đề án đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng; thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo”.

Như thế, nếu thực hiện tốt, chủ trương này vừa giảm được biên chế, vừa xây dựng được bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Hơn nữa. nó hoàn toàn phù hợp, bởi những tổ chức, cơ quan trên có chức năng, nhiệm vụ khá tương đồng với nhau. Khi thực hiện nhất thể hóa thì không những giải quyết được vấn đề cán bộ, mà còn quyết được những bất cập về bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Đây cũng là giải pháp quan trọng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, góp phần đổi mới hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, chống đối đặc biệt là những kẻ gọi là “khạc ra chữ” như Bùi Thanh Hiếu, Dương Triệu Vũ hay Kami… lại đưa chủ trương của Đảng ra làm cái cớ để viết bài xuyên tạc, chống phá, đả kích Đảng và Nhà nước ta. Bằng việc đưa ra các lý lẽ củ chuối, Kami xuyên tạc rằng, việc nhất thể hóa các chức danh bí thư và chủ tịch ở các cập chính quyền từ Trung ương tới địa phương là một biểu hiện rõ nét nhất của việc mà “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đó là tự diễn biến, tự chuyển hóa” và là hành động “loại bỏ dần dần sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”. Chưa dừng lại ở đó, tay này còn xuyên tạc như đinh đóng cột rằng chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đưa vấn đề ra nhất thể hóa các chức danh bí thư và chủ tịch ở các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương là “một đòn cân não” đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Bài viết xuyên tạc của Kami trên trang tintuchangngayonline

Trò mèo của tất cả những luận điệu xuyên tạc sự thật, phá hoại này của lũ bồi bút đều nhằm mục đích chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo, tạo cho người dân nhận thức sai về sự đồng lòng, nhất trí trong những người đại diện cho quyền lợi của họ. Và mục tiêu cuối cùng của chúng là làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chuyển hóa chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” ngoại nhập – cái mà chúng luôn luôn mong muốn. Đây là việc không mới, thường diễn ra trước thời điểm trọng đại của đất nước, trong đó có sự kiện Hội nghị TW 5.

Phía chính quyền cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc, phản động, thể hiện một thái độ cứng rắn, răn đe đối với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, tiếp tục khẳng định pháp luật, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không dung túng những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích Quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng; phía người dân, chúng ta cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng sai, không nhận thức, hành động sai lệch theo ý đồ của chúng./.

Hoàng Minh Khôi

5 Nhận Xét :

 1. Chính quyền cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc, phản động, thể hiện một thái độ cứng rắn, răn đe đối với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, tiếp tục khẳng định pháp luật, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không dung túng những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích Quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng; phía người dân, chúng ta cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng sai, không nhận thức, hành động sai lệch theo ý đồ của chúng.

  Trả lờiXóa
 2. Trò mèo của tất cả những luận điệu xuyên tạc sự thật, phá hoại này của lũ bồi bút đều nhằm mục đích chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo, tạo cho người dân nhận thức sai về sự đồng lòng, nhất trí trong những người đại diện cho quyền lợi của họ.

  Trả lờiXóa
 3. Dù có sử dụng các thủ đoạn như thế nào thì cuối cùng mục tiêu cuối cùng của chúng cũng là làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chuyển hóa chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” ngoại nhập – cái mà chúng luôn luôn mong muốn. Đây là việc không mới, thường diễn ra trước thời điểm trọng đại của đất nước, trong đó có sự kiện Hội nghị TW 5. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác tránh để chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 4. Các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, chống đối đặc biệt là những kẻ gọi là “khạc ra chữ” như Bùi Thanh Hiếu, Dương Triệu Vũ hay Kami… lại đưa chủ trương của Đảng ra làm cái cớ để viết bài xuyên tạc, chống phá, đả kích Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 5. Ai cũng biết Bùi Thanh Hiếu “kẻ buôn gió” Khi ở Việt Nam y là dân bụi đời giang hồ cộm cán, chuyên đâm thuê chém mướn. Tóm lại, Người buôn gió tức Bùi Thanh Hiếu y là kẻ lưu manh chuyên nghiệp. Chuyện ngược đời, lẫn cả nực cười ở chỗ “chuyện lạ” nhưng lại có thật ở Việt Nam, khi “kẻ lưu manh bỗng dưng thành nhà zân chủ”.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ