Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

TRỊNH BÁ PHƯƠNG LẠI XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI

Vấn đề đất đai đã và đang là chủ đề bị các đối tượng “dân chủ” dởm lợi dụng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kích động người dân vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, chống chính quyền nhân dân. Vừa qua, trên trang facebook cá nhân, Trịnh Bá Phương (con trai của trùm “dân oan” Cấn Thị Thêu) đã chia sẻ bài viết với tiêu đề "Đất đai và bản chất ăn cướp của một điều luật!" chứa những nội dung bịa đặt, xuyên tạc về việc sử dụng, quản lý đất đai và gieo rắc sự hoài nghi, dẫn đến hiểu sai về “chế độ sở hữu toàn dân về đất đai”, nhất là sau vụ Đồng Tâm (Mỹ Đức), Thủ Thiêm hay vụ đòi đất của các nữ tu Dòng thánh Phaolô tại khu đất số 5 Quang Trung (Hà Nội)... cụ thể:

“Điều 53 của Hiến pháp Việt Nam 2013 viết: “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”! Đọc lên toàn những câu chữ quen quen nghe tưởng bình thường và cũng êm tai, nhưng cái thực tiễn ẩn nấp sau những mỹ từ ấy là mồ hôi và xương máu dân lành, là những kho tàng của cải kếch xù của đám vua quan cơ hội, là những đoàn người mất đất lang thang ròng rã kêu oan bị xua đuổi, đánh đập và tù tội… thì mới thấy tội ác của cái điều luật êm như ru kia thật là ghê rợn”; “sở hữu toàn dân dối trá để thu lợi quyền thật vào tay Đảng”...Theo quy định của pháp luật thì Nhà nước ở nước ta là đại diện chủ sở hữu đất đai và thống nhất quản lý xuất phát từ bản chất của Nhà nước là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Theo Điều 4 luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định rõ “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này”.

Nhà nước thay mặt toàn dân quản lý và phân bổ đất đai nhằm đảm bảo phân phối công bằng đất đai, tạo sự bình đẳng cho người dân trong vấn đề tiếp cận và sử dụng đất đai, ngăn ngừa việc chiếm dụng đất trái phép, xóa bỏ tình trạng dùng độc quyền sở hữu đất đai với mục đích tư hữu về tư liệu sản xuất, bóc lột người sử dụng đất. Do đó, việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu quản lý theo quy định của pháp luật và nhân dân chính là người giám sát việc quản lý đất đai. Điều này là hoàn toàn hợp lý, phù hợp và đảm bảo hiệu quả cao nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không làm hạn chế đến quyền sử dụng đất vì mỗi cá nhân, tổ chức sử dụng đất đều được pháp luật trao các quyền sử dụng (theo quy hoạch chung của Nhà nước), chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho, thế chấp, cho thuê, góp vốn... Người dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp; được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình; được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai (theo Điều 166 và khoản 1 Điều 167 luật Đất đai)...

Thời gian qua, vấn đề quản lý và sử dụng đất đai còn một số tiêu cực hạn chế nhưng đó không phải là bản chất của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai gây ra. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, vướng mắc là do sự yếu kém trong vấn đề quản lý đất đai, sự thay đổi về chính sách đất đai qua nhiều thời kỳ, một bộ phận còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tham nhũng....

Tóm lại, có thể thấy rằng đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu trong quản lý đất, thống nhất quản lý theo pháp luật là hoàn toàn hợp lý, cần thiết đảm bảo quyền lợi cho người dân và lợi ích của quốc gia. Vì vậy, người dân cần phải nhận thức đúng về vấn đề sở hữu đất đai tránh để các đối tượng xấu, chống đối lợi dụng gây mất an ninh trật tự, chống phá chính quyền. Đồng thời, mong các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, trừng trị nghiêm khắc đối với những kẻ có hành động bịa đặt, xuyên tạc gây dư luận xấu./.

1 Nhận Xét :

  1. đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu trong quản lý đất, thống nhất quản lý theo pháp luật là hoàn toàn hợp lý, cần thiết đảm bảo quyền lợi cho người dân và lợi ích của quốc gia. Vì vậy, người dân cần phải nhận thức đúng về vấn đề sở hữu đất đai tránh để các đối tượng xấu, chống đối lợi dụng gây mất an ninh trật tự, chống phá chính quyền. Đồng thời, mong các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, trừng trị nghiêm khắc đối với những kẻ có hành động bịa đặt, xuyên tạc gây dư luận xấu.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ